ENG FB kontakt

19.06.2019

Strona główna Styczeń 2019 Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu *

Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu *

Contemporary trends in the design and management of product development

Marcin Paprocki   |   29-12-2018

Mechanik nr 01/2019 - CAD/CAM/CAE

STRESZCZENIE: Omówiono współczesne trendy w projektowaniu, wytwarzaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu, m.in. w duchu Przemysłu 4.0. Zaprezentowano także strategie rozwoju nowych wyrobów w ujęciu rynek–wyrób–technologia. Opisano narzędzia i metody wspomagające proekologiczne projektowanie i ocenę zrównoważonego rozwoju wyrobu. Jako przykład modelowania rozwoju wyrobu przedstawiono modele etapów produkcji kubków plastikowych metodą wtryskową przed identyfikacją „ukrytych fabryk” i po niej.

SŁOWA KLUCZOWE: projektowanie ekologiczne – DFE, zarządzanie rozwojem wyrobu, ukryte fabryki, Przemysł 4.0

ABSTRACT: Contemporary trends in the design, manufacturing and management of product development, including those connected with the Industry 4.0 are discussed. The development strategies of a new product in terms of market, product, technology are also presented. Tools and methods aiding the pro-ecological design and assessment of sustainable product development are described. As an example of product development modelling, there are presented models of the plastic cups production stages using the injection method before and after the identification of “hidden factories”.

KEYWORDS: DFE – Design for Environment, product development management, hidden factories, Industry 4.0

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Urban G.L., Hauser J.R. „Design and Marketing of New Products”. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1993.
  • Rutkowski I.P. „Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania”. Warszawa: PWE, 2007.
  • Krumenauer F.Z., Matayoshi C.T., da Silva I.B. i in. „Concurrent engineering and DFMA approaches on the development of automotive panels and doors”. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. 31, 2 (2008): s. 690–698.
  • Telenko C., Seepersad C.C., Webber M.E. „A Compilation of Design for Environment Principles and Guidelines”. Proceedings of IDETC/ /CIE. New York, USA (2008): s. 1–13.
  • Hamrol A., Mantura W. „Zarządzanie jakością – teoria i praktyka”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
  • Paprocki M. „Aspekty rozwoju wyrobu i organizacji przedsiębiorstw w środowisku rozproszonym”. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Red. R. Knosala. Opole: Oficyn. Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 1 (2017): s. 76–87.
  • Paprocki M. „Wykorzystanie metod i systemów komputerowego wspomagania do proekologicznego projektowania rozwoju wyrobu”. Mechanik. 1 (2018): s. 73–75.
  • Harry M., Schroeder R. „Six Sigma wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych”. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.1.14

 

* Artykuł recenzowany

Pobierz plik / download

Marcin Paprocki: Współczesne trendy w projektowaniu i zarządzaniu rozwojem wyrobu (Contemporary trends in the design and management of product development) (PDF, ~0,7 MB)

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy