ENG FB kontakt

19.05.2022

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2014

Zawartość miesięcznika nr 08/09/2014

Biuletyn Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

634 Metody kształtowania odlewniczych materiałów kompozytowych* - P. Putyra, K. Czechowski, K. Wojteczko, L. Jaworska, M. Dyzia, A.J. Dolata

Przedstawiono wyniki procesów obróbki skrawaniem oraz elektroerozyjnej materiałów odlewniczych o osnowie z aluminium z dodatkiem fazy ceramicznej. Osnowę materiału kompozytowego stanowił stop odlewniczy o oznaczeniu AK7 i AK12. Udział objętościowy fazy wzmacniającej w postaci węglika krzemu wynosił odpowiednio 5 i 10%. Wstępne próby skrawania przeprowadzono na centrum tokarsko-frezarskim NL2000SY firmy Mori Seiki. Ocenę właściwości skrawnych dokonano podczas toczenia wzdłużnego. Odlewane materiały kompozytowe poddano także procesom cięcia strumieniem wodno-ściernym, cięcia elektroerozyjnego oraz drążenia elektroerozyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE: materiały kompozytowe, obróbka skrawaniem, obróbka EDM

CAD/CAM

672 Modelowanie MES śrub w połączeniach śrubowych na etapie napinania wstępnego* - R. Grzejda

Przedstawiono fragment badań nad rozwojem metod modelowania asymetrycznych połączeń kołnierzowych podczas napinania wstępnego. Rozpatrzono wpływ sposobu modelowania wydzielonego złącza śrubowego na wartości sztywności elementów tworzących to połączenie. Dla wybranych modeli połączenia śrubowego przeprowadzono obliczenia metodą elementów skończonych (MES). Omówiono wytyczne doboru sposobu modelowania w przypadku analizy sztywności elementów połączenia śrubowego.

SŁOWA KLUCZOWE: połączenie śrubowe, napięcie wstępne, charakterystyka sztywnościowa, wykres przeciwsobny

706 Przyspieszenie projektowania urządzeń przemysłowych (SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE). Profesjonalne komputerowe systemy projektowania, takie jak Solid Edge® z Synchronous Technology, zintegrowane oprogramowanie CAD 3D i 2D – są przystępne cenowo, podnoszą wydajność pracy, a zarazem są łatwe do wdrożenia i utrzymania.
709 ArtCAM Pro dla branży drzewnej i reklamowej (DELCAM). Program CAD/CAM ArtCAM Pro firmy Delcam ułatwia tworzenie złożonych projektów artystycznych dzięki modelowaniu za pomocą interaktywnego zniekształcania grafiki wektorowej oraz modeli 3D z natychmiastowym podglądem efektów.
710 Nowa wersja programu CAD/CAM – Mastercam X8 (ZALCO). Nowości w najnowszej wersji programu, dotyczące zarówno tradycyjnie rozwijanej funkcjonalności, jak i – coraz bardziej istotnych – wygody oraz komfortu pracy użytkownika.
713 Nowe Centrum Technologiczne CAD/CAM we Wrocławiu (PREMIUM SOLUTIONS). Oferta nowego Centrum Technologicznego CAD/CAM wyposażonego m.in. w pięcioosiową obrabiarkę FANUC Robodrill Alpha D21SiA5 5-axis.
714 Metoda konwersji pliku CLDATA w sposób zapewniający wymienność informacji o położeniu narzędzia w różnych systemach CAD/CAM* - Z. Lechniak

Prezentowana praca polegała na analizie sposobu rejestracji trajektorii (toru, ścieżki) narzędzia obróbkowego dla obrabiarek sterowanych numerycznie w systemach CAD/CAM i podjęciu próby ujednolicenia zapisu trajektorii – tak by powstał uniwersalny protokół CLDATA umożliwiający wymianę danych o położeniu narzędzia między różnymi systemami CAD/CAM. Proponowaną metodę zastosowano do obróbki powierzchni prostokreślnych metodą obróbki elektroerozyjnej z zastosowaniem elektrody drutowej (WEDM). Przeprowadzone testy pozwoliły na zwiększenie dokładności obróbki – dzięki badaniom przeprowadzonym dla łatwo obrabialnych materiałów testowych, a następnie na modyfikację programu NC generowanego przez moduły wytwarzania systemów CAD/CAM – przez korektę współrzędnych określających położenie drutu w kartezjańskim układzie współrzędnych i ponowne wykorzystanie skorygowanych programów NC dla docelowych materiałów. Zmienione wartości współrzędnych mogą wynikać z analizy przewidywanych błędów obróbki lub z oceny wyników pomiaru wytworzonych powierzchni testowych, uzyskanych metodą zbliżoną do rapid tooling.

SŁOWA KLUCZOWE: WEDM, powierzchnia prostokreślna, dokładność obróbki

Forum Akademickie

630 Brąz w zawodach szybowcowych dla studenta Politechniki Śląskiej
630 Powołanie Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji
630 Nowy bolid studentów Politechniki Białostockiej wystartuje w zawodach Formuła Student
632 Projekt RECON Politechniki Białostockiej nagrodzony w Japonii
632 Konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”
632 Program Lider – rozstrzygnięcie V konkursu

Materiałoznawstwo

654 Problem zastosowania symulacji fizycznych do identyfikacji modeli materiałów* - R. Kuziak, W. Zalecki, D. Szeliga, M. Pietrzyk

Identyfikacja modeli materiałów od lat stanowi przedmiot badań w ośrodkach naukowych. Powszechnie stosowanym podejściem jest wykonanie prób doświadczalnych – takich jak próby plastometryczne lub dylatometryczne – i wyznaczenie (na podstawie uzyskanych wyników) współczynników dla przyjętych modeli. Często wyniki doświadczeń są wykorzystywane do identyfikacji modeli materiałów bez korekty zakłóceń (pojawiających się w trakcie pomiarów), które wpływają na wartość mierzonego parametru. Właśnie dlatego za cel niniejszej pracy postawiono sobie przeprowadzenie identyfikacji całej sekwencji modeli wykorzystywanych w symulacji cyklu wytwarzania wyrobów stalowych. Jako przedmiot badań wybrano wytwarzanie elementów nadwozia samochodu, wykonywanych ze stali dwufazowej. Do symulacji wytwarzania takich elementów stosuje się kolejno modele walcowania, w tym model reologiczny, oraz modele rozwoju mikrostruktury i przemian fazowych w czasie nagrzewania lub chłodzenia. W pracy opisano symulacje fizyczne, stworzone na potrzeby identyfikacji tych modeli, oraz przedstawiono wyniki tej identyfikacji.

SŁOWA KLUCZOWE: modele materiałów, identyfikacja modeli materiałowych, symulacje fizyczne

Metrologia techniczna

583 Modyfikacje i nowe rodzaje współrzędnościowych ramion pomiarowych. Cz. I. Ramiona Nikon Metrology, ROMER, CimCore i Zett Mess* - E. Ratajczyk

Przedstawiono nowe i zmodernizowane współrzędnościowe ramiona pomiarowe Nikon Metrology, ROMER, CimCore i Zett Mess do pomiarów punktowych, wyposażone w głowice stykowe lub bezstykowe laserowe głowice skanujące. Podano główne parametry tych urządzeń, w tym zakresy pomiarowe i dokładności. Ponadto krótko scharakteryzowano rodzaje oprogramowania komputerowego stosowanego do ramion mierzących z użyciem głowic stykowych i laserowych.

SŁOWA KLUCZOWE: współrzędnościowe ramię pomiarowe, skaner laserowy, testy dokładności, enkoder typu absolutnego

593 XV Krajowa i VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Metrologia w Technikach Wytwarzania” – 17÷19 września 2014 r., Łódź – Uniejów*
Artykuły z XV Krajowej i VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Metrologia w Technikach Wytwarzania” zamieszczone na płycie CD
  K 001 Spis treści
  K 007 Teksty artykułów

Wszystkie artykuły Konferencji zamieszczone w jednym pliku PDF (ok. 18 MB)

  K 480 Streszczenia artykułów

Streszczenia artykułów Konferencji zamieszczone w jednym pliku PDF (ok. 0,3 MB)

684 Pomiary współrzędnościowe i pomiary chropowatości na jednej maszynie. Nowa głowica pomiarowa ZEISS ROTOS do pomiarów chropowatości (CARL ZEISS). W wyniku współdziałania głowicy pomiarowej ZEISS ROTOS, maszyny pomiarowej i oprogramowania można uzyskać poprawę wydajności, zapewnić precyzyjny, niezawodny i w pełni automatyczny pomiar oraz otrzymać jeden protokół pomiarowy.
686 Każdy detal pod kontrolą! Dobre praktyki firmy Mürdter (FARO). Kontrola wyprasek za pomocą ramienia pomiarowego FARO zapewnia wysoką jakość produktów w firmie zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych.
688 Nowa generacja zewnętrznego skanera laserowego do najnowszego ramienia pomiarowego ROMER Absolute Arm (HEXAGON METROLOGY). Nowy zewnętrzny skaner laserowy, który zapewnia niezawodną pracę i bardzo szybkie pozyskiwanie chmury punktów 3D. Nadaje się do wykorzystania nawet na trudnych do skanowania powierzchniach oraz na częściach wykonanych z najbardziej wymagających błyszczących materiałów.
689 Bezpieczeństwo – to, co najważniejsze w powietrzu i na linii produkcyjnej (BLUM-NOVOTEST). Firma MTU Aero Engines – wiodący producent silników lotniczych – stosuje optyczny system pomiarowy LaserControl NT od Blum-Novotest. Zapewnia on najlepsze możliwe rezultaty obróbki i gwarantuje stabilność produkcji.
692 Centrum do pomiaru kół zębatych Klingelnberg P 26 (KLINGELNBERG). Nowoczesne centrum do pomiaru kół zębatych umożliwia realizację wszelkich zadań w zakresie techniki pomiarowej kół zębatych o średnicach do 260 mm.
693 Skanery 3D – nowości! (OBERON 3D). Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom stawianym przez klientów z różnych gałęzi przemysłu, a także archeologii, muzealnictwa, medycyny czy jubilerstwa, firma Shining 3D wprowadziła wiele zmian, dzięki którym skanery 3D tej marki stały się jeszcze bardziej niezawodne, uniwersalne oraz dokładne.
694 Skanowanie 3D od podszewki (EVATRONIX). Wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z procesem skanowania 3D oraz przedstawiono efekty, jakie można dzięki niemu uzyskać. Zwrócono także uwagę na najczęściej popełniane błędy.
698 Nowoczesna tomografia komputerowa CT (SMART SOLUTIONS/NIKON). Opracowane przez Nikon Metrology dwa nowe rozwiązania: superdokładna lampa rentgenowska wysokiego napięcia 750 kV oraz tomograf do zastosowań elektronicznych XT V 160 NF – umożliwiają badanie nieniszczące detali żeliwnych oraz stalowych o grubości ścianek przekraczającej 50 mm.

Napędy i sterowanie

704 Nowości firmy igus: Nowe e-prowadniki i systemy zasilania (IGUS)

Narzędzia

638 Geometria wiertła bez tajemnic. Znaczenie geometrii wiertła węglikowego dla jego wydajności (SANDVIK COROMANT). Zoptymalizowana konstrukcja CoroDrill® 860 pozwala zwiększyć prędkości posuwu i wpływa na znaczną poprawę bezpieczeństwa obróbki w porównaniu z większością wierteł uniwersalnych.
640 Innowacyjne produkty firmy ISCAR czy podrzędne podróbki (ISCAR). ISCAR wypracował wiele nowatorskich rozwiązań w dziedzinie narzędzi oraz narzędziowych płytek skrawających, wykorzystujących zaawansowane powłoki i innowacyjne geometrie ostrzy. Polityka firmy przyczyniła się do znacznego postępu w wielu dziedzinach obróbki, w tym w: toczeniu, przecinaniu, frezowaniu i wierceniu.
645 Wiercenie głębokich otworów na standardowych maszynach (MITSUBISHI MATERIALS). MHS jest wiertłem pierwszego wyboru do wiercenia ekstremalnie głębokich otworów (nawet 60×D) o małych średnicach w stalach hartowanych i ulepszanych cieplnie. Niemiecka firma ZF Friedrichshafen AG używa narzędzi Mitsubishi na standardowych centrach obróbkowych i dzięki temu nie musi stosować maszyn specjalnych.
648 Imadło KONTEC KSX. Pewność mocowania w narzędziowni! (SCHUNK). W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów firma wprowadziła na rynek kompaktowe, modułowe imadło KONTEC KSX – nowe rozwiązanie mocowania przedmiotu obrabianego, niezwykle przydatne zwłaszcza w obróbce pięcioosiowej.
650 Przegląd pełnowęglikowych frezów do gwintów. Alternatywa dla gwintowników oraz wygniataków (GÜHRING). Bogaty asortyment monolitycznych frezów do gwintu, dostępnych w różnych wariantach – jako frezy z ostrzami wiercącymi, uniwersalne oraz z ostrzami fazującymi, a także jako mikrofrezy.
664 Nowe płytki TaeguTec w rodzinie narzędzi Mill2Rush (TAEGUTEC). Narzędzia Mill2Rush przeznaczone do wymagających aplikacji frezarskich pozwalają na pracę z małymi oporami skrawania i uzyskanie bardzo dobrej jakości powierzchni. Duża żywotność ostrzy oraz możliwość pracy przy zwiększonych parametrach gwarantują znaczącą redukcję kosztów wytwarzania.
666 Narzędzia sterowane MAPAL EPC z kontrolą położenia krańcowego (MAPAL). Zastosowanie systemu EPC (End Position Control) z dowolnym narzędziem sterowanym umożliwia znaczne skrócenie czasu obróbki.
668 Narzędzia skrawające firmy FRAISA – narzędzia technicznie doskonałe. Frezy monolityczne ZX. Najwyższa wydajność w obróbce Inconelu, tytanu i stopów trudnoobrabialnych (ITA). Nowy, pełnowęglikowy frez monolityczny ZX zaprojektowany specjalnie do wydajnego skrawania materiałów trudnoobrabialnych, umożliwiający osiąganie nadzwyczajnej efektywności, jakości i bezpieczeństwa procesu obróbki.
670 Nowe wykonania gwintowników COMBO. Nowe gwintowniki VHM (YG-1). Specjalne wykonanie gwintowników COMBO pozwala na zastosowanie zwiększonego kąta przyłożenia i przyczynia się do zmniejszenia: momentu skręcającego narzędzie, tarcia oraz zapotrzebowania na moc podczas gwintowania.
676 Automatyzacja procesów wytwarzania – systemy mocowania detali i narzędzi (INMET-BTH). Cztery zasadnicze grupy systemów mocowań – imadła precyzyjne, przyrządy obróbkowe, systemy paletowe i systemy mocowań narzędzi w prasach – które mogą być ze sobą ściśle powiązane w ramach rozwiązań modułowych.
678 Narzędzia Skrawające Tools – nowoczesna fabryka narzędzi (NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE TOOLS). Kompleksowe podejście do produkcji narzędzi – obejmujące projektowanie, produkcję, kontrolę jakości i regenerację – umożliwiło spełnienie najwyższych wymagań odbiorców z branży lotniczej i samochodowej.
680 Hoffmann Group prezentuje nowy katalog 2014/2015 (PERSCHMANN/HOFFMANN GROUP). Jest to już 45. wydanie tej publikacji. Wśród ponad 62 000 pozycji, również marki Premium GARANT, znalazło się 4800 nowości. Katalog jest jednym z najaktualniejszych kompendiów w branży.

Nowości wydawnicze

636 A. Sokołowski: Automatyzacja wytwarzania. Zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrabiarek i procesu skrawania - K.J.
636 J. Kosmol: Napędy mechatroniczne - K.J.
743 B.R. Meyer, D. Falke: Maβhaltige Kunststoff-Formteile. Toleranzen und Formteilengineering (Dokładność wymiarowa wyrobów z tworzyw sztucznych. Tolerancje i budowa wyrobów) - H. Zawistowski

Obrabiarki

604 Optymalizacja cyfrowych prototypów zespołów obrabiarek z wykorzystaniem programów CAD* - W. Pawłowski, S. Bojanowski

Przedstawiono możliwości wykorzystania programów CAD w procesie optymalizacji konstrukcji mechanicznej zespołów obrabiarek. Opisano procedurę prowadzenia optymalizacji w programach CAD. Zamieszczono wyniki optymalizacji konstrukcji wrzeciennika ściernicy szlifierki do otworów przeprowadzonej w warunkach statycznych i dynamicznych. Podczas symulacji uwzględniono wpływ odległości łożysk, długości wysięgowej oraz średnicy wrzeciona na wartość maksymalnych odkształceń, naprężeń zredukowanych i pierwszej częstotliwości drgań swobodnych wrzeciona.

SŁOWA KLUCZOWE: komputerowe wspomaganie projektowania, modelowanie, symulacja, obrabiarki, optymalizacja

610 Niezawodna wycinarka laserowa TruLaser 3030 fiber. Nowe możliwości z laserem typu fiber o mocy 4 kW (TRUMPF). Uniwersalna wycinarka laserowa charakteryzująca się bardzo dużą elastycznością zastosowań i wydajnością, umożliwiająca pełną automatyzację produkcji. Wyposażona w rozwiązania skracające czasy przygotowawcze związane ze zmianą blach. Z przystawką RotoLas może także pełnić funkcję wycinarki do rur i profili.
612 Tokarka pionowa VT 4-4. Najwyższa jakość w produkcji przekładni na dużą skalę (EMAG). Tokarka pionowa VT 4-4 zapewnia całkiem nową jakość w wielkoseryjnej produkcji wałków. Dzięki szybkiej wymianie obrabianych przedmiotów i bardzo wydajnej obróbce czteroosiowej pozwala znacznie zminimalizować koszty produkcji.
615 Makino EDBV8 – czterokrotnie szybsze wiercenie otworów chłodzących w łopatkach (MAKINO). Nowa maszyna umożliwia wiercenie otworów chłodzących w łopatkach aż czterokrotnie szybciej niż z zastosowaniem dotychczasowych technologii. Jej inne atuty to: chroniony patentem łączony uchwyt elektrody i prowadnika, który umożliwia wyjątkowo szybką zmianę elektrod, oraz innowacyjna technologia detekcji przebicia zapobiegająca uszkodzeniu detalu.
622 Dielektryki najwyższej jakości do elektrodrążarek wgłębnych (OELHELD). Dielektryki wysokiej wydajności, przeznaczone do drążenia wgłębnego, produkowane na bazie syntetycznych olejów podstawowych z zastosowaniem dodatków uszlachetniających – zwiększających grubość warstwy erodowanej oraz zmniejszających stopień zużycia elektrody.
624 Supernowoczesna, precyzyjna, pięcioosiowa głowica firmy Water Jet Sweden typu Beveljet® 60 (WJS). Najnowocześniejsza, w pełni pięcioosiowa precyzyjna głowica II generacji typu Beveljet® 60 do cięcia abrazywnego, w 100% zintegrowana z cyfrowym systemem sterowania i napędów Fanuc.

Obróbka - inne rodzaje

682 RMBS 1-842 – kompaktowy system śrutowania z innowacyjnym imakiem mocującym. Automatyczne ustawianie i czyszczenie bloków silnika o masie do 5 t (RÖSLER). Zautomatyzowany system obróbki strumieniowo-ściernej używany do czyszczenia komponentów o masie do 5 t, zawierających do 4 t zanieczyszczeń masą rdzeniową.
719 XXXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej – 23÷25 września 2014 r., Kołobrzeg*
Artykuły z XXXVII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej zamieszczone na płycie CD
  K 000 Spis artykułów naukowych
  K 001 Badania wpływu parametrów doprowadzenia chłodziwa na proces szlifowania CFG stopu Inconel - Robert Babiarz, Łukasz Żyłka, Marcin Płodzień

Wykorzystanie płynu chłodząco-smarującego (PCS) jest jednym z ważniejszych obszarów badań. Wynika to z konieczności zwiększenia wydajności szlifowania, otrzymania wyższej jakości powierzchni obrobionych oraz wydłużenia trwałości ściernicy. Główną funkcją PCS jest poprawa smarowania, zmniejszenie ryzyka uszkodzenia cieplnego obrabianych powierzchni i zwiększenie wydajności procesu. W zależności od procesu, PCS jest dostarczany przy różnych prędkościach przepływu i ciśnienia. Badania przeprowadzono w celu ustalenia wymaganych parametrów dla szlifowania głębokiego z posuwem pełzającym (Creep Feed Ggrinding) stopu Inconel 718.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, chłodzenie wysokociśnieniowe, dysze chłodziwa.

  K 004 Koncepcja budowy układu wysokociśnieniowego chłodzenia procesu szlifowania stopów lotniczych - Robert Babiarz, Łukasz Żyłka, Marcin Płodzień

Szlifowanie nowoczesnych materiałów lotniczych takich jak np. stopy niklu jest procesem wysokoenergetycznym. Większość energii w procesie usuwana materiału obrabianego zostaje zamieniona w ciepło, z którego część jest pochłonięta przez przedmiot obrabiany i chłodziwo. Najczęściej stosowanym sposobem podawania PCS jest metoda zalewowa, polegająca na dostarczaniu płynu chłodząco-smarującego, pod niewielkim ciśnieniem, z dużym przepływem w pobliże strefy szlifowania. Istotnym problemem w szlifowaniu trudno obrabialnych materiałów jest otrzymanie powtarzalnych parametrów chłodzenia, aby efektywnie zapobiegać uszkodzeniom warstwy wierzchniej szlifowanego przedmiotu. Dlatego zaprojektowano i wykonano bardziej rozbudowany układ chłodzenia. Dający możliwość zmiany prędkości strumienia PCS w szerokim zakresie. Zaprezentowany układ chłodzenia wysokociśnieniowego jest przeznaczony do testowania dysz kształtowych wykorzystywanych w szlifowaniu głębokim z posuwem pełzającym.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, chłodzenie wysokociśnieniowe, dysze chłodziwa.

  K 008 Preparaty na bazie nano- i mikrodiamentów do operacji docierania i polerowania - Andrzej Bakoń, Adam Barylski

W artykule przedstawiono preparaty na bazie nano- i mikrodiamentów do docierania i polerowania. Zaprezentowano preparaty z luźno związanymi diamentami: pasty, zawiesiny, aerozole.

SŁOWA KLUCZOWE: nanodiamenty, mikroziarna diamentowe, pasty diamentowe, zawiesiny diamentowe, docieranie, polerowanie.

  K 013 Wybrane aspekty obróbek powierzchniowych wyrobów z tworzyw sztucznych metodami strumieniowo-ściernymi i w luźnych kształtkach - Andrzej Bakoń, Marek R. Brzeziński

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z obróbkami tworzyw sztucznych metodami strumieniowościernymi i w luźnych kształtkach. Zaprezentowano media obróbkowe (kształtki, płyny wspomagające, pasty, śruty, itd.).

SŁOWA KLUCZOWE: obróbki strumieniowo-ścierne, obróbki w luźnych kształtkach, tworzywa sztuczne

  K 018 Analiza wygładzania powierzchni za pomocą jednowarstwowych dysków ściernych Trizact™ - Jan Baran, Jarosław Plichta, Paweł Sutowski, Katarzyna Tandecka

W artykule omówione zostały możliwości zastosowania jednowarstwowych dysków ściernych Trizact™ z mocowaniem Roloc Scotch Brite, do szlifowania i wygładzania powierzchni płaskich, różnych gatunków materiałów, za pomocą wielonarzędziowej głowicy szlifiersko-polerskiej z niezależnym napędem pneumatycznym. Przedstawiono również topografię powierzchni obrobionych materiałów, gdzie obrabiając dyskami ściernymi o różnej gradacji aglomeratu A160, A100, A65, A45, A30, A16, i A6 przy tych samych parametrach, porównano chropowatość powierzchni z powierzchnią wyjściową, obrobioną na szlifierce do płaszczyzn segmentami ściernymi.

SŁOWA KLUCZOWE: dyski ścierne, Trizact™, szlifowanie, polerowanie, analiza wygładzania powierzchni

  K 022 Budowa wielonarzędziowej głowicy szlifiersko-polerskiej oraz wyznaczenie charakterystyki technicznej wrzeciona napędowego za pomocą szybkościowej kamery PHANTOM v210 - Jan Baran, Łukasz Rypina, Paweł Sutowski

W artykule przedstawiono konstrukcję prototypu innowacyjnej głowicy szlifiersko-polerskiej oraz możliwości zastosowania szybkościowej kamery PHANTOM v210, do wyznaczenia prędkości obrotowej wrzeciona głowicy szlifiersko- polerskiej. Pomiar charakterystyki prędkości obrotowej wrzeciona zespołu napędowego głowicy przeprowadzony był na frezarce pionowej FYF32J produkcji Jafa, przy zewnętrznym zasilaniu wrzeciona głowicy sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,5-0,8 MPa. Omówiono również proces rejestracji i analizy sekwencji obrazów do wyznaczenia prędkości obrotowej wrzeciona, z zastosowaniem zintegrowanego systemu akwizycji obrazu, składającego się z aplikacji TEMA. Wykorzystano przy tym dodatkowy system oświetlenia zewnętrznego o jasności 4,6 mln lux.

SŁOWA KLUCZOWE: głowica, system akwizycji obrazu, kamera szybkościowa, pomiar prędkości, szlifowanie, polerowanie

  K 026 Koncepcje niekonwencjonalnych układów kinematycznych docierania jednotarczowego z wykorzystaniem robota - Adam Barylski, Norbert Piotrowski

W artykule przedstawiono podstawowe parametry aktualnie produkowanych docierarek jednotarczowych. Opisano standardowy układ docierania powierzchni płaskich oraz dla zadanych parametrów obróbkowych zamieszczono wyniki symulacji przebiegu trajektorii ruchu obrabianego przedmiotu. Uzyskane informacje o prognozowanym zużyciu tarczy docierającej były punktem wyjścia do opracowania nietypowych układów kinematycznych docierania jednotarczowego. Wybrane koncepcje wymagają wykorzystania robota.

SŁOWA KLUCZOWE: powierzchnie płaskie, docierarki jednotarczowe, układy kinematyczne, roboty przemysłowe

  K 034 Badania przyrostów średnic i temperatury przedmiotów podczas gładzenia długich otworów w warunkach produkcyjnych - Adam Barylski, Piotr Sender

W artykule przedstawiono wyniki badań ubytku materiału oraz nagrzewania się przedmiotów cienkościennych podczas gładzenia długich otworów. Analizowano wpływ podstawowych parametrów obróbkowych na wzrost temperatury przedmiotu i intensywność gładzenia. Celem badań było opracowanie modelu matematycznego ubytku materiału podczas gładzenia i przyrostu temperatury przedmiotu obrabianego, wyznaczonego w warunkach produkcyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE: gładzenie, długie otwory, badania

  K 044 Wykorzystanie metody sztucznych baz w badaniach zużycia pierścieni prowadzących docierarki jednotarczowej - Adam Barylski

W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia pierścieni prowadzących separatory w układzie kinematycznym standardowej docierarki jednotarczowej. Do analiz wykorzystano metodę sztucznych baz Vickersa. Wyniki przeprowadzonych eksperymentów mogą być wykorzystane w racjonalnym planowaniu wymiany tego typu elementów układu wykonawczego docierarki.

SŁOWA KLUCZOWE: docierarka jednotarczowa, układ kinematyczny, pierścienie prowadzące, zużycie, analiza

  K 049 Analiza wybranych parametrów ziaren ściernic z CBN na podstawie pomiarów topografii - Anna Bazan, Andrzej Kawalec, Marek Krok, Ireneusz Piotr Chmielik

W artykule przedstawiono możliwości analizy parametrów ziaren ściernych na podstawie danych pomiarowych topografii czynnej powierzchni ściernicy. Badaniom poddano ściernice z CBN ze spoiwem galwanicznym o określonej ziarnistości. Przeprowadzono detekcję i wykonano analizę 2D ziaren opartą na binaryzacji mapy topografii CPS. Na podstawie zmierzonych danych reprezentujących topografię CPS przeprowadzono analizę motywów. Zrealizowano analizę 3D topografii CPS przy założeniu określonego poziomu granicznego wysokości nierówności.

SŁOWA KLUCZOWE: CBN, ściernice ze spoiwem galwanicznym, topografia ściernicy.

  K 053 Porównanie wyników badań stykowych i optycznych wybranych parametrów topografii czynnej powierzchni ściernic z CBN - Anna Bazan, Andrzej Kawalec, Marek Krok, Ireneusz Piotr Chmielik

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów topografii czynnej powierzchni ściernicy wykonanych na ściernicach z CBN ze spoiwem galwanicznym z użyciem metody stykowej oraz optycznej. Badaniom poddano ściernice jednowarstwowe z CBN o określonej ziarnistości. Analizowano wpływ metody pomiarowej oraz kroku próbkowania na otrzymane wyniki reprezentujące wartości wybranych parametrów SGP.

SŁOWA KLUCZOWE: CBN, ściernice ze spoiwem galwanicznym, topografia ściernicy.

  K 058 Porównanie wybranych właściwości użytkowych ściernic ze spoiwem żywicznym do przecinania węglików spiekanych - Joanna Bojanowska, Mirosław Urbaniak

W procesach przecinania ściernicowego istotna jest efektywność ekonomiczna w przypadku obróbki zgrubnej, ale również wpływ tych operacji na stan warstwy wierzchniej przedmiotów po obróbce dokładnej. Niniejsze opracowanie zawiera sposób i wyniki porównania właściwości użytkowych dwóch przykładowych ściernic diamentowych. Ocenę tych właściwości zrealizowano mierząc składową styczną siły w procesie, wydajność właściwą, przyrost temperatury przedmiotu oraz chropowatość powierzchni po przecinaniu. Na tej podstawie rekomendowano korzystniejsze narzędzie do zastosowań praktycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: ściernice diamentowe, spoiwa żywiczne, przecinanie ściernicowe, węgliki spiekane

  K 062 Podstawy hydrostrumieniowego wytwarzania quasi-płynnego paliwa węglowo-wodnego - Przemysław Borkowski, Józef Borkowski, Michał Bielecki, Wiesław Szada-Borzyszkowski

Przedstawiono metodę skutecznej mikronizacji węgla kamiennego przy użyciu wysokociśnieniowej strugi wodnej. Zaprezentowano rozkłady wielkości cząstek węgla po hydrostrumieniowej mikronizacji i ich kawitacyjnej homogenizacji oraz wykazano zwielokrotnienie rozwinięcia ich powierzchni. Przedstawiono wyniki oceny energochłonności procesu rozdrabniania węgla kamiennego w opracowanym młynie hydrostrumieniowym wskazując korzystne warunki jego pracy (p=200 MPa, Qc=55 g/s). Opracowano zarys oryginalnej technologii wytwarzania nowego rodzaju quasi-płynnego paliwa węglowo-wodnego.

SŁOWA KLUCZOWE: wysokociśnieniowa struga wodna, młyn hydrostrumieniowy, mikronizacja, węgiel kamienny, paliwo węglowo-wodne.

  K 067 Eksperymentalne podstawy quasi-przestrzennego kształtowania obiektów metodą hydrostrumieniową z wykorzystaniem luminancji ich obrazu - Przemysław Borkowski, Józef Borkowski, Michał Bielecki

W referacie zaprezentowano doświadczalne podstawy metody quasi-przestrzennego kształtowania obiektu 3D z użyciem strugi wodno-ściernej (AWJ), sterowanej według luminancji wirtualnego obrazu 2D. Zamiast problematycznego nadzorowania takiego procesu, wykorzystuje się model obróbki, w którym głębokość erodowania jest odwrotnie proporcjonalna do potęgowej funkcji prędkości posuwu strugi AWJ. Dzięki temu uproszczono metodę sterowania i zwiększono dokładność rzeźbienia, gdyż w sposób bezpośredni i niejako automatyczny umożliwia ona uzyskiwanie w różnych miejscach odpowiedniej głębokości erodowania.

SŁOWA KLUCZOWE: przestrzenne kształtowanie obiektów, struga wodno-ścierna, erodowanie hydrostrumieniowe, sterowanie automatyczne, luminancja.

  K 073 Mikronizacja materiałów kruchych metodą hydrostrumieniową - Przemysław Borkowski, Józef Borkowski, Michał Bielecki

Potrzeba przetwarzania różnych kopalin narzuca konieczność ich głębokiego rozdrabniania, zwanego mikronizacją. Do takiego rozdrabniania surowców mineralnych, mających zwykle cechy materiałów kruchych, zastosowano wysokociśnieniową strugę wodną. Skonstruowano prototyp pionowego młyna hydrostrumieniowego, w którym rozdrabniano zróżnicowane rodzaje materiałów kruchych. Uzyskano korzystną wydajność mikronizacji materiałów z energochłonnością od kilku do dwudziestu kilku razy mniejszą niż podczas rozdrabniania mechanicznego, np. w młynie planetarno-kulowym.

SŁOWA KLUCZOWE: mikronizacja, materiały kruche, wysokociśnieniowa struga wodna, metoda hydrostrumieniowa, młyn hydrostrumieniowy.

  K 077 Teoretyczny model quasi-przestrzennego kształtowania obiektów metodą hydrostrumieniową z wykorzystaniem luminancji ich obrazu - Przemysław Borkowski, Józef Borkowski. Michał Bielecki

W artykule przedstawiono model quasi-przestrzennego kształtowania obiektów techniką hydrostrumieniową. W wyniku teoretycznych analiz określono zależności występujące pomiędzy fotometrycznymi właściwościami obrazu 2D, w tym zwłaszcza poziomem luminancji, a parametrami obróbki obiektu 3D erodowanego strugą wodno-ścierną (AWJ). Dzięki temu zamiast stosowania kłopotliwej w realizacji, dynamicznej kontroli takiego procesu kształtowania materiału, wykorzystuje się model bezpośredniego sprzężenia głębokości erodowania materiału obrabianego z luminancją obrazu i prędkością posuwu strugi AWJ.

SŁOWA KLUCZOWE: przestrzenne kształtowanie obiektów, struga wodno-ścierna, model teoretyczny, właściwości fotometryczne, luminancja.

  K 080 Zagadnienia laserowego erodowania ceramiki w środowisku wodnym - Józef Borkowski, Weronika Piestrzyńska-Dziedziejko, Przemysław Borkowski

Badania dotyczące ablacyjnego usuwania warstw wierzchnich z płytek ceramicznych przy wykorzystaniu lasera molekularnego CO2 wykazały, że chropowatość powierzchni uzyskiwana w środowisku wodnym jest większa niż w standardowej obróbce laserowej. W środowisku wodnym wiązka laserowa wywołuje w ceramice rozległe pole naprężeń, przez co zwiększa się wielkość erodowanych cząstek ceramiki, powodując wzrost chropowatości jej powierzchni. Dlatego ablacyjne erodowanie laserowe zapewnia specyficzną morfologię uzyskiwanej powierzchni, wyraźnie zwiększającą adhezyjność farby względem podłoża.

SŁOWA KLUCZOWE: laser, ablacja laserowa, erodowanie, grawerowanie dekoracyjne, topografia powierzchni

  K 084 Jakościowy model procesu cięcia wybranych materiałów metalowych wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną - Józef Borkowski, Marzena Sutowska, Przemysław Borkowski

Zwiększenie ciśnień strugi wody i automatyzacja cyklu cięcia strugą AWJ stały się podstawą dynamicznego rozwoju tej metody obróbkowej. Niewielkie siły naporu strugi i brak jej termicznego oddziaływania stwarzają możliwość kształtowania praktycznie każdego rodzaju materiału. Dzięki tym istotnym zaletom metoda ta jest bardziej konkurencyjna względem tradycyjnych sposobów cięcia. Zależności występujące pomiędzy parametrami technologicznymi a efektami przecinania zawiera empiryczny model jakości powierzchni przecięcia wybranych materiałów.

SŁOWA KLUCZOWE: cięcie materiałów, struga wodnościerna, jakość powierzchni.

  K 088 Charakterystyka strugi wodnej wytwarzanej w samowzbudnej głowicy pulsacyjnej - Józef Borkowski, Monika Szada-Borzyszkowska, Przemysław Borkowski

Dynamiczne oddziaływanie strugi wodnej o okresowo zmiennej strukturze jest przydatne w wielu obszarach techniki. Do tego celu opracowano konstrukcję samowzbudnej głowicy pulsacyjnej. Komputerowa symulacja warunków funkcjonowania takiej głowicy ułatwiła rozwój i optymalizację jej konstrukcji oraz pozwoliła określić mechanizmy decydujące o wytwarzaniu pulsacyjnej strugi wodnej. Badania strugi wodnej wytwarzanej w takiej głowicy wykazały występowanie okresowych zmian jej struktury wewnętrznej i częstotliwość takich pulsacji oraz jej przydatność do erodowania różnych materiałów.

SŁOWA KLUCZOWE: badania symulacyjne, samowzbudna głowica pulsacyjna, pulsacyjna struga wodna, erozja hydrostrumieniowa.

  K 094 Pomiary makrogeometrii ściernicy czujnikiem laserowym - Jan Burek, Jacek Misiura, Paweł Turek

Celem pracy było wykonanie pomiarów makrogeometrii ściernicy przy użyciu czujnika laserowego. System ten bazuje na metodzie triangulacji laserowej. Polega ona na tym, iż wiązka światła laserowego jest odchylana przez lustro w stronę skanowanego modelu. Następnie zbierana jest ona przez sensor umieszczony w znanym położeniu i odległości od źródła lasera. Wynikowy kąt odbicia jest interpretowany i dostarcza trójwymiarowy pomiar części. W wyniku zastosowania tej metody możliwe jest określenie podstawowych parametrów definiujących makrogeometrię ściernicy.

SŁOWA KLUCZOWE: ściernica, makrogeometria, czujnik laserowy, triangulacja laserowa

  K 098 Proces szlifowania i programowania łamaczy wiórów wspomagany przez system MTS - Jan Burek, Łukasz Żyłka, Marcin Sałata

Istotną rolę w procesie frezowania zgrubnego odgrywają łamacze wiórów na krawędziach skrawających. Makrogeometria ich wykonania zależy od możliwości technologicznych szlifierki narzędziowej, a także dostępnego kształtu ściernic. W pracy przedstawiono proces programowania i symulacji szlifowania łamaczy wióra we frezach pełno- węglikowych przy użyciu programu MTS. Przeanalizowano możliwości kształtowania łamaczy wióra na szlifierce 5-osiowej FORTIS.

SŁOWA KLUCZOWE: łamacze wiórów, szlifowanie, obróbka zgrubna, geometria frezu.

  K 102 Możliwości wycinania kształtowego narzędziem strunowym w materiałach trudnoobrabialnych - Bożena Ciałkowska, Zbigniew Rodziewicz

W artykule przedstawiono problematykę podstawowych rozważań w cięciu kształtowym struną zbrojoną. Omówione zostanie zagadnienie prowadzenia struny w układzie X-Y, będące głównym czynnikiem wpływającym na jakość wycinanych kształtów. Badania prowadzono na przecinarce PS2Tsk w układzie X-Y dla ceramiki technicznej. Zaprezentowane będą sposoby poprawienia dokładności wycinanych kształtów.

SŁOWA KLUCZOWE: cięcie kształtowe, struna zbrojona, materiały trudnoobrabialne

  K 106 Rozwój cięcia struną – początki i stan aktualny na świecie – cz. II - Bożena Ciałkowska, Magdalena Wiśniewska

W artykule przedstawiono ciąg dalszy rozważań dotyczących historii rozwoju przecinania strunowego. Opisano technologie wytwarzania narzędzi strunowych zbrojonych trwale w ziarno ścierne oraz obszary ich zastosowania. Zaprezentowano szczególne grupy przecinarek strunowych ze względu na rozwiązania kinematyczne uwzględniające spektrum ich możliwości. Opisano także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie przecinania strunowego.

SŁOWA KLUCZOWE: cięcie strunowe, geneza metody, kierunki rozwoju

  K 111 Efektywność technologiczna erozji ścinającej - Lucjan Dąbrowski, Mieczysław Marciniak, Rafał Świercz

Badania procesu erozji ścinającej przeprowadzono na oryginalnych stanowiskach do dokładnościowej obróbki ścierno-polerskiej: w wariancie ruchu medium ściernego względem powierzchni obrabianej oraz ruchu przedmiotu w przepływającej zawiesinie ściernej. Wykazano, że na uzyskanie lustrzanej powierzchni obrabianej istotny wpływ posiada częstość punktowych kontaktów medium ściernego z wierzchołkami chropowatości i zależna od kinematyki ruchu względnego relacja sił normalnych i stycznych. Ruch obrotowy medium, w którym przyśpieszenia dośrodkowe intensyfikują dynamiczne procesy pogarsza chropowatość.

SŁOWA KLUCZOWE: erozja ścinająca, wydajność, chropowatość powierzchni

  K 116 Badania obróbki magnetyczno-ściernej stali nierdzewnej - Lucjan Dąbrowski, Michał Marczak

W artykule przedstawiono wyniki trójczynnikowego, pięciopoziomowego eksperymentu planowanego przeprowadzonego na stanowisku własnej konstrukcji do obróbki magnetyczno-ściernej. Jako parametry wejściowe zastosowano czas obróbki, szerokość szczeliny oraz koncentrację ziaren ściernych. Chropowatość powierzchni obrobionej charakteryzowano z użyciem następujących parametrów: Ra, Rq, Rz, Ry oraz Sm. Pomiarów dokonano w celu stwierdzenia występowania erozji ściernej, zmiany płaskości oraz charakterystyki powierzchni obrabianej.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka magnetyczno-ścierna, polerowanie magnetyczno-ścierne, chropowatość.

  K 121 Metody pomiaru temperatury powierzchni przedmiotów i ściernicy w procesie szlifowania jednotarczowego - Mariusz Deja

W referacie przedstawiono metody pomiaru temperatury w szlifowaniu jednotarczowym z kinematyką docierania. W opracowanym rozwiązaniu wykorzystano małe, zasilane bateryjnie przyrządy rejestrujące temperaturę, tzw. logery pastylkowe o symbolu DS1922L produkcji firmy Dallas Semiconductor. Do pomiarów temperatury wykorzystano również kamerę termowizyjną. Zastosowanie czujników termoelektrycznych pozwoliło zarejestrować temperaturę niezależnie w każdym z przedmiotów obrabianych, co nie było dotychczas prezentowane w dostępnej literaturze dotyczącej pomiaru temperatury w docieraniu lub w szlifowaniu z kinematyką docierania.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie powierzchni płaskich, kinematyka docierania, temperatura szlifowania.

  K 127 Potencjał użytkowy ściernicy obciąganej wieloziarnistym warstwowym obciągaczem stojącym - Ryszard Dębkowski

Opisano sposób kształtowania powierzchni ściernicy przez obciągacz wieloziarnisty warstwowy. Przedstawiono propozycję wskaźnika pokrycia przy obciąganiu dla obciągaczy wieloziarnistych. Zaprezentowano ocenę własności eksploatacyjnych i potencjału użytkowego ceramicznej ściernicy elektrokorundowej obciąganej obciągaczem 6-cio ziarnistym. Ocenę potencjału opracowano na podstawie parametrów funkcji rozkładów statystycznych, opisujących czynną część profilu powierzchni ściernicy.

SŁOWA KLUCZOWE: obciągacz wieloziarnisty, wskaźnik pokrycia, obciąganie

  K 134 Badania porównawcze temperatury warstwy wierzchniej w procesie elektroerozyjnego szlifowania (AEDG) materiałów trudnoobrabialnych - Andrzej Gołąbczak, Robert Święcik, Marcin Gołąbczak, Bartosz Stańczyk

W artykule przedstawiono wyniki badań temperatury warstwy wierzchniej w procesie elektroerozyjnego szlifowania (AEDG) i porównawczo w procesie szlifowania konwencjonalnego materiałów trudno-obrabialnych (stopu tytanu 6TiAl4V i węglików spiekanych S20S). W porównywanych procesach szlifowania zastosowano ściernice supertwarde ze ścierniwa z regularnego azotku boru (CBN) i diamentu syntetycznego (SD) ze spoiwem metalowym.

SŁOWA KLUCZOWE: warstwa wierzchnia, temperatura szlifowania, szlifowanie elektroerozyjne, stopy tytanu, węglik spiekany.

  K 138 Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 - Anna Grdulska, Radosław Rosik

W artykule przedstawiono fragment badań dotyczących wpływu zmiennych parametrów: νs i νw na przebieg sił skrawania oraz parametry chropowatości powierzchni Ra i Rz przedmiotu wykonanego ze stopu tytanu TIGR5. Wprowadzenie metod kontrolno-pomiarowych umożliwia monitorowanie wybranych wielkości fizycznych, których skala jednoznacznie określiła przebieg procesu produkcyjnego. Na podstawie analizy wartości składowych sił występujących w procesie szlifowania oraz parametrów chropowatości powierzchni można określić stan warstwy wierzchniej (WW), a tym samym dobrać tak parametry obróbki, by powierzchnia elementów szlifowanych spełniała wymagania eksploatacyjne.

SŁOWA KLUCZOWE: Szlifowanie, siły szlifowania, chropowatość powierzchni, materiał ścierny, stopy tytanu

  K 143 Określenie granicznych wartości porowatości pozornej ceramiki korundowej i cyrkonowej w stanie białym dla potrzeb obróbki ściernicami z mikrokrystalicznego korundu spiekanego - Witold Habrat, Roman Wdowik, Janusz Porzycki, Janusz Świder

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu szlifowania ceramiki korundowej i cyrkonowej w stanie białym ściernicą z korundu spiekanego. Do badań zastosowano próbki ceramiczne o różnej porowatości pozornej. Określono możliwości obróbki ceramiki korundowej i cyrkonowej w zależności od wartości porowatości pozornej ściernicą z korundu spiekanego. Ustalono zależności składowych siły szlifowania od dosuwu ściernicy dla wybranych próbek o określonej porowatości pozornej, dla których możliwa była realizacja procesu szlifowania.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, obróbka ceramiki, mikrokrystaliczny korund spiekany

  K 147 Kształtowanie stanu technologicznej warstwy wierzchniej w procesie szlifowania stopu Ti6Al4V - Witold Habrat

Przedstawiono badania w zakresie kształtowania technologicznej warstwy wierzchnie w procesie szlifowania powierzchni płaskich ze stopu Ti6Al4V. Badania prowadzono przy użyciu ściernicy z udziałem mikrokrystalicznego korundu spiekanego dla różnych prędkości szlifowania. W zakresie stanu technologicznej warstwy wierzchniej określone zostały zmiany w morfologii mikrostruktury, utwardzenie warstwy podpowierzchniowej oraz zmiany składowych siły szlifowania. Sformułowano wnioski dotyczące istotnego wpływu prędkości szlifowania na odkształcenie plastyczne w warstwie wierzchniej oraz składową normalną siły szlifowania.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, obróbka stopów tytanu, mikrokrystaliczny korund spiekany, technologiczna warstwa wierzchnia

  K 151 Wytrzymałość ściernic cBN z korpusem ceramicznym i szklanokrystalicznym spoiwem w warstwie ściernej - Daniela Herman, Andrzej Gołąbczak, Ryszard Dębkowski, Wiesław Walkowiak, Tomasz Pobol

Artykuł przedstawia wyniki badań wytrzymałości ściernic cBN przeprowadzonych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych. Przedmiotem badań były ściernice z korpusem ceramicznym i warstwą ścierną wykonaną z ziaren cBN i spoiwa szklanokrystalicznego. Zastosowano dwa rodzaje polikrystalicznego cBN, tj. cBN 550 i cBN 100 firmy GE Superabrasives oraz spoiwo szklanokrystaliczne o symbolu VGH2. Wykazano, że wytrzymałość na rozciąganie zależy od mikrostruktury ziaren cBN i ich odporności korozyjnej. Badania wytrzymałości dynamicznej na rozerwanie dowiodły, że ściernice spełniają wymagania bezpieczeństwa dotyczące narzędzi ściernych spojonych stawiane w normie EN-12413.

SŁOWA KLUCZOWE: polikrystaliczne ziareno ścierne, spoiwo szklano krystaliczne, korpus ceramiczny

  K 157 Problemy naukowe i kierunki rozwoju procesów mikroobróbki ściernej - Wojciech Kacalak, Błażej Bałasz, Robert Tomkowski, Dariusz Lipiński, Tomasz Królikowski, Filip Szafraniec, Katarzyna Tandecka, Łukasz Rypina

W artykule przedstawiono problemy naukowe i tendencje rozwoju mikroobróbki ściernej. Scharakteryzowano problemy badawcze i przedstawiono wyniki analizy kierunków badawczych na podstawie programów realizowanych projektów w światowych ośrodkach naukowych. Opisano ważniejsze cechy mikroobróbki ściernej. Podkreślono znaczenie zjawisk ważnych w mikroobróbce, takich jak nieciągłość procesów usuwania materiału, znaczenie tarcia w strefie obróbki oraz topografii narzędzia. Wskazano na problemy naukowe wymagające rozwiązania, ważne dla podwyższania efektywności procesów mikroobróbki. Przedstawiono nowe metody mikroszlifowania oraz założenia do modelowania i symulacji procesów szlifowania. Opracowano wnioski dotyczące kierunków dalszych badań oraz przemysłowych zastosowań nowych procesów i narzędzi do mikroobróbki ściernej.

SŁOWA KLUCZOWE: mikroobróbka ścierna, tendencje rozwoju, modelowanie, topografia

  K 171 Modelowanie naprężeń i przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania pojedynczym ziarnem ściernym z wykorzystaniem środowiska Ansys część II. - Wojciech Kacalak, Tomasz Królikowski, Łukasz Rypina

Artykuł prezentuje analizę przemieszczeń materiału w strefie mikroskrawania pojedynczym ziarnem ściernym. Model został oparty na badaniach eksperymentalnych, a jego postać matematyczna została zaimplementowana do środowiska ANSYS. Symulacja uwzględnia właściwości materiału obrabianego, poprzez wprowadzenie do równań konstytutywnych stałych materiałowych uzyskanych drogą eksperymentalną.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, ANSYS, symulacja MES.

  K 176 Probabilistyczna analiza aktywności ziaren na czynnej powierzchni ściernicy - Wojciech Kacalak, Filip Szafraniec, Dariusz Lipiński

W artykule przedstawiono analizy aktywności ziaren ściernych w procesie szlifowania płaszczyzn z posuwem poprzecznym. Wskazano na zróżnicowanie liczby ziaren aktywnych dla poszczególnych stref na powierzchni ściernicy o szerokości równej szerokości posuwu poprzecznego. Opracowano probabilistyczne charakterystyki dla różnych warunków procesu szlifowania i zamieszczono wyniki dotyczące zmian aktywności ziaren ściernych powodowane zużywaniem się ściernic. Przedstawiono również wyniki symulacji komputerowej procesu szlifowania płaszczyzn obwodem ściernicy z posuwem poprzecznym (średnie wartości przekrojów warstw skrawanych oraz średnie wartości sił skrawania jednym ziarnem).

SŁOWA KLUCZOWE: aktywność ziaren ściernych, szlifowanie płaszczyzn, zużywanie ściernic, symulacja procesu szlifowania.

  K 185 Metodyka modelowania powierzchni czynnej narzędzi ściernych z uwzględnieniem korelacji przestrzennego rozmieszczenia ich wierzchołków dla określonych ściernic rzeczywistych - Wojciech Kacalak, Filip Szafraniec, Katarzyna Tandecka

W artykule przedstawiono metody modelowania powierzchni czynnej narzędzi ściernych. Przedstawiono wnioski dotyczące korelacji położenia sąsiadujących wierzchołków ziaren ściernych w rzeczywistych narzędziach ściennych. Opracowano i przedstawiono algorytmy generowania rozmieszczania ziaren w procesie modelowania powierzchni narzędzi ściernych zapewniające pełną zgodność parametrów statystycznych z cechami topografii rzeczywistych powierzchni narzędzi. Zwrócono uwagę na możliwe błędy, które towarzyszyć mogą w modelowaniu narzędzi ściernych bez uwzględniania współzależności położeń ziaren sąsiadujących. W końcowej części publikacji przedstawiono przykłady rzeczywistych i modelowych powierzchni narzędzi ściernych, a także wyniki symulacji procesu kształtowania nierówności powierzchni i wyniki badań powierzchni po szlifowaniu.

SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie ściernic, czynna powierzchnia ściernicy, ziarna ścierne, symulacja procesu szlifowania, autokorelacja.

  K 193 Metody identyfikacji zmian stanu czynnej powierzchni ściernic w wyniku starcia, zalepienia lub wykruszania ziaren - Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka, Dariusz Lipiński, Filip Szafraniec, Elżbieta Socha

W artykule opisano zjawiska charakteryzujące procesy mikroskrawania, określono znaczenie bocznych przepływów materiału oraz nieciągłości procesu oddzielania materiału. Przeprowadzono badania procesu szlifowania z zastosowaniem ściernic: strukturalnej, o modyfikowanej strukturze przestrzennej, zawierającej ziarno specjalne o budowie przestrzennej rozwiniętej. Przeprowadzono analizę topografii powierzchni czynnych badanych ściernic z wykorzystaniem metody replikacji, po kondycjonowaniu i po procesie szlifowania. Wyznaczono parametry do oceny struktury geometrycznej powierzchni ściernic wykazujące najwyższą zdolność klasyfikacyjną. Opracowano metodykę identyfikacji zmian stanu powierzchni czynnej narzędzi ściernych, następujących w wyniku ścierania wierzchołków ziaren oraz zalepienia fragmentów powierzchni produktami obróbki. Określono kryteria wyróżniające płaskie obszary starcia od obszarów zalepień, które również są obszarami w postaci płaskich wyniesień powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: SGP ściernic, zdolność klasyfikacyjna parametrów SGP, starcie, zalepienie

  K 200 Efekty stosowania modyfikowanych rolek dociskowych o zmiennej lokalnie podatności w procesach mikrowygładzania foliami ściernymi - Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka, Łukasz Rypina

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych cech strefy obróbkowej dla konwencjonalnych i modyfikowanych rolek dociskowych w zależności od siły docisku i strzałki ugięcia w procesie mikrowygładzania powierzchni walcowych foliami ściernymi. Wyznaczono naprężenia w warstwie elastomeru rolek dociskowych. Wykonano prototypy badanych rolek oraz przeprowadzono badania procesu mikrowygładzania folią ścierną z ziarnem elektrokorundowym o nominalnej wielkości 15 μm. Obrobiono stalowe wałki ulepszane cieplnie, o twardości 60 HRC z zastosowaniem konwencjonalnej i modyfikowanej rolki dociskowej. Oceniono jakość powierzchni po mikrowygładzaniu i określono efekty modyfikacji rolek do wygładzania.

SŁOWA KLUCZOWE: folia ścierna, mikrowygładzanie, rolki dociskowe, strefa obróbki

  K 207 Efekty mikrowygładzania foliami ściernymi o nieciągłej powierzchni czynnej - Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka

W artykule przedstawiono wyniki badań procesu mikrowygładzania powierzchni walcowych foliami ściernymi z nieciągłością nośnika i nasypu ściernego. Porównano efekty procesu obróbki z zastosowanym ruchem oscylacyjnym narzędzia z procesami mikrowygładzania bez ruchu oscylacyjnego. Wyniki mikrowygładzania foliami ściernymi z zastosowaną nieciągłością nasypu ściernego, porównano z wynikami obróbki konwencjonalnymi narzędziami ściernymi. Wykazano korzystny wpływ zastosowanych modyfikacji folii ściernych na zmniejszenie chropowatości powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: folia ścierna, mikrowygładzanie, ziarno ścierne, nieciągłość nośnika

  K 212 Prognozowanie właściwości technologicznych folii ściernych z zastosowaniem analiz widmowych powierzchni czynnej narzędzia - Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka

Opracowano wskaźnik opisujący cechy stereometryczne powierzchni folii ściernej z wykorzystaniem informacji o cechach funkcji autokorelacji oraz widmowej gęstości mocy. Opracowany wskaźnik zależy od długości korelacji po przekroczeniu której wartość funkcji zmniejsza się do 0,2, zależy od wartości średniej funkcji gęstości widmowej mocy oraz od gęstości wierzchołków ziaren, położonych powyżej płaszczyzny przesuniętej o ustaloną wartość H od najwyższego wierzchołka. Wszystkie te czynniki dla porównywanych zbiorów folii ściernych mogą być normalizowane, gdy celem porównań jest dokonanie doboru folii do określonych kolejnych zabiegów wygładzania.

Do oceny rozmieszczenia i odległości między wierzchołkami wykorzystano metodę komórek Voronoi.

Wyznaczono współzależność opracowanego wskaźnika z cechami topografii powierzchni po wygładzaniu. Stwierdzono, że możliwe jest prognozowanie cech stereometrycznych obrabianych powierzchni z wykorzystaniem wskaźnika charakteryzującego rozmieszczenie i cechy ziaren ściernych.

SŁOWA KLUCZOWE: folia ścierna, mikrowygładzanie, analiza widmowa

  K 219 System oceny struktury geometrycznej powierzchni po obróbce ściernej - Wojciech Kacalak, Robert Tomkowski, Dariusz Lipiński, Filip Szafraniec

W artykule przedstawiono kompleksowy system modelowania i oceny topografii powierzchni technicznych pozwalający na tanią i pełną ocenę struktury geometrycznej powierzchni. Na system składa się duża liczba (ponad 200) skryptów, funkcji i aplikacji, także z graficznym interfejsem użytkownika (GUI). System został opracowany z wykorzystaniem systemu obliczeniowego Matlab, który jest najczęściej używanym systemem w obliczeniach naukowych i inżynierskich.

SŁOWA KLUCZOWE: topografia powierzchni, system oceny, cechy stereometryczne, parametry, analiza topograficzna

  K 227 Rozwój metod oceny chropowatości powierzchni technikami wykorzystującymi rozpraszanie światła - Wojciech Kapłonek, Czesław Łukianowicz

W artykule przedstawiono najważniejsze kierunki rozwoju metod oceny chropowatości powierzchni technikami opartymi na wykorzystaniu zjawiska rozpraszania światła. Określono także główne zalety tych metod oraz wskazano na podstawowe obszary ich zastosowania. Autorzy skupili szczególną uwagę na metodach i technikach pomiarowych rozwijanych w Katedrze Inżynierii Produkcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, które zostały opisane nieco szerzej.

SŁOWA KLUCZOWE: pomiary chropowatości powierzchni, metody rozpraszania światła

  K 231 Budowa stanowiska do kompleksowych badań procesu szlifowania osiowego zewnętrznych powierzchni walcowych - Marek Krok, Janusz Porzycki

W artykule przedstawione jest stanowisko badawcze, na bazie szlifierki firmy G&H RS600C CNC, umożliwiające efektywne i kompleksowe prowadzenie badań doświadczalnych procesu szlifowania osiowego zewnętrznych powierzchni walcowych. Szczególna uwaga jest poświęcona układowi pomiaru sił z automatyczną akwizycją wyników pomiarów. Ponadto są przedstawione tory pomiarowe do określania geometrii obrabianego przedmiotu oraz profilu CPS. Opisana jest również koncepcja układu pomiaru temperatury w procesie szlifowania.

SŁOWA KLUCZOWE: automatyczne stanowisko pomiarowe, szlifowanie osiowe wałków, pomiar sił, pomiar CPS

  K 235 Możliwości programowania parametrycznego oraz automatycznego centrum obróbkowego Ultrasonic 20 linear - Marek Krok, Roman Wdowik, Janusz Porzycki

W artykule przedstawiono metodę programowania pięcioosiowego centrum obróbczego Ultrasonic 20 linear, wyposażonego w generator ultradźwiękowych drgań narzędzia. Opisany został przykład utworzenia cyklu użytkownika do obróbki krzywki z pełnego wałka. Przedstawiono także przykład programowania automatycznego przy użyciu systemu wspomagania wytwarzania NX CAM z modyfikacją standardowego pięcioosiowego postprocesora dla układu sterowania Sinumerik 840D solution line na potrzeby obróbki ze wspomaganiem ultradźwiękowym.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka ze wspomaganiem ultradźwiękowym, programowanie automatyczne obrabiarek, programowanie parametryczne obrabiarek, postprocesory

  K 239 Koncepcja doboru funkcji celu dla optymalizacji przebiegu procesu obróbki ściernej za pomocą algorytmów ewolucyjnych - Tomasz Królikowski, Łukasz Rypina, Piotr Nikończuk, Błażej Bałasz

Artykuł przedstawia dobór funkcji celu dla optymalizacji przebiegu procesu obróbki ściernej. Metoda przedstawiona w pracy jest znanym narzędziem optymalizacyjnym stąd autorzy uznali, że użycie algorytmów genetycznych z uwzględnieniem dobranego laboratoryjnie kryterium może dać zadowalające rezultaty optymalizacji procesu.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, optymalizacja procesu, algorytmy genetyczne.

  K 242 Problemy konstrukcji głowic do polerowania magneto-reologicznego - Leszek Kudła

W opracowaniu przedstawiono zasadę polerowania magneto-reologicznego MRF (Magneto-Rheological Finishing), zjawiska i zależności technologiczne oraz przykłady zastosowań tej technologii. Kolejnym zagadnieniem jest struktura i budowa urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji głowic obróbkowych. Scharakteryzowano problemy doboru geometrii rdzenia elektromagnesu, kształtu nabiegunników i tarczy oraz szczeliny magnetycznej, a także wybór materiałów o wymaganych właściwościach magnetycznych i mechanicznych na tarczę oraz pozostałe elementy. Na zakończenie opisano konstrukcję opracowanego modelu głowicy.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka ścierna, medium magneto-reologiczne, polerowanie, głowica robocza.

  K 245 Szlifowanie stopów tytanu na szlifierce kłowej do wałków - Paweł Lajmert, Dariusz Ostrowski, Małgorzata Sikora, Bogdan Kruszyński

W procesie szlifowania stopów tytanu na parametry wynikowe obróbki ma wpływ szereg czynników związanych z zastosowaną ściernicą oraz wyborem właściwych parametrów kinematycznych szlifowania. Z powodu specyficznych właściwości stopów tytanu siła szlifowania może osiągać duże wartości, co może powodować powstawanie drgań samowzbudnych, czy też uszkodzenia cieplne obrabianego przedmiotu. W artykule przedstawiono wyniki prób szlifowania stopu tytanu Gr 19 na szlifierce kłowej do wałków dla różnych ściernic i warunków obróbki.

SŁOWA KLUCZOWE: stopy tytanu, szlifowanie cylindryczne, monitorowanie.

  K 249 Cechy struktury geometrycznej powierzchni płaskich po szlifowaniu w różnych warunkach chłodzenia i smarowania strefy obróbki - Tadeusz Leppert, Robert Polasik

W artykule przedstawiono badania wpływu sposobu chłodzenia i smarowania strefy obróbki na wybrane cechy struktury geometrycznej szlifowanych powierzchni płaskich hartowanej stali konstrukcyjnej C45 i stali nierdzewnej X5CrNi18-10. Stosowano trzy sposoby chłodzenia i smarowania strefy szlifowania: chłodzenie emulsją - zalewowe, z minimalnym wydatkiem (MQL) oraz bez udziału cieczy obróbkowej – na sucho. Zaprezentowano wyniki badań oraz sformułowano wnioski odnośnie wpływu sposobu chłodzenia i smarowania na wybrane cechy struktury geometrycznej powierzchni po szlifowaniu.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, MQL, szlifowanie na sucho, struktura geometryczna powierzchni.

  K 255 Metodyka tworzenia modeli neuronowych procesu szlifowania z wykorzystaniem wiedzy analitycznej i doświadczalnej - Dariusz Lipiński, Wojciech Kacalak, Filip Szafraniec, Robert Tomkowski

W pracy przedstawiono metodykę tworzenia modeli neuronowych zależności charakteryzujących procesy szlifowania, z zastosowaniem procedur uczenia wykorzystujących wyników symulacji. Parametry symulacji procesu szlifowania dobrano na podstawie wyników eksperymentu. Eksperyment obejmował analizę wpływu parametrów obróbki (dosuwu szlifowania ae, prędkości posuwu stycznego stołu νft oraz posuwu osiowego stołu fa) na parametr Sa chropowatości powierzchni obrobionej. Określono stopień dopasowania wyników symulacji numerycznej do wyników eksperymentu oraz dokładność dopasowania modelu neuronowego.

SŁOWA KLUCZOWE: proces szlifowania, symulacja, sieci neuronowe, chropowatość powierzchni

  K 261 Projekt głowic obróbkowych do realizacji procesu frezowania i wygładzania powierzchni swobodnych - Wojciech Musiał

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania centrów frezarskich CNC oraz robotów przemysłowych do realizacji kompleksowej obróbki powierzchni kształtowych za pomocą głowic obróbkowych pracujących w trybie nadążnym. Zaprojektowane głowice wyposażono w elastyczne dyski ścierne oraz specjalne korpusy umożliwiające doprowadzanie płynów chłodzących do strefy szlifowania.

SŁOWA KLUCZOWE: Automatyzacja, szlifowanie, wygładzanie powierzchni.

  K 268 Analiza strat ciepła w wyniku odpylania podczas procesu obróbki ściernej - Piotr Nikończuk, Tomasz Królikowski, Łukasz Rypina

Podczas prac renowacyjnych powłok lakierniczych pojazdów samochodowych obróbki szlifierskie stanowią do 70% sumarycznego czasu prac w lakierni. W artykule przedstawiono problematykę strat energii cieplnej podczas procesu odpylania podczas obróbki ściernej. Zawarto również krótką analizę przypadku strat energii cieplnej na stanowiskach przygotowawczych w branży lakierniczej, które przeznaczone są również do obróbki ściernej podczas lakierniczych prac.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, lakiernictwo, ciepło.

  K 271 Wpływ kinematyki szlifowania i numeru ziarna ściernic płatkowych na wybrane parametry chropowatości powierzchni obrobionej lica spoin blach ze stali odpornej na korozję - Czesław Niżankowski, Ewelina Mazur

W artykule przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wpływu kinematyki szlifowania i numeru ziarna ściernego z elektrokorundu cyrkonowego ściernic płatkowych na wartości wybranych parametrów chropowatości powierzchni obrobionej lica doczołowych spoin blach ze stali odpornej na korozję. Wykazano istotny wpływ obu wskazanych czynników na chropowatość badanej powierzchni w ujęciu 2D oraz wyznaczono matematyczne modele obiektów badań, przydatne przy doborze narzędzi ściernych właściwych ze względu na oczekiwania produkcyjne.

SŁOWA KLUCZOWE: lico spoiny, chropowatość, ściernice płatkowe.

  K 280 Konstrukcja i obliczenia dysz wysokociśnieniowych stosowanych w szlifowaniu CFG stopów lotniczych - Marcin Płodzień, Łukasz Żyłka, Robert Babiarz

Istotną rolę w procesie szlifowania stopów Inconel odgrywa doprowadzenie chłodziwa do strefy szlifowania. Głównym czynnikiem mającym wpływ na warunki chłodzenia jest konstrukcja dyszy. W artykule przedstawiono konstrukcje dysz przeznaczonych do wysokociśnieniowego chłodzenia procesu szlifowania CFG stopu Inconel. Konstrukcję dysz przeanalizowano i zoptymalizowano pod kątem uzyskania odpowiednich parametrów wypływu strugi chłodziwa, z zastosowaniem obliczeń metodą MES.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, chłodzenie wysokociśnieniowe, dysze chłodziwa, obliczenia MES.

  K 284 Wpływ prędkości szlifowania na topografię powierzchni po procesie szlifowania stopu tytanu - Radosław Rosik, Anna Grdulska

W artykule przedstawiono analizę wpływu prędkości obwodowej ściernicy na topografię powierzchni obrobionej, przy stałej głębokości szlifowania ap oraz prędkości posuwu przedmiotu νw. Dokonano analizy wpływu rzeczywistej głębokości skrawania oraz przebiegu składowych sił (stycznej Ft oraz normalnej Fn) na stan warstwy wierzchniej przy trzech prędkościach szlifowania. Uzyskane wyniki badań pomogą przy doborze optymalnych warunków szlifowania stopów tytanu TIGR5.

SŁOWA KLUCZOWE: Szlifowanie, prędkość szlifowania, struktura powierzchni, materiał ścierny, stopy tytanu

  K 289 Szlifowanie stopów niklu na szlifierce kłowej do wałków - Małgorzata Sikora, Paweł Lajmert, Dariusz Ostrowski, Bogdan Kruszyński

W artykule przedstawiono badania szlifowania stopu niklu Inconel 718 dla różnych parametrów kinematycznych szlifowania i siły różnych ściernic. Przeprowadzono analizę wpływu warunków obróbki na zmiany składowych szlifowania oraz emisji akustycznej. W końcowej części pracy przedstawiono wpływ zastosowanych ściernic i warunków obróbki na wybrane parametry wynikowe szlifowanych przedmiotów.

SŁOWA KLUCZOWE: stopy Inconel, szlifowanie cylindryczne, monitorowanie.

  K 293 Badania wpływu parametrów przecinania strugą wodno-ścierną stali S355 na strukturę geometryczną powierzchni - Sławomir Spadło, Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk

W artykule przedstawiono wpływ wybranych parametrów procesu cięcia strugą wodno-ścierną takich jak prędkość posuwu i wielkość ziaren ściernych, na jakość powierzchni przecinanych. Badania eksperymentalne przeprowadzono na obrabiarce A.P.W2010BB o mocy pompy 18,5 kW z zastosowaniem dyszy wodnej o średnicy 0,3 mm oraz dyszy ogniskującej o średnicy 1,02 mm. Przedmiotem badań były próbki wykonane ze stali S355. Badania obejmowały ocenę topografii powierzchni oraz parametrów struktury geometrycznej powierzchni – chropowatości i falistości. Dokonano oceny jakości procesu przecinania poprzez ocenę geometrii szczeliny przecięcia.

SŁOWA KLUCZOWE: cięcie materiału, struga wodnościerna, parametry przecinania, struktura geometryczna powierzchni.

  K 298 Wpływ alternatywnych metod podawania cieczy obróbkowej podczas ostrzenia frezów ślimakowych na stan warstwy wierzchniej ostrzy - Wojciech Stachurski, Ryszard Wójcik

Przedstawiono badania nad określeniem wpływu warunków (ciecz obróbkowa, głębokość szlifowania) ostrzenia frezów ślimakowych na stan warstwy wierzchniej ostrzy. Frezy ostrzono z cieczą obróbkową podawaną w trybie obfitym, z minimalnym wydatkiem (MQL) oraz przy jednoczesnym użyciu mgły olejowej i sprężonego powietrza. W trakcie badań zastosowano dwie głębokości szlifowania: 0,01 i 0,03 mm. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości i chropowatości wykazały, że istnieje możliwość zmiany warunków szlifowania poprzez zastąpienie tradycyjnie stosowanej emulsji podawanej w trybie obfitym metodą alternatywną.

SŁOWA KLUCZOWE: frez ślimakowy, ostrzenie, ciecz obróbkowa, warstwa wierzchnia

  K 302 Wpływ prędkości szlifowania ściernicami diamentowymi ze spoiwem ceramicznym na jakość powierzchni narzędziowego materiału kompozytowego do obróbki żeliwa - Barbara Staniewicz-Brudnik, Elżbieta Bączek, Grzegorz Skrabalak, Włodzimierz Wilk

W artykule przeanalizowano wpływ parametrów i warunków obróbki szlifowaniem ściernicami diamentowymi ze spoiwem ceramicznym (Ba23 bis, W1) na strukturę geometryczną powierzchni obrabianej narzędziowych materiałów kompozytowych. Topografię powierzchni obrabianej określono poprzez parametry wysokościowe, horyzontalne, obraz 2 i 3D. Obliczono wydajność ubytkową szlifowania Qw, właściwą wydajność ubytkową szlifowania Q’w oraz syntetyczny wskaźnik szlifowania G. Opracowano model matematyczny opisujący zmianę chropowatości powierzchni Ra przedmiotu obrabianego w funkcji głębokości szlifowania oraz prędkości obwodowej ściernicy.

SŁOWA KLUCZOWE: ściernice diamentowe, spoiwo ceramiczne, narzędziowe materiały kompozytowe, szlifowanie.

  K 307 Struktura geometryczna powierzchni po szlifowaniu napoin z węglika wolframu - Kamil Sytek, Iwona Wstawska, Marcin Wojciechowski

W niniejszej pracy przedstawiono analizę struktury geometrycznej powierzchni (SGP) po szlifowaniu napoin z węglika wolframu (WC). Obrazy 3D topografii powierzchni oraz wyniki badań uzyskano za pomocą profilografometru Hommelwerke T8000. Głównym czynnikiem mającym wpływ na SGP jest występowanie mikrorowków i wypukłości na obrabianej powierzchni, jak również inne zjawiska związane, między innymi, z mechanizmem usuwania materiału. Niniejsza praca może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań, dotyczących skrawalności węglików spiekanych podczas obróbki narzędziami o niezdefiniowanej geometrii.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, spiekany węglik wolframu, struktura geometryczna powierzchni, napawanie

  K 312 Dynamika zużywania się uszlachetnianych powierzchniowo narzędzi do strugania drewna - Paweł Szuman, Jan Walkowicz

Artykuł zawiera opis eksperymentu przeprowadzonego w konkretnych warunkach przemysłowych. Testowi podlegały standardowe noże wykonane ze stali SW7M oraz pokryte warstwami przeciwzużyciowymi TiAlN, CrN oraz DLC. Różnice w tempie zużycia narzędzi pokrytych warstwami są dla użytkownika ważnym kryterium oceny przydatności noży. Ze względu na znaczne zróżnicowanie własności materiału obrabianego, jego anizotropowość porównanie dynamiki zużywania się narzędzi do obróbki drewna przysparza wielu problemów. W ujawnieniu różnic pomocne są narzędzia statystyczne. Plan eksperymentu minimalizuje wpływ zróżnicowania obrabianego materiału na wynik porównania. Dla użytkownika, referencje dla narzędzi wynikające z eksperymentów przeprowadzonych w warunkach przemysłowych, stanowią praktyczne uzupełnienie wyników badań przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka drewna, tempo zużycia narzędzi, eksperyment przemysłowy

  K 319 Wpływ zastosowania schłodzonego strumienia powietrza jako dodatkowego czynnika chłodzącego na jakość powierzchni uzyskanej po procesie szlifowania - Jakub Świerczyński

Praca obejmuje, badania zastosowania dodatkowego sprę-żonego i schłodzonego powietrza, jako dodatkowego czyn-nika chłodzącego do metody smarowania za pomocą mgły olejowej. Dzięki takiemu sposobowi chłodzenia i smarowa-nia strefy szlifowania, uzyskać można poprawę jakości powierzchni po procesie obróbczym. Uzyskane przy tym sposobie smarowania parametry chropowatości okazały się niższe niż w przypadku zastosowania smarowania strefy szlifowania tylko za pomocą metody MQL. Jest to nowa proekologiczna - hybrydowa metoda chłodząco-smarująca łącząca zalety metody MQL i sprężonego schłodzonego powietrza.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka hybrydowa, MQL + sprężone powietrze.

  K 323 Wpływ „end effects” na parametry chropowatości w krótkich nieperiodycznych profilach - Mite Tomov, Mikolaj Kuzinovski, Neven Trajčevski, Piotr Cichosz, Hubert Skowronek

W pracy mierzono i analizowano krótkie nieperiodyczne profile chropowatości utworzone z jednego odcinka elementarnego. Pomiarów chropowatości dokonywano za pomocą profilometru stykowego. W celu filtracji programowej profili pierwotnych za pomocą filtru λc, zwiększono długość odcinka pomiarowego mierzonego profilu według zaleceń normy ISO/TS 16610-28:2010, uwzględniając takie metody jak: dopełnienie zerem, odbicie symetryczne względem linii oraz odbicie symetryczne względem punktu. Linie średnie profili pierwotnych zostały wyznaczone za pomocą programu Matlab, z wykorzystaniem filtru Gaussa. W ten sposób uzyskano różne profile chropowatości z jednego podstawowego profilu pierwotnego. Wartości parametrów chropowatości jakie otrzymano dla tak utworzonych profili oraz różnice między nimi przedstawiono w tabelach i zilustrowano graficznie.

SŁOWA KLUCZOWE: profil pierwotny, profil chropowatości, parametry chropowatości, nieperiodyczne profile, end effects.

  K 328 Wpływ impregnatu silikonowo-grafitowego na właściwości eksploatacyjne ściernicy w procesie szlifowania otworów w superstopach niklu - Michał Wojtewicz, Krzysztof Nadolny, Walery Sienicki, Daniela Herman

Prowadzone badania procesu szlifowania nadstopów niklu ściernicami impregnowanymi pierwiastkami niemetalicznymi (siarka, węgiel amorficzny, grafit) wykazały możliwość znaczącego ograniczenia zjawiska zalepiania czynnej powierzchni ściernicy wiórami materiału obrabianego oraz innymi produktami szlifowania. Wyniki badań prowadzonych z zastosowaniem silikonu jako środka impregnującego wykazały natomiast możliwość uzyskania powierzchni obrobionej o polepszonej jakości w porównaniu z wynikami szlifowania uzyskanymi ściernicami nieimpregnowanymi. W niniejszym artykule opisane zostały rezultaty badań doświadczalnych procesu szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych stopu INCOLOY® alloy 800HT® ściernicą z impregnatem silikonowo-grafitowym. Analizie poddano wybrane parametry chropowatości powierzchni obrobionej, moc szlifowania oraz stan czynnej powierzchni ściernicy w okresie jej trwałości.

SŁOWA KLUCZOWE: INCOLOY® alloy 800HT®, szlifowanie otworów, impregnacja, stopy niklu

  K 335 Wpływ procesu szlifowania stopu aluminium po umocnieniu warstwy wierzchniej na chropowatość powierzchni - Ryszard Wójcik, Łukasz Kaczmarek

W opracowaniu przedstawiono fragment badań warstw wierzchnich obejmujących rozkłady chropowatości pomierzone na stopie aluminium których powierzchnie poddano procesowi umocnienia. Celem procesu szlifowania było zmniejszenie chropowatości kosztem usunięcia niewielkich grubości warstw umocnionych, pozwalających zachować właściwą wytrzymałość zmęczeniową. Zastosowano mgłę olejową oraz sprężone powietrze jako czynniki smarujące i chłodzące. Sprawdzono wpływ tych mediów na stan sił skrawania.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, stop aluminium

  K 339 Proces szlifowania stopów niklu – Inconel 600 i Monel 400 - Ryszard Wójcik, Wojciech Stachurski

Przedstawiono badania nad szlifowaniem próbek płaskich wykonanych ze stopów niklu – Inconel 600 i Monel 400. Próbki szlifowano ściernicami TGP i XGP z minimalnym wydatkiem cieczy obróbkowej (MQL). Użyto dwa rodzaje cieczy: Ecocut Micro Plus 82 i Biocut 3000. Opisano wpływ warunków obróbki na wartość stycznej siły szlifowania Ft oraz chropowatość powierzchni obrobionej (parametr Ra). Porównano uzyskane wyniki dając zalecenia do dalszych badań.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, stopy niklu, MQL.

  K 343 Polerowanie elektrochemiczne wybranego elementu maszyny papierniczej - Stanisław Zaborski, Adam Sudzik, Marek Kołodziej

Wszystkie elementy maszyny papierniczej stykające się z papierem wymagają wysokiej precyzji wykonania, zarówno pod względem dokładności wymiarowo-kształtowej, jak i stanu warstwy wierzchniej. Kluczowym elementem maszyny papierniczej jest wlew, który odpowiada za uformowanie masy celulozowej we wstęgę papieru. Powierzchniom wlewu stykającym się z masą papierniczą stawiane są bardzo wysokie wymagania. Płyta boczna wlewu będzie poddana polerowaniu elektrochemicznemu. W referacie zaprezentowany zostanie sposób polerowania elektrochemicznego, stanowisko do polerowania oraz elektrolity.

SŁOWA KLUCZOWE: Polerowanie elektrochemiczne, stal kwasoodporna, elektrolity.

  K 349 Porównanie przeciwbieżnego i współbieżnego szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopu Inconel - Łukasz Żyłka, Robert Babiarz, Marcin Płodzień

Szlifowanie CFG charakteryzuje się dużymi wartościami dosuwu i wolnym posuwem. Podobnie jak klasyczne szlifowanie może być ono realizowane współbieżnie bądź przeciwbieżnie. W artykule przedstawiono badania porównawcze szlifowania CFG współbieżnego i przeciwbieżnego stopu Inconel 718. Podczas szlifowania rejestrowano wartości składowych siły szlifowania oraz mierzono chropowatość powierzchni po szlifowaniu. Określono wpływ strategii szlifowania na jakość szlifowanej powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, szlifowanie współbieżne, szlifowanie przeciwbieżne, szlifowanie głębokie, stop Inconel.

  K 352 Wpływ procentowej zawartości ziaren Cubitron w ściernicach z ziarnami z elektrokorundu na przebieg i wynik procesu szlifowania CFG (Creep-Feed Grinding) stopu Inconel - Łukasz Żyłka, Robert Babiarz, Marcin Płodzień

Szlifowanie CFG stopów na osnowie niklu realizowane jest zazwyczaj ściernicami z ziarnami z elektrokorundu szlachetnego i jego odmian. Coraz częściej stosuje się również mieszanki ziaren elektrokorundu i korundu spiekanego. W artykule przedstawiono badania porównawcze szlifowania ściernicami o różnej procentowej zawartości korundu spiekanego. Podczas szlifowania rejestrowano amplitudę drgań, wartości składowych siły szlifowania oraz mierzono chropowatość powierzchni po szlifowaniu. Określono wpływ charakterystyki ściernic na ich zużycie i jakość szlifowanej powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, korund spiekany, Cubitron, szlifowanie głębokie, stop Inconel.

Obróbka skrawaniem

729 VIII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem na temat „Synergia nauki z przemysłem” – 17÷19 września 2014 r., Międzyzdroje*
Artykuły z VIII Konferencji Szkoły Obróbki Skrawaniem zamieszczone na płycie CD
  VIII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem na temat SYNERGIA NAUKI Z PRZEMYSŁEM

Wszystkie artykuły Konferencji zamieszczone w jednym pliku PDF (ok. 42 MB)

Panorama

580 Przegląd informacji krajowych i zagranicznych

Różne

699 Zastosowanie modelu CFD komory koksowniczej w symulatorze pracy baterii koksowniczej* - Ł. Słupik, L. Kosyrczyk, A. Fic, J. Smołka, A.J. Nowak

W ramach projektu „Inteligentna Koksownia” realizowanego przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu zbudowano model CFD, opisujący nieustalone procesy cieplne oraz przepływowe zachodzące podczas koksowania wsadu węglowego w komorze koksowniczej. W modelu uwzględniono: wymianę ciepła na drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania, przepływ gazów przez złoże porowate, odparowanie wilgoci i jej wtórne skraplanie, efekty energetyczne odgazowania i przemian fazowych oraz proces tworzenia się przyściennej szczeliny gazowej. Uzyskano bardzo dobrą zgodność modelu CFD z pomiarami eksperymentalnymi wykonanymi na komorze testowej w Centre de Pyrolyse de Marienau (Francja). Prezentowany model komory koksowniczej połączono z uprzednio przygotowanym modelem CFD kanału grzewczego, co umożliwiło przeprowadzenie obliczeń sprzężonych – ich wyniki wykorzystano podczas budowy symulatora pracy baterii koksowniczej. Jest to komputerowy program umożliwiający odtwarzanie szczegółów pracy rzeczywistego obiektu dla zadanych parametrów eksploatacji. Wyniki symulacji przedstawiane są zarówno w formie tabelarycznych zestawień, jak i różnego rodzaju graficznych prezentacji. Program będzie wspomagał procesy decyzyjne obsługi baterii koksowniczej oraz będzie stanowił narzędzie dydaktyczne.

SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie CFD, proces koksowania, bateria koksownicza, symulator baterii koksowniczej

739 Niekonwencjonalny pojazd do inspekcji i wykonywania prac wewnątrz rur* - G. Sierzputowski

Prezentowany pojazd przeznaczony do jazdy wewnątrz rur ma budowę modułową i przez to zmienną strukturę. Może się poruszać nie tylko po dolnych ściankach, dlatego – w przeciwieństwie do większości tego typu pojazdów – zapewnia wymaganą siłę trakcyjną. Istnieją podobne rozwiązania pojazdów, w których elementy jezdne rozpierają się dodatkową siłą na ściankach rury. Wadą tych rozwiązań jest jednak wąski zakres stosowania – ograniczony przez kształt i rozmiar przekrojów rur. Prezentowany wynalazek nie ma tej wady i dodatkowo charakteryzuje się: większą swobodą ruchu, możliwością pokonywania krzywizn i rozwidleń oraz jazdą w rurach o dużym nachyleniu (nawet pionowych).

SŁOWA KLUCZOWE: inspekcja rur, koła wielokierunkowe, pojazd inspekcyjny, pojazd niekonwencjonalny, struktura adaptacyjna

Wydarzenia

592 Nowe laboratorium na Politechnice Świętokrzyskiej
614 Targi AMB 2014 w Stuttgarcie. Konferencja prasowa - I. Dziwiszek
616 Makino prezentuje wyniki finansowe - M. Kaczmarek
620 Made in Germany – niemiecka jakość toczenia - M. Kaczmarek
633 Kompozyty szklane w produkcji seryjnej. Wystawa i forum na targach Intec i Zuliefermesse
680 Łatwe zwycięstwo w Barcelonie
697 Leonardo da Vinci od września w Polsce

Z działalności CIRP

626 Optymalizacja naprężenia wstępnego w przekładniach śrubowych tocznych* - M. Szafarczyk

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

3D Szlif 681
4metal.pl 675
ANCA 633
APX Technologie 629
Blum-Novotest 691
CAMdivision III okł.
DMG MORI 602
Evatronix 695
FARO 687
Galika 619
GF Machining Solutions II okł.
Hermle 581
Hexagon Metrology 585
Hiwin 697
igus 704
Inmet-BTH 677
Iscar IV okł.
Kennametal 652
KTR 703
Machine Tools International 617
machine.pl 744
Makino 609
metale24.pl 696
Nachi 643
narzedziownia.org 696
Oerlikon Balzers 673
Pafana 663
Poltra 631
Rands 627
Romatex 623
Sandvik Coromant I okł.
Schunk 649
Seco 637
Siemens Industry Software 705
Targi AMB, Stuttgart 591
Targi CONTROL-TECH, Kielce 696
Targi EuroBLECH, Hanower 601
Targi EUROTOOL, Kraków 647, wkł.
Targi EXPO Silesia, Sosnowiec 644
Targi ExpoWELDING, Sosnowiec 644
Targi HaPeS, Katowice 621
Targi ITM, Poznań 628
Targi MAINTENANCE, Kraków 674
Targi MSPO, Kielce 618
Targi TOOLEX, Sosnowiec wkł.
Vargus 659
Wiertła Baildon 675
WJS 625
WNT 657
Yamazaki Mazak 607
Strona główna Sierpień-Wrzesień 2014

Mechanik nr 08/09/2014

Sierpień-Wrzesień 2014

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Wit Grzesik, Adam Ruszaj

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych jest uniwersalnym kompendium wiedzy na temat...

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Nasi partnerzy