ENG FB kontakt

16.02.2019

Strona główna Aktualności Wydarzenia Pięć uczelni – jedno centrum badawcze. WRoclaw Concept

Pięć uczelni – jedno centrum badawcze. WRoclaw Concept

10-07-2018

Rektorzy pięciu wrocławskich uczelni, w tym Politechniki Wrocławskiej, podpisali porozumienie o utworzeniu Wrocławskiego Centrum Badawczego WRoclaw Concept (WRC). Zadaniem centrum będzie m.in. realizacja międzynarodowych programów badawczo-rozwojowych oraz transfer technologii do gospodarki.

 

Podpisanie porozumienia o utworzeniu Wrocławskiego Centrum Badawczego WRoclaw Concept

Podpisanie porozumienia o utworzeniu Wrocławskiego Centrum Badawczego WRoclaw Concept

 

Do umowy, będącej wspólną inicjatywą wyższych uczelni z Wrocławia i Saksonii, przystąpiły Politechnika Wrocławska (lider konsorcjum), Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet Medyczny.

Działalność centrum ma pomóc w konsolidacji środowiska akademickiego i instytucji zajmujących się zagadnieniami szeroko pojętego rozwoju technologicznego i innowacji. Jego zadaniem będzie inicjowanie, przygotowywanie oraz stwarzanie warunków do realizacji konkretnych projektów badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych i edukacyjnych.

 

– Ta inicjatywa została wypracowana m.in. przez środowisko rektorów wrocławskich uczelni i ma służyć przede wszystkim rozwojowi badań i projektów międzynarodowych. Obecnie nauka musi wyjść poza mury własnych uczelni, bo pojawiają się problemy społeczne, takie jak np. elektromobilność czy cyberbezpieczeństwo, których nie da się rozwiązać w pojedynczym laboratorium – mówił prof. Edward Chlebus z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

 

Saksońska minister ds. nauki i sztuki, dr Evy-Maria Stange z wizytą we Wrocławiu

Saksońska minister ds. nauki i sztuki, dr Evy-Maria Stange z wizytą we Wrocławiu

 

Uroczyste podpisanie porozumienia połączone było z wizytą we Wrocławiu saksońskiej minister ds. nauki i sztuki, dr Evy-Marii Stange. Oceniając powołanie centrum, podkreśliła ona, że to znakomity przykład, jak nauka łatwo może przekraczać wszelkie granice i porozumiewać się w swoim własnym języku.

 

– Dotychczas pomiędzy naukowcami z Dolnego Śląska i Saksonii zawartych zostało ok. 170 indywidulanych umów i powiązań. To pokazuje, że współpraca naukowa pomiędzy naszymi regionami jest jak najbardziej realna. Cieszę się, że teraz stanie się ona bardzie rozległa i włączy do współpracy uczelnie i instytuty naukowe. Życzyłabym sobie, żeby z tej współpracy powstało coś nowego, co będzie można wykorzystać dla dobra mieszkańców – podkreśliła dr Eva-Maria Stange.

 

Uroczyste powołanie Wrocławskiego Centrum Badawczego WRoclaw Concept (WRC)

Uroczyste powołanie Wrocławskiego Centrum Badawczego WRoclaw Concept (WRC)

 

Wrocławskie Centrum Badawcze zostało powołane jako odpowiednik powstałego w 2010 r. Dresden-concept, sieci naukowo-badawczej założonej przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie i cztery główne niemieckie towarzystwa naukowe – Instytut im. Fraunhofera, Instytut Maxa Plancka, Instytut Leibniz i Instytut Helmholtza. – Współpraca w ramach tego klastra jest dobrym przykładem próby rozwiązywania stojących przed nami wyzwań z zakresu m.in. mikroelektroniki, Przemysłu 4.0 czy biotechnologii – przyznała dr Eva-Marie Stange.

Liderem Wrocławskiego Centrum Badawczego WRoclaw Concept została Politechnika Wrocławska.

 

– Mam nadzieję, że dzięki tej współpracy dojdzie niebawem do zakończonych sukcesem aplikacji o programy badawcze. Na korzyści z działalności centrum będzie mógł liczyć m.in. przemysł maszynowy, medyczny i rolno-spożywczy – dodał prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej.

 

Rektorzy wrocławskich uczelni, którzy dziś podpisali porozumienie, weszli w skład komitetu sterującego WRC. Jego przewodniczącym został prof. Cezary Madryas. Natomiast w radzie konsorcjum zasiądą naukowcy odpowiadający za pięć obszarów badawczych, którymi zajmie się nowe centrum. W tym gronie znalazł się prof. Edward Chlebus.

 

Źródło: Politechnika Wrocławska

Nasze propozycje

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie III zmienione i uaktualnione
Wit Grzesik

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie III zmienione i uaktualnione

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja ta stanowi bogate kompendium wiedzy o procesie skrawania i jego zastosowaniach w przemyśle. W...

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania
Andrzej Jaskulski

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które chcą się nauczyć projektowania wyrobów (obejmującego...

Nasi partnerzy