ENG FB kontakt

19.06.2019

Strona główna Luty 2019 Wykorzystanie syntezy strukturalnej mechanizmów do symulacji dynamicznej w programie Autodesk Inventor *

Wykorzystanie syntezy strukturalnej mechanizmów do symulacji dynamicznej w programie Autodesk Inventor *

Use of structural synthesis of mechanisms for dynamic simulation in Autodesk Inventor

Marek Boryga, Paweł Kołodziej   |   02-02-2019

Mechanik nr 02/2019 - CAD/CAM/CAE

STRESZCZENIE: Przedstawiono sposób wykorzystania syntezy strukturalnej mechanizmów do symulacji dynamicznej w programie Autodesk Inventor. Zaprezentowano etapy przygotowania symulacji dynamicznej (w tym definiowanie typów wiązań pomiędzy poszczególnymi ogniwami) oraz wykorzystano metodę łańcucha pośredniczącego, umożliwiającą tworzenie kompletnych zestawów rozwiązań strukturalnych. Sposób postępowania zilustrowano dwoma przykładami.

SŁOWA KLUCZOWE: synteza strukturalna, symulacja dynamiczna, ruchliwość mechanizmu, metoda łańcucha pośredniczącego

ABSTRACT: The use of structural synthesis of mechanisms for dynamic simulation in Autodesk Inventor is presented. The stages of preparation for dynamic simulation (in particular the creation of connections between links) and the method of an intermediate chain enabling the creation of complete sets of structural solutions are presented. The procedure is illustrated by two examples.

KEYWORDS: structural synthesis, dynamic simulation, mobility of the mechanism, intermediate chain method

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Alizade R., Bayram C. “Structural synthesis of parallel manipulators”. Mechanism and Machine Theory. 39, 8 (2004): s. 857– 870.
  • Bałchanowski J. “General method of structural synthesis of parallel mechanisms”. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 16, 3 (2016): s. 256–268.
  • Gronowicz A., Miller S. „Mechanizmy. Metody tworzenia zbiorów rozwiązań alternatywnych. Katalog schematów strukturalnych i kinematycznych”. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997.
  • Ibarreche J.I., Hernández A., Petuya V., Urizar M., Macho E. “Multioperation capacity of parallel manipulators basing on generic kinematic chain approach”. Mechanism and Machine Theory. 116, 8 (2017): s. 234–870.
  • Miller S. „Układy kinematyczne. Podstawy projektowania”. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988.
  • Olędzki A. „Podstawy teorii maszyn i mechanizmów”. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987.
  • Stasiak F. „Zbiór ćwiczeń Autodesk Inventor 2018. Kurs Professional”. ExpertBooks, 2018.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.2.24

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Marek Boryga, Paweł Kołodziej: Wykorzystanie syntezy strukturalnej mechanizmów do symulacji dynamicznej w programie Autodesk Inventor (Use of structural synthesis of mechanisms for dynamic simulation in Autodesk Inventor) (PDF, ~0,8 MB)

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy