ENG FB kontakt

24.06.2024

Strona główna Nasze propozycje 10 podstawowych zasad konstruowania wyrobów z tworzyw sztucznych

10 podstawowych zasad konstruowania wyrobów z tworzyw sztucznych

Wydawnictwo: Carl Hanser Verlag

Autor: Torsten Kies

10 podstawowych zasad konstruowania wyrobów z tworzyw sztucznych

    Znajomość zasad projektowania wyrobów z metali jest niezbędna, ale niewystarczająca do projektowania wyrobów formowanych z tworzyw sztucznych. Zmienne własności użytkowe tworzyw zależą od wykształconego zespołu cech wewnętrznych i zewnętrznych, nakładającego się na nominalne własności materiału. Są to cechy nabyte podczas procesu produkcyjnego. Stąd też konstrukcja wyrobu musi być indywidualnie dostosowana do przewidywanych warunków wytwarzania – w tym również do konstrukcji formy.
    Książka prof. Torstena Kiesa jest pierwszym podręcznikiem akademickim z zakresu przetwórstwa tworzyw wydanym w postaci popularnej. Określa ona zakres wiedzy, jaką musi dysponować potencjalny konstruktor wyrobów wtryskiwanych.
    Wprowadzeniem do tematu jest charakterystyka przemian fazowych poszczególnych grup tworzyw oraz omówienie problemów występujących przy współpracy pary metal–tworzywo przy zróżnicowaniu rozszerzalności cieplnej nawet do 20 razy.
    W publikacji omówione zostały takie tematy, jak:
● wpływ oddziaływania otoczenia, w tym również smarów, podczas użytkowania wyrobów,
● odkształcenia skurczowe wskutek orientacji,
● minimalizacja nieuniknionych naprężeń własnych.
    Podczas projektowania wyrobu konstruktor powinien określić położenie płaszczyzn podziału, miejsca doprowadzenia tworzywa i przewidywane obciążenie cieplne (np. naroży) – zależne przecież od geometrii wyrobu – a zatem musi znać zasady konstrukcji formy. Dlatego w kolejnych rozdziałach podano przykłady rozwiązań ułatwiających uwalnianie i usuwanie wyprasek, a nawet ich łączenie. Równocześnie scharakteryzowane zostały wady wyrobów wynikające z popełnianych błędów. Dotyczy to nie tylko wyrobów wtryskiwanych.
    Należy podkreślić, że książka została napisana na podstawie własnych doświadczeń Autora, który przez wiele lat pracował jako konstruktor. Powinna być brana pod uwagę przy tworzeniu programów nauczania, ponieważ studia politechniczne z założenia muszą być podporządkowane potrzebom przemysłu i gospodarki.
    Za wadę tej publikacji uważam słabe opracowanie graficzne. Ponadto w wydaniu czarno-białym (wersja elektroniczna jest kolorowa) rysunki są mało czytelne.

T. Kies: 10 Grundregeln zur Konstruktion von Kunststoffprodukten (10 podstawowych zasad konstruowania wyrobów z tworzyw sztucznych). Carl Hanser Verlag, Monachium 2014

Henryk Zawistowski

Strona główna Nasze propozycje 10 podstawowych zasad konstruowania wyrobów z tworzyw sztucznych

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy