ENG FB kontakt

24.06.2024

Strona główna Nasze propozycje Przetworniki i układy pomiarowe w systemach hydraulicznych i pneumatycznych

Przetworniki i układy pomiarowe w systemach hydraulicznych i pneumatycznych

Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska

Autor: Ryszard Dindorf, Piotr Woś

Przetworniki i układy pomiarowe w systemach hydraulicznych i pneumatycznych

Monografia stanowi wartościową specjalistyczną literaturę techniczną, przydatną zwłaszcza w pracach badawczych systemów płynowych (hydraulicznych i pneumatycznych). Publikacja może być również wykorzystana jak zaawansowany podręcznik akademicki na drugim i trzecim stopniu studiów na wydziałach mechanicznych, mechatronicznych i elektrycznych politechnik i uniwersytetów technicznych.

Monografia jest jedyną publikacją, w której przedstawiono w sposób zwięzły i usystematyzowany zagadnienia związane z zastosowaniem przetworników i układów pomiarowych w systemach hydraulicznych i pneumatycznych. m.in. do sterowania serwonapędami elektrohydraulicznymi i elektropneumatycznymi, wyznaczania charakterystyk elementów i układów hydraulicznych i pneumatycznych, pomiarów parametrów instalacji hydraulicznej i pneumatycznej. Przedstawiona w monografii problematyka ma bardzo ważne znaczenie naukowe i praktyczne w badaniach statycznych i dynamicznych, sterowaniu, diagnostyce i bezpiecznej eksploatacji systemów płynowych (systemów hydraulicznych i pneumatycznych).

W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje o pomiarach, właściwościach statycznych i dynamicznych oraz błędach przetwarzania przetworników pomiarowych.

W drugim rozdziale przedstawiono podstawowe przyrządy i układy pomiarowe stosowane do wyznaczania parametrów i charakterystyk elementów i układów hydrostatycznych. Uwzględniono niepewność pomiarową przepływomierzy oraz wpływ pulsacji ciśnienia i temperatury cieczy roboczej na dokładność pomiaru natężenia przepływu. Omówiono także podstawowe znormalizowane układy pomiarowe do wyznaczania charakterystyk statycznych elementów hydraulicznych.

W trzecim rozdziale zamieszczono zestaw układów pomiarowych do wyznaczania charakterystyk statycznych elementów hydraulicznych, które mogą być wykorzystane do ćwiczeń laboratoryjnych na stanowiskach dydaktycznych.

W czwartym rozdziale omówiono układy pomiarowe stosowane w układach regulacji systemów elektrohydraulicznych - serwonapędach elektrohydraulicznych.

W piątym rozdziale opisano podstawowe przyrządy i układy pomiarowe do wyznaczania parametrów i charakterystyk elementów pneumatycznych.

W szóstym rozdziale zamieszczono metody i układy pomiarowe do wyznaczania parametrów sprężarek, właściwości sprężonego powietrza oraz przecieków w instalacj i pneumatycznej.

Ryszard Dindorf, Piotr Woś. Przetworniki i układy pomiarowe w systemach hydraulicznych i pneumatycznych. Politechnika świętokrzyska, Kielce 2014

Strona główna Nasze propozycje Przetworniki i układy pomiarowe w systemach hydraulicznych i pneumatycznych

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy