ENG FB kontakt

26.05.2024

Strona główna Styczeń 2023

Zawartość miesięcznika nr 01/2023

CAD/CAM/CAE

36 Informatic tool for autogenerating elements of the pipe geometry checking station Narzędzie informatyczne do autogenerowania elementów stanowiska do sprawdzania geometrii rur * - Dawid Mroczkowski, Marek Wyleżoł

ABSTRACT: The aim of the scientific research was to accelerate the process of creating pipe geometry checking stations by creating a tool for auto-generating its elements.

KEYWORDS: metrology, geometry of bent pipes, CATIA v5

STRESZCZENIE: Celem badania było przyspieszenie procesu tworzenia stacji kontroli geometrii rur poprzez stworzenie narzędzia do automatycznego generowania jej elementów.

SŁOWA KLUCZOWE: metrologia, geometria rur giętych, CATIA v5

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.1.2

 

* Artykuł recenzowany

Inżynieria materiałowa

44 Research on the impact of various coating types on parts wear of certain injection pump elements Badania wpływu różnych typów powłok na zużycie elementów pompy wtryskowej * - Paweł Bałon, Edward Rejman, Robert Smusz, Bartłomiej Kiełbasa

ABSTRACT: The geometric structure of mating surfaces has a crucial influence on the friction and resulting wear processes. This is particularly important in the case of injection pumps, where ensuring appropriate surface quality and tightness in a long-term operation process is extremely important in order to maintain nominal operating parameters. It is extremely important during variable pump operation conditions, start-up and shutdown, when there is a significant deterioration of cooperative conditions resulting from insufficient lubrication of the mating surfaces. The contact pressures on the mating surfaces are increasing and they are in contact with each, causing significant wear and high movement resistance. The technology of the application of special coatings is used in industrial scenarios for the deposition of thin layers to modify the surface layer in order to improve tribological properties, increase abrasive wear resistance, and improve the visual quality of the surface. The authors compared the current possibilities of the technique (ceramic coatings) with the commonly known methods for strengthening the cooperative surface (phosphating). As part of the work, several potentially applicable types of protective coatings were tested.

KEYWORDS: pump shaft, diesel engine, analysis, pump drive shaft, experimental verification, covering

STRESZCZENIE: Struktura geometryczna powierzchni współpracujących wywiera kluczowy wpływ na procesy tarcia i zużycia. Jest to istotne w przypadku pomp wtryskowych, w których zapewnienie odpowiedniej jakości powierzchni oraz szczelności w długotrwałym procesie eksploatacji jest niezwykle ważne dla utrzymania nominalnych parametrów pracy. Ma to ogromne znaczenie podczas zmiennych warunków pracy pompy, rozruchu i zatrzymania, gdy występuje znaczne pogorszenie warunków współpracy wynikające z niedostatecznego smarowania powierzchni współpracujących. Zwiększają się naciski kontaktowe na powierzchnie współpracujące, które stykają się ze sobą, powodując znaczne zużycie i duże opory ruchu. Jednym ze sposobów zmniejszenia zużycia współpracujących elementów jest nałożenie powłok. Technologia nakładania specjalnych powłok jest stosowana w warunkach przemysłowych do osadzania cienkich warstw w celu modyfikacji warstwy wierzchniej, aby poprawić właściwości tribologiczne, zwiększyć odporność na zużycie cierne i polepszyć wizualnie jakość powierzchni. Autorzy porównali obecne możliwości techniki (powłoki ceramiczne) z powszechnie stosowanymi metodami wzmacniania powierzchni współpracy (fosforanowanie). Przetestowano kilka możliwych do aplikacji rodzajów powłok ochronnych.

SŁOWA KLUCZOWE: pompa wtryskowa, silnik diesla, analiza, pompa łopatkowa, eksperymentalna weryfikacja, pokrycie

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.1.3

 

* Artykuł recenzowany

Nowe technologie

8 Digital twin in manufacturing. Part I. State of the art, architecture and applications Cyfrowy bliźniak w procesach wytwórczych. Część I. Stan zagadnienia, architektura i zastosowania * - Wit Grzesik

ABSTRACT: In this paper, some important achievements in the development of Industry 4.0 (I4.0) strategy based on the concept of advanced digitalization covering smart manufacturing activities using the Internet of Things (IoT) and corresponding digital twin (DT) solutions are highlighted. Some popular definitions and their practical meanings, modelling principles and possible applications are given. Some new trends and enabling technologies in smart (intelligent) manufacturing, i.e, complete digitalization of assets (units, machines, equipment, etc.), processes and systems based on the evolutionary development of DTs are discussed. This paper should encourage industry and academia to undertake this important problem more seriously, to implement its future potential in manufacturing and enhance the I4.0 strategy.

KEYWORDS: manufacturing, Industry 4.0, smart manufacturing, Internet of Things, digital twin

STRESZCZENIE: W artykule dokonano przeglądu osiągnięć w zakresie rozwoju strategii Przemysłu 4.0, opartego na zaawansowanej cyfryzacji z wykorzystaniem internetu rzeczy (IoT) i cyfrowego bliźniaka (DT – digital twin). Podano definicje i zasady modelowania oraz przedstawiono możliwe obszary zastosowań cyfrowego bliźniaka. Omówiono trendy w inteligentnym wytwarzaniu, m.in. kompletną cyfryzację maszyn, procesów i systemów wytwórczych, oparte na ewolucyjnym rozwoju koncepcji cyfrowego bliźniaka. Artykuł powinien zachęcić do podjęcia problematyki wprowadzania nowych narzędzi informatycznych w rozwoju strategii Przemysłu 4.0.

SŁOWA KLUCZOWE: przemysł wytwórczy, Przemysł 4.0, inteligentne wytwarzanie, internet rzeczy, cyfrowy bliźniak

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.1.1

 

* Artykuł recenzowany

42 Przyszłość intralogistyki należy do automatyzacji

Nowości wydawnicze

32 Internet Rzeczy i jego przemysłowe zastosowania (Paweł Buchwald, Grzegorz Granosik, Aleksander Gwiazda)
32 Rysunek techniczny maszynowy dla automatyków i mechatroników (Marek Macko)

Obrabiarki

14 Impulsowe rezonatory laserowe o krótkich impulsach do precyzyjnej obróbki materiałów (TRUMPF POLSKA)

Różne

24 Nowe rozwiązania konstrukcyjno-technologicznego wymiennika ciepła zbiornika procesowego - Andrzej Dec

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
6 Kalendarium targów w Polsce w 2023 r.
17 Inauguracja roku targowego dla branży maszynowej, poddostawczej i narzędziowej
18 JIMTOF 2022 - Monika Kaczmarek
27 TIMTOS 2023 – znów stacjonarnie
28 Sympozjum warsztatów: „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu” - Filip Dziedzic, René Wickmann, Holger Seidlitz, Włodzimierz Fleischer
31 Odbudowa ukraińskich miast – wspólny projekt Dassault Systèmes, Egis i B4
33 Woven City – eksperymentalne miasto Toyoty
34 Rusza „Hour of Engineering” firmy Siemens. Czyli jak zainteresować naukami ścisłymi uczniów szkół podstawowych
48 Kompleksowa oferta dla przemysłu

Z działalności CIRP

30 Elektrochemiczno-mechaniczne polerowanie złożonych i chropowatych części - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE:

Opracowano nowy proces polerowania części metalowych polegający na jednoczesnym sprzężeniu wykańczania metodą przeciągania w luźnym ścierniwie (drag finishing) i polerowania elektrochemicznego. Jest on oparty na synergicznym działaniu mechanizmów ściernych i chemicznych, co umożliwia poprawę chropowatości powierzchni w ciągu kilku minut, z zachowaniem kształtu krawędzi.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

Mitsubishi Materials 1
Staleo.pl 41
Targi Intec, Zuliefermesse, GrindTec, Lipsk, Niemcy 17
Targi ITM INDUSTRY EUROPE, Poznań IV okł.
Targi STOM, Kielce 5
Zrobotyzowany.pl 41
Strona główna Styczeń 2023

Mechanik nr 01/2023

Styczeń 2023

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy