ENG FB kontakt

22.10.2019

Strona główna Kształcenie akademickie potrzebuje udziału biznesu i technologii

Kształcenie akademickie potrzebuje udziału biznesu i technologii

18-01-2019

W każdym kolejnym roku akademickim na kierunkach technologicznych naukę rozpoczynają tysiące studentów. Jednak to nie zaspokaja potrzeb dynamicznie rozwijającej się gospodarki, takiej jak nasz kraj. Zarówno korporacje, jak i małe firmy, poszukują specjalistów w gronie świeżo upieczonych studentów. Łowią tych najzdolniejszych lub ponoszą koszty szkolenia nowozatrudnionych. Brak wykwalifikowanych rąk do pracy powoduje, że wielu pracodawców decyduje się na współpracę z uczelniami wyższymi, co pozwala im na przygotowanie zawodowe przyszłych, kompetentnych pracowników.

 

Kształcenie akademickie potrzebuje udziału biznesu i technologii

Kształcenie akademickie potrzebuje udziału biznesu i technologii (fot. Visualhunt.com)

 

„Uczelnia chętnie współpracuje z firmami w procesie kształcenia studentów, ale nie zawsze ta współpraca jest możliwa do realizacji” - mówi dr inż. Piotr Sauer z Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. „Bardzo trudno pogodzić potrzeby firm z tokiem kształcenia studentów szczególnie, gdy chodzi o profil ogólnoakademickiego kształcenia. Z drugiej strony, kadra dydaktyczna bardzo często nie rozumie potrzeb firm”.

 

Współpraca szkół wyższych z firmami może przybierać różne formy. Aby sprostać oczekiwaniom obu stron, w uczelniach organizowane są np. Rady Pracodawców w skład, których wchodzą przedstawiciele firm. Rady Pracodawców pomagają w organizowaniu praktyk oraz wspierają przy wyborze tematu i udostępnieniu materiałów do prac dyplomowych.

Współpraca firm może również być realizowana poprzez wspieranie uczelnianych kół naukowych. Wówczas jest ona organizowana przez opiekunów kół naukowych.

 

“Bardzo często jest to związane z projektami, które realizowane są przy współpracy uczelni z firmami” - mówi dr inż. Piotr Sauer. “Dla zainteresowanych studentów organizowane są wykłady oraz kursy obsługi sprzętu”.

 

W przypadku realizacji wspólnych projektów wiele zależy od stopnia zaangażowania firmy. Współpraca uczelni z firmą może uwzględniać potencjał szkoły w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, może mieć swój udział w realizacji zadań uczelni. Ideałem jest, gdy cele te da się połączyć.

 

“Instytut Automatyki i Robotyki PP współpracuje w firmą TREND Control Systems Ltd. od 2007 w zakresie systemów automatyki budynków. “Obecnie firma TREND należy do grupy Honeywell”, opisuje dr inż. Piotr Sauer. “Współpraca ta narodziła się w czasie spotkania z Panem Maciejem Czajką, przedstawicielem firmy TREND Control Systems Ltd, oraz rozmowy związanej z przygotowywaniem projektu unijnego z zakresu automatyki budynkowej”.

 

Firma Honeywell użycza uczelniom urządzenia i licencje programowe, aby mogły dzięki nim realizować zajęcia laboratoryjne, projekty, czy inne też projekty prowadzone przez studentów. Każdy pracownik, który odbędzie kurs w Honeywell, otrzymuje materiały szkoleniowe, które może wykorzystywać w swojej pracy dydaktycznej. Dr inż. Piotr Sauer współpraca z firmą wiąże się nie tylko z jej obecnością, ale również z jej aktywnością dydaktyczną.

 

“Obecnie przedstawiciel firmy prowadzi wykłady jako osoba zaproszona. Na wykładach prezentowane są narzędzia do optymalizacji zużycia energii oraz sprzęt firmy Honeywell. Wykłady te prowadzone są na kierunku Automatyka i Robotyka (Wydział Informatyki) w ramach przedmiotu Systemy Automatyki Budynków (studia II stopnia). W ramach w/w przedmiotu prowadzone są ćwiczenia laboratoryjne wykorzystujące sterowniki IQ3 i IQ®4 firmy TREND”, mówi Sauer. Dodaje, “W przypadku Instytutu Automatyki i Robotyki, Honeywell umożliwia udział kadry dydaktycznej w szkoleniach z zakresu automatyki budynkowej. Ułatwia to późniejsze prowadzenie zajęć ze studentami zarówno wykładu jak i ćwiczeń laboratoryjnych. Szkolenia te prowadzone są w laboratorium Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej”.

 

W Polsce wiele firm podjęło współpracę z uczelniami wyższymi, z których duża część to podmioty dostarczajace rozwiązania IT. Na ten ruch decydują się zarówno małe, jak i dynamicznie rozwijające się firmy, reprezentujące światowe marki. Dlaczego taka współpraca ma sens i opłaca się obu stronom? Dr inż. Piotr Sauer zna odpowiedź na to pytanie:

 

“W ramach współpracy, firma TREND Control Systems Ltd wyposażyła laboratorium Instytutu Automatyki i Robotyki w 8 stanowisk. W skład stanowiska laboratoryjnego wchodzą następujące sterowniki IQ3xact, 3 sztuki IQ®eco oraz IQ®4E wraz z modułami IO. Firma udostępniła również oprogramowanie narzędziowe. Obecnie firma Honeywell ma wyposażyć laboratorium w nowy sprzęt i oprogramowanie. W zamian oferujemy naszemu partnerowi możliwość przeprowadzania szkoleń w laboratorium dla swoich partnerów. Korzyścią dla uczelni jest laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt, a dla studentów zdobycie wiedzy praktycznej i nowych umiejętności, które są obecnie bardzo ważne na rynku pracy.”

 

Firmy mogą mieć wpływ na kształtowanie programu studiów, biorą udział w wymianie poglądów dotyczących programów i jakości kształcenia oraz ocenie procesów adaptacyjnych absolwentów w nowych miejscach pracy. Opiniują programy studiów z punktu widzenia ich przydatności dla biznesu, mają szansę wyrazić swoje zdanie na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów. Często, w przypadku wprowadzania zmian programów kształcenia przed ich uchwaleniem przez Radę Wydziału, wymagana jest opinia Rady Pracodawców lub opinie firm wchodzących w skład tej Rady.

Tak realizowana współpraca biznesu i nauki stanowi krok milowy w procesie przygotowania przyszłego absolwenta – świeżego pracownika o odpowiednich kwalifikacjach. Dodatkowo wyposażenie laboratorium w wiodące rozwiązania na rynku, przyciąga kandydatów i uatrakcyjnia programy nauczania. Z każdym rokiem lista firm uczestniczących w procesie kształcenia rozrasta się, co jest korzystne zarówno dla branży, dla uczelni oraz przede wszystkim dla studentów.

 

Źródło: Trend Control Systems

Nasze propozycje

Autodesk Inventor 2020 PL/2020+. Podstawy metodyki projektowania. Wersja polska i angielska.
Andrzej Jaskulski

Autodesk Inventor 2020 PL/2020+. Podstawy metodyki projektowania. Wersja polska i angielska.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które chcą się efektywnie nauczyć podstaw projektowania...

AutoCAD 2020/LT 2020 (2013+). Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wersja polska i angielska.
Andrzej Jaskulski

AutoCAD 2020/LT 2020 (2013+). Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wersja polska i angielska.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik zawiera podstawowy kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D oraz drukowania...

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.
Sarah E. Kreps

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Autorka – była oficer Sił Powietrznych USA, a obecnie pracownica naukowa i politolożka – omawia w...

Lutowanie w budowie maszyn
Jerzy Nowacki, Marcin Chudziński, Przemysław Zmitrowicz

Lutowanie w budowie maszyn

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka jest poświęcona lutowaniu – jednej z najstarszych metod spajania. Przedstawiono w niej...

Nasi partnerzy