FB kontakt

22.02.2018

Strona główna Dla studentów Wydarzenia Warsztaty i technika dla młodego inżyniera i mechanika na Politechnice Warszawskiej

Warsztaty i technika dla młodego inżyniera i mechanika na Politechnice Warszawskiej

13-03-2017

Z danych Ministerstwa Edukacji wynika, że w zeszłym roku największym zainteresowaniem wśród chcących studiować, cieszyły się przede wszystkim uczelnie techniczne. Najpopularniejszą była największa w Polsce uczelnia techniczna, Politechnika Warszawska. Jest to niezwykle optymistyczna informacja dla przedsiębiorstw, takich jak Spółka LOTAMS – dostawca usług związanych z techniczną obsługą samolotów.

Spółka stara się utrzymywać stały kontakt z uczelnią, uczestnicząc w Inżynierskich Targach Pracy, organizując prelekcje i wycieczki po bazie dla studentów, a ostatnio wprowadzając nowy cykl szkoleń „Warsztaty i technika dla młodego inżyniera i mechanika”. Prowadzącymi są pracownicy obszaru produkcji tj. Marcin Kwietniak – Inżynier Obsługi Technicznej, Marcin Wesołowski – Technolog, oraz Kamil Piotrowski – Production Event Manager. Pierwsze warsztaty w warszawskiej bazie odbyły się 7 marca b.r. Temat zajęć dotyczył: „Procesy planowania, opracowania technologii i realizacja obsługi technicznej samolotów pasażerskich”. Przybyło 23 studentów z Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, a także z Politechniki Wrocławskiej.

Studenci kierunków lotniczych, aktywnie uczestniczyli w zajęciach, niejednokrotnie podkreślając, że tego typu warsztaty są doskonałą formą uzupełnienia wiedzy, ponieważ uczelnie nie są w stanie zapewnić kontaktu z „żywym” organizmem, jakim jest codzienna obsługa techniczna statków powietrznych. Kolejne warsztaty, będą miały miejsce 14 marca i odbędą się na Politechnice Warszawskiej, na zaproszenie jednego z wykładowców. Spodziewanych jest ponad 70 uczestników. Projekt ten będzie miał swoją cykliczną kontynuację, ze względu na ogromne zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia zarówno ze strony samych studentów, jak i pracowników naukowych.

Dla Spółki natomiast, jest to działanie mające budować pozytywny wizerunek firmy wśród potencjalnych przyszłych pracowników, ponieważ jak wiadomo tzw. marka pracodawcy, ma dla pracowników kluczowe znaczenie przy wyborze miejsca pracy.

Inicjatywa ta jest ściśle powiązana z przyjętą strategią łączenia biznesu z edukacją. Spółka wystartowała w 2015 roku z autorskim projektem płatnego stażu „Zostań Mechanikiem Wyższych Lotów”, którego II edycja już w toku. Działania te pokazują, że warto inwestować w młodych, zdolnych i ambitnych uczniów i studentów szkół i uczelni technicznych, którzy w przyszłości być może stanowić będą człon załogi.

Obie strony zarówno szkoły i uczelnie, jak i przedsiębiorcy wiedzą bowiem, że współpraca gwarantuje wykształcenie uczniów i studentów, zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy.

Źródło: LOTAMS

 

 

Nasze propozycje

Programowanie robotów przemysłowych
Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk

Programowanie robotów przemysłowych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Jest to ostatnia książka z serii Robotyka. Zawiera aktualną wiedzę na temat programowania robotów. Na...

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 3. Zarysowanie

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 3. Zarysowanie

Wydawnictwo Naukowe PWN

Monografia dotyczy sprawdzania konstrukcji żelbetowych ze względu na zarysowanie. Składa się z dwóch...

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
Barbara Ocicka (red. naukowa)

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji scharakteryzowano nowoczesne technologie mobilne wykorzystywane przez firmy w logistyce i...

Transport intermodalny. Projektowanie terminali przeładunkowych
Marianna Jacyna, Dariusz Pyza, Roland Jachimowski

Transport intermodalny. Projektowanie terminali przeładunkowych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Zasadnicza część książki jest poświęcona zagadnieniom kształtowania i wymiarowania terminali...

Nasi partnerzy