ENG FB kontakt

19.06.2019

Strona główna Aktualności Wydarzenia Dr inż. arch. Adam Baryłka nowym wiceprezesem Zarządu Głównego FSNT–NOT

Dr inż. arch. Adam Baryłka nowym wiceprezesem Zarządu Głównego FSNT–NOT

22-01-2019

21 stycznia br. Rada Krajowa FSNT-NOT wybrała nowego wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Został nim dr inż. arch. Adam Baryłka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), a także wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB). Adam Baryłka zastąpi w Zarządzie Głównym FSNT-NOT zmarłego we wrześniu 2018 prof. dr inż. Józefa Suchego.

Adam Baryłka jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (2003), Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej (2005) oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania (2017). Jest doktorem nauk technicznych, inżynierem budownictwa lądowego. Jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej (infrastruktura logistyczna), a wcześniej prowadził zajęcia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT (budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej) oraz Wyższej Szkole Bussinesu i Technik Komputerowych (planowanie przestrzenne). Jest także kierownikiem kilkunastu (15) prac dyplomowych z zakresu inżynierii lądowej.

Adam Baryłka od 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, które 21 stycznia br. zostało przyjęte w poczet członków zwyczajnych FSNT-NOT. W 2018 r. został wybrany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego SITPMB, a także, w tym samym roku Prezesa Oddziału Warszawskiego SIMP, gdzie wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. naukowych Oddziału.

Jest także przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej nr 614 do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją, powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki. Redaktor naczelny czasopism naukowo - technicznych : „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych", „Biegły Sądowy" oraz członek Rady Naukowej i programowej czasopism naukowo - technicznych „Przegląd Techniczny", „Budownictwo i Prawo", „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna", „Modern engineerlng", „Safety & Defense" oraz „Rzeczoznawca". Pełni również funkcję Przewodniczącego Mazowieckiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

 

Źródło: FSN-NOT

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy