ENG FB kontakt

16.06.2019

Strona główna Luty 2019 Właściwości mechaniczne powłok Cr₃C₂-25(Ni20Cr) natryskiwanych zimnym gazem *

Właściwości mechaniczne powłok Cr₃C₂-25(Ni20Cr) natryskiwanych zimnym gazem *

Mechanical properties of cold gas spray Cr₃C₂-25(Ni20Cr) coatings

Dominika Soboń, Wojciech Żórawski, Medard Makrenek   |   02-02-2019

Mechanik nr 02/2019 - Metrologia techniczna

STRESZCZENIE: Proces natryskiwania zimnym gazem to najnowocześniejsza metoda natryskiwania cieplnego. W artykule przedstawiono wyniki badań powłoki wytworzonej w tym procesie z proszku Cr3C2-25(Ni20Cr) na podłożu ze stopu Al 7075. Ponadto pokazano wyniki własnych badań mikrostruktury i analizy właściwości mechanicznych uzyskanej powłoki. Zastosowane parametry natryskiwania pozwoliły na wytworzenie powłoki charakteryzującej się spójną mikrostrukturą i znikomą porowatością.

SŁOWA KLUCZOWE: natryskiwanie zimnym gazem, właściwości mechaniczne, powłoki, Cr3C2-25(Ni20Cr)

ABSTRACT: The cold gas spraying process is the most modern method of thermal spraying. The article presents the coating produced in this process from Cr3C2-25(Ni20Cr) powder on the Al 7075 alloy substrate. The properties of microstructure and mechanical properties of the deposited coating are also shown. The process parameters of the applied powder allowed to obtain coatings characterized by a consistent microstructure and negligible porosity.

KEYWORDS: cold gas spraying, mechanical properties, coating, Cr3C2-25(Ni20Cr)

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Góral A., Żórawski W. „Charakterystyka mikrostruktury powłok Ni-Al2O3 natryskanych zimnym gazem”. Przegląd Spawalnictwa. 9 (2015): s. 34–37.
 • Grujicic M., Saylor J.R., Beasley D.E., DeRosset W.S., Helfritch D. “Computational analysis of the interfacial bonding between feed-powder particles and the substrate in the cold-gas dynamic-spray process”. Appl. Surf. Sci. 219 (2003): s. 211–227.
 • Silva F.S., Cinca N., Dosta S., Cano I.G., Guilemany J.M., Benedetti A.V. “ Cold gas spray coatings: basic principles, corrosion protection and Applications”. Eclética Química Journal. 42, 2017.
 • Kim G.E., Champagne V.K., Trexler M., Sohn Y. “Processing nanostructured metal and metal-matrix coatings by thermal and cold spraying”. Woodhead Publishing Limited, 2011, s. 615–662.
 • Kay C.M., Karthikeyan J. “High Pressure Cold Spray”. ASM International, 2016.
 • Villafuerte J. “Modern Cold Spray, Materials, Process and Applications”. Springer, 2015.
 • Soboń D., Żórawski W., Makrenek M. „Zastosowanie powłok tytanowych uzyskanych w technologiach przyrostowych z wykorzystaniem procesu natryskiwania zimnym gazem”. Mechanik. 12 (2018): s. 1147–1149.
 • Sevillano F., Poza P., Munez C.J., Vezzu S., Rech S., Trentin A. “Cold-sprayed Ni-Al2O3 coatings for applications in power generation industry”. Journal of Thermal Spray Technology. 22, 5 (2013): s. 772–782.
 • Mrdak M. “Mechanical properties and microstructure of vacuum plasma sprayed Cr3C2-25(Ni20Cr) coatings”. Vojnotehnički Glasnik/Military Technical Courier. LXIII, 2 (2015): s. 47–63.
 • Singh H., Sidhu T.S., Karthikeyan J., Kalsi S.B.S. “Development and characterization of Cr3C2-NiCr coated superalloy by novel cold spray process”. Mater. Manuf. Process. 31, 11 (2015): s. 1476–1482.
 • Ajdelsztajn L., Jodoin B., Schoenung J.M. “Synthesis and mechanical properties of nanocrystalline Ni coatings produced by cold gas dynamic spraying”. Surf. Coat. Tech. 201 (2006): s. 1166–1172.
 • Wolfe D.E., Eden T.J., Potter J.K., Jaroh A.P. “Investigation and characterization of Cr3C2-based wear-resistant coatings applied by the cold spray process”. J. Therm. Spray Techn. 15, 3 (2006): s. 400–412.
 • Luo X.-T., Li Y.-J., Li C.-J. “A comparison of cold spray deposition behavior between gas atomized and dendritic porous electrolytic Ni powders under the same spray conditions”. Mater. Lett. 163 (2016): s. 58–60.
 • Fernandez R., Jodoin B. “Effect of particle morphology on cold spray deposition of chromium carbide-nickel chromium cermet powders”. J. Therm. Spray Techn. 26 (2017): s. 1356–1380.
 • Góral A., Żórawski W., Makrenek M. “The effect of the standoff distance on the microstructure and mechanical properties of cold sprayed Cr3C2-25(Ni20Cr) coating”. Surface and Coatings Technology. 361 (2019): s. 9–18.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.2.22

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Dominika Soboń, Wojciech Żórawski, Medard Makrenek: Właściwości mechaniczne powłok Cr₃C₂-25(Ni20Cr) natryskiwanych zimnym gazem (Mechanical properties of cold gas spray Cr₃C₂-25(Ni20Cr) coatings) (PDF, ~4 MB)

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy