ENG FB kontakt

22.10.2019

Strona główna Luty 2019 Identyfikacja trwałości poszczególnych ostrzy w głowicy frezowej *

Identyfikacja trwałości poszczególnych ostrzy w głowicy frezowej *

Durability identification of individual inserts used in the face milling cutter

Łukasz Żurawski, Borys Storch   |   02-02-2019

Mechanik nr 02/2019 - Obróbka skrawaniem

STRESZCZENIE: Celem pracy było przeprowadzenie prób frezowania ostrzami z węglików spiekanych i identyfikacja przebiegu zużycia każdego z ostrzy w narzędziu wieloostrzowym. Przyjęta hipoteza o współbieżnym zużywaniu się ostrzy w warunkach, gdy wszystkie istotne czynniki technologiczne i fizyczne są ustalone, została zweryfikowana eksperymentalnie. Zmierzona chropowatość powierzchni obrobionej posłużyła do oceny założonejhipotezy.

SŁOWA KLUCZOWE: frezowanie, zużycie ostrza, głowica frezowa, płytka wymienna

ABSTRACT: In this work, the milling process realizing by carbide inserts along with durability identification of each of individual inserts fixed in the cutting inserts-based multiple tool has been presented. The adopted hypothesis about a concurrent wear of the inserts, under conditions in which the relevant technological and physical factors were set, has been verified experimentally. The verification was based on analysis of workpiece surface roughness.

KEYWORDS: milling, wear, face milling cutter, insert

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Żurawski Ł. „Analiza topografii powierzchni kształtowanych z użyciem wieloostrzowych narzędzi frezerskich z ostrzami o zróżnicowanym ukształtowaniu”. Rozprawa doktorska. Koszalin: 2013.
  • Zawora J. „Charakterystyka zużycia ostrza w funkcji pracy”. Podstawy technologiczne wielokryterialnej optymalizacji procesów toczenia złożonych powierzchni narzędziami punktowymi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013.
  • Żurawski Ł. Storch B. „Wizyjne stanowisko optyczne do obserwacji zużycia ostrzy w głowicy frezowej”. Mechanik. 8–9 (2013): s. 169–173.
  • Narzędzia skrawające – Katalog główny ”. Sandvik, Szwecja, 2009.
  • Storch B. „Wzajemne oddziaływanie naroża ostrza i materiału skrawanego”. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1989.
  • Żurawski Ł., Chodór J., Kułakowska A. „Wpływ parametrów skrawania w procesie frezowania walcowo-czołowego dla największej wydajności obróbki i trwałości ekonomicznej”. Technika Transportu Szynowego. 12 (2015): s. 2215–2219.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.2.17

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Łukasz Żurawski, Borys Storch: Identyfikacja trwałości poszczególnych ostrzy w głowicy frezowej (Durability identification of individual inserts used in the face milling cutter) (PDF, ~0,7 MB)

Nasze propozycje

Autodesk Inventor 2020 PL/2020+. Podstawy metodyki projektowania. Wersja polska i angielska.
Andrzej Jaskulski

Autodesk Inventor 2020 PL/2020+. Podstawy metodyki projektowania. Wersja polska i angielska.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które chcą się efektywnie nauczyć podstaw projektowania...

AutoCAD 2020/LT 2020 (2013+). Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wersja polska i angielska.
Andrzej Jaskulski

AutoCAD 2020/LT 2020 (2013+). Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wersja polska i angielska.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik zawiera podstawowy kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D oraz drukowania...

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.
Sarah E. Kreps

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Autorka – była oficer Sił Powietrznych USA, a obecnie pracownica naukowa i politolożka – omawia w...

Lutowanie w budowie maszyn
Jerzy Nowacki, Marcin Chudziński, Przemysław Zmitrowicz

Lutowanie w budowie maszyn

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka jest poświęcona lutowaniu – jednej z najstarszych metod spajania. Przedstawiono w niej...

Nasi partnerzy