ENG FB kontakt

21.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Modelowanie w środowisku Ansys procesów mikroskrawania materiałów o różnych właściwościach *

Modelowanie w środowisku Ansys procesów mikroskrawania materiałów o różnych właściwościach *

Microcutting procesess modeling in an environment Ansys materials with different properties

Wojciech Kacalak, Łukasz Rypina, Katarzyna Tandecka, Błażej Bałasz   |   08-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Autorzy przeanalizowali procesy mikroskrawania pojedynczym ziarnem ściernym materiałów o różnych właściwościach. Dane na temat wpływu właściwości materiałowych na sposób formowania wiórów oraz wypływek oraz dotyczące występowania naprężeń w otoczeniu naroża ostrza dostarczają wiele cennych informacji o zjawiskach zachodzących w procesie mikroskrawania. Analizę tego procesu przeprowadzono w systemie Ansys 15, a cechy formowanych wiórów zostały porównane z badaniami eksperymentalnymi.

SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie CAE, Ansys, mikroskrawanie, geometria ziarna ściernego

ABSTRACT: The authors analyzed mikcrogrinding processes by singlegrain abrasive materials with different properties. Influence of material properties to a method of forming chips and burrs, and occurrence of stresses in the corner of the blade environment, allows you to get a lot of valuable information on the phe-wisk occurring in the process of Microcutting. Analysis Microcutting process was carried out in the system Ansys 15 and the charac-teristics of molded chips were compared with experi-mental research.

KEYWORDS: CAE modeling, Ansys, microcutting, geometry of the abrasive grain

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Anderson D., Warkentin A., Bauer R. “Experimental and numerical investigations of single abrasive-grain cutting. International Journal of Machine Tools & Manufacture. Vol. 51 (2011): pp. 898÷910.
  • Arulkirubakaran D., Senthilkumar V., Kumawat V. “Effect of microtextured tools on machining of Ti-6Al-4V alloy: an experimental and numerical approach”. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. Vol. 54 (2016): pp. 165÷177
  • Outeiro J.C., Umbrello D., M’Saoubi R. “Experimental and numerical modelling of the residual stresses induced in orthogonal cutting of AISI 316L steel”. International Journal of Machine Tools & Manufacture. Vol. 46 (2006): pp. 1786÷1794.
  • Sima M., Özel T. “Modified material constitutive models for serrated chip formation simulations and experimental validation in machining of titanium alloy Ti-6Al-4V”. International Journal of Machine Tools & Manufacture. Vol. 50 (2010): pp. 943÷960.
  • Jaspers S.P.F.C., Dautzenberg J.H. “Material behavior in conditions similar to metal cutting: flow stress in the primary shear zone”. Journal of Materials Processing Technology. Vol. 122 (2002): pp. 322÷330.
  • Lee W.S., Lin C.F. “High-temperature deformation behavior of Ti6Al4V alloy evaluated by high strain-rate compression tests”. Journal of Materials Processing Technology. Vol. 75 (1998): pp. 127÷136.
  • Kacalak W., Rypina Ł., Królikowski T. „Analiza wpływu cech stereometrycznych ziaren ściernych na naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia materiału w strefie mikroskrawania”. Mechanik. R. 359, nr 8–9 (2015): s. 139÷145.
  • Kacalak W., Tandecka K., Rypina Ł. “Evaluation of micromachining processes using data in the format and geometric characteristics of micro-chips”. Journal of Machine Engineering. Vol. 15, No. 4 (2015): pp. 59÷68.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.284

Pobierz plik / download

Wojciech Kacalak, Łukasz Rypina, Katarzyna Tandecka, Błażej Bałasz: Modelowanie w środowisku Ansys procesów mikroskrawania materiałów o różnych właściwościach (Microcutting procesess modeling in an environment Ansys materials with different properties) (PDF, ~1,7 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Modelowanie w środowisku Ansys procesów mikroskrawania materiałów o różnych właściwościach *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy