ENG FB kontakt

27.04.2018

Strona główna ANDRE: polska marka – nowe możliwości

ANDRE: polska marka – nowe możliwości

18-09-2017

Firma ANDRE Abrasive Articles powstała w 1987 r. i od tego czasu projektuje, produkuje i dostarcza stały asortyment narzędzi ściernych oraz wyroby przygotowane na zamówienie klientów. Firma – będąca spółką komandytową w całości z polskim kapitałem – jest zlokalizowana w Kole, w Wielkopolsce. Marka ANDRE zawdzięcza rozpoznawalność 30-letniemu doświadczeniu, wysokiej jakości oraz indywidualnemu podejściu do wymagań klienta.

Na podstawie analizy zapotrzebowania rynku narzędzi ściernych firma ANDRE rozpoczęła realizację kolejnej inwestycji, która otwiera nowy etap w historii spółki. W produkcji wdrażane są właśnie dwie innowacyjne technologie wytwarzania narzędzi ściernych, a jednocześnie poszerzany jest asortyment o wymiary i kształty, których dotychczas nie było w ofercie. Przykładowo: warto wymienić specjalizowane ściernice wielkogabarytowe o średnicach do 1140 mm, wykorzystywane w przemyśle samochodowym do obróbki wałów korbowych czy wałków rozrządu.

Nowa inwestycja, której kluczowym elementem jest prasa o nacisku 2000 T, pozwoli również na formowanie ściernic o mniejszych średnicach zewnętrznych, ale o wysokości aż do 300 mm. Dzięki temu firma zaoferuje klientom szerszy asortyment ściernic monolitycznych – niewymagających klejenia czy składania z części – są one używane do szlifowania bezkłowego w wielu branżach. Nowe będą nie tylko wymiary. Projekt – dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020, Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.1. „Badania na rynek” – zakłada bowiem wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii wytwarzania ściernic z zastosowaniem mikroagregatów ściernych oraz ściernic na bazie specjalnej kompozycji żywic syntetycznych. Obie koncepcje zostały opracowane przez dział badawczo-rozwojowy firmy ANDRE we współpracy z Politechniką Koszalińską, Politechniką Łódzką i Politechniką Rzeszowską.

 

Jakie korzyści płyną z zastosowania mikroagregatów w ściernicach?

Przede wszystkim pozwala ono na skokowy wzrost możliwości dopasowania narzędzia ściernego do wymagań operacji technologicznych. Dostępne obecnie narzędzia mogą być różnicowane jedynie poprzez zmiany rodzaju i wielkości ziaren ściernych, spoiwa oraz struktury. W nowych narzędziach możliwe będzie dodatkowo różnicowanie cech poprzez dobór wielkości mikroagregatów, ziaren i spoiw tworzących te mikroagregaty, a także poprzez różnicowanie typów mikroagregatów i ich udziału w ściernicy.

Takie ściernice będą przydatne zwłaszcza w operacjach szlifowania, które obecnie są uważane za trudne do realizacji, czego przykładem może być obróbka szlifierska materiałów kompozytowych, materiałów o wysokiej plastyczności, materiałów wrażliwych na wysokie temperatury, stopów metali lekkich, nowych materiałów mineralno-żywicznych czy też tworzyw stosowanych w optyce.

Zastosowanie mikroagregatów pozwoli także na uzyskanie adaptacyjnych struktur ściernic, gdyż ich mechanizm samoostrzenia może być wykorzystany do samoczynnego tworzenia na powierzchni czynnej ściernicy podwyższonej porowatości w postaci wgłębień. Możliwe jest również lokalne (strefowe) różnicowanie udziału i rodzaju mikroagregatów w objętości narzędzia i wprowadzanie dodatków zmniejszających energię właściwą szlifowania oraz ograniczających oddziaływanie otoczenia na obrabianą powierzchnię, a także dodatków sprzyjających uzyskiwaniu specjalnych struktur w postaci regularnej makrogeometrii, o określonym znaczeniu eksploatacyjnym lub dekoracyjnym.

Zatem nowe ściernice marki ANDRE umożliwiają widoczne zmniejszenie chropowatości szlifowanych powierzchni, przyczyniają się do obniżenia sił występujących podczas szlifowania oraz istotnie ograniczają zalepianie się powierzchni roboczej ściernicy wiórami obrabianego materiału.

 

Wytwarzanie ściernic na bazie specjalnej kompozycji żywic syntetycznych

Druga koncepcja dotyczy wytwarzania ściernic na bazie specjalnej kompozycji żywic syntetycznych. Występuje tu połączenie właściwości narzędzi ściernych ze spoiwem gumowym i spoiwem epoksydowym przez sprasowanie na zimno masy ściernej i utwardzenie surowego wyrobu.

Rozwiązanie to ma szereg zalet w porównaniu z konwencjonalnymi spoiwami fenolowo-formaldehydowymi. Redukuje się emisję szkodliwych substancji gazowych w procesie produkcyjnym, a ściernice nie tracą jakości podczas przechowywania. Takie narzędzia są bardzo odporne na alkaliczne chłodziwa i umożliwiają wykończenie szlifowanych powierzchni na poziomie zbliżonym do uzyskiwanego za pomocą ściernic ze spoiwem gumowym, z zachowaniem wysokiej wydajności i szybkości szlifowania, zwłaszcza przy usuwaniu większych naddatków.

Na podkreślenie zasługuje też bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna tych ściernic w podwyższonej temperaturze występującej w operacjach intensywnego szlifowania. Innowacyjne ściernice znajdą zastosowanie przede wszystkim w operacjach szlifowania bezkłowego i równoległego w produkcji łożysk, w branży motoryzacyjnej i narzędziowej.

Zachęcamy klientów poszukujących innowacyjnych narzędzi ściernych o korzystnej relacji jakości do ceny do zapoznania się z nową, rozszerzoną ofertą firmy ANDRE.

 

Źródło: ANDRE ABRASIVE ARTICLES

Nasze propozycje

Internet of Things. Nowy paradygmat rynku
Łukasz Sułkowski, Dominika Kaczorowska-Spychalska (redakcja naukowa)

Internet of Things. Nowy paradygmat rynku

Difin

Książka przedstawia istotę IoT w sposób interdyscyplinarny. Pokazuje, jak Internet Rzeczy modyfikuje...

Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe
Jerzy Honczarenko

Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce omówiono stosowane formy organizacji produkcji, zagadnienia automatyzacji produkcji oraz...

System pomiaru drgań mechanicznych
Tomasz Kucharski

System pomiaru drgań mechanicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce przedstawiono komplementarny system pomiaru drgań mechanicznych, w którym uwzględnia się...

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession
Keke Zhang, Xinhao Liao

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession

Cambridge University Press

Ruch wirowy silnie wpływa na strukturę i zmiany przepływów wielkoskalowych, jakie zachodzą we...

Nasi partnerzy