ENG FB kontakt

19.06.2019

Strona główna Styczeń 2019 Metoda identyfikacji sygnałów mocy zasilania w badaniach energochłonności obrabiarek *

Metoda identyfikacji sygnałów mocy zasilania w badaniach energochłonności obrabiarek *

The method of identification of power supply signals in energy consumption testing of machine tools

Andrzej Roszkowski, Wacław Skoczyński, Michał Foremniak, Paweł Piórkowski, Wojciech Borkowski, Tomasz Jankowski   |   29-12-2018

Mechanik nr 01/2019 - Metrologia techniczna

STRESZCZENIE: Przedstawiono opracowaną metodę identyfikacji sygnału z analizatora sieci zasilania na przykładzie frezarki sterowanej numerycznie. Otrzymane wyniki umożliwiają obserwację wpływu zużywających się ostrzy skrawających na wartość mocy pobieranej przez obrabiarkę z sieci w trakcie realizowania na niej różnych zabiegów.

SŁOWA KLUCZOWE: energochłonność, identyfikacja sygnałów, obrabiarka

ABSTRACT: The developed method of identifying the signal from the power network analyzer on the example of a numerically controlled milling machine is presented. Obtained results allow observation of the impact of the condition of cutting edges on the value of power consumption by the machine tool from the network, for individual treatments performed on the milling machine under tests.

KEYWORDS: power consumption, signal identification, machine tool

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Chudy R., Grzesik W. „Możliwości zmniejszenia energochłonności obróbki sekwencyjnej stali utwardzonej”. Mechanik. 10 (2016): s. 1462–1463.
  • Terelak-Tymczyna A., Miądlicki K., Nowak M. „Efektywność energetyczna procesu obróbki skrawaniem na przykładzie toczenia”. Mechanik. 10 (2016): s. 1308–1309.
  • Pieńkowski G., Krzyżanowski J., Mączka J. „Problem oceny energochłonności wyrobów wytwarzanych metodami obróbki ubytkowej”. Przegląd Mechaniczny. 11 (2005): s. 20–25.
  • Stembalski M. „Sposoby ograniczenia zużycia energii przez obrabiarki skrawające do metali”. Inż. Ap. Chem. 49, 5 (2010): s. 107–108.
  • Behrendt T., Zein A., Min S. „Development of an energy consumption monitoring procedure for machine tools”. CIRP – Annals Manufacturing Technology. 61 (2012): s. 43–46.
  • Hae-Sung Y., Jang-Yeob L., Min-Soo K, Sung-Hoon A. „Empirical power-consumption model for material removal in three-axis milling”. Journal of Cleaner Production. 78 (2014): s. 54–62.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.1.6

 

* Artykuł recenzowany

Pobierz plik / download

Andrzej Roszkowski, Wacław Skoczyński, Michał Foremniak, Paweł Piórkowski, Wojciech Borkowski, Tomasz Jankowski: Metoda identyfikacji sygnałów mocy zasilania w badaniach energochłonności obrabiarek (The method of identification of power supply signals in energy consumption testing of machine tools) (PDF, ~1,4 MB)

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy