ENG FB kontakt

25.03.2019

Strona główna Marzec 2019 Przegląd metod badania napięcia taśm gumowych w przenośnikach taśmowych wykorzystywanych w transporcie bliskim *

Przegląd metod badania napięcia taśm gumowych w przenośnikach taśmowych wykorzystywanych w transporcie bliskim *

Overview of the rubber belts tension test methods in the close transport conveyors

Tomasz Ryba   |   02-03-2019

Mechanik nr 03/2019 - Różne

STRESZCZENIE: Dokonano przeglądu dostępnych rozwiązań oraz przedstawiono propozycję układu badawczego do analizy – w czasie rzeczywistym – napięcia gumowej taśmy pracującej na przenośniku. Dzięki zastosowaniu czujników tensometrycznych w aparaturze badawczej możliwe jest uzyskanie danych, których interpretacja pozwoli na zdiagnozowanie stanu taśmy i przystosowanie procesu pracy przenośnika do wymogów Przemysłu 4.0.

SŁOWA KLUCZOWE: taśma gumowa, Przemysł 4.0, czujniki tensometryczne

ABSTRACT: The review of existing solution and the proposal of the test equipment for belts tension detection on the conveyor in the real time is presented. Application of strain gauges made it possible to obtain the data, which would enable to make proper work condition diagnosis and to adapt the process to requirements of the Industry 4.0.

KEYWORDS: rubber belt, Industry 4.0, strain gauges

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Mazurkiewicz D. „Studium wybranych aspektów diagnostyki eksploatacyjnej transportu taśmowego”. Lublin: Politechnika Lubelska, 2011.
  • Szulewski P. „Integracja informatyczna kluczowym aspektem środowiska wytwórczego w Przemyśle 4.0”. Mechanik. 8–9 (2018): s. 630–636.
  • Gładysewicz L. „Przenośniki taśmowe teoria i obliczenia”. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003.
  • Kulinowski P. „Dobór mocy napędu i wytrzymałości taśmy przenośnika w warunkach pracy ustalonej”. www.kmg.agh.edu.pl/Dydaktyka/Przedmioty/Transport_przenosnikowy/Materialy/PT_algorytm.pdf.
  • Żur T., Hardygóra M. „Przenośniki taśmowe w górnictwie”. Katowice: Wyd. Śląsk, 1996.
  • Madziarz M. „Wpływ konstrukcji i technologii wykonywania połączeń tkaninowych, wieloprzekładkowych taśm przenośnikowych na ich wytrzymałość”. Rozprawa doktorska (niepublikowana). Wrocław: Politechnika Wrocławska, 1998.
  • Błażej R. „Wpływ właściwości mechanicznych rdzenia taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych na wytrzymałość ich połączeń”. Rozprawa doktorska (niepublikowana). Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2001.
  • Nowak R., Grzyb K. „Monitoring i badania laboratoryjne w procesie diagnostyki taśm przenośnikowych z rdzeniem z linek stalowych”. Materiały XVI Międzynarodowego Sympozjum „100 lat w służbie polskiego przemysłu wydobywczego”. Zakopane: FTT Stomil Wolbrom S.A., 2008, s. 39–54.
  • Lutyński A. „O diagnozowaniu taśm przenośnikowych”. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. 78 (1995).
  • Fedorko G., Ivančo V. „Analysis of force ratios in conveyor belt of classic belt conveyor”. Procedia Engineering. 48 (2012): s. 123–128.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.3.28

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Tomasz Ryba: Przegląd metod badania napięcia taśm gumowych w przenośnikach taśmowych wykorzystywanych w transporcie bliskim (Overview of the rubber belts tension test methods in the close transport conveyors) (PDF, ~0,5 MB)

Nasze propozycje

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie III zmienione i uaktualnione
Wit Grzesik

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie III zmienione i uaktualnione

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja ta stanowi bogate kompendium wiedzy o procesie skrawania i jego zastosowaniach w przemyśle. W...

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania
Andrzej Jaskulski

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które chcą się nauczyć projektowania wyrobów (obejmującego...

Nasi partnerzy