FB kontakt

24.11.2017

Strona główna Aktualności Wydarzenia IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Zaawansowane przetwórstwo metali i ich stopów”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Zaawansowane przetwórstwo metali i ich stopów”

27-04-2017

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Zaawansowane przetwórstwo metali i ich stopów”

W dniach 28–30 czerwca 2017 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisku k. Radomia odbędzie się konferencja pn. „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Zaawansowane przetwórstwo metali i ich stopów”, organizowana przez Radomską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

SIMP

Radomska Rada FSNT NOT

 

PROPONOWANA TEMATYKA KONFERENCJI

 • Niekonwencjonalne metody obróbki metali.
 • Zaawansowane techniki obróbki plastycznej.
 • Przyrostowe technologie kształtowania materiałów.
 • Nowoczesne techniki spawalnicze.
 • Nowoczesne materiały konstrukcyjne i powłokowe.
 • Automatyzacja procesów produkcyjnych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie – pocztą lub e-mailem – wypełnionej karty zgłoszenia (wzór karty znajduje się na stronie internetowej www.not.radom.pl) oraz dokonanie w terminie do 07.06.2017 r. wpłaty 1400 zł + 23% VAT za osobę w przypadku zakwaterowania w pokoju dwuosobowym (lub 1500 zł + 23% VAT – w przypadku zakwaterowania w pokoju jednoosobowym) na konto:

Radomska Rada FSNT NOT
26-600 Radom, ul. prof. W. Krukowskiego 1
BZ WBK, nr rachunku 32 1090 1056 0000 0001 1948 9598

W tytule przelewu prosimy podać nazwisko/nazwiska uczestnika/uczestników konferencji.

Opłata za udział w Konferencji obejmuje następujące koszty:

 • udziału w konferencji, zakwaterowania i wyżywienia od obiadu w dniu 28.06.2017 r. do obiadu 30.06.2017 r.,
 • kolacji koleżeńskiej w dniu 28.06.2017 r.,
 • wieczoru regionalnego w dniu 29.06.2017 r.,
 • wyjazdu do Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. w dniu 29.06.2017 r.,
 • publikacji referatu (ograniczonego do 3 stron – formatka znajduje się na stronie www.not.radom.pl) w miesięczniku Mechanik (11 pkt) – po zaakceptowaniu materiału przez Radę Naukową konferencji oraz uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Ewentualną rezygnację z uczestnictwa należy złożyć pisemnie na adres RR FSNT NOT do dnia 14.06.2017 r.
W przypadku nieodwołania przyjazdu w podanym terminie nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

 

RADA PROGRAMOWA

 • Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT – Przewodniczący Rady Programowej
 • Mgr inż. Marek Grzywacz – Wiceprezes Zarządu Głównego FSNT NOT
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – JM Rektor UTH w Radomiu
 • Prof. nadzw. dr inż. Wojciech Żurowski – Prorektor ds. Badań Naukowych UTH w Radomiu
 • Dr inż. Zbigniew Siemiątkowski – Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Nowakowski – Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki ATH w Bielsku-Białej
 • Prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz – Dyrektor ITEE – PIB w Radomiu
 • Prof. dr hab. inż. Marian Szczerek – Zastępca Dyrektora ITEE – PIB ds. Naukowo-Badawczych
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Blajer – Dziekan Wydziału Mechanicznego UTH w Radomiu
 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater – Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Włodzimierz Makieła – Prodziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Sławomir Spadło – Kierownik Zakładu Materiałoznawstwa i Technologii Amunicji, Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Madej – Kierownik Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Maszyn Przepływowych, Katedra Podstaw Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH w Bielsku-Białej
 • Prof. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski – Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Jarosław Bartnicki – Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej
 • Dr inż. Piotr Janicki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • Mgr inż. Tadeusz Franaszek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Techników Odlewników Polskich
 • Mgr inż. Adam Suliga – Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz – Dyrektor Biura Radomskiej Rady FSNT NOT
 • Inż. Zdzisław Kozdrach – Prezes Radomskiego Oddziału SIMP
 • Mgr Anna Cieślakowska – Biuro RR FSNT NOT
 • Lic. Dorota Gagacka – Biuro RR FSNT NOT

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
26-600 Radom, ul. prof. W. Krukowskiego 1
tel./faks 48 36 220 88, kom. 519 817 327
e-mail: sekretariat@not.radom.pl, a.cieslakowska@poczta.onet.pl

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

        

 

PATRONI HONOROWI

JM Rektor UTH w Radomiu

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Starosta Radomski

Prezydent Miasta Radomia

 

PATRONI MEDIALNI

    

 

     

 

   

 

Nasze propozycje

Autodesk Inventor Professional 2018PL/2018+/Fusion 360. Metodyka projektowania.
Andrzej Jaskulski

Autodesk Inventor Professional 2018PL/2018+/Fusion 360. Metodyka projektowania.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Jest to podręcznik do nauki projektowania wyrobów (z uwzględnieniem symulacji, obliczeń MES i analiz...

Robotyzacja procesów produkcyjnych
Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk

Robotyzacja procesów produkcyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Kolejna książka z serii ROBOTYKA, która w przystępny sposób przedstawia praktyczne wykorzystanie...

AutoCAD 2018/LT2018/360+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D
Andrzej Jaskulski

AutoCAD 2018/LT2018/360+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania...

Środowiska programowania robotów
Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk

Środowiska programowania robotów

Wydawnictwo Naukowe PWN

To pierwsza książka z przygotowanego przez wydawnictwo naukowe PWN cyklu ROBOTYKA, wprowadzająca...

Nasi partnerzy