FB kontakt

26.02.2018

Strona główna Aktualności Wydarzenia IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Zaawansowane przetwórstwo metali i ich stopów”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Zaawansowane przetwórstwo metali i ich stopów”

27-04-2017

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Zaawansowane przetwórstwo metali i ich stopów”

W dniach 28–30 czerwca 2017 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisku k. Radomia odbędzie się konferencja pn. „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Zaawansowane przetwórstwo metali i ich stopów”, organizowana przez Radomską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

SIMP

Radomska Rada FSNT NOT

 

PROPONOWANA TEMATYKA KONFERENCJI

 • Niekonwencjonalne metody obróbki metali.
 • Zaawansowane techniki obróbki plastycznej.
 • Przyrostowe technologie kształtowania materiałów.
 • Nowoczesne techniki spawalnicze.
 • Nowoczesne materiały konstrukcyjne i powłokowe.
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie – pocztą lub e-mailem – wypełnionej karty zgłoszenia (wzór karty znajduje się na stronie internetowej www.not.radom.pl) oraz dokonanie w terminie do 07.06.2017 r. wpłaty 1400 zł + 23% VAT za osobę w przypadku zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (lub 1500 zł + 23% VAT – w przypadku zakwaterowania w pokoju jednoosobowym) na konto:

Radomska Rada FSNT NOT
26-600 Radom, ul. prof. W. Krukowskiego 1
BZ WBK, nr rachunku 32 1090 1056 0000 0001 1948 9598

W tytule przelewu prosimy podać nazwisko/nazwiska uczestnika/uczestników konferencji.

Opłata za udział w Konferencji obejmuje następujące koszty:

 • udziału w konferencji, zakwaterowania i wyżywienia od obiadu w dniu 28.06.2017 r. do obiadu 30.06.2017 r.,
 • kolacji koleżeńskiej w dniu 28.06.2017 r.,
 • wieczoru regionalnego w dniu 29.06.2017 r.,
 • wyjazdu do Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. w dniu 29.06.2017 r.,
 • publikacji referatu (ograniczonego do 3 stron – formatka znajduje się na stronie www.not.radom.pl) w miesięczniku Mechanik (11 pkt) – po zaakceptowaniu materiału przez Radę Naukową konferencji oraz uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Ewentualną rezygnację z uczestnictwa należy złożyć pisemnie na adres RR FSNT NOT do dnia 14.06.2017 r.
W przypadku nieodwołania przyjazdu w podanym terminie nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

 

RADA PROGRAMOWA

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT – Przewodniczący Rady Programowej
 • Mgr inż. Marek Grzywacz – Wiceprezes Zarządu Głównego FSNT NOT
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – JM Rektor UTH w Radomiu
 • Prof. nadzw. dr inż. Wojciech Żurowski – Prorektor ds. Badań Naukowych UTH w Radomiu
 • Dr inż. Zbigniew Siemiątkowski – Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Nowakowski – Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH w Bielsku-Białej
 • Prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz – Dyrektor ITEE – PIB w Radomiu
 • Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek – Zastępca Dyrektora ITEE – PIB ds. Naukowo-Badawczych
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer – Dziekan Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu
 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Włodzimierz Makieła – Prodziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Sławomir Spadło – Kierownik Zakładu Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji, Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Madej – Kierownik Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Maszyn Przepływowych, Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH w Bielsku-Białej
 • Prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski – Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Jarosław Bartnicki – Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej
 • Dr inż. Piotr Janicki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • Mgr inż. Tadeusz Franaszek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Techników Odlewników Polskich
 • Mgr inż. Adam Suliga – Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz – Dyrektor Biura Radomskiej Rady FSNT NOT
 • Inż. Zdzisław Kozdrach – Prezes Radomskiego Oddziału SIMP
 • Mgr Anna Cieślakowska – Biuro RR FSNT NOT
 • Lic. Dorota Gagacka – Biuro RR FSNT NOT

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
26-600 Radom, ul. prof. W. Krukowskiego 1
tel./faks 48 36 220 88, kom. 519 817 327
e-mail: sekretariat@not.radom.pl, a.cieslakowska@poczta.onet.pl

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

        

 

PATRONI HONOROWI

JM Rektor UTH w Radomiu

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Starosta Radomski

Prezydent Miasta Radomia

 

PATRONI MEDIALNI

    

 

     

 

   

 

Nasze propozycje

Programowanie robotów przemysłowych
Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk

Programowanie robotów przemysłowych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Jest to ostatnia książka z serii Robotyka. Zawiera aktualną wiedzę na temat programowania robotów. Na...

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 3. Zarysowanie

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 3. Zarysowanie

Wydawnictwo Naukowe PWN

Monografia dotyczy sprawdzania konstrukcji żelbetowych ze względu na zarysowanie. Składa się z dwóch...

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
Barbara Ocicka (red. naukowa)

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji scharakteryzowano nowoczesne technologie mobilne wykorzystywane przez firmy w logistyce i...

Transport intermodalny. Projektowanie terminali przeładunkowych
Marianna Jacyna, Dariusz Pyza, Roland Jachimowski

Transport intermodalny. Projektowanie terminali przeładunkowych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Zasadnicza część książki jest poświęcona zagadnieniom kształtowania i wymiarowania terminali...

Nasi partnerzy