ENG FB kontakt

22.09.2023

Strona główna Maj-Czerwiec 2023 An attempt for the assessment of publications by Polish scientists in 2021 based on the world’s citation ranking

An attempt for the assessment of publications by Polish scientists in 2021 based on the world’s citation ranking

Próba oceny publikacji polskich naukowców w 2021 r. na podstawie światowego rankingu cytowań *

Wit Grzesik   |   18-05-2023

Mechanik nr 05/06/2023 - Różne

ABSTRACT: This paper presents both quantitative and qualitative assessment of the selected publications by Polish scientists in 2021 based on the “World’s TOP 2% Most Influenced Scientists” list. Comparing the structure of citations against the background of world requirements and introducing a model of the impact of the Hirsch index on citation departure. An addendum was given on the possibility of increasing the number of valuable citations in Poland, referring primarily to technical universities.

KEYWORDS: Hirsch index, citations

STRESZCZENIE: Przedstawiono ilościową i jakościową ocenę publikacji polskich naukowców z 2021 r. opartą na rankingu w kategorii cytowań (“World’s TOP 2% Most Influenced Scientists”). Porównano strukturę cytowań na tle osiągnięć światowych i zaproponowano model wpływu indeksu Hirscha na liczbę cytowań. Podano liczne wskazówki na temat możliwości wzrostu liczby wartościowych cytowań w Polsce, odnosząc je przede wszystkim do wyższych uczelni technicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: indeks Hirscha, cytowania

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Chu J.S.G., Evans J.A. “Slowed canonical progress in large fields of science”. PNAS. 118, 41 (2021): e2021636118, https://doi.org/10.1073/pnas.2021636118.

[2] Grzesik W. „Jak można właściwie ocenić indywidualny wkład naukowy w publikacjach wieloautorskich na podstawie danych bibliometrycznych”. Mechanik. 3 (2023): 40–45, https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.3.6.

[3] Foster J.G., Rzhetsky A., Evans J.A. “Tradition and innovation in scientists’ research strategies”. American Society Review. 80 (2015): 875–908, https://doi.org/10.48550/arXiv.1302.6906.

[4] Authors_singleyr_2021_pubs_since_1788_wopp_extracted_202209b.xlsx.

[5] Grzesik W., Gruba J. „Stan nauk inżynieryjnych i technicznych w Polsce w świetle rankingu TOP 2% Stanford University & Elsevier”. Mechanik. 8–9 (2022): 28–30.

[6] Grzesik W. „Czy wzmocnienie pozycji polskiej nauki jest realne. Analizy w oparciu o ranking World’s TOP 2% Scientists 2022”. Forum Akademickie. 4 (2023).

[7] Olędzki J.S. „Spory o model kariery”. Forum Akademickie. 7–8 (2006), https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2006/07-08/spory-o-model-kariery/.

[8] Skorupski A. „Co z karierą naukową młodych?”. Forum Akademickie. 7–8, (2021), https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/co-z-kariera-naukowa-mlodych/.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.5-6.11

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Wit Grzesik: An attempt for the assessment of publications by Polish scientists in 2021 based on the world’s citation ranking (Próba oceny publikacji polskich naukowców w 2021 r. na podstawie światowego rankingu cytowań) (PDF, ~0,9 MB)

Strona główna Maj-Czerwiec 2023 An attempt for the assessment of publications by Polish scientists in 2021 based on the world’s citation ranking

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?
Jarosław Królewski, Krzysztof Rybiński

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?

Wydawnictwo Naukowe PWN

Algokracja jest esejem o możliwościach współczesnego świata biznesu i nauki napędzanego technologiami, ale...

Nasi partnerzy