ENG FB kontakt

26.05.2024

Strona główna Kwiecień 2023

Zawartość miesięcznika nr 04/2023

Nowe technologie

6 Artificial intelligence in the design and production of personalized 3D printed products – conclusions from the project “Things are for People” Sztuczna inteligencja w projektowaniu i produkcji personalizowanych wyrobów drukowanych 3D – wnioski z projektu „Rzeczy są dla ludzi” * - Dariusz Mikołajewski, Izabela Rojek, Mariusz Kaczmarek, Piotr Kotlarz, Marcin Kempiński, Zbigniew Szczepański, Jakub Kopowski, Joanna Nowak, Marek Macko, Andrzej Szczepańczyk, Tomasz Schmidt, Paweł Leszczyński

ABSTRACT: This article is a development of a paper presented at the International Conference “Intelligent Solutions for Industry – ISI 2022”, under the media patronage of the “Mechanik” journal, which is a platform for the exchange of knowledge, review and discussion of theoretical advances, research results and industrial experience, between academics, researchers, policy makers, practitioners and students working on topics related to Industry 4.0 and Smart Manufacturing. Artificial intelligence (broader: computational intelligence) has been an area of intense research and industrial application for many years, but it continues to open up new areas of exploration and application for researchers, clinicians and industry practitioners. The development of the Industry 4.0 paradigm has further accelerated these processes. A particularly interesting field of application for artificial intelligence is medical devices produced by incremental technologies, popularly known as 3D printing. The cumulative potential of Industry 4.0, 3D printing (or indeed reverse engineering as a whole) and the latest developments in artificial intelligence could realise a breakthrough giving new design and manufacturing technologies in personalised mass production. The article shows selected possibilities in this area based on an overview of in-house solutions developed during the implementation of the NCBR grant “Things are for People” dedicated to a 3D printed arm exoskeleton.

KEYWORDS: computer science, mechatronics, artificial intelligence, medical devices, arm exoskeleton, wearable robot

STRESZCZENIE: Artykuł jest rozwinięciem referatu wygłoszonego na Międzynarodowej Konferencji „Inteligentne Rozwiązania dla Przemysłu – ISI 2022”, która odbyła się pod patronatem medialnym czasopisma „Mechanik”, będącej platformą wymiany wiedzy, przeglądu i dyskusji na temat postępów teoretycznych, wyników badań i doświadczeń przemysłowych pomiędzy pracownikami naukowymi, badaczami, decydentami, praktykami i studentami zajmującymi się tematyką związaną z Przemysłem 4.0 i inteligentną produkcją. Sztuczna inteligencja (szerzej: inteligencja obliczeniowa) jest od wielu lat obszarem intensywnych badań i zastosowań przemysłowych, wciąż jednak otwiera przez naukowcami, klinicystami i praktykami z przemysłu nowe obszary zastosowań. Opracowanie paradygmatu Przemysłu 4.0 przyśpieszyło jeszcze te procesy. Ciekawym polem zastosowań sztucznej inteligencji są zwłaszcza wyroby medyczne produkowane technologiami przyrostowymi, popularnie nazywanymi drukiem trójwymiarowym. Skumulowany potencjał Przemysłu 4.0, druku 3D (czy wręcz całej inżynierii odwrotnej) oraz najnowszych osiągnięć sztucznej inteligencji może się przyczynić do przełomu, dostarczając nowe technologie projektowania i wytwarzania w personalizowanej produkcji masowej. W artykule zaprezentowano wybrane możliwości w tym obszarze na podstawie przeglądu rozwiązań własnych wypracowanych podczas realizacji grantu NCBR „Rzeczy są dla ludzi”, poświęconego drukowanemu 3D egzoszkieletowi na rękę.

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, mechatronika, sztuczna inteligencja, wyroby medyczne, egzoszkielet na rękę, robot noszony

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.4.8

 

* Artykuł recenzowany

44 MODSIM – innowacyjne podejście do wspólnego projektowania i symulacji. Wykorzystanie możliwości MODSIM na platformie 3DEXPERIENCE

Nowości wydawnicze

42 Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach (Tomasz Trzepieciński)
42 Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka (Joel L. Schiff)

Obrabiarki

19 TruLaser Tube 5000 fiber – wydajna wycinarka laserowa do rur i profili z automatycznym podawaniem i odbiorem (TRUMPF POLSKA)
22 Mikroobróbka laserowa. Mikroobróbka laserem o ultrakrótkich impulsach w branży medycznej (GF MACHINING SOLUTIONS)

Obróbka - inne rodzaje

37 Laser welding of hot stamping blanks Laserowe spawanie formatek do tłoczenia na gorąco * - Ireneusz Wróbel, Piotr Danielczyk

ABSTRACT: The article presents technological tests of laser welding of flat blanks of the same thickness, made of two types of hot-stamping steel. Special equipment for welding blanks was shown. Tests of laser welding of 2 mm thick blanks of two types of Usibor 1500 and Usibor 2000 steel with different parameters were carried out. Smooth tensile specimen were cut out of the welded blanks. The obtained microstructure and hardness tests were performed. The research results were discussed.

KEYWORDS: hot stamping, 22MnB5, 37MnB5, Usibor 1500, Usibor 2000, laser welding, hardening

STRESZCZENIE: W artykule opisano próby technologiczne laserowego spawania płaskich formatek o tej samej grubości, wykonanych z dwóch rodzajów stali do tłoczenia na gorąco. Pokazano oprzyrządowanie do spawania formatek. Przeprowadzono testy laserowego spawania formatek o grubości 2 mm z dwóch rodzajów stali – Usibor 1500 i Usibor 2000, przy różnych parametrach procesu. Z zespawanych formatek wycięto próbki wiosełkowe do badań wytrzymałościowych. Wykonano badania uzyskanej mikrostruktury oraz twardości. Omówiono wyniki badań.

SŁOWA KLUCZOWE: tłoczenie na gorąco, 22MnB5, 37MnB5, Usibor 1500, Usibor 2000, spawanie laserowe, hartowanie

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.4.9

 

* Artykuł recenzowany

Różne

47 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
14 100-lecie przedsiębiorstwa rodzinnego Hehl (ARBURG)
30 Czy Chiny przegonią Zachód w wyścigu o krytyczne technologie?
34 Tłumy zwiedzających na targach TIMTOS 2023
36 Tomasz Marek Chmielewski – prezes SIMP 2022–2026
43 Konstelacja Szkół Naukowych w Inżynierii Mechanicznej
46 Czy infrastruktura publiczna nadąża za transformacją motoryzacji?

Z działalności CIRP

28 Obróbka wykończeniowa Inconelu 718 smarowana MQL z elektrycznie naładowanym dwusiarczkiem wolframu

STRESZCZENIE:

Przedstawiono wyniki frezowania czołowego Inconelu 718 z zastosowaniem nowo zaprojektowanego i wykonanego systemu dostarczania minimalnej ilości smaru (MQL) w postaci elektrycznie naładowanej zawiesiny nanocząstek dwusiarczku wolframu (WS2) w oleju roślinnym.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

ARBURG 1
FAMOT 27
Forwell Precision Machinery 5
LiCON 11
Staleo.pl 48
Targi ITM INDUSTRY EUROPE, Poznań IV okł.
Tungaloy 29
XYZ Machine Tools 12
Zrobotyzowany.pl 48
Strona główna Kwiecień 2023

Mechanik nr 04/2023

Kwiecień 2023

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy