ENG FB kontakt

19.06.2019

Strona główna Styczeń 2019 Zastosowanie techniki wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości do wizualizacji wyników analiz numerycznych MES *

Zastosowanie techniki wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości do wizualizacji wyników analiz numerycznych MES *

Application of virtual and augmented reality techniques for visualizing the results of FEM numerical analyzes

Marcin Januszka, Rafał Napierała   |   29-12-2018

Mechanik nr 01/2019 - CAD/CAM/CAE

STRESZCZENIE: Przedstawiono innowacyjne podejście do prezentacji wyników analiz numerycznych MES. Proponowana metoda wizualizacji wykorzystuje techniki wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości. Praktyczne zastosowanie nowego narzędzia omówiono na przykładzie analizy wytrzymałościowej fragmentu obrzeża bocznego naczepy kurtynowej.

SŁOWA KLUCZOWE: poszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, analizy MES, wizualizacja

ABSTRACT: An innovative approach for presenting the results of numerical FEM analysis is presented. Proposed visualization method uses virtual and augmented reality techniques for this purpose. The practical application of the new tool is presented on the example of strength analysis of the side beam of the curtainsider semi-trailer.

KEYWORDS: augmented reality, virtual reality, FEM analysis, visualisation

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Azuma R.T. “A survey of augmented reality”. Teleoperators and Virtual Environments. 6, 4 (1997): s. 355–385.
  • Billinghurst M., Clark A., Lee G. “A survey of augmented reality”. Foundations and Trends in Human-Computer Interaction. 8, 2–3 (2014): s. 73–272.
  • Vuforia Studio PTC, https://www.ptc.com/en/products/augmented-reality/vuforia-studio (dostęp: 29.11.2018 r.).
  • Januszka M., Krysta W. „Projektowanie ergonomiczne z zastosowaniem technik poszerzonej rzeczywistości”. Mechanik. 91, 1 (2018): s. 82.
  • Wspierane formaty plików wsadowych, https://support.ptc.com/help/ vuforia/studio/en/#page/Studio_Help_Center%2FSupportedCADFileFormats.html (dostęp: 29.11.2018 r.).
  • Creo Simulate PTC, https://www.ptc.com/en/products/cad/creo/simulate (dostęp: 29.11.2018 r.).

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.1.13

 

* Artykuł recenzowany

Pobierz plik / download

Marcin Januszka, Rafał Napierała: Zastosowanie techniki wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości do wizualizacji wyników analiz numerycznych MES (Application of virtual and augmented reality techniques for visualizing the results of FEM numerical analyzes) (PDF, ~0,6 MB)

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy