ENG FB kontakt

31.05.2020

Strona główna Grudzień 2018 Procedury wyznaczania i realizacji sił reakcji w układzie elastycznego podparcia wału korbowego *

Procedury wyznaczania i realizacji sił reakcji w układzie elastycznego podparcia wału korbowego *

Procedures of determining and realization of reaction forces in an elastic support system for crankshafts

Krzysztof Nozdrzykowski   |   01-12-2018

Mechanik nr 12/2018 - Metrologia techniczna

STRESZCZENIE: Przedstawiono podstawowe elementy nowatorskiego systemu do pomiarów odchyłek geometrycznych wałów korbowych, zaopatrzonego w układ tzw. elastycznego podparcia. Umożliwia on wyeliminowanie występowania ugięć i odkształceń sprężystych obiektu mierzonego pod wpływem ciężaru własnego. Przedstawiono zasady wyznaczania najkorzystniejszych warunków podparcia, gwarantujących eliminację ugięć i odkształceń sprężystych wałów korbowych. Na podstawie sformułowanych zasad wykonano przykładowe obliczenia sił reakcji podpór, gwarantujących zerowe wartości ugięć na czopach głównych, w zależności od kąta obrotu wału, z wykorzystaniem programu do obliczeń wytrzymałościowych Nastran FX 2010. Wyniki zaproksymowano równaniem matematycznym z zastosowaniem aparatu obliczeniowego opartego na teorii analizy harmonicznej, a następnie dokonano oceny porównawczej wykresu sił otrzymanych drogą obliczeń wytrzymałościowych oraz zapisu matematycznego, wyliczając tzw. współczynnik interkorelacji wzajemnej. Ocena porównawcza wykazała wysoki stopień zgodności porównywanych wykresów. Przedstawione procedury wyznaczania sił gwarantujących eliminację ugięć i odkształceń sprężystych znajdują zastosowanie przy pomiarach odchyłek geometrycznych wałów korbowych, realizowanych na bazie zaprezentowanego systemu pomiarowego.

SŁOWA KLUCZOWE: wały korbowe, odchyłki geometryczne, odkształcenia sprężyste, warunki podparcia, analiza harmoniczna

ABSTRACT: The basic elements of an innovative system designed to measure geometric deviations of crankshafts provided with a so-called elastic support system are presented. The support system enables elimination of deflections and elastic deformations of the object measured under the influence of its own weight. The principles of the most suitable support conditions which enable elimination of deflections and elastic deformations of crankshafts under their self-weight were also presented. On the basis of the formulated principles sample calculations of force values of support reactions were performed. This guarantees zero value of deflections on main journals depending on the angle of rotation of the shaft, applying approximated with a mathematical equation applying the calculating method based on the harmonic analysis theory. Then a comparative assessment of the force diagram (the forces were obtained via strength calculations and mathematical model including so called mutual inter-correlation coefficient) was made. The results of comparative analysis showed high correspondence between the compared diagrams. Presented procedures of determining the required forces ensuring elimination of deflections and elastic deformations can be applied to measurements of crankshaft geometrical deviations on the basis of a measuring system with flexible support of a measured object.

KEYWORDS: crankshafts, geometrical deviations, elastic deflections, support conditions, harmonic analysis

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Adamczak S. „Odniesieniowe metody pomiaru zarysów okrągłości części maszyn”. Monografie, Studia, Rozprawy. Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 1998.
  • Adamczak S., Makieła W. „Metrologia w budowie maszyn, zadania z rozwiązaniami”. Wyd. II. Warszawa: WNT, 2007.
  • Adamczak S., Makieła M., Stępień K. ”Investigating advantages and disadvantages of the analysis of a geometrical surface structure with the use of Fourier and wavelet transform”. Metrology and Measurement Systems. XVII, 2 (2010): s. 233–244.
  • Adamczak S., Janecki D., Makieła W., Stępień K. “Quantitative comparison of cylindricity profiles measured with different methods using Legendre–Fourier coefficients”. Metrology and Measurement Systems. XVII, 3 (2010): s. 397−404.
  • Stępień K., Janecki D., Adamczak S. “Investigating the influence of selected factors on results of V-block cylindricity measurements”. Measurement. 44/4 (2011): s. 767–777.
  • Nozdrzykowski K., Janecki D. “Comparatiye studies of reference measurements of cylindrical surface roundness profiles of large machine components”. Metrology and Measurement System. XXI, 1 (2014): s. 67–76.
  • Nozdrzykowski K. ”Prevention of elastic strains in flexible large size machine parts witch the use of elastic support”. Machine Dynamics Research. 42, 4 (2015): 111–122.
  • Nozdrzykowski K. ”Metodyka pomiarów geometrycznych odchyłek powierzchni walcowych wielkogabarytowych elementów maszyn na przykładzie wałów korbowych silników okrętowych”. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2013.
  • Sun J., Wang J., Gui C. ”Whole crankshaft beam-element, finite-element method for calculating crankshaft deformation and bearing load of an engine”. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part. J: Journal of Engineering Tribology. 224 (2010): s. 299–303.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.12.201

Pobierz plik / download

Krzysztof Nozdrzykowski: Procedury wyznaczania i realizacji sił reakcji w układzie elastycznego podparcia wału korbowego (Procedures of determining and realization of reaction forces in an elastic support system for crankshafts) (PDF, ~1 MB)

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy,...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta,...

Podstawy zapisu konstrukcji. Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami.
Jerzy Bajkowski

Podstawy zapisu konstrukcji. Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja stanowi pomoc dydaktyczną do zajęć projektowych z takich przedmiotów, jak: podstawy zapisu...

Nasi partnerzy