ENG FB kontakt

08.12.2023

Strona główna Marzec 2016 Badania parametrów metrologicznych czujników pneumatycznych *

Badania parametrów metrologicznych czujników pneumatycznych *

Verification tests of the air gauges metrological characteristics

Janusz Dereżyński, Michał Jakubowicz   |   29-02-2016

Mechanik nr 03/2016 - Metrologia techniczna

STRESZCZENIE: Omówiono stanowisko badawcze zbudowane na potrzeby wyznaczania właściwości metrologicznych pneumatycznych przetworników długości. Stanowisko umożliwia otrzymanie charakterystyk statycznej i przepływowej dla różnych przetworników. Poza jego szczegółowym opisem w artykule podano algorytm przetwarzania danych pomiarowych i zamieszczono przykładowe wyniki badań.

SŁOWA KLUCZOWE: pneumatyczny przetwornik długości, pomiary długości, parametry metrologiczne

ABSTRACT: Described in this article is a testing stand designed for verification of readings of the length measuring transducers in air gauges. Provision is made in the stand to plot characteristic curves for both flow and standstill performance of different transducer models. Apart from detailed description of the test stand, the data processing algorithm, and exemplary test results are contained in the article.

KEYWORDS: air gauge, dimensional measurement, metrological characteristics

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A. „Matematyka. Poradnik encyklopedyczny”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
  • Cellary A., Jermak C.J., Wieczorowski M. „Komputerowy system identyfikacji właściwości metrologicznych pneumatycznych czujników do pomiaru długości”. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Metrologiczne problemy w technikach wytwarzania”, Koszalin–Mielno 13÷16 czerwca 1996 r.: s.105÷110.
  • Farago F.T., Curtis M.A. “Handbook of Dimensional Measurement”. New York: Industrial Press Inc, 2004.
  • Jakubiec W., Malinowski J. „Metrologia wielkości geometrycznych” (wyd. czwarte zmienione). Warszawa: WNT, 2004.
  • Jakubowicz M., Jermak C.J. „Ocena właściwości statycznych pneumatycznych przetworników długości (PPD) z dyszami szczelinowymi”. Pomiary Automatyka Kontrola. R. 58, nr 11 (2012): s. 994÷997.
  • Jakubowicz M., Jermak C.J. „Niepewność pomiaru długości z użyciem przetwornika pneumatycznego. Inżynieria Maszyn. R. 18, z. 3 (2013): s. 48÷59.
  • Jermak C.J. „Teoretyczne i praktyczne aspekty kształtowania statycznych właściwości metrologicznych pneumatycznych przetworników długości”. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.
  • Piotrowski J., Kostyrko K. „Wzorcowanie aparatury pomiarowej”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  • Rucki M. „Właściwości dynamiczne wysokociśnieniowych czujników pneumatycznych o zmniejszonych komorach pomiarowych”. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011.
  • Zelczak A., „Pneumatyczne pomiary długości”. Warszawa: WKŁ, 2002.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.3.20

Pobierz plik / download

Janusz Dereżyński, Michał Jakubowicz: Badania parametrów metrologicznych czujników pneumatycznych (Verification tests of the air gauges metrological characteristics) (PDF, ~1,1 MB)

Strona główna Marzec 2016 Badania parametrów metrologicznych czujników pneumatycznych *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy