ENG FB kontakt

22.10.2019

Strona główna Luty 2019 Wykorzystanie syntezy strukturalnej mechanizmów do symulacji dynamicznej w programie Autodesk Inventor *

Wykorzystanie syntezy strukturalnej mechanizmów do symulacji dynamicznej w programie Autodesk Inventor *

Use of structural synthesis of mechanisms for dynamic simulation in Autodesk Inventor

Marek Boryga, Paweł Kołodziej   |   02-02-2019

Mechanik nr 02/2019 - CAD/CAM/CAE

STRESZCZENIE: Przedstawiono sposób wykorzystania syntezy strukturalnej mechanizmów do symulacji dynamicznej w programie Autodesk Inventor. Zaprezentowano etapy przygotowania symulacji dynamicznej (w tym definiowanie typów wiązań pomiędzy poszczególnymi ogniwami) oraz wykorzystano metodę łańcucha pośredniczącego, umożliwiającą tworzenie kompletnych zestawów rozwiązań strukturalnych. Sposób postępowania zilustrowano dwoma przykładami.

SŁOWA KLUCZOWE: synteza strukturalna, symulacja dynamiczna, ruchliwość mechanizmu, metoda łańcucha pośredniczącego

ABSTRACT: The use of structural synthesis of mechanisms for dynamic simulation in Autodesk Inventor is presented. The stages of preparation for dynamic simulation (in particular the creation of connections between links) and the method of an intermediate chain enabling the creation of complete sets of structural solutions are presented. The procedure is illustrated by two examples.

KEYWORDS: structural synthesis, dynamic simulation, mobility of the mechanism, intermediate chain method

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Alizade R., Bayram C. “Structural synthesis of parallel manipulators”. Mechanism and Machine Theory. 39, 8 (2004): s. 857– 870.
  • Bałchanowski J. “General method of structural synthesis of parallel mechanisms”. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 16, 3 (2016): s. 256–268.
  • Gronowicz A., Miller S. „Mechanizmy. Metody tworzenia zbiorów rozwiązań alternatywnych. Katalog schematów strukturalnych i kinematycznych”. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997.
  • Ibarreche J.I., Hernández A., Petuya V., Urizar M., Macho E. “Multioperation capacity of parallel manipulators basing on generic kinematic chain approach”. Mechanism and Machine Theory. 116, 8 (2017): s. 234–870.
  • Miller S. „Układy kinematyczne. Podstawy projektowania”. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988.
  • Olędzki A. „Podstawy teorii maszyn i mechanizmów”. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987.
  • Stasiak F. „Zbiór ćwiczeń Autodesk Inventor 2018. Kurs Professional”. ExpertBooks, 2018.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.2.24

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Marek Boryga, Paweł Kołodziej: Wykorzystanie syntezy strukturalnej mechanizmów do symulacji dynamicznej w programie Autodesk Inventor (Use of structural synthesis of mechanisms for dynamic simulation in Autodesk Inventor) (PDF, ~0,8 MB)

Nasze propozycje

Autodesk Inventor 2020 PL/2020+. Podstawy metodyki projektowania. Wersja polska i angielska.
Andrzej Jaskulski

Autodesk Inventor 2020 PL/2020+. Podstawy metodyki projektowania. Wersja polska i angielska.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które chcą się efektywnie nauczyć podstaw projektowania...

AutoCAD 2020/LT 2020 (2013+). Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wersja polska i angielska.
Andrzej Jaskulski

AutoCAD 2020/LT 2020 (2013+). Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wersja polska i angielska.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik zawiera podstawowy kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D oraz drukowania...

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.
Sarah E. Kreps

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Autorka – była oficer Sił Powietrznych USA, a obecnie pracownica naukowa i politolożka – omawia w...

Lutowanie w budowie maszyn
Jerzy Nowacki, Marcin Chudziński, Przemysław Zmitrowicz

Lutowanie w budowie maszyn

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka jest poświęcona lutowaniu – jednej z najstarszych metod spajania. Przedstawiono w niej...

Nasi partnerzy