ENG FB kontakt

07.06.2020

Strona główna Aktualności Wydarzenia NCN ogłasza kolejne konkursy

NCN ogłasza kolejne konkursy

07-10-2019

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza dobrze znane konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych – OPUS, SONATA i PRELUDIUM – oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA). Łącznie do zdobycia jest aż 690 mln zł.

 

PRELUDIUM BIS to elitarna ścieżka w ramach szkół doktorskich, która pozwoli na sfinansowanie projektów badawczych, staży zagranicznych oraz stypendiów dla 300 młodych naukowców. Liczymy, że zagwarantowanie najlepszym stabilnego finansowania przez cztery lata przygotowywania doktoratu będzie stanowić konkurencyjną ofertę dla osób, które rozważają studia doktoranckie za granicą lub pracę w biznesie – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

 

Projekty będą realizowane przez doktorantów pod opieką promotorów, którzy będą pełnić role kierowników projektów. Zespół badawczy powinien się składać wyłącznie z kierownika projektu i doktoranta, a badania można zaplanować na 36 lub 48 miesięcy. Finansowaniem zostaną objęte stypendia oraz koszty projektu i koszty pośrednie. Maksymalny koszt części badawczej wynosi 180 tys. zł, a kierownik projektu może być beneficjentem maksymalnie 40 tys. zł. Dodatkowo NAWA sfinansuje koszty stażu zagranicznego. W konkursie nie ma możliwości zakupu ani wytworzenia aparatury badawczej. Budżet konkursu wynosi 160 mln zł. Rozstrzygnięcie PRELUDIUM BIS nastąpi na początku 2020 r., a finansowanie rozpocznie się od października 2020 r.

Począwszy od tej edycji, we wszystkich konkursach NCN koszty pośrednie będą wynosić 20% i będą naliczane również od kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń oraz oprogramowania. Istotne zmiany wprowadzono także w warunkach konkursu OPUS: maksymalny czas realizacji projektu został wydłużony do czterech lat, a ponadto konkurs rozszerzono o ścieżkę międzynarodową. Naukowcy, niezależnie od etapu kariery naukowej, mogą zaplanować realizację projektów w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych bądź w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej. Mogą też planować projekty realizowane z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

W ramach konkursu OPUS 18 kierownicy projektów mogą sfinansować wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Konkurs jest skierowany do osób, które mają w dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. W tej edycji badacze zawalczą o łączną kwotę w wysokości aż 400 mln zł.

PRELUDIUM 18 to konkurs przeznaczony dla młodych naukowców nieposiadających jeszcze stopnia naukowego doktora. Wysokość finansowania zależy od czasu realizacji badań: 70 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy, 140 tys. zł dla projektów 24-miesięcznych i 210 tys. zł dla badań zaplanowanych na 36 miesięcy. Zespół badawczy może liczyć najwyżej trzy osoby, łącznie z kierownikiem projektu i opiekunem naukowym. W PRELUDIUM 18 do zdobycia jest kwota 30 mln zł.

Z kolei SONATA 15 jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w okresie od dwóch do siedmiu lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie w stworzeniu unikatowego warsztatu naukowego i prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Do rozdysponowania jest 100 mln zł.

Wnioski w konkursach należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl). Formularze wniosków będą dostępne nie wcześniej niż 4 listopada. Termin składania wniosków upływa 16 grudnia 2019 r.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski:

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji –...

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy,...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta,...

Nasi partnerzy