ENG FB kontakt

26.05.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016

Zawartość miesięcznika nr 08/09/2016

Biuletyn Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

950 Certyfikacja na znak CE maszyn i urządzeń w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW) * Certification for CE marking of machinery and equipment at the Institute of Advanced Manufacturing Technology (IZTW) - Krzysztof Wcisło, Jerzy Pietruszewski

STRESZCZENIE: Przedstawiono wymagania dotyczące znakowania maszyn i urządzeń znakiem CE zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej i przepisami o ochronie środowiska w zakresie hałasu w środowisku ogólnym. Omówiono także niektóre badania prowadzone pod tym kątem w IZTW oraz wynikające z nich korzyści dla użytkowników maszyn.

SŁOWA KLUCZOWE: dyrektywa maszynowa, dyrektywa hałasowa, dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej, znak CE

ABSTRACT: The article presents the requirements for labelling machines and devices with the CE mark, in accordance with EU directives and the environment protection in terms of noise in the general environment. It also discusses some of the research conducted in the Institute for this purpose and the benefits for customers from the certification tests for the CE mark.

KEYWORDS: Machinery Directive, Noise Directive, EMC Directive, CE marking

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.330

CAD/CAM

1004 Analityczne i numeryczne badania wybranych metalowych uszczelek wysokociśnieniowych * Analytical and numerical investigations of certain high-pressure metal gaskets - Andrzej Trojnacki, Maciej Krasiński, Bogdan Szybiński

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki analizy wytrzymałości i szczelności metalowych uszczelek wysokociśnieniowych. W badaniach uszczelek typu B i 2-delta wykorzystano uproszczone podejście analityczne, którego wyniki porównano z obliczeniami MES i wynikami badań doświadczalnych. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami numerycznymi. Pewne sugestie mogą być wykorzystane w procesie projektowania zamknięć wysokociśnieniowych.

SŁOWA KLUCZOWE: połączenia wysokociśnieniowe, uszczelki metalowe, analiza wytrzymałościowa, MES

ABSTRACT: The paper deals with the stress-strain analysis and investigations of leak tightness of high-pressure metal gaskets. The simplified analytical approach verified by FEM modelling and experimental tests is applied in the examinations of wave-ring and 2-delta gaskets. Theoretical considerations are illustrated by numerical examples. Some conclusions may be recommended in design procedures of the high-pressure closures with metal gaskets.

KEYWORDS: high-pressure closures, metal gaskets, stress-strain analysis, FEM

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.333

1012 Zintegrowany system projektowania i produkcji – szybsze wytwarzanie inteligentnych produktów (SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE)
1015 Autodesk PowerMIL 2017. Ekspert w dziedzinie wieloosiowej obróbki z wysokimi prędkościami (AUTODESK)

Forum Akademickie

934 Spektakularny sukces koła naukowego SAE AeroDesign na zawodach samolotów bezzałogowych w USA
934 Drony zbudowane przez studentów z Politechniki Wrocławskiej polecą jesienią do Pekinu

Inżynieria materiałowa

974 O problemach z określaniem wybranych własności mechanicznych stali 41Cr4 * The problems in determining the selected mechanical properties of 41Cr4 steel - Marcin Graba

STRESZCZENIE: Krótko omówiono tematykę wyznaczania wybranych stałych materiałowych oraz odporności na pękanie stali 41Cr4. Przedstawiono uzyskane wyniki doświadczalne, zamieszczono ich skromną analizę statystyczną oraz wskazano na trudności pojawiające się przy określaniu odporności na pękanie materiałów, dla których nie planowano wcześniej przebiegu badań doświadczalnych. Na koniec zaproponowano sposób interpretacji wyników doświadczalnych dotyczących odporności na pękanie.

SŁOWA KLUCZOWE: własności mechaniczne, odporność na pękanie, SEN(B), stal 41Cr4

ABSTRACT: Presented is the discussion about the determination of selected material constants and fracture toughness of 41Cr4 steel. The experimental results are presented and their statistical analysis is made. The paper shows the difficulties of determining the fracture toughness for the materials, which research weren’t planned before the start of the tests. At the end of the paper, the method of interpretation of the obtained experimental results is proposed.

KEYWORDS: mechanical properties, fracture toughness, SEN(B), 41Cr4 steel

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.331

Metrologia techniczna

1002 Doskonałe formy dla branży motoryzacyjnej (BLUM-NOVOTEST)
1009 Oferta szkoleniowa ZEISS (ZEISS)
1010 Ramiona pomiarowe Kreon Technologies (OBERON 3D)

Napędy i sterowanie

994 Wyświetlacz BODAS DI4. Interfejs użytkownika do maszyn mobilnych (BOSCH REXROTH)

Narzędzia

915 Trzpienie ustalające do wymagających zastosowań w przemyśle (ELESA+GANTER)
956 Większa wydajność i mniejsze koszty obróbki dzięki dodatnim głowicom frezarskim na płytki o 14 ostrzach (SANDVIK COROMANT)
958 Jesteśmy z Wami od 1966 roku. FANAR – 50 lat innowacji (FANAR)
959 Powłoki PVD na narzędzia FANAR. Nowa linia technologiczna (FANAR)
960 Współpraca Renault z Mitsubishi Materials Corporation. Głowica FMAX do obróbki z wysokim posuwem (MITSUBISHI MATERIALS)
963 TTD-Tritan-Drill wiertło trzyostrzowe z wymienną główką (MAPAL)
964 Globalny przemysł „toczy się” w stronę firmy ISCAR (ISCAR)
968 Narzędzie wytaczarskie jednoostrzowe NWGD1034. Narzędzia specjalne (PAFANA)
970 GARANT MasterSteel – nowa klasa wydajności wierteł z VHM (HOFFMANN GROUP/PERSCHMANN)
971 Nowy gatunek tokarskich płytek skrawających GARANT HB 7010-1 – maksymalna prędkość skrawania dla maksymalnej wydajności (HOFFMANN GROUP/PERSCHMANN)
972 Frezy ONLY ONE. Pokrywane frezy ze stali proszkowej PM60 (YG-1)
984 Imadło centryczne KONTEC KSC – prostota, precyzja i elastyczność (SCHUNK)
987 Frezy walcowo-czołowe z węglików spiekanych z redukcją średnicy – większy zakres zastosowania (SECO TOOLS)
988 Kompleksowe rozwiązania w zakresie mocowania detali i narzędzi oraz organizacji miejsca pracy (INMET-BTH)

Nowe technologie

926 Urządzenia automatyki przemysłowej w środowisku Industry 4.0 * Industrial automation products in the conception of Industry 4.0 - Piotr Szulewski

STRESZCZENIE: Omówiono propozycje programowo-sprzętowe związane z wprowadzaniem koncepcji Industry 4.0 do praktyki przemysłowej, zaprezentowane podczas Hannover Messe 2016 przez różnych producentów. Te rozwiązania wspierają podstawowe komponenty idei Industry 4.0, takie jak: sieci przemysłowe, systemy cyberfizyczne czy Internet rzeczy.

SŁOWA KLUCZOWE: Hannover Messe 2016, Industry 4.0, sterowniki PLC, inteligentna fabryka, Internet rzeczy, sieci przemysłowe

ABSTRACT: The article discusses presented by various manufacturers at Hannover Messe 2016 new and sophisticated products related to the concept of Industry 4.0 in industrial practice. These products support the basic components of this idea, such as industrial networks, cyberphysical systems or the Internet of things.

KEYWORDS: Hannover Messe 2016, Industry 4.0, PLC controllers, IoT, Smart factory, field communication

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.329

1016 Wysokiej jakości filamenty do zastosowań przemysłowych (PRO3D)

Nowości wydawnicze

938 AutoCAD 2017/LT2017/360+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D (A. Jaskulski)
938 Big Data w przemyśle. Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów? (Hyunjoung Lee, Il Sohn)

Obrabiarki

904 Projektowanie hybrydowych korpusów obrabiarek * Design of hybrid machine tool frames - Jan Kosmol

STRESZCZENIE: Przedstawiono metodykę projektowania hybrydowych korpusów obrabiarek – żeliwnych odlewanych lub stalowych spawanych, wypełnionych polimerobetonem. W procesie projektowania przyjęto kryterium wymaganej sztywności statycznej i opracowano algorytm postępowania, który pozwala na uzyskanie korpusu spełniającego założone wymagania. Korpus hybrydowy jest tańszy w produkcji i cechuje się korzystniejszymi właściwościami eksploatacyjnymi, m.in. lepiej tłumi drgania i ma dobre charakterystyki dynamiczne. Konstrukcyjne cechy hybrydowego korpusu stalowego lub żeliwnego, m.in. grubości ścianek i wymiary innych przekrojów poprzecznych, zoptymalizowano według kryterium ekonomicznego, z równoczesnym spełnieniem wymagań technicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: hybrydowy korpus obrabiarki, sztywność statyczna, polimerobeton

ABSTRACT: The paper presents a methodology of designing machine tools frames called hybrid frames, it means iron cast or welded steel frames fulfilled by polymer concrete. For assumed design criterion, for example static stiffness a methodology of proceeding was shown which makes possible to obtain a technical appropriate frame, which is chipper and has better properties like vibration damping or dynamic. Such frames, iron casts or steel called hybrid frames are fulfilled by polymer concrete, but their design feature like thickness of walls, dimensions of cross-section are optimized for the point of view of economiccriterion.

KEYWORDS: machine tool, frame, static stiffness, polymer concrete, hybrid

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.328

916 Wydajność i elastyczność zastosowań DMU 65 monoBLOCK®. Firma DMG MORI rewolucjonizuje rynek lotniczy innowacyjnymi rozwiązaniami „pod klucz” (DMG MORI)
920 TruLaser Tube 5000 fiber – wydajna wycinarka laserowa do rur i profili z automatycznym podawaniem i odbiorem (TRUMPF)
922 Uniwersalne pionowe centra obróbkowe PS65 i PS105 – wysoka wydajność w przystępnej cenie (MAKINO)
940 SINUMERIK Integrate for production – filar koncepcji Industry 4.0 dla maszyn i linii obróbkowych (SIEMENS)

Panorama

900 Przegląd informacji z kraju i ze świata

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

996 Wybrane metody chłodzenia form wtryskowych * Selected methods of injection molds cooling - Paweł Muszyński, Krzysztof Mrozek, Przemysław Poszwa

STRESZCZENIE: Omówiono wybrane metody chłodzenia form wtryskowych oraz tendencje w rozwoju konstrukcji tych układów w aspekcie podniesienia ich efektywności. Ponadto zaprezentowano zasady budowy układów chłodzenia pozwalających na uzyskanie efektywnego, dynamicznego i równomiernego odbioru ciepła z wypraski.

SŁOWA KLUCZOWE: tworzywa sztuczne, wtryskiwanie, formy wtryskowe, chłodzenie

ABSTRACT: Selected methods of injection mold cooling and the development trends in the design of these systems in terms of improving the efficiency of their operation were discussed. Also the rules for construction of cooling systems allowing to obtain an efficient, dynamic and uniform heat transfer from polymer were presented.

KEYWORDS: plastics, injection, injection molds, cooling phase

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.332

Różne

990 SUPERBOLT®. Połączenia śrubowe na miarę dzisiejszych czasów (NORD-LOCK)

Wydarzenia

914 TOOLEX – Twoja droga do sukcesu!
914 ExpoWELDING – nowoczesne technologie w najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski
918 K 2016 – platforma wymiany innowacji i międzynarodowego handlu
918 Międzynarodowe Programy Kształcenia
938 U źródeł tlenu: nowy detektor odsłoni wnętrze gwiazd
944 Potencjał przemysłu obrabiarkowego na Tajwanie. Konferencja prasowa przed targami TMTS 2016 - M. Kaczmarek
1018 Rozstrzygnięcie VI edycji konkursu „Student-Wynalazca”
1019 Dziesiąta, jubileuszowa Szkoła Obróbki Skrawaniem - P. Cichosz

X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

1021 Szkoły Obróbki Skrawaniem i Obróbki Ściernej - J. Burek
1022 Optymalizacja parametrów toczenia powierzchni bocznych tłoków silników spalinowych * Optimization of cutting parameters for the longitudinal turning of combustion engines’ pistons - Szymon Wojciechowski, Paweł Lisiak, Paweł Twardowski

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań dotyczących optymalizacji procesu stabilnego toczenia powierzchni bocznych tłoków. Badania obejmowały dobór parametrów skrawania umożliwiających poprawę efektów ekonomicznych obróbki, a także zapewnienie stabilności procesu toczenia.

SŁOWA KLUCZOWE: toczenie wzdłużne, optymalizacja, stabilność, zużycie ostrza

ABSTRACT: In this paper, the research results related to the optimization of the longitudinal turning of combustion engines’ pistons are presented. The carried out research included the selection of cutting parameters enabling the improvement of machining economics, as well as the stability of the turning process.

KEYWORDS: longitudinal turning, optimization, stability, tool wear

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.228

1024 Optymalizacja parametrów toczenia rowka pod pierścienie tłokowe * Optimization of cutting parameters for the groove turning of piston rings - Paweł Lisiak, Paweł Twardowski, Szymon Wojciechowski

STRESZCZENIE: Praca dotyczy optymalizacji procesu toczenia rowków pod pierścienie tłokowe. Badania obejmowały dobór prędkości skrawania vc i posuwu f umożliwiający poprawę efektów ekonomicznych toczenia. Przeprowadzono optymalizację procesu ze względu na trwałość ostrza w celu minimalizacji kosztów jednostkowych Kj oraz maksymalizacji wydajności obróbki W.

SŁOWA KLUCZOWE: tłok silnika, toczenie, optymalizacja, trwałość

ABSTRACT: This work concerns the optimization of cutting parameters for the groove turning of piston rings. The research included the selection of cutting speed and feed per tooth values enabling the improvement of turning economics. The tool life optimization was carried out in order to minimize machining unit costs and maximize the productivity.

KEYWORDS: combustion engine piston, turning, optimization, tool life

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.229

1026 Fragmentowanie oraz frakcje wiórów podczas frezowania stopów magnezu * Chip fragmentation and chips fractions in milling of magnesium alloys - Józef Kuczmaszewski, Ireneusz Zagórski

STRESZCZENIE: Analizowano wpływ parametrów technologicznych (vc, fz, ap) oraz geometrii ostrza narzędzia (γ) na powstawanie frakcji wiórów. Przedstawiono wyniki badań masy dla frakcji wiodącej wiórów ze stopu magnezu AZ91HP. Stwierdzono istotny wpływ parametrów technologicznych na jednostkową masę frakcji wiodącej wiórów.

SŁOWA KLUCZOWE: stopy magnezu, wióry, frezowanie, skrawalność

ABSTRACT: The study investigated the impact of technological parameters (vc, fz, ap) and the end-mill geometry on the formation of chip fractions. The paper reports the results of the mass of a leading chip fraction made of AZ91HP alloy. The results show a significant influence of the technological parameters on the unit mass of the leading chip fraction.

KEYWORDS: magnesium alloys, chips, milling, machinability

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.230

1028 Wpływ wybranych inhibitorów wzrostu na właściwości ostrzy skrawających z nanowęglików spiekanych * Influence of selected growth inhibitors on properties of cutting edges made of nanocrystalline cemented carbides - Maciej Jan Kupczyk, Piotr Siwak, Jędrzej Komolka

STRESZCZENIE: Zaprezentowano wybrane wyniki badań wpływu dodatków w postaci inhibitorów wzrostu typu TaC-NbC oraz Cr3C2 do nanowęglików spiekanych na trwałość ostrzy skrawających z nich wykonanych. Badania wykazały, że nanowęgliki spiekane z dodatkiem inhibitorów wzrostu charakteryzują się większą twardością oraz trwałością niż nanowęgliki spiekane bez tych dodatków.

SŁOWA KLUCZOWE: ostrza skrawające, nanowęgliki spiekane, trwałość

ABSTRACT: The article presents the selected results of influence of the TaC-NbC and Cr3C2 growth inhibitors on durability of cutting edges made of nanocrystalline cemented carbides. Studies have shown that the nanocrystalline cemented carbides with growth inhibitors characterize greater hardness and durability than nanocrystalline cemented carbides without above additions.

KEYWORDS: cutting edges, nanocrystalline cemented carbides, durability

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.231

1030 Hierarchiczny układ twardości materiałów supertwardych stosowanych na ostrza skrawające * Hierarchical system of hardness for superhard materials used on cutting edges - Maciej Jan Kupczyk

STRESZCZENIE: Przedstawiono obecne poglądy na temat supertwardości materiałów narzędziowych. Ze względu na tendencje rozwoju objętościowych i powłokowych materiałów na ostrza skrawające zaproponowano nowe kryterium supertwardości. Na tej podstawie zbudowano hierarchiczny układ twardości materiałów supertwardych.

SŁOWA KLUCZOWE: materiały supertwarde, stiszowit, narzędzia skrawające, hierarchiczny układ twardości

ABSTRACT: In the paper are presented the review of hitherto opinions on superhardness of tool materials. In consideration of development trends in the range of bulk and coating materials on cutting edges, a new criterion of superhardness are proposed. Taking above into account, the hierarchical system of hardness for superhard materials are created.

KEYWORDS: superhard materials, cutting edges

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.232

1032 Wpływ głębokości skrawania podczas toczenia stopu tytanu Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni obrobionej * Influence of cutting parameters during turning process of aerospace industry alloy Ti-6Al-4V ELI (Grade 23) on cutting forces and surface roughness of the workpiece - Wojciech Stachurski, Dariusz Ostrowski

STRESZCZENIE: Zaprezentowano badania dotyczące toczenia stopu tytanu Grade 23, wykorzystywanego powszechnie m.in. w przemyśle lotniczym. Celem badań było ustalenie wpływu zmian głębokości skrawania na składowe siły skrawania oraz chropowatość powierzchni obrobionej. Badania przeprowadzono na tokarce numerycznej z wykorzystaniem 3-składowego siłomierza piezoelektrycznego. Chropowatość mierzono profilometrem stacjonarnym, metodą stykową. Na podstawie analizy wyników opisano wpływ głębokości skrawania na mierzone parametry.

SŁOWA KLUCZOWE: toczenie, stopy tytanu, siły skrawania, chropowatość

ABSTRACT: In the paper investigation concerning turning of titanium alloy Grade 23 is presented. This type of alloy is commonly used in aviation industry. The main aim of investigation was to determine influence of cutting parameters on component cutting forces and surface roughness of machined surface of the workpiece. Experimental tests have been conducted on CNC lathe with utilization of three component piezoelectric dynamometer. Measurements of surface roughness parameters have been done on stationary profilometer with utilization of contact method. On the base of experimental data analysis the influence of cutting parameters on measured parameters has been described.

KEYWORDS: turning, titanium alloys, cutting forces, surface roughness

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.233

1034 Bionika w rozwoju procesów obróbki skrawaniem * Bionic in cutting manufacturing processes development - Adam Ruszaj

STRESZCZENIE: Wraz z rozwojem bioniki pojawiają się inspirowane biologicznie koncepcje rozwoju procesów obróbki skrawaniem. Najbardziej zaawansowane są inspirowane biologicznie zmiany w konstrukcji obrabiarek oraz rozwiązania dotyczące operacji cięcia i wiercenia w badaniach geologicznych na Ziemi i w kosmosie.

SŁOWA KLUCZOWE: struktury bioniczne, obrabiarki, narzędzia, właściwości mechaniczne, samoostrzenie

ABSTRACT: Together with Bionic development the inspired biologically conceptions of cutting processes development occur. The most advantageous are biologically inspired improvements in machine tools design and special operations of cutting and drilling in geological investigations on our Earth or in space.

KEYWORDS: bionic structures, machine-tools, tools, mechanical properties, self-sharpening

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.234

1036 Sieci neuronowe MLP w badaniu chropowatości Ra i Rz * MLP neural networks in the study of surface roughness Ra and Rz - Izabela Rojek, Paweł Twardowski

STRESZCZENIE: Omówiono modele sieci neuronowych jednokierunkowych wielowarstwowych ze wsteczną propagacją błędu (MLP). Modele te zastosowano do oceny chropowatości Ra i Rz. Badania wykonano na danych rzeczywistych wybranego przedsiębiorstwa. Dane te zostały zebrane podczas procesu obróbki rowków pod pierścienie w tłokach silników samochodowych.

SŁOWA KLUCZOWE: sieć neuronowa, chropowatość powierzchni, analiza, ocena

ABSTRACT: The article discusses the models of one-directional multilayer neural networks with error backpropagation (MLP). These models were used to evaluate the surface roughness of Ra and Rz. The study was performed on real data of the selected enterprise. These data were gathered during the process of machining grooves under the rings of the pistons in automobile engines.

KEYWORDS: neural network, surface roughness, analysis, evaluation

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.235

1038 Efektywność usuwania powłok z różnego gatunku klejów przemysłowych wysokoenergetyczną strugą suchego lodu * Disposal effectiveness of various kinds of industrial adhesives coatings by means of high power stream of dry ice - Czesław Niżankowski, Damian Cebulski

STRESZCZENIE: Opisano technikę usuwania powłok klejów przemysłowych z powierzchni części maszyn z zastosowaniem wysokoenergetycznej strugi suchego lodu oraz przedstawiono wyniki doświadczalnych badań wpływu gatunku kleju przemysłowego na efektywność takiego procesu obróbki.

SŁOWA KLUCZOWE: suchy lód, struga lodu, kleje, efektywność obróbki

ABSTRACT: The paper describes a disposal technique of industrial adhesives coatings from machine part surfaces by means of high energy stream of dry ice. The results of experimental research concerning the influence of industrial adhesive grade on effectiveness of this treatment have been presented.

KEYWORDS: dry ice, stream of ice, adhesives, treatment effectiveness

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.236

1040 Analiza wpływu parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych zespołu rzutowego na kształtowanie energii strumienia śrutu * Analysis of the effects of design-operational parameters of the shot-blasting system on shaping of shot stream energy - Piotr Zyzak

STRESZCZENIE: Parametry strumienia śrutu, jego zasięg, rozrzut i prędkość ziaren są kształtowane przez elementy zespołu rzutowego podczas przemieszczania się porcji śrutu w elementach zespołu koła rzutowego. Zależności opisujące stan zagadnienia pozwalają przede wszystkim na analizę fenomenologiczną procesu. Na podstawie zachowania czyściwa podczas poszczególnych faz przemieszczania się można wyznaczyć przybliżony zakres wartości końcowej prędkości oraz energii śrutu. Wyniki tych obliczeń weryfikuje się przez badania, które sprowadzają się do wyznaczania energii strumienia śrutu przez rejestrację ruchu ziaren.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka strumieniowo-ścierna, prędkość śrutu, energia śrutu

ABSTRACT: Parameters of the shot stream, its range, spread of balls and their velocity are shaped by components of the shot-blasting system. Shaping of these parameters occurs during movement of a portion of the shot inside elements of the throwing wheel. Relations describing condition of this problem allow us, first of all, to make phenomenological analysis of the process. Determination of approximate range of final values of velocity and energy of the shot is possible in result of analysis of behavior of abrasive material during successive phases of its motion. Verification of results of these calculations is performed during the tests, which are coming down to evaluation of the shot stream energy through recording of motion of the balls.

KEYWORDS: shot-blasting treatment, velocity of the shot, energy of the shot

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.237

1042 Metodyka oceny siłowego oddziaływania strumienia śrutu na oczyszczane powierzchnie * Methodology of assessment the effect of the shot stream pressure on a cleaned surfaces - Piotr Zyzak, Tadeusz Piosik

STRESZCZENIE: Proces oczyszczania strumieniowo-ściernego ma charakter dynamiczny. W związku z tym podjęto próbę określenia dynamicznej siły naporu strumienia śrutu. W tym celu zaprojektowano i wykonano zespół pomiarowo-rejestrujący, który za pomocą oprogramowania rejestrował przebiegi czasowe zmian wartości sił. Przedstawiono uzyskane wyniki w powiązaniu z parametrami konstrukcyjno-eksploatacyjnymi zespołu rzutowego.

SŁOWA KLUCZOWE: siła naporu strumienia śrutu, zespół rzutowy

ABSTRACT: Process of abrasive blasting has a dynamic character. In connection with it, an attempt has been undertaken to evaluate a dynamic pressure of the shot stream. To perform such attempt it has been developed and produced a measuring-recording system, which with use of software can record timing of changes of the pressure values. Obtained results are presented in connection with design-operational parameters of the throwing systems.

KEYWORDS: pressure of the shot stream, throwing system

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.238

1044 Możliwości zastosowania i analiza efektów przecinania wybranych materiałów metalicznych narzędziem strunowym * Applications and analysis of the cutting effects of certain metallic materials with abrasive diamond wire - Bożena Ciałkowska, Magdalena Wiśniewska

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono zagadnienia z zakresu obróbki ściernej wybranych materiałów metalicznych. Zaprezentowano efekty badań dotyczących możliwości wdrożenia strun zbrojonych trwale w procesie przecinania stopów magnezu oraz duraluminium. Omówiono jakość powierzchni uzyskanych po cięciu struną zbrojoną trwale ziarnem diamentowym.

SŁOWA KLUCZOWE: przecinanie strunowe, struna zbrojona trwale, stopy magnezu i aluminium

ABSTRACT: The article presents selected problems from an area of abrasive treatment of certain metallic materials. It presents the results of research on the possibilities of implementing abrasive wires in the process of cutting magnesium and aluminum alloy as well as results concerning surface quality obtained after cutting with the abrasive diamond wire.

KEYWORDS: wire cutting, abrasive diamond wire, magnesium and aluminum alloys

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.239

1046 Zastosowanie analizy sygnału emisji akustycznej do oceny jakości powierzchni uzyskiwanej w procesie przecinania strugą wodno-ścierną * The use of acoustic emission signal analysis for the quality evaluation of the surfaces obtained in abrasive waterjet cutting process - Paweł Sutowski, Marzena Sutowska

STRESZCZENIE: W artykule opisano możliwość zastosowania analizy sygnału emisji akustycznej do oceny jakości powierzchni uzyskiwanej w procesie cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. Otrzymane wyniki badań potwierdziły wyraźny wpływ warunków obróbki na strukturę geometryczną przecięć oraz zarejestrowane wartości emitowanych fal naprężeń.

SŁOWA KLUCZOWE: jakość powierzchni, proces cięcia, struga wodno-ścierna, monitorowanie procesu, emisja akustyczna

ABSTRACT: The article describes the possibility of using acoustic emission signal for the purpose of evaluation of the surface obtained in high-pressure abrasive waterjet cutting process. The obtained results showed a clear influence of the machining conditions on the geometric structure of the obtained cuts and the registered values of the stress waves.

KEYWORDS: surface quality, cutting process, abrasive water jet, process monitoring, acoustic emission

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.240

1048 Wpływ wybranych parametrów docierania na jakość powierzchni i wydajność obróbki pierścieni z węglika krzemu * Influence of selected lapping process parameters on surface quality and material removal rate of silicon carbide rings - Łukasz Norymberczyk, Stanisław Płonka

STRESZCZENIE: Przedstawiono badania wpływu nacisku jednostkowego i czasu docierania na jakość powierzchni i wydajność obróbki pierścieni wykonanych ze spiekanego węglika krzemu. Obróbkę przeprowadzono na docierarce jednotarczowej z kompozytowym docierakiem i zawiesiną ze ścierniwem diamentowym, przy stałej prędkości obrotowej. Jakość powierzchni pierścieni określono przez pomiary wybranych parametrów chropowatości oraz płaskość powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: docieranie jednostronne, ścierniwo diamentowe, węglik krzemu

ABSTRACT: The paper presents the influence of pressure and time of lapping on a surface quality and material removal rate of sintered silicon carbide rings. The machining was performed on a single side lapping machine with composite lapping plate and diamond slurry at constant rotational speed. The surface quality of the rings was determined through measurement of selected roughness parameters and surface flatness.

KEYWORDS: single side lapping, diamond slurry, silicon carbide

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.241

1050 Analiza wpływu głębokości szlifowania na chropowatość powierzchni odlewu mineralnego * An effect of depth of cut during grinding on the mineral cast surface roughness - Norbert Kępczak, Radosław Rosik

STRESZCZENIE: Przedstawiono analizę wpływu głębokości szlifowania na chropowatość powierzchni odlewu mineralnego podczas szlifowania płaszczyzn. Badania przeprowadzono w celu określenia optymalnej głębokości szlifowania, zapewniającej najmniejszą chropowatość powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: odlew mineralny, szlifowanie płaszczyzn, materiał trudnoobrabialny

ABSTRACT: The paper presents an effect of depth of cut during grinding on the mineral cast surface roughness. The study was conducted to determine optimal depth of grinding for which the best surface roughness was received.

KEYWORDS: mineral cast, surface grinding, material difficult to machining

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.242

1052 Zagadnienia hydrostrumieniowego kształtowania materiałów stosowanych w lotnictwie * Issues of water jet shaping of materials used in aviation - Przemysław Borkowski, Józef Borkowski, Michał Bielecki

STRESZCZENIE: Przedstawiono istotne zagadnienia dotyczące stosowania wysokociśnieniowej strugi wodno-ściernej do kształtowania struktur materiałowych typu plaster miodu oraz spienione aluminium, które są używane w konstrukcjach lotniczych. Zastosowana metoda pozwala na jednozabiegowe wycinanie przestrzennych półfabrykatów o poosiowo zmiennych kształtach poligonalnych. Zaprezentowane efekty kształtowania takich obiektów oraz wyniki badań (SEM, SGP) jakości obrobionej powierzchni uprawniają do pozytywnej oceny przydatności tej metody obróbkowej.

SŁOWA KLUCZOWE: struga wodno-ścierna, obróbka materiałów lotniczych, plaster miodu, spienione aluminium

ABSTRACT: The paper presents important issues of high-pressure abrasive-water jet cutting of materials’ structures shaping (e.g. honeycomb and aluminum foam), which are used in aircraft constructions. The applied method allows the spatial single cutting of semi-finished products of axially variable polygonal shapes. Presented effects of such objects’ forming, as well as the results of the quality of the machined surface (SEM and SGP), allow for a positive assessment of the usefulness of such a method of machining.

KEYWORDS: abrasive-water jet, processing of aircraft materials, honeycomb, aluminum foam

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.243

1054 Wpływ postprocesora CAM/OSN na efektywność wytwarzania * The influence of CAM/CNC postprocessor on production efficiency - Adam Zalewski, Sergiusz Sobieski

STRESZCZENIE: Postprocesor zamienia uniwersalny format zapisu obróbki w CAM na program sterujący obrabiarką. Pozwala na uwzględnianie indywidualnych cech OSN. Opisano wybrane możliwości postprocesorów i przykłady nowych rozwiązań, które mogą w zasadniczy sposób ułatwić integrację CAM/OSN i zwiększyć efektywność wytwarzania.

SŁOWA KLUCZOWE: integracja CAM/CNC, postprocesor, STEP-NC

ABSTRACT: The postprocessor converts universal format for processing in CAM on the machine tool control program. It allows you to take into account the individual characteristics of CNC. The article describes some possibilities of postprocessors and examples of new solutions that can significantly facilitate the integration of CAM / CNC and increase production efficiency.

KEYWORDS: CAM/CNC integration, postprocessor, STEP-NC

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.244

1056 Możliwości zastosowania sieci neuronowej RBF do diagnostyki zużycia ostrza w systemie online * Possibility of applying the RBF neural network to the on-line tool condition monitoring systems - Sebastian Bombiński, Krzysztof Błażejak, Mirosław Nejman

STRESZCZENIE: Porównano wyniki dwóch metod szacowania zużycia ostrza: uzyskane dla sieci neuronowej RBF oraz metodą hierarchiczną. Analizę sygnałów z procesu skrawania przeprowadzono dla trzech różnych eksperymentów, jednoznacznie wykazując skuteczność obu metod.

SŁOWA KLUCZOWE: diagnostyka stanu narzędzia, sieci neuronowe RBF

ABSTRACT: Presented are the results of a comparison of two different methods of estimating tool wear: obtained for RBF neural network and hierarchical methods. The analysis of the signals from the machining process carried out for three different experiments, clearly demonstrating the effect of both presented methods.

KEYWORDS: tool condition monitoring, RBF neural network

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.245

1058 Chropowatość powierzchni stali austenitycznej 316L po toczeniu w warunkach chłodzenia metodą MQCL * On the surface roughness of 316L austenitic stainless steel after turning when cooling with MQCL method - Radosław Maruda

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań chropowatości powierzchni stali austenitycznej 316L po procesie toczenia. W trakcie eksperymentu porównywano obróbkę na sucho oraz z chłodzeniem metodą MQCL. Badania przeprowadzono dla zmiennych parametrów skrawania i tworzenia mgły emulsyjnej. W związku z dużą liczbą zmiennych do planowania eksperymentu zastosowano metodę parameter space investigation (PSI).

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka na sucho, metoda MQCL, chropowatość powierzchni

ABSTRACT: Presented are the results of the surface roughness investigation of austenitic stainless steel 316L after the turning process. During the experiment, different cutting conditions have been compared: dry and MQCL cooling method machining. Research was carried out for the variable cutting parameters and different parameters of emulsion mist generation. Due to the large number of variables Parameter Space Investigation (PSI) method have been applied in this investigation.

KEYWORDS: dry cutting, MQCL method, surface roughness

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.246

1060 Wpływ parametrów technologicznych obróbki toczeniem na wybrane parametry chropowatości powierzchni stopu aluminium 7075 * The influence of technological parameters on selected surface roughness parameters during aluminum 7075 alloys turning - Ireneusz Zagórski, Tomasz Warda, Maciej Włodarczyk

STRESZCZENIE: Analizowano wpływ zmiany parametrów technologicznych (vc, f) na wybrane parametry stanu warstwy wierzchniej po toczeniu. Zaprezentowano parametry chropowatości 2D. W badaniach wykorzystano stop aluminium 7075.

SŁOWA KLUCZOWE: stopy aluminium, toczenie, chropowatość powierzchni

ABSTRACT: The study is an analysis of the effect of technological parameters of turning (vc, f) on the subsurface layer of 7075 aluminum alloy. The study included 2D surface roughness parameters. In this study was used 7075 aluminum alloy.

KEYWORDS: aluminum alloys, turning, surface roughness

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.247

1062 Obróbka stopu miedzi CuZn40Pb2 w warunkach minimalnego smarowania * Turning copper alloy CuZn40Pb2 in conditions of the minimum quantity lubrication - Paweł Karolczak, Kamil Waszczuk

STRESZCZENIE: Zaprezentowano wyniki badań toczenia stopu miedzi o oznaczeniu CuZn40Pb2 z wykorzystaniem minimalnego smarowania. Ukazują one wpływ zastosowania MQL na chropowatość powierzchni stopu miedzi przy obróbce rombowymi płytkami powlekanymi i niepowlekanymi. Ponadto określono efektywne zakresy stosowania MQL w toczeniu wzdłużnym stopu miedzi ze względu na otrzymaną chropowatość powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: chropowatość powierzchni, minimalne smarowanie MQL, mgła olejowa, płytki typu D powlekane i niepowlekane

ABSTRACT: The article presents the results of use the minimum quantity lubrication in the copper alloy turning. The results show the effects of applying an MQL on the surface roughness CuZn40Pb2 material with the use of the uncoated and coated diamond cutting edge. In addition, the article sets the effective fields of application MQL in longitudinal turning of a copper alloy, due to the resulting of surface roughness.

KEYWORDS: surface roughness, minimum quantity lubrication, oil mist, uncoated and coated cutting edge type D

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.248

1064 Właściwości warstwy wierzchniej w obrębie krawędzi po obróbce szczotkowaniem * Surface layer properties around the edges after brushing process - Jakub Matuszak, Kazimierz Zaleski

STRESZCZENIE: Na krawędziach przedmiotów po obróbce metodami skrawania często pojawiają się zadziory. Ich usunięcie pociąga za sobą zmiany w warstwie wierzchniej w obrębie krawędzi. Jedną z metod usuwania zadziorów jest obróbka szczotkowaniem. Przedstawiono jej wpływ na właściwości warstwy wierzchniej po procesie usuwania zadziorów.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka szczotkowaniem, usuwanie zadziorów, warstwa wierzchnia

ABSTRACT: Burrs often occur at the edges of objects produced by machining. Deburring process imply changes in the surface layer around the edge. One of the method of deburring is brushing process. The article presents the effect of brushing process on surface layer properties after deburring.

KEYWORDS: brushing, deburring, surface layer

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.249

1066 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 * Analysis of cutting speed influence on the deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 after milling - Józef Kuczmaszewski, Paweł Pieśko, Magdalena Zawada-Michałowska

STRESZCZENIE: Przeanalizowano wpływ prędkości skrawania vc na wielkość odkształceń powstających po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu aluminium EN AW-2024. W wyniku obróbki skrawaniem w warstwie wierzchniej generowany jest określony stan naprężeń własnych. Przy obróbce elementów cienkościennych może to powodować ich odkształcenia postaciowe, a w konsekwencji – niedopuszczalne błędy geometryczne. W badaniach skoncentrowano się na wpływie na te odkształcenia obróbki wykończeniowej, przeprowadzonej z istotnie różną prędkością skrawania, to jest dla vc = 200 m/min oraz vc = 1200 m/min. Zaobserwowano wzrost odkształcenia wraz ze wzrostem prędkości skrawania vc.

SŁOWA KLUCZOWE: odkształcenia, elementy cienkościenne, stopy aluminium, frezowanie, prędkość skrawania

ABSTRACT: Analysed is the cutting speed vc influence on the value of thin-walled elements deformation made of aluminium alloy EN AW-2024 after milling. As a result of machining, a specific state of residual stresses in the surface layer is generated. During machining of thin-walled elements, it may make of non-dilatational strain of parts and consequently unacceptable geometric errors. The focus of the study was to determine finishing operation influence on this deformation, which was performed in significantly different values of cutting speed, that is for vc = 200 m/min and vc = 1200 m/min. It has been observed that the deformation enlarged with the increase of cutting speed vc.

KEYWORDS: deformation, thin-walled elements, aluminium alloys, milling, cutting speed

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.250

1068 Zautomatyzowane ustalanie korpusów obrabiarkowych * Automated setting up castings for machining - Andrzej Gessner, Waldemar Adam

STRESZCZENIE: Przedstawiono metodę szybkiej oceny dokładności wykonania korpusów odlewanych z wykorzystaniem bezdotykowego skanera optycznego, a także sposób ustawiania korpusu w przestrzeni obróbkowej, wykorzystujący porównanie geometrii odlewu z geometrią modelu referencyjnego – zaprojektowanego korpusu.

SŁOWA KLUCZOWE: korpusy obrabiarkowe, automatyczne ustawienie do obróbki

ABSTRACT: The article presents a method for rapid evaluation of geometrical accuracy of castings by means of a contactless optical scanner. The paper also describes a technique of positioning a casting in a machine tool workspace by comparing the scanned geometry with the reference CAD model of the designed part.

KEYWORDS: machine body castings, automated setting for machining

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.251

1070 Zastosowanie technik mikroskopowych do weryfikacji poprawności wprowadzenia substancji impregnującej w strukturę ściernic z ziarnami SG™ i SiCg * Microscopy-based study of verify the correctness of introduction the impregnating substance into the structure of the grinding wheels with SG™ and SiCg abrasive grains - Wojciech Kapłonek, Krzysztof Nadolny, Paweł Sutowski

STRESZCZENIE: Omówiono rezultaty badań czynnych powierzchni ściernic z ziarnami SG™ i SiCg, mających na celu zweryfikowanie poprawności wprowadzenia substancji impregnującej w postaci syntetycznego polimeru krzemoorganicznego (silikonu) w strukturę tych ściernic. W pracach wykorzystano zaawansowane techniki mikroskopowe oraz specjalistyczne oprogramowanie.

SŁOWA KLUCZOWE: metody mikroskopowe, analiza obrazu, ziarna ścierne, impregnacja, silikon

ABSTRACT: In the paper, the results of the studies of active surface of the grinding wheels with abrasive grains SG™ and SiCg carried out for verify the correctness of the introduction of impregnating substance in the form of synthetic organosilicone polymer (silicone) in their structure were presented. During works an advanced microscopic techniques and specialized software were used.

KEYWORDS: microscopic techniques, image analysis, abrasive grains, impregnation process, silicone

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.252

1072 Wpływ rodzaju papieru ściernego na wielkość ładunków elektrostatycznych i wydajność szlifowania drewna sosnowego * Effect of abrasive paper type on size of electrostatic charge and grinding efficiency of a pinewood - Stanisław Płonka, Piotr Zyzak

STRESZCZENIE: Przedstawiono stanowisko do pomiaru wielkości ładunków elektrostatycznych powstających w czasie szlifowania drewna. Wielkość ładunków określano poprzez pomiar wartości napięcia w funkcji czasu. Badano wpływ dwóch rodzajów papieru ściernego – zwykłego PS 18E i antystatycznego PS 15F – na wartość napięcia podczas szlifowania i wydajność wagową próbek z drewna sosnowego przy stałym nacisku równym 4,54 kPa i zmiennej prędkości szlifowania w zakresie od 12,1 do 24,2 m/s.

SŁOWA KLUCZOWE: papier ścierny, ładunki elektrostatyczne, wydajność szlifowania

ABSTRACT: In the paper is presented a station to measurement of electrostatic charge generated during grinding operation of pinewood. Size of the charge was determined in course of measurement of voltage in function of time. It has been investigated an effect of two types of abrasive papers: general-purpose paper of PS 18E brand and antistatic one of PS 15F brand on value of the voltage during grinding operation, and weight efficiency of a specimens made from the pinewood, at constant pressure equal to 4,54 kPa and variable grinding speed in range from 12,1 to 24,2 m/s.

KEYWORDS: abrasive paper, electrostatic charge, grinding efficiency

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.253

1074 Teoretyczna i eksperymentalna analiza modalna hybrydowego łoża obrabiarki * Theoretical and experimental modal analysis of hybrid machine tool bed - Norbert Kępczak, Witold Pawłowski

STRESZCZENIE: Artykuł przedstawia teoretyczną i eksperymentalną analizę modalną hybrydowego łoża obrabiarki. Konstrukcję hybrydową uzyskano przez połączenie żeliwnego korpusu łoża z odlewem mineralnym. Analizę przeprowadzono w celu porównania wyników otrzymanych na drodze symulacji z wynikami uzyskanymi podczas modalnego eksperymentu identyfikacyjnego.

SŁOWA KLUCZOWE: odlew mineralny, łoże obrabiarki, analiza modalna, właściwości dynamiczne

ABSTRACT: The paper presents theoretical and experimental modal analysis of hybrid machine’s tool bed. Hybrid construction was created by connecting of iron cast machine tool bed with mineral cast. The analysis was conducted to compare results from simulation with experimental data.

KEYWORDS: mineral cast, machine tool bed, modal analysis, dynamic properties

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.254

1076 Badania i analiza dokładności powierzchni docieraka docierarki jednotarczowej z ruchem posuwowym pierścienia prowadzącego * Research and analysis on the surface accuracy of lapping plat in single-sided lapping machine with reciprocating motion of conditioning ring - Adam Barylski, Norbert Piotrowski

STRESZCZENIE: Zaprezentowano stanowisko badawcze, które umożliwi zbadanie wpływu położenia pierścienia prowadzącego w układzie niestandardowym docierania jednotarczowego na zużycie narzędzia. Przeprowadzono serie badań dla układu z ruchem posuwistym pierścienia prowadzącego, przedstawiono przykładowe wyniki oraz przeanalizowano zużycie tarczy docierającej dla różnych parametrów kinematycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: docieranie jednotarczowe, kinematyka docierania, zużycie ścierne

ABSTRACT: This paper presents an experimental stand, which lets research influences of conditioning rings position in non-standard single-sided lapping system. Many researches of system with reciprocating motion of conditioning ring were performed sample results were presented and a lapping plate wear for different kinematics parameters was analysed.

KEYWORDS: single-sided lapping, lapping kinematics, abrasive wear

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.255

1078 Analiza możliwości wycinania elementów cienkościennych ze stopu EN AW-2024 T351 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną * Analysis of capabilities of cutting thin-walled structures of EN AW-2024 T351 alloy using an abrasive water-jet - Stanisław Bławucki, Kazimierz Zaleski, Michał Leleń

STRESZCZENIE: Struga wodno-ścierna o wysokim ciśnieniu jest często stosowana jako wydajne narzędzie do cięcia materiałów. Maksymalna głębokość cięcia jest uzależniona przede wszystkim od właściwości mechanicznych i technologicznych obrabianego materiału. W pracy zaprezentowano wyniki prób eksperymentalnych wycinania elementów cienkościennych z pręta walcowanego ze stopu aluminium EN AW-2024 T351. Zbadano wpływ parametrów technologicznych obróbki na grubość wycinanych ścianek.

SŁOWA KLUCZOWE: elementy cienkościenne, przecinanie water-jet, stop aluminium, wysokociśnieniowa struga wodno-ścierna

ABSTRACT: Ultra-high-pressure abrasive water-jet is widely used as an efficient cutting tool. The maximum depth of cutting primarily depends on the mechanical and technological properties of the workpiece. The paper presents results of experimental research of cutting thin-walled components from a square bar of the aluminum EN AW-2024 T351 alloy. Investigated the influence of technological parameters of processing to thickness of the cutted walls.

KEYWORDS: thin-walled structures, water-jet cutting, milling, aluminium alloy, ultra-high-pressure water-jet

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.256

1080 Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej na strukturę geometryczną powierzchni wybranych metali nieżelaznych * The impact of the stream-abrasive processing on the geometric surface structure of selected non-ferrous metals - Stanisław Zaborski, Tomasz Stechnij, Dariusz Poroś

STRESZCZENIE: Zaprezentowano wyniki zmian struktury geometrycznej powierzchni próbek z metali nieżelaznych, poddanych obróbce strumieniowo-ściernej. Różnicowanie parametrów kąta natarcia dało nieznaczne zróżnicowanie w zakresie struktury geometrycznej powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka strumieniowo-ścierna, struktura geometryczna powierzchni, metale nieżelazne

ABSTRACT: The paper presents the results of changes of geometric structure surface for samples from non-ferrous metals, treated stream-abrasive. Varying the parameters of the angle of attack gave a slight variation on the surface structure.

KEYWORDS: abrasive machining streamed, geometric surface, non-ferrous metals

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.257

1082 Strategia sekwencyjnej obróbki powierzchni o zmiennej krzywiźnie z zastosowaniem frezów kulistych i elastycznych krążków ściernych * The strategy of sequential surface machining of the free form surface with the use the ball-end mill and elastic abrasive discs - Jarosław Plichta, Jan Baran

STRESZCZENIE: Przedstawiono koncepcję strategii obróbki kształtującej i wygładzającej powierzchni o zmiennej krzywiźnie. Celem autorów było zminimalizowanie łącznego czasu obróbki z uwzględnieniem nierówności powierzchni po frezowaniu frezem kulistym i jej wygładzaniu krążkiem ściernym z agregatami Trizact™.

SŁOWA KLUCZOWE: frezowanie, frez kulisty, szlifowanie, krążki ścierne, czas obróbki

ABSTRACT: The article presents the concept of the strategy of shaping and sanding process of the free form surfaces. The main aim is the minimization of the sum of machining time with the consideration of surface roughness after ballend milling process and sanding process with abrasive discs with Trizact™ grains.

KEYWORDS: milling process, the ball-end mill, grinding, abrasive discs, machining time

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.258

1084 Pomiary drgań podczas procesu cięcia strugą wodno-ścierną pod kątem oceny jakości powierzchni * The vibration measurements during the abrasive waterjet cutting for the evaluation of surface quality - Tomasz Wala, Krzysztof Lis

STRESZCZENIE: W artykule podjęto dyskusję na temat wpływu drgań występujących podczas procesu cięcia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną na chropowatość powierzchni przecinanego przedmiotu. O jakości obrabianej powierzchni decydują głównie czynniki wynikające z ustawień samych parametrów procesu cięcia. Przedstawione badania eksperymentalne wskazują jednak, że nie bez znaczenia są również parametry drgań towarzyszących obróbce.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka wodno-ścierna, drgania, chropowatość powierzchni

ABSTRACT: Article undertakes discussion about the impact of vibrations occurring during the abrasive waterjet machining on the surface roughness of the workpiece. The quality of the machined surface depends mainly on factors arising from the cutting process parameters, however, the presented experimental studies also show that the size of the frequency of oscillation also directly affect on the roughness machined surface.

KEYWORDS: abrasive waterjet machining, vibration, surface roughness

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.259

1086 Metoda oceny wpływu posuwu na proces frezowania czołowego z użyciem dwuwymiarowej transformaty falkowej * The method of assessing the impact of feed for face milling process using a two-dimensional wavelet transform - Włodzimierz Makieł, Damian Gogolewski

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki analizy struktury geometrycznej powierzchni. Zbadano możliwość adaptacji transformaty falkowej do wyznaczenia wartości parametru posuwu na obrót podczas procesu frezowania czołowego dla sześciu rodzajów materiału. Do badań użyto falki Morlet oraz Mexican hat. Stwierdzono, że ciągła transformata falkowa może być stosowana do analizy sygnałów chropowatości powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: diagnostyka, frezowanie czołowe, analiza falkowa, chropowatość powierzchni

ABSTRACT: In this paper, authors show the research results of analysis of the geometric structure of surface The authors test the possibility of adaptation of wavelet transform to determine the feed per revolution parameter value during face milling process for six kinds of material. Two mother wavelets (Morlet and Mexican hat) had been used to carry out the study. After analyzing the research results authors concluded that continuous wavelet transform may be used to analysis of surface roughness.

KEYWORDS: diagnostic, face milling, wavelet analysis, surface roughness

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.260

1088 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, frezowaniu wykończeniowym oraz nagniataniu odśrodkowym * A study on selected properties of the surface layer of C45 steel objects after laser cutting, finishing milling and centrifugal burnishing - Agnieszka Skoczylas, Kazimierz Zaleski

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań chropowatości powierzchni oraz mikrotwardości warstwy wierzchniej elementów ze stali C45 po cięciu laserem, a następnie poddanej obróbce frezowaniem wykończeniowym oraz nagniataniem odśrodkowym. Celem frezowania było usunięcie prążków po cięciu laserem, natomiast nagniatanie umożliwiło umocnienie warstwy wierzchniej oraz zmniejszenie chropowatości powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: cięcie laserem, frezowanie wykończeniowe, nagniatanie odśrodkowe

ABSTRACT: The article presents the results of surface roughness and microhardeness surface layer of C45 steel objects after laser cutting and then treated by finishing milling and centrifugal burnishing. The aim of the milling was to remove “striae” after laser cutting, while centrifugal burnishing allows to strengthen the surface layer and improve surface roughness.

KEYWORDS: laser cutting, finishing milling, centrifugal burnishing

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.261

1090 Badania sił skrawania podczas frezowania superstopu Inconel 718 z podwyższoną prędkością skrawania * Research of cutting forces during the milling of Inconel 718 superalloy in conditions of increased cutting speed - Stanisław Bławucki, Kazimierz Zaleski, Jakub Matuszak

STRESZCZENIE: Skrawanie z dużą prędkością (HSM) jest coraz częściej stosowane podczas obróbki stopów trudnoobrabialnych. Strategia HSM przyczynia się do wzrostu wydajności oraz poprawy jakości obrobionej powierzchni. Zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych frezowania z podwyższoną prędkością superstopu Inconel 718. Podjęto próbę określenia granicznej prędkości skrawania tego stopu dla obróbki HSM na podstawie kryterium sił skrawania.

SŁOWA KLUCZOWE: Inconel 718, frezowanie, HSM, superstop, siły skrawania

ABSTRACT: High Speed Machining (HSM) is widely used in the cutting of difficult to machine alloys. Application of HSM strategies leads to increase a productivity and improve a quality of the treated surface. This paper presents results of experimental research of milling Inconel 718 superalloy with increased speed. It was made an attempt to determine the boundary cutting speed for this alloy in HSM conditions, using the criterion of cutting forces.

KEYWORDS: Inconel 718, milling, HSM, superalloy, cutting forces

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.262

1092 Analiza wpływu sposobu kształtowania powierzchni gniazda formy wtryskowej na wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni 3D * A study of surface formation of the mould cavity injection influencing 3D surface texture - Sara Dudzińska, Daniel Grochała, Dariusz Grzesiak

STRESZCZENIE: Przyrostowe technologie wytwarzania, w tym selektywne stapianie laserowe (SLM), stworzyły nowe możliwości efektywnego wytwarzania złożonych geometrycznie elementów. Pomimo niedoskonałości tej technologii (jedną z najważniejszych jest bardzo wysoka chropowatość uzyskanych powierzchni) jej zastosowanie do wstępnego uformowania wytwarzanego elementu i sprowadzenie obróbki skrawaniem do roli końcowego etapu procesu technologicznego, podczas którego zbiera się bardzo niewielki naddatek materiału, może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne. Jednakże struktura geometryczna powierzchni (SGP) takich elementów może się znacznie różnić od SGP elementów przygotowanych poprzez obróbkę z pełnego materiału. Autorzy przedstawiają wyniki porównania powierzchni elementów wytworzonych z klasycznego półfabrykatu oraz wstępnie uformowanych z użyciem SLM.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka skrawaniem, selektywne stapianie laserowe, SLM, struktura geometryczna powierzchni, SGP, mikroskopia konfokalna

ABSTRACT: Additive manufacturing technologies e.g. selective laser melting (SLM) had created new possibilities of effective manufacturing geometrically complicated parts. Despite this technology is imperfect (e.g. very high surface roughness parameters), apply it to preform produced item and use machining only to the role of the final stage of the process can gives tangible economic benefits. However surface texture of such elements may be significantly different from the surface texture of the parts processed by machining from a solid material. The authors present the results of comparing the surface texture of components made from classic blank and pre-formed using SLM.

KEYWORDS: machining, selective laser melting, surface texture, confocal microscopy

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.263

1094 Wpływ biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej na zużycie narzędzia i strukturę geometryczną powierzchni po obróbce skrawaniem * The influence of biodegradable cutting fluids on tool wear and geometrical structure of surface after machining - Dariusz Ozimina, Joanna Kowalczyk, Monika Madej, Łukasz Nowakowski

STRESZCZENIE: Przedstawiono zużycie narzędzi po toczeniu na sucho oraz z wykorzystaniem biodegradowalnej cieczy chłodząco-smarującej. Obserwacje powierzchni noży wykonano za pomocą profilometru optycznego oraz mikroskopu stereoskopowego. Badania wykazały, że ciecz chłodząco-smarująca spełniła swoje funkcje, a ponadto ograniczyła negatywny wpływ procesu na środowisko.

SŁOWA KLUCZOWE: biodegradowalna ciecz chłodząco-smarująca, tarcie, zużycie, toczenie

ABSTRACT: The paper presents wear of the cutting tools after the turning of dry and with biodegradable cutting fluid. Analysis were performed by optical profilometer and stereo microscope. The tests have shown the cutting fluid used in the tests performs all the necessary functions and has less negative influence on the environment.

KEYWORDS: biodegradable cutting fluid, friction, wear, turning

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.264

1096 Badania wpływu warunków obróbki na chropowatość powierzchni obrobionej podczas szlifowania wgłębnego stopu tytanu Ti-6Al-4V na szlifierce kłowej do wałków * Influence of grinding conditions on parts surface finish during machining titanium alloy Ti-6Al-4V on cylindrical grinding machine - Wojciech Stachurski, Dariusz Ostrowski, Paweł Lajmert

STRESZCZENIE: Zaprezentowano badania dotyczące szlifowania stopu tytanu Ti-6Al-4V (Grade 5) w różnych warunkach obróbki. Próby wykonano na szlifierce kłowej do wałków z zastosowaniem ściernicy 39C54MVS. Przeprowadzono analizę wpływu warunków obróbki na zmiany wybranych parametrów chropowatości 2D i 3D szlifowanych przedmiotów.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie wałków, stopy tytanu, chropowatość powierzchni

ABSTRACT: In the paper grinding process of titanium alloy Ti-6Al-4V (Grade 5) has been studied for different grinding conditions. Grinding tests have been done on cylindrical grinding machine with the use of 39C54MVS grinding wheel. An analysis was carried out to investigate the influence of grinding conditions on the 2D and 3D parameters of part surface roughness.

KEYWORDS: plunge grinding, titanium alloys, surface roughness

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.265

1098 Badania wysokoczęstotliwościowych fal naprężeń w procesie elektroerozyjnego szlifowania stopu tytanu * The study of the high-frequency stress waves in the abrasive electrical discharge grinding of titanium alloy - Paweł Sutowski, Robert Święcik

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań wysokoczęstotliwościowego sygnału emisji akustycznej dla elektroerozyjnego szlifowania stopu tytanu. Zakres badań obejmował monitorowanie procesu obróbki ściernicami ostrymi oraz po długotrwałej pracy, co pozwoliło określić podstawy do oszacowania skrawności narzędzi w zależności od rejestrowanego sygnału AE.

SŁOWA KLUCZOWE: emisja akustyczna, szlifowanie elektroerozyjne, zużycie narzędzia, siły szlifowania

ABSTRACT: The paper presents the results of high-frequency acoustic emission signal analysis for abrasive electrical discharge grinding process of titanium alloy. This study was focused on process monitoring for sharp and worn grinding wheel, which allowed to determine the basis for estimating cutting ability, depending on the acquired AE signal.

KEYWORDS: acoustic emission, abrasive electrodischarge grinding, tool wear, grinding forces

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.266

1100 Wygładzanie powierzchni o zmiennej krzywiźnie dyskiem ściernym Trizact™ * Polishing of the surfaces of variable curvature by using the abrasive discs Trizact™ - Jan Baran, Jarosław Plichta

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań wygładzania powierzchni wypukłej i wklęsłej za pomocą dysków ściernych Tizact™ o gradacji A6 i A100. Badania przeprowadzono z użyciem wysokoobrotowego wrzeciona, napędzanego niezależnie z sieci przemysłowej sprężonym powietrzem. Próbki przeznaczone do wygładzania wykonano na centrum obróbkowym VF-2 firmy HAAS – promień krzywizny wynosił 338 mm. W badaniach sprawdzono, czy ukształtowana w procesie frezowania frezem kulowym powierzchnia, charakterystyczna dla obróbki zgrubnej, może być wygładzana narzędziami ściernymi w postaci dysków ściernych.

SŁOWA KLUCZOWE: dyski ścierne, Trizact™, wygładzanie powierzchni, głowice polerskie

ABSTRACT: The article presents the results of smoothing of convex and concave surfaces, by using the abrasive disks with the grit Tizact™ A6 and A100. Research was carried out by using a high speed spindle independently driven with compressed air from industrial network. The samples were made before the process of polishing on the a machining center VF-2 HAAS, where the radius of curvature was 338 mm. The study examined whether a surface shaped by milling with a ball end milling cutter, typical for roughing, can be smoothed using the applied method and abrasive tools in the form of abrasive discs.

KEYWORDS: abrasive discs, Trizact™, surface polishing, polishing heads

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.267

1102 Stereometryczna charakterystyka stanu czynnej powierzchni tarcz ściernych z ziarnami Trizact™ po procesie szlifowania stali NC6 z wykorzystaniem mikroskopii różnicowania ogniskowego * Stereometric characteristics of condition of active surface of the abrasive discs with Trizact™ grains after the grinding process of steel NC6 by the use of focus-variation microscopy - Wojciech Kapłonek, Krzysztof Nadolny, Jan Baran, Grzegorz M. Królczyk

STRESZCZENIE: Przedstawiono wybrane rezultaty dotyczące stereometrycznej charakterystyki stanu czynnych powierzchni elastycznych tarcz ściernych z ziarnami typu Trizact™ po procesie szlifowania stali NC6. Pomiary realizowano z wykorzystaniem zaawansowanej techniki mikroskopowej – mikroskopii różnicowania ogniskowego – oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

SŁOWA KLUCZOWE: metody mikroskopowe, analiza obrazu, szlifowanie, elastyczne tarcze ścierne, stal NC6

ABSTRACT: In the paper there were presented the selected results of experimental investigations in the aim of analysis of stereometric characteristics of condition of active surface of the abrasive discs with grains Trizact™ after the grinding process of steel NC6. During investigations a focus-variation microscopy supported by the specialized software was used.

KEYWORDS: microscopic techniques, image analysis, grinding process, abrasive discs, steel NC6

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.268

1104 Identyfikacja głębokości zamocowania ziaren ściernych Cubitronu II w spoiwie czynnej powierzchni ściernicy * The identification of fastening depth of Cubitron II abrasive grains in the binder of the grinding wheel active surface - Czesław Niżankowski, Grzegorz Struzikiewicz

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki pomiarów i analiz głębokości zamocowania ziaren ściernych Cubitronu II w fenolowo-formaldehydowym spoiwie czynnej powierzchni ściernicy. Wyniki te otrzymano dzięki zastosowaniu techniki optocyfrowej mikroskopii wysokiej rozdzielczości.

SŁOWA KLUCZOWE: ścierniwo, Cubitron II, spoiwo, głębokość zamocowania

ABSTRACT: In the paper the results of measurements and the analysis of fastening depth of Cubitron II abrasive grains in phenolformaldehyde binder of the active surface of grinding wheel surface have been presented. The results were achieved using high resolution optic-digital microscopy.

KEYWORDS: abrasives, Cubitron II, binder, fastening depth

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.269

1106 Analiza stanu czynnej powierzchni ściernic impregnowanych węglem amorficznym po procesie szlifowania stopu Titanium Grade 2® z użyciem mikroskopii elektronowej i spektroskopii rentgenowskiej (SEM-EDS) * Analysis of the state of amorphous carbon treated grinding wheel active surface after grinding of Titanium Grade 2® using SEM-EDS technique - Krzysztof Nadolny, Walery Sienicki, Michał Wojtewicz, Krzysztof Rokosz, Wojciech Kapłonek, Marion Wienecke, Jan Heeg

STRESZCZENIE: Przedstawiono wybrane rezultaty analizy składu pierwiastkowego na czynnej powierzchni ściernic impregnowanych węglem amorficznym po procesie szlifowania stopu Titanium Grade 2®, wykonanej z zastosowaniem spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM-EDS). Uzyskane wyniki wskazują na skuteczne wprowadzenie impregnatu bezpośrednio do strefy styku aktywnych wierzchołków skrawających z materiałem obrabianym.

SŁOWA KLUCZOWE: impregnacja ściernic, szlifowanie stopów tytanu, SEM-EDS

ABSTRACT: In the paper the selected results of analysis of the state of amorphous carbon treated grinding wheel active surface after grinding of Titanium Grade 2® using SEM-EDS technique were presented. The obtained results indicate the effective input of impregnating substance directly into the contact zone between abrasive grains and workpiece surface.

KEYWORDS: grinding wheel impregnation, grinding of titanium alloys, SEM-EDS

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.270

1108 Sposoby impregnacji narzędzi ściernych ze spoiwem ceramicznym z użyciem stałych środków smarnych * Vitrified grinding wheels impregnation methods with use solid lubricants - Michał Wojtewicz, Walery Sienicki, Krzysztof Nadolny

STRESZCZENIE: Przedstawiono sposoby modyfikacji narzędzi ściernych ze spoiwem ceramicznym przez wprowadzenie do ich objętości substancji smarnych w postaci grafitu i disiarczku molibdenu jako impregnatu. Zbadano możliwości kontroli ilości wprowadzonego impregnatu dla różnych typów ściernic.

SŁOWA KLUCZOWE: impregnacja, stały smar, ściernice ze spoiwem ceramicznym

ABSTRACT: In the paper different kinds of vitrified grinding wheels modification methods in the process of treatment with solid lubricants (graphite and molybdenum disulphide) were presented. The possibilities of controlling the quantity of solid lubricant in the various kinds of grinding wheels were investigated.

KEYWORDS: impregnation process, solid lubricants, vitrified grinding wheels

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.271

1110 Hydrodynamiczne dawkowanie zawiesiny ściernej w docieraniu jednotarczowym powierzchni płaskich * Hydrodynamic dosage abrasive slurry in reaching single disk lapping of flat surfaces - Maciej Gniot, Adam Barylski

STRESZCZENIE: Przedstawiono nowy hydrodynamiczny system dozowania zawiesiny ściernej w docieraniu jednotarczowym. Układ został podzielony na dwa zasadnicze zespoły. W skład systemu wchodzi zbiornik zamknięty (wraz z mieszadłem), do którego po napełnieniu zawiesiną ścierną wprowadza się również powietrze pod ciśnieniem – w celu precyzyjnego sterowania wypływu zawiesiny do rozpylacza poprzez zawór sterujący otwarciem i zamknięciem.

SŁOWA KLUCZOWE: docieranie powierzchni płaskich, dawkowanie zawiesiny, hydrodynamiczne dawkowanie zawiesiny

ABSTRACT: The paper will be presented a new airless dispensing system abrasive slurry in single-disk reaching . The system is divided into two main groups. The first includes a closed tank (with a stirrer), to which, after filling, the abrasive slurry is introduced to the pressurized air in order to precisely control the slurry flow into the atomizer via a control valve and restrictive abrasion-moths valve has an integrated control.

KEYWORDS: lapping the flat surfaces dosage suspension hydrodynamic dosage abrasive slurry

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.272

1112 Analiza wpływu cech konstrukcyjnych wrzeciona pilarki formatowej na jego obroty krytyczne * Analyses of the effect of the design features of the spindle of the sliding table saw upon its critical rotational speeds - Kazimierz A. Orłowski, Karol Duchnicz, Przemysław Dudek

STRESZCZENIE: Producenci pilarek formatowych do drewna dążą do zwiększania dokładności przecinania. Można to osiągnąć np. przez poprawę zachowania się wrzeciona, gdyż od niego w dużej mierze zależą efekty przecinania. Przedstawiono metodykę wyznaczania prędkości krytycznych wrzeciona pilarki formatowej w funkcji cech konstrukcyjnych wrzeciona i jego napędu.

SŁOWA KLUCZOWE: pilarka formatowa, wrzeciono, odkształcenie, prędkość krytyczna, sztywność statyczna

ABSTRACT: Producers of sliding table saws constantly strive for improvement in sawing accuracy. One of the method is an upswing in a spindle behavior, since, it affects to a large degree sawing effects. Methodology of determination of critical rotational speeds of the spindle in a function of the spindle design features and its driving system is presented.

KEYWORDS: sliding table saw, spindle, deflection, critical rotational speed, static stiffness

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.273

1114 Niejednoznaczność diagnostyczna testu impulsowego w badaniach empirycznych pił tarczowych do drewna * The diagnostic ambiguity of the impact test in empirical research of circular saw blades for wood - Kazimierz A. Orłowski, Anna Kaczmarek

STRESZCZENIE: Zachowanie piły podczas pracy – zarówno w trakcie przecinania, jak i na biegu luzem – zależy w dużym stopniu od konstrukcji piły i częstotliwości własnych narzędzi, które można określać doświadczalnie za pomocą testu harmonicznego bądź impulsowego. Wyniki badań wykazały, że ten ostatni nie gwarantuje prawidłowego przypisania częstotliwości charakterystycznych widma do odpowiadających im rzeczywistych postaci drgań wynikającym z testu harmonicznego.

SŁOWA KLUCZOWE: piła tarczowa, test impulsowy, test harmoniczny, krytyczna prędkość obrotowa

ABSTRACT: Behavior of the saw blade during cutting and also in idling is affected by a tool design and its natural frequencies. The latter could be determined experimentally either in harmonic or impact tests. The obtained results revealed that the impact test does not guarantee the proper way to attribute characteristic frequencies in the spectra to the real modes of vibrations obtained in the harmonic test.

KEYWORDS: circular saw blade, impact test, harmonic test, critical rotational speed

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.274

1116 Analiza drgań podczas toczenia węglików spiekanych napawanych laserowo * Analysis of vibrations during turning laser cladded sintered carbides - Piotr Kieruj, Damian Przestacki, Tadeusz Chwalczuk

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki pomiarów drgań podczas toczenia wzdłużnego węglików spiekanych wykonanych w technologii napawania laserowego. Uwzględniono wartości chwilowe oraz skuteczne przyspieszeń drgań podczas skrawania. Pomiary drgań wykonywano podczas skrawania konwencjonalnego oraz ze wspomaganiem laserowym.

SŁOWA KLUCZOWE: toczenie wzdłużne, drgania, węglik spiekany, napawanie laserowe, obróbka wspomagana laserowo

ABSTRACT: In this thesis, the results of vibration measurements during longitudinal turning sintered carbides made in laser cladding technology are presented. In the research, RMS values and instantaneous values of vibration acceleration analysis were analyzed. Vibration measurements during conventional turning and laser assisted machining were carry out.

KEYWORDS: longitudinal turning, vibration, sintered carbide, laser cladding, laser assisted machining

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.275

1118 Laserowe wspomaganie toczenia stopu Inconel 718 * Laser assisted turning of Inconel 718 alloy - Tadeusz Chwalczuk, Paweł Lisiak, Piotr Siwak, Damian Przestacki, Piotr Szablewski

STRESZCZENIE: Skrawano nadstop niklu Inconel 718 ze wspomaganiem laserowym w trybie sekwencyjnym ostrzami z nanowęglików spiekanych WC-6Co. Nagrzewanie za pomocą lasera diodowego przeprowadzono przy zmiennych wartościach mocy Pdiode, następnie skrawano ze zmiennymi wartościami posuwu f. Przeanalizowano wartości parametru chropowatości Ra i przeprowadzono optymalizację metodą powierzchni odpowiedzi.

SŁOWA KLUCZOWE: toczenie, laserowe wspomaganie obróbki, Inconel 718, chropowatość powierzchni

ABSTRACT: Laser assisted turning of Inconel 718 was performed with WC-6Co nanograined cemented carbides inserts. Heated surface with various diode laser power Pdiode was machined under different values of feed f. The analysis of surface roughness parameter Ra was conducted with surface response method optimization.

KEYWORDS: turning, laser assisted machining, Inconel 718, surface roughness

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.276

1120 lerowanie magnetyczno-ścierne spoin doczołowych elementów rurowych * Magnetic polishing of butt welded pipes - Michał Marczak, Łukasz Sosinowski

STRESZCZENIE: Opisano najistotniejsze aspekty obróbki magnetyczno-ściernej wraz ze wstępnymi badaniami dotyczącymi polerowania spoin doczołowych w elementach rurowych. Przedstawiono zarówno rozważania teoretyczne dotyczące charakteru narzędzia ściernego, jak i problemy praktyczne, na które autorzy natknęli się podczas przeprowadzania doświadczeń.

SŁOWA KLUCZOWE: polerowanie, obróbka magnetyczno-ścierna, obróbka spoin, rury spawane

ABSTRACT: The article describes most important aspects of magneticabrasive machining, with preliminary studies for polishing butt welds in piping components. The paper also presents theoretical considerations regarding characteristic of the abrasive tool and the practical problems which the authors encountered during the experiments.

KEYWORDS: polishing, magnetic abrasive finishing, welds finishing, welding pipes

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.277

1122 Obrabialność stali 3H17M w procesie szlifowania zewnętrznych powierzchni cylindrycznych * Machinability of steel 3H17M in cylindrical external grinding process - Małgorzata Sikora

STRESZCZENIE: Przedstawiono badania szlifowania wgłębnego zewnętrznych powierzchni cylindrycznych z nierdzewnej stali 3H17M dla różnych parametrów kinematycznych szlifowania. Przeprowadzono analizę wpływu warunków obróbki na wybrane parametry wynikowe, opisujące powierzchnię szlifowanych przedmiotów. Badaniom poddano dwa rodzaje ściernic ceramicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie cylindryczne, 3H17M, 1.4122

ABSTRACT: In the paper grinding process has been studied in the machining stainless steel 3H17M for different grinding kinematic parameters in cylindrical plunge grinding. An analysis of influence of grinding conditions on part surface roughness is presented. Examination were performed for two types of vitrified bonded wheels.

KEYWORDS: cylindrical plunge grinding, 3H17M, 1.4122

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.278

1124 Ocena jakości cięcia kształtowego ceramiki technicznej na przecinarce PS2Tsk * Quality rating shape cutting technical ceramics on the wire saw PS2Tsk - Bożena Ciałkowska, Michał Gortych, Zbigniew Rodziewicz, Magdalena Wiśniewska

STRESZCZENIE: W czasie cięcia kształtowego struną zbrojoną występują problemy z zapewnieniem dokładności wycinanych elementów. W artykule przedstawiono ocenę jakości cięcia kształtowego ceramiki technicznej na przecinarce PS2Tsk w zależności od wybranych parametrów procesu (prędkości posuwu, prędkości skrawania, naciągu struny) oraz różnych strategii cięcia.

SŁOWA KLUCZOWE: cięcie kształtowe, struna zbrojona, materiały trudnoobrabialne, przecinarki strunowe

ABSTRACT: During the shape cutting with wire saw there are problems with ensuring the accuracy of cut parts. The article presents an assessment of the quality of shape cutting on the actual wire saw Ps2Tsk the example of technical ceramics depending on the selected cutting parameters (feed rate, cutting speed, tension strings) and various cutting strategies.

KEYWORDS: shape cutting, wire abrasive, hard machinable materials, wire saw

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.279

1126 Zastosowanie obróbki przetłoczno-ściernej w wykańczaniu powierzchni po obróbce elektroerozyjnej * Abrasive flow machining – improve surface quality after electrical discharge machining - Dorota Oniszczuk-Świercz, Rafał Świercz, Lucjan Dąbrowski

STRESZCZENIE: Stan warstwy wierzchniej jest jednym z podstawowych zagadnień adaptacji obróbki elektroerozyjnej w wytwarzaniu części maszyn. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych zastosowania obróbki przetłoczno-ściernej (AFM) na finalny stan struktury geometrycznej powierzchni przedmiotów po obróbce elektroerozyjnej.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka przetłoczno-ścierna, chropowatość powierzchni, obróbka elektroerozyjna

ABSTRACT: Surface layer quality after electrical discharge machining is one of the basic problems in adaptation EDM in manufacturing parts. The article present experimental investigation of application abrasive flow machining in improve surface quality after EDM.

KEYWORDS: abrasive flow machining (AFM), surface quality, electrical discharge machining (EDM)

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.280

1128 Wpływ podawania płynu chłodząco-smarującego na warstwę wierzchnią podczas szlifowania odlewu mineralnego * An effect of cooling fluid on the top layer during grinding of the mineral cast - Norbert Kępczak, Radosław Rosik

STRESZCZENIE: Przedstawiono analizę wpływu podawania płynu chłodząco-smarującego na warstwę wierzchnią powierzchni odlewu mineralnego podczas szlifowania płaszczyzn. Badania przeprowadzono w celu określenia skuteczności podawania płynu w strefę szlifowania, gdzie analizowano składowe siły skrawania oraz chropowatość powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: odlew mineralny, szlifowanie płaszczyzn, materiał trudnoobrabialny

ABSTRACT: The paper presents an analysis of the influence of the cutting fluid feeding on the surface layer during grinding mineral casting. Studies were conducted to determine the effectiveness of the cutting fluid feeding into the grinding zone, wherein forces components and surface roughness were analyzed.

KEYWORDS: mineral cast, surface grinding, difficult to cut material

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.281

1130 Wpływ rodzaju spoiwa ściernic na proces szlifowania rowków wiórowych narzędzi pełnowęglikowych * The influence of the type of grinding wheels bond on flute grinding of carbide tools - Jan Burek, Marcin Sałata, Anna Bazan

STRESZCZENIE: Przedstawiono wpływ spoiwa żywicznego i metalowego ściernic diamentowych o takiej samej charakterystyce na siłę szlifowania oraz chropowatość powierzchni rowków wiórowych frezów pełnowęglikowych.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie narzędzi, ściernice diamentowe, pomiar siły szlifowania, rowek wiórowy

ABSTRACT: In the paper the influence of the resinous and metal bond of diamond grinding wheels of the same characteristic during flute grinding of carbide mills has been presented. The assessment of the wheels was carried out by measuring values of the cutting force and roughness parameters.

KEYWORDS: grinding tool, diamond wheel, force measurement, flute

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.282

1132 Mikroobróbka wykończeniowa – obróbka przetłoczno-ścierna * Microfinishing – abrasive flow machining - Dorota Oniszczuk-Świercz, Rafał Świercz, Lucjan Dąbrowski

STRESZCZENIE: Istotnym elementem procesów wytwarzania są operacje wykończeniowe, które w wielu przypadkach decydują o właściwościach produkowanych elementów. W artykule przedstawiono przykład zastosowania obróbki przetłoczno-ściernej do usuwania mikrozadziorów i wygładzania powierzchni narzędzi.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka wykończeniowa, obróbka przetłoczno-ścierna, mikroobróbka

ABSTRACT: Important elements in the manufacturing process are finishing operations, which determine the final properties of the manufacturing parts. The article presents the results of application of abrasive flow machining in the removal of micro-burrs and surface smoothing in tools.

KEYWORDS: abrasive flow machining (AFM), micromachining, removal of micro-burrs

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.283

1134 Modelowanie w środowisku Ansys procesów mikroskrawania materiałów o różnych właściwościach * Microcutting procesess modeling in an environment Ansys materials with different properties - Wojciech Kacalak, Łukasz Rypina, Katarzyna Tandecka, Błażej Bałasz

STRESZCZENIE: Autorzy przeanalizowali procesy mikroskrawania pojedynczym ziarnem ściernym materiałów o różnych właściwościach. Dane na temat wpływu właściwości materiałowych na sposób formowania wiórów oraz wypływek oraz dotyczące występowania naprężeń w otoczeniu naroża ostrza dostarczają wiele cennych informacji o zjawiskach zachodzących w procesie mikroskrawania. Analizę tego procesu przeprowadzono w systemie Ansys 15, a cechy formowanych wiórów zostały porównane z badaniami eksperymentalnymi.

SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie CAE, Ansys, mikroskrawanie, geometria ziarna ściernego

ABSTRACT: The authors analyzed mikcrogrinding processes by singlegrain abrasive materials with different properties. Influence of material properties to a method of forming chips and burrs, and occurrence of stresses in the corner of the blade environment, allows you to get a lot of valuable information on the phe-wisk occurring in the process of Microcutting. Analysis Microcutting process was carried out in the system Ansys 15 and the charac-teristics of molded chips were compared with experi-mental research.

KEYWORDS: CAE modeling, Ansys, microcutting, geometry of the abrasive grain

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.284

1136 Zużycie ostrzy z regularnego azotku boru podczas wspomaganego laserowo toczenia twardej warstwy z węglików wolframu na osnowie niklowej * Wear of cutting edges made of cubic boron nitride during laser assisted turning hard layer of tungsten carbide based on nickel matrix - Piotr Kieruj, Damian Przestacki, Tadeusz Chwalczuk

STRESZCZENIE: Zaprezentowano analizę zużycia ostrzy podczas toczenia wzdłużnego węglika wolframu na osnowie niklowej oraz wpływ obróbki hybrydowej na trwałość ostrzy. W badaniach analizowano skrawność ostrzy z regularnego azotku boru (KB9610). Stwierdzono kilkukrotne zwiększenie trwałości ostrza podczas toczenia w warunkach wspomagania laserowego.

SŁOWA KLUCZOWE: toczenie wzdłużne, węglik wolframu, regularny azotek boru, zużycie ostrza

ABSTRACT: This paper presents the analysis of tool’s flank wear during longitudinal turning of tungsten-carbides based on nickel matrix. The influence of hybrid machining was presented. The cutting inserts made of cubic boron nitride (KB9610) were applied in the research. The several times increase in tool life when turning under laser assisted conditions was found.

KEYWORDS: longitudinal turning, tungsten carbide, cubic boron nitride, tool wear

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.285

1138 Studium przypadku części wykonywanej ze stopu tytanu w przemyśle lotniczym – zastosowanie aplikacji Catia * A case study of part performed of titanium alloy in the aerospace industry – use of Catia application - Piotr Szablewski, Tomasz Dobrowolski

STRESZCZENIE: Przeprowadzono analizę technologiczną części ze stopu tytanu (wykonywanej na potrzeby przemysłu lotniczego), której celem był dobór koncepcji procesu obróbki skrawaniem, strategii obróbki oraz narzędzi skrawających. Zastosowano program Catia V5 R25 na licencji MD2_P2 z modułami CAD/CAM, z możliwością modelowania przestrzennego oraz analizą ścieżek narzędzi.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka mechaniczna, stopy tytanu, Catia

ABSTRACT: The paper contains a technological analysis of the part performed of titanium alloy (aerospace industry) which should be to carry out to select the concept of the process machining, machining strategies and cutting tools. In this purpose, Catia V5 R25 application with MD2_P2 license and CAD/CAM modules with modeling and analysis tool path was using.

KEYWORDS: machining, titanium alloys, Catia

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.286

1140 Zasady dobrej praktyki dla pomiarów chropowatości powierzchni po bardzo dokładnym toczeniu * The principles of good practice for the measurement of surface roughness after a very accurate turning - Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski

STRESZCZENIE: Przedstawiono wybrane zasady dobrej praktyki pomiarowej związane z pomiarami chropowatości powierzchni z wykorzystaniem profilometru stykowego elementów po bardzo dokładnym toczeniu. Stosowanie tych zasad ma zapewnić uzyskanie wiarygodnych wyników pomiarów.

SŁOWA KLUCZOWE: toczenie, struktura geometryczna powierzchni, wiarygodność pomiaru, niepewność pomiaru

ABSTRACT: Presented are the principles of good practice measurements of surface texture elements at a very precise turning using a stylus instruments in order to obtain reliable results.

KEYWORDS: turning, surface texture, measurement reliability, uncertainty of measurement

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.287

1142 Wykorzystanie sieci Profibus-DP do określania stanu obrabiarki i procesu * The Profibus-DP as an effective tool for machine and process monitoring - Piotr Szulewski, Tomasz Kapeluszny, Robert Fularski

STRESZCZENIE: Wewnętrzna magistrala komunikacyjna obrabiarki może być interesującym źródłem aktualnych i precyzyjnych informacji o stanie maszyny i realizowanej obróbki. Omówiono samodzielnie wykonane oprogramowanie pozwalające na przechwytywanie informacji z wewnętrznej sieci Profibus-DP oraz zaprezentowano wyniki eksperymentu związanego z analizą pozyskanych danych. Poprawnie zinterpretowane dane zasilają zakładowy system informatyczny i ułatwiają skuteczne zarządzanie realizowanym procesem wytwarzania.

SŁOWA KLUCZOWE: monitorowanie procesu, obrabiarka, sterownik, sieć przemysłowa, Profibus-DP

ABSTRACT: For the purpose of accurate monitoring of production, there is necessary to use every available source of information. The internal communication bus machine can be an interesting, accurate and timely source of information about the machine state and process. The article discusses the self made software that allows to capture information from internal Profibus-DP and presents the results of an experiment related to the analysis of the acquired data.

KEYWORDS: process monitoring, machine tools, NC controller, fieldbus network, Profibus-DP

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.288

1144 Wpływ warunków obróbki stali 17-4PH na efekty procesu szlifowania wgłębnego wałków * The Influence of steel 17-4PH machining conditions on the effects of the plunge cylindrical grinding process - Małgorzata Sikora, Bogdan Kruszyński

STRESZCZENIE: Zaprezentowano badania szlifowania martenzytycznej stali 17-4PH w różnych warunkach obróbki. Próby wykonano na szlifierce kłowej do wałków, z zastosowaniem ściernic ceramicznych. Przeprowadzono analizę wpływu warunków obróbki na chropowatość szlifowanych przedmiotów oraz na zmiany składowych sił szlifowania.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie wałków, 17-4PH, 1.4542

ABSTRACT: In the paper grinding process has been studied on the machining martensitic steel 17-4PH for different grinding kinematic parameters in plunge cylindrical grinding. Grinding tests were carried out on cylindrical grinding machine with the use of vitrified grinding wheels. An analysis of influence of grinding conditions on surface roughness and changes of grinding force components is presented.

KEYWORDS: cylindrical grinding, 17-4PH, 1.4542

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.289

1146 Monowarstwowe narzędzia diamentowe do obróbki ścierno-polerskiej * Monolayer diamond tools for abrasive-polish processing - Andrzej Bakoń, Adam Barylski

STRESZCZENIE: Przedstawiono budowę, sposób wytwarzania i obszary zastosowania narzędzi diamentowych o budowie monowarstwowej. Taka budowa zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie ostrzy diamentowych. Powierzchnia czynna narzędzia jest odwzorowaniem kształtu korpusu, co umożliwia szlifowanie przedmiotów o skomplikowanych kształtach.

SŁOWA KLUCZOWE: narzędzia diamentowe, obróbka ścierno-polerska, diamenty

ABSTRACT: In the study were presented structure, manufacturing and fields of application of diamond tools for abrasive machining which are characterized monolayer structure. This structure enables more effective using of diamond blades. The active area of tool is copying the shape of its corps what enables grinding of objects about complicated shapes.

KEYWORDS: diamond tools, abrasive-polish processing, diamonds

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.290

1148 Analiza struktur powierzchni mikrowiórów kulistych powstających w procesach obróbki ściernej * Microcutting procesess modeling in an environment Ansys materials with different properties - Wojciech Kacalak, Łukasz Rypina, Katarzyna Tandecka, Dariusz Lipiński, Filip Szafraniec

STRESZCZENIE: Autorzy przeanalizowali zjawisko kształtowania się struktury geometrycznej powierzchni mikrowiórów kulistych. W celu wyjaśnienia zjawiska tworzenia się pofałdowanej powierzchni mikrowiórów w postaci powłok kulistych przeprowadzono symulacje komputerowe w systemie Ansys.

SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie CAE, Ansys, mikrowiór kulisty

ABSTRACT: The authors analyzed the phenomenon of formation of the surface structure of spherical micro-chips. It was carried out computer simulation in system Ansys in order to explain the phenomenon of creation of complex structures on the chip surface.

KEYWORDS: CAE modeling, Ansys, spherical micro-chips

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.291

1150 Analiza procesu szlifowania stopu tytanu Ti-6Al-4V ściernicami z agregatami ściernymi * Analysis of the grinding process of Ti-6Al-4V titanium alloy by grinding wheels with aggregates of abrasive grains - Wojciech Kacalak, Dariusz Lipiński, Łukasz Rypina, Filip Szafraniec

STRESZCZENIE: Stopy tytanu są szeroko stosowane z uwagi na korzystne właściwości mechaniczne i fizyczne. Wysoka wytrzymałość tych stopów oraz zdolność do umocnienia materiału skutkuje dużymi siłami skrawania. W pracy autorzy dokonali analizy procesu szlifowania stopu tytanu Ti-6Al-4V ściernicami z agregatami ściernymi. Użycie agregatowych narzędzi ściernych pozwoliło na zapewnienie korzystnych warunków szlifowania i w efekcie zmniejszonych sił szlifowania oraz mniejszej chropowatości powierzchni obrobionej.

SŁOWA KLUCZOWE: stopy tytanu, agregaty ścierne, siły szlifowania, chropowatość powierzchni

ABSTRACT: Titanium alloys are widely used because of its favorable mechanical and physical properties. The capacity to maintain strength at high temperature and severe work hardening ability lead to high grinding forces. In the paper the process of grinding of titanium alloy Ti-6Al-4V by grinding wheels with abrasive aggregates was analyzed. The use of grinding wheels with abrasive aggregates makes possible to obtain a favorable grinding conditions resulting in lower grinding forces and machined surface roughness.

KEYWORDS: titanium alloys, aggregates of abrasive grains, grinding forces, surface roughness

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.292

1152 Zastosowanie metod analizy obrazu do oceny powierzchni czynnej narzędzia ściernego * The application of image analysis methods to the evaluation of grinding tool active surface - Dariusz Lipiński, Wojciech Kacalak

STRESZCZENIE: Analiza kształtu i rozmieszczenia wierzchołków ziaren ściernych oraz ich zmian następujących podczas procesu szlifowania jest podstawą symulacji i prognozowania wyników obróbki. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania metod analizy obrazów do oceny powierzchni czynnej narzędzia ściernego. Ziarna ścierne wyodrębnione w wyniku szeregu operacji morfologicznych poddano analizie w celu określenia ich parametrów geometrycznych. Wyznaczono również parametry statystyczne opisujące rozmieszczenie ziaren ściernych na powierzchni czynnej narzędzia ściernego.

SŁOWA KLUCZOWE: narzędzia ścierne, analiza obrazów, ziarna ścierne

ABSTRACT: Analysis of the shape and location of abrasive grain tips, as well as their changes during the grinding process, is the basis for simulation and forecasting the grinding process results. This paper presents the application of image analysis methods to the evaluation of grinding tool active surface. The abrasive grains, singled out as a result of the series of morphological operations, were then subject to analysis to determine their geometric parameters. Moreover, statistical parameters describing their location on the abrasive tool active surface were determined.

KEYWORDS: grinding tools, image analysis, abrasive grains

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.293

1154 Badania procesu chłodzenia strefy obróbki w procesach wygładzania oraz szlifowania z zastosowaniem robota przemysłowego * The research of cooling process of the machining zone in the processes of smoothing and grinding using an industrial robot - Wojciech Musiał, Daria Mazurek, Marta Kordowska, Waldemar Jordan

STRESZCZENIE: Przedstawiono badania procesu chłodzenia strefy obróbki z wykorzystaniem systemu sprężonego powietrza współpracującego z robotem przemysłowym. Zaprezentowano również możliwości adaptacji systemu chłodzenia sprężonym powietrzem do realizacji procesu szlifowania oraz skrawania, z uwzględnieniem specyfiki współczesnych urządzeń obróbkowych CNC.

SŁOWA KLUCZOWE: chłodzenie, robot, mikroobróbka

ABSTRACT: The article presents a study on the process of cooling processing zone with the use of compressed air system cooperating with the industrial robot. The paper also presents the possibility of adapting the system of cooling the compressed air to the process of grinding and cutting taking into account the specificity of modern CNC machining equipment.

KEYWORDS: cooling, robot, micromachining

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.294

1156 Badanie wpływu geometrii przedmiotów obrabianych na efekty obróbki luźnym ścierniwem * Study of the effect of geometry workpieces on the effects of loose abrasive processing - Damian Bańkowski, Sławomir Spadło

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania obróbki wibrościernej do usuwania zadziorów, zaokrąglania krawędzi oraz wygładzania powierzchni wałków wykonanych ze stopu aluminium EN AW-2017A. Określono zależność ubytku masowego od czasu obróbki. W celu oceny efektów obróbki dokonano pomiarów struktury geometrycznej powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka wykończeniowa, wygładzanie powierzchni, obróbka wibrościerna, usuwanie zadziorów, zaokrąglanie krawędzi

ABSTRACT: The article presents the results of the use of vibro-abrasive machining for deburring, edge rounding and smoothing the surface of the sleeve of aluminum alloy EN AW-2017. Analyzed the relation between the mass loss of the duration of the treatment. In order to evaluate the effects of processing measurements have been performed the geometrical surface structure.

KEYWORDS: finishing, vibro-abrasive, surface smoothing, deburring, edge rounding

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.295

1158 Sposób badania zużycia krążków ściernych w procesie szlifowania * Way of testing of wear sanding discs in the grinding process - Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz, Grzegorz Pałosz

STRESZCZENIE: Przedstawiono sposób badania zużycia krążków ściernych (w postaci siatek) w procesie szlifowania powierzchni tynków gipsowych. Może on być stosowany przede wszystkim do oceny właściwości użytkowych krążków ściernych. Badania przeprowadzono na specjalnie zaprojektowanym i wykonanym do tego celu stanowisku badawczym. Umożliwiają one ocenę skuteczności szlifowania oraz określenie parametrów obróbki z uwagi na założone efekty szlifowania. Oprócz sposobu badań zaprezentowano szczegóły konstrukcyjne urządzenia.

SŁOWA KLUCZOWE: narzędzia ścierne nasypowe, siatki ścierne, szlifowanie tynków gipsowych, zużycie ścierne

ABSTRACT: The paper shows how to wear testing sanding discs in the form of mesh in the process of grinding the surface of gypsum. This method can be used primarily to assess the functional properties sanding discs. The research was conducted on a specially prepared for this purpose a test bench, which allows to investigate sanding discs in order to select the appropriate processing parameters. The paper shows not only the method but also the base construction unit, which served to study.

KEYWORDS: grinding mesh, grinding gypsum, abrasive wear

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.296

1160 Modelowanie zjawiska konwekcji ciepła w zespole przekładni śrubowo-tocznej obrabiarek CNC z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych * Modelling of heat convection phenomenon in ball screw of machine tools using artificial neural network - Michał Kowal

STRESZCZENIE: Zaprezentowano model opisujący zjawisko konwekcji w zespole przekładni śrubowo-tocznej. Przedstawiono sposób identyfikacji parametrów modelu, strukturę sztucznej sieci neuronowej i sposób doboru danych uczących, aby ostatecznie przedstawić wyniki walidacji modelu.

SŁOWA KLUCZOWE: przekładnia śrubowo-toczna, kompensacja temperaturowa, obrabiarki CNC, sztuczne sieci neuronowe

ABSTRACT: In this article, the author presents a model describing the phenomenon of convection in ball screw. The author presents a method for identifying model parameters, the structure of artificial neuron network, the manner of selection of training data and finally the results of model validation.

KEYWORDS: ball screw, thermal compensation, machine tools, artificial neuron network

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.297

1162 Wpływ głębokości skrawania na czas maszynowy frezowania kieszeni kwadratowej * Influence of cutting depth on machining time of square pocket milling - Leszek Skoczylas, Krystyna Skoczylas

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki obliczeń czasów maszynowych frezowania głębokiej kieszeni kwadratowej. Obliczenia przeprowadzono w środowisku CAM dla różnych wariantów głębokości skrawania i średnicy frezów. Założono stałą końcową wartość promienia naroży kieszeni.

SŁOWA KLUCZOWE: czas maszynowy, parametry obróbki, frezowanie

ABSTRACT: The paper presents the results of machining time calculations of milling of deep square pocket. Calculations were performed in the CAM environment for different variants of cutting depth and diameter of tools. The calculations assumed a constant final value of the radius of the corners pocket.

KEYWORDS: machining time, cutting parameters, milling

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.298

1164 Ocena dokładności 5-osiowej frezarki CNC na podstawie obróbki przedmiotu próbnego * Evaluation of accuracy of 5-axis CNC milling machine on the basis of test piece machining - Ryszard Wolny

STRESZCZENIE: Do oceny dokładności 5-osiowej frezarki CNC zaproponowano wykorzystanie przedmiotu próbnego w kształcie stożka ściętego. Obróbkę powierzchni stożkowej przeprowadzono w trzech położeniach kątowych przedmiotu na stole obrabiarki. Dokładność wymiarową przedmiotu próbnego określono poprzez pomiary okrągłości na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Uzyskane wyniki dają możliwość pośredniej oceny dokładności frezarki.

SŁOWA KLUCZOWE: 5-osiowa frezarka, przedmiot próbny, test dokładności, okrągłość stożka

ABSTRACT: The test piece of cone frustum shape to evaluation of accuracy of 5-axis CNC milling machine was proposed. Machining of cone surface was made of three angular locations of test piece on the machine table. Dimensional accuracy of test piece was evaluated by the measurement of circular form on the Coordinate Measuring Machine (CMM). The obtained results indicate on the possibility of indirectly assessment of milling machine accuracy.

KEYWORDS: 5-axis milling machine, test piece, accuracy test, circular of cone

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.299

1166 Wpływ sztywności przedmiotu obrabianego na wybrane wskaźniki skrawalności stali 17-4PH * Influence of workpiece rigidity on selected indicators of machinability of 17-4PH steel - Kazimierz Zaleski, Jakub Matuszak, Tomasz Pałka

STRESZCZENIE: W przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym w wielu przypadkach wykorzystuje się elementy kieszeniowe cienkościenne, podczas obróbki których występują problemy związane z obniżoną sztywnością. Przenalizowano wpływ sztywności przedmiotu obrabianego na wybrane wskaźniki skrawalności oraz dokładność wymiarowo-kształtową podczas frezowania przedmiotów o różnej grubości.

SŁOWA KLUCZOWE: sztywność, skrawalność, siły skrawania, chropowatość powierzchni, frezowanie

ABSTRACT: In many cases, in the aerospace and automotive industries, there are pocket elements with thin walls, where, during machining, problems associated with reduced stiffness can occur. The article presents the influence of the workpiece rigidity on selected indicators of machinability and dimensional and shape accuracy during milling objects of variablethickness.

KEYWORDS: rigidity, machinability, cutting forces, surface roughness, milling

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.300

1168 Wpływ wybranych parametrów na wydajność procesu szlifowania tynków gipsowych * The influence of selected parameters on the performance of processing gypsum in the process of grinding - Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk, Daniel Krajcarz

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu wybranych parametrów szlifowania tynków gipsowych narzędziami nasypowymi na wydajność obróbki. Badano wpływ takich parametrów procesu, jak: ziarnistość materiału ściernego, siła docisku wywierana przez próbkę tynku gipsowego do powierzchni krążka ściernego oraz prędkość obrotowa krążka ściernego. Przedstawione wyniki badań stanowią podstawę do doboru efektywnych warunków procesu szlifowania tynków gipsowych.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie tynków gipsowych, zużycie ścierne

ABSTRACT: The article presents the results of research on the impact of selected parameters processing of gypsum plaster on the performance of the grinding process. It was investigated the influence of basic parameters of the grinding process such as the one used grit abrasive clamping force exerted by a sample of gypsum plaster surface sanding disc and sanding disc speed on the efficiency of the grinding gypsum. The results of investigations grinding efficiency as a function of processing parameters. Results of the study are the basis for the selection of effective conditions of the grinding process of gypsum plaster.

KEYWORDS: grinding gypsum, abrasive wear

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.301

1170 Analiza procesów mikrowygładzania stopów niklowo-chromowych z wykorzystaniem wyników badań topografii powierzchni i cech powstających mikrowiórów * Analysis of the processes of finishing alloys nickel-chromium using the results of research machined surface topography and characteristics of formed micro-chips - Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań procesu mikrowygładzania stopu niklowo-chromowego Nimonic 80A foliami ściernymi z ziarnami z elektrokorundu. Przeprowadzono wygładzanie sekwencyjne z zastosowaniem folii ściernych o kolejnych nominalnych wielkościach ziaren: 30, 15 i 9 μm. Po każdym zabiegu wygładzania badano topografię powierzchni z wykorzystaniem profilografometru CCI6000 firmy Taylor Hobson. W celu określenia efektów procesu mikrowygładzania wykonano badania mikroskopowe mikrowiórów jako efektów procesu obróbki. Z analizy liczebności i kształtu wyniesień na poziomie 0,3St wyprowadzono wnioski dotyczące efektywności kształtowania korzystnej topografii powierzchni w procesie wygładzania.

SŁOWA KLUCZOWE: mikrowygładzanie, folie ścierne, stop niklowo-chromowy

ABSTRACT: The article presents the results of microfinishing process foils abrasive grains of electrocorundum nickel-chromium alloy Nimonic 80A. Conducted smoothing sequence of consecutive abrasive films nominal particle sizes of 30, 15, 9 μm. We studied the surface topography of each treatment using smoothing profilographometer CCI6000 Taylor Hobson. In order to determine the effects of the process of micro-studies were carried out microscopic micro-chips as the effects of the treatment process. An analysis of the size and shape of the elevations at 0.3 St derived conclusions regarding the efficiency of promoting a shaping surface topography in the process of microfinishing.

KEYWORDS: microfinishing, abrasive foil, nickel-chromium alloy

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.302

1172 Modelowanie i analiza procesów mikroskrawania agregatami ściernymi * Modeling and analysis of microcutting processes abrasive aggregates - Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka, Łukasz Rypina, Dariusz Lipiński, Filip Szafraniec, Elżbieta Socha

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań procesu mikroskrawnia za pomocą agregatów ściernych jako innowacyjnych komponentów nowych narzędzi ściernych przeznaczonych do szlifowania stopów metali lekkich. Podczas tworzenia modeli agregatów do odwzorowania kształtu ziaren ściernych z elektrokorundu szlachetnego zastosowano system skanowania przestrzennego Atos Triple Scan. Uzyskany model komputerowy agregatu ściernego umożliwił przeprowadzenie symulacji w środowisku Ansys. Wykazano występowanie dużo mniejszych bocznych przepływów materiału w porównaniu ze skrawaniem konwencjonalnymi ziarnami ściernymi.

SŁOWA KLUCZOWE: mikroagregaty ścierne, mikroskrawanie pojedynczym ziarnem ściernym, skaner 3D

ABSTRACT: The article presents the results of the microcutting process with abrasive aggregates, as components of new innovative abrasive tools for grinding light metal alloys. To map the shape of the abrasive electrocorundum grains with used scanning system of spatial Atos Triple Scan. The resulting computer model grinding aggregate allowed a simulation environment Ansys microcutting process aggregate abrasive. It has been proved the presence of much smaller lateral flow of the material in comparison with conventional cutting abrasive grains.

KEYWORDS: microaggregates abrasive, microcutting single abrasive grain, 3D scanner

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.303

1174 Ocena zużycia promieniowego nowych narzędzi do szlifowania zawierających mikroagregaty ścierne z wykorzystaniem metody skanowania przestrzennego * Rating radial wear new tools for grinding light metal alloys containing abrasive micro-aggregates with the use of scanning methods of spatial - Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka, Dariusz Lipiński, Filip Szafraniec, Łukasz Rypina, Elżbieta Socha

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań zużycia promieniowego nowych narzędzi ściernych – w porównaniu z konwencjonalnymi narzędziami ściernymi – w procesie szlifowania stopu tytanu Grade 5. Badano dwa rodzaje narzędzi: narzędzia ścierne zawierające agregaty zbudowane z ziaren elektrokorundu szlachetnego oraz ściernice o twardości M i L, zawierające różne kompozycje mikroagregatów z ziarnami elektrokorundu i mikroagregatów z ziarnami węglika krzemu. Zużycie promieniowe ściernic wyznaczono z wykorzystaniem skanera 3D Atos Triple Scan.

SŁOWA KLUCZOWE: mikroagregaty ścierne, zużycie promieniowe, skaner 3D

ABSTRACT: The article presents the results of the radial wear new abrasive tools compared to conventional abrasive tools in the process of grinding titanium alloy Grade 5. Were studied two types of abrasive tools, the first group is abrasive tools comprising units composed of abrasive grains of noble electrocorundum. The second test group of tools were grinding hardness of M and L for-containing different compositions microaggregates grains electrocorundum and microaggregates with grains of silicon carbide. Determined radial wear of tools using a 3D scanner Atos Triple Scan.

KEYWORDS: microaggregates abrasive, radial wear, 3D scanner

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.304

1176 Parametry procesu szlifowania stopów tytanu – przegląd literatury * Process parameters of grinding titanium alloys – a review - Anna Grdulska, Radosław Rosik

STRESZCZENIE: Dokonano przeglądu parametrów – używanych przez badaczy w ośrodkach naukowych w Polsce i na świecie – dotyczących procesu szlifowania płaskich próbek wykonanych ze stopu tytanu. Porównano parametry nastawcze szlifierki oraz gatunki ziaren ściernych, powszechnie stosowane w obróbce ściernej materiałów trudno skrawalnych.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, parametry wejściowe, stop tytanu, ściernica, materiały trudno skrawalne

ABSTRACT: In the article, an overview of parameters relating to the process of grinding flat samples made of titanium alloy, which are used by researchers in scientific centers in Poland and worldwide were presented. Setting of grinding parameters were compared as well as types of abrasive grains which are widely used in the grinding process of hard-to-cut materials.

KEYWORDS: grinding process, setting parameters, titanium alloy, grinding wheel, hard-to-cut materials

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.305

1178 Wpływ warunków obróbki na chropowatość powierzchni po szlifowaniu wgłębnym stopu niklu 201 * Influence of grinding conditions on surface roughness during plunge grinding of nickel 201 alloy - Dariusz Ostrowski, Wojciech Stachurski, Paweł Lajmert

STRESZCZENIE: Przedstawiono badania wpływu warunków szlifowania wgłębnego stopów niklu 201 na chropowatość. Próby przeprowadzono na szlifierce kłowej do wałków z wykorzystaniem ściernicy 39C54MVS. Zaprezentowano analizę wpływu wybranych warunków obróbki na zmiany parametrów chropowatości 2D i 3D szlifowanych przedmiotów.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie kłowe wałków, stopy niklu, chropowatość powierzchni

ABSTRACT: In the paper influence of grinding conditions on surface finish has been studied during grinding of nickel 201 alloy. Grinding tests have been done on cylindrical grinding machine with the use of 39C54MVS grinding wheel. An analysis of influence of selected grinding conditions on surface roughness 2D and 3D parameters has been presented.

KEYWORDS: plunge grinding, nickel alloy, surface roughness

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.306

1180 Topografia powierzchni elementów ceramicznych szlifowanych z zastosowaniem ściernic o hiperboloidalnej powierzchni czynnej * The topography of surface the ceramic parts grinding with using hyperbolic grinding surface - Wojciech Kacalak, Filip Szafraniec, Ryszard Ściegienka

STRESZCZENIE: Przedstawiono obrazy topografii powierzchni elementów z tworzyw ceramicznych szlifowanych z zastosowaniem ściernic o hiperboloidalnej powierzchni czynnej. Wykazano, że cechy tej metody mają istotny wpływ na uzyskanie długiej strefy szlifowania oraz topografię obrabianej powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie ceramiki, szlifowanie czołowe

ABSTRACT: The article presents images of surface topography elements of ceramic materials using grinding wheels with hyperboloidal active surface. It has been shown that the characteristics of this method have a significant influence on the long grinding zone, and the topography of the machined surface.

KEYWORDS: ceramic grinding, grinding top

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.307

1182 Podstawy doboru parametrów szlifowania z uwzględnieniem liczby ziaren kształtujących określony fragment powierzchni * The basics of selection the parameters of grinding process with including the number of active grains which shaping definite the region of surface - Wojciech Kacalak, Filip Szafraniec, Zbigniew Budniak

STRESZCZENIE: Przedstawiono zależności służące do doboru parametrów szlifowania z uwzględnieniem liczby ostrzy kształtujących określony fragment obrabianej powierzchni. Ta liczba jest funkcją prędkości szlifowania, prędkości wzdłużnej przedmiotu oraz dosuwu.

SŁOWA KLUCZOWE: parametry szlifowania, symulacja procesu szlifowania, aktywność ziaren szlifujących

ABSTRACT: This paper presents the basics of selection the parameters of grinding process with including the number of active grains which shaping definite the region of surface, that is a function speed grinding, workpiece speed and depth of cut.

KEYWORDS: grinding parameters, simulation of grinding process, activity abrasive grains

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.308

1184 Wpływ metody chłodzenia na moc skrawania podczas toczenia stali austenitycznej 316L * The influence of cooling method on cutting power during turning of 316L austenitic steel - Krzysztof Adamczuk, Grzegorz Królczyk, Szymon Wojciechowski, Krzysztof Łozicki

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań wpływu metody chłodzenia na moc skrawania podczas toczenia stali austenitycznej 316L. Proces toczenia przeprowadzono dla trzech sposobów chłodzenia: obróbki na sucho, metody MQCL oraz metody MQCL z dodatkiem EP/AW. Ze względu na dużą liczbę zmiennych zastosowano metodę planowania badań zwaną metodą dowolnych kolejności (PSI). W całym zakresie zmiennych parametrów skrawania i tworzenia mgły emulsyjnej uzyskano najniższe wartości mocy czynnej i biernej w warunkach chłodzenia mgłą emulsyjną z dodatkiem EP/AW, a pobór mocy obrabiarki zmniejszył się od 6 do 65% w porównaniu z obróbką na sucho.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka na sucho, MQCL, dodatki EP/AW, moc czynna, moc bierna

ABSTRACT: In this paper, the research results related to the influence of cooling method on cutting power during turning of 316L austenitic steel was presented. Turning tests were carried out for the three distinct cooling methods, namely: dry turning, MQCL method and MQCL method with the addition of EP/AW. Because of large number of variables, the design of experiment, based on the arbitrary order method (PSI) has been applied. In the whole investigated range of cutting conditions and formation of emulsion mist, the lowest values of active and passive power were obtained during turning with the application of MQCL method with the addition of EP/AW. The MQCL + EP/AW method affects the reduction of machine’s power from 6% to 65% in comparison to dry turning.

KEYWORDS: dry cutting, MQCL, EP/AW additives, active power, reactive power

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.309

1186 Wpływ dodatku EP/AW w warunkach chłodzenia metodą MQCL na morfologię powierzchni stali nierdzewnej 316L * Effect of EP/AW additive under MQCL cooling conditions on the surface morphology of 316L stainless steel - Grzegorz Królczyk, Radosław Maruda, Mariusz Michalski, Andrzej Staszewski

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni stali nierdzewnej 316L po toczeniu. Dla zmiennych parametrów skrawania przeprowadzono analizę parametru Sa, krzywej udziału materiałowego oraz gęstości widmowej mocy w zmiennych warunkach chłodzenia: obróbka na sucho, MQCL oraz MQCL + EP/AW. Wykorzystano metodę parameter space investigation (PSI).

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka na sucho, MQCL, dodatek EP/AW, morfologia powierzchni

ABSTRACT: The paper presents the results of investigation of the surface morphology 316L stainless steel after turning. For variable cutting parameters Sa parameter, Abbott-Firestone curve and power spectral density were analyzed. The analysis was conducted for variables cooling conditions: dry cutting, MQCL and MQCL + EP/AW. In the research Parameter Space Investigation (PSI) method has been used.

KEYWORDS: dry cutting, MQCL, EP/AW additive, surface morphology

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.310

1188 Obróbka mechaniczna powierzchni napawanych laserowo – toczenie poprzeczne * Machining of surfaces exposed to laser cladding – facing - Łukasz Nowakowski, Marta Wijas

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych toczenia powierzchni napawanych laserowo. Celem pracy było zregenerowanie powierzchni czołowej wałka wykonanego ze stali C45 poprzez napawanie laserowe oraz toczenie poprzeczne. Analizę uzyskanych wyników przeprowadzono na podstawie pomiarów wybranych parametrów struktury geometrycznej zregenerowanej powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: napawanie laserowe, toczenie poprzeczne

ABSTRACT: This elaboration presents the results of experiments concerning turning of surfaces exposed to laser cladding. The aim of this elaboration has been to conduct the quality evaluation concerning the process of regenerating a face of the shaft made of steel C 45 through laser cladding and turning. The assessment of the results of the regeneration process has been conducted on the basis of selected parameters of the geometric structure of the regenerated surface.

KEYWORDS: laser cladding, turning

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.311

1190 Frezowanie oscylacyjne powierzchni płaskich * Oscillating milling of the flat surfaces - Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz, Edward Miko

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań zastosowania obróbki oscylacyjnej podczas frezowania walcowego powierzchni płaskich. Przeanalizowano wpływ sposobu prowadzenia obróbki oscylacyjnej na wybrane parametry chropowatości powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: frezowanie, chropowatość powierzchni, obróbka oscylacyjna

ABSTRACT: Described are results of the application processing oscillatory milling of the flat surfaces The analysis has been subjected to influence the conduct of processing oscillatory on selected parameters of surface roughness.

KEYWORDS: milling, surface roughness, oscillatory machining.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.312

1192 Szlifowanie jednostronne ściernicami o spoiwie niklowym z ziarnami z regularnego azotku boru * Single-side grinding using a tool with a nickel bond and cubic boron nitride grains - Mariusz Deja

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych szlifowania jednostronnego stali stopowej 40H i ceramiki beztlenkowej SSiC z zastosowaniem ściernic o spoiwie niklowym z ziarnami z regularnego azotku boru B107 i B64. Zaprezentowano uzyskane wartości liniowego ubytku materiałowego oraz parametru Ra chropowatości powierzchni. Scharakteryzowano ogólnie zużycie czynnej powierzchni ściernicy.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie powierzchni płaskich, spoiwo niklowe, regularny azotek boru

ABSTRACT: The paper presents the results of single-side grinding experiments carried out on alloy steel 40H and on technical ceramics SSiC. Electroplated grinding wheels with nickel bond and cubic boron nitride grains (B107, B64) were used. Linear material removal rates and obtained surface roughness parameters Ra are presented. The wear of an active surface of tools was characterized.

KEYWORDS: surface grinding, nickel bond, cubic boron nitride

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.313

1194 Metodyka analizy i modelowania sił w procesie szlifowania płaszczyzn dla małych głębokości obróbki * The methodology of analysis and modeling the forces in the surface grinding process for small a depths machining - Wojciech Kacalak, Filip Szafraniec, Dariusz Lipiński

STRESZCZENIE: Przedstawiono metodykę badań eksperymentalnych, analizy i modelowania sił w procesie szlifowania płaszczyzn ze stopu niklu Inconel 718 dla małej głębokości obróbki (5÷20 μm). Przeanalizowano siły szlifowania dla przejść szlifujących i wyiskrzających oraz porównano je z wynikami symulacji komputerowej tego procesu.

SŁOWA KLUCZOWE: siły szlifowania, Inconel 718, symulacja procesu szlifowania, model sił szlifowania

ABSTRACT: In the paper a methodology for analysis and modeling of forces in the process of surface grinding nickel alloy Inconel 718 for small machining depth (5÷20 microns) was presented. In the article analysis of the grinding forces to pass grinding was presented and sparking and them with the results of computer simulation for this process was compared.

KEYWORDS: grinding forces, Inconel 718, simulation of grinding process, model of grinding forces

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.314

1196 Influence of the selective laser sintering process parameters on the physical properties of spatial model of the ceramic implant * Wpływ parametrów procesu selektywnego spiekania laserowego na właściwości fizyczne modelu przestrzennego implantu ceramicznego - Barbara Staniewicz-Brudnik, Andrzej Stwora, Małgorzata Karolus, Grzegorz Skrabalak, Elżbieta Bączek

ABSTRACT: Selective laser sintering (SLS) is a promising technique for modern materials preparation of complex shapes in one operation without any additional equipment. This technique allows production of ceramic implants at a preset porosity. Performed researches aimed at describing the effect of operating parameters of EOS EOSINT 250Xt machine on microstructure (XRD) and physical properties (apparent density, open porosity) of ceramic preliminary spatial models of implants built from submicrocrystalline sintered corundum and 99A noble electrocorundum

KEYWORDS: SLS technique, ceramic implant, submicrocrystalline sintered corundum, 99A noble corundum, open porosity, apparent density

STRESZCZENIE: Selektywne spiekanie laserowe (SLS) jest obiecującą, nowoczesną techniką otrzymywania materiałów o skomplikowanych kształtach w jednej operacji technologicznej, bez wprowadzania dodatkowego oprzyrządowania. Technika ta pozwala na wytwarzanie implantów ceramicznych o zaprogramowanej dużej porowatości. Badano wpływ parametrów pracy urządzenia EOS-EOSINT 250Xt na mikrostrukturę (XRD) i właściwości fizyczne (gęstość pozorną, porowatość otwartą) kształtek ceramicznych wstępnych modeli przestrzennych implantów z submikrokrystalicznego korundu spiekanego i elektrokorundu szlachetnego 99A

SŁOWA KLUCZOWE: technika SLS, implant ceramiczny, submikrokrystaliczny korund spiekany, elektrokorund szlachetny 99A, porowatość otwarta, gęstość pozorna

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.315

1198 Procesy szlifowania kompozytów żywiczno-ceramicznych z zastosowaniem narzędzi zawierających mikroagregaty ścierne * Grinding processes composite resin-ceramics using abrasive tools containing microaggregates - Wojciech Kacalak, Katarzyna Tandecka, Łukasz Rypina, Dariusz Lipiński, Damian Grzesiak, Elżbieta Socha

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań szlifowania kompozytów żywiczno-ceramicznych. Do procesu obróbki zastosowano ściernice o budowie agregatowej. Pierwsza ściernica S1 zawierała dwa rodzaje agregatów ściernych – SiC i Al2O3 – dodanych do narzędzia z elektrokorundu 99A. Zbadano również proces szlifowania ściernicą S2 zawierającą wyłącznie agregaty ścierne SiC dodane do narzędzia z węglika krzemu 98C. Analizowano topografię powierzchni obrobionych kompozytów i przydatność badanych ściernic do zastosowań przemysłowych.

SŁOWA KLUCZOWE: agregaty ścierne, szlifowanie, kompozyt żywiczno-ceramiczny

ABSTRACT: The article presents the results of grinding composites resinceramic. Treatment process used wheels for construction aggregate. The first wheel S1 contains two types of aggregates abrasive SiC and Al2O3 added to the tool with electrocorundum 99A. Also examined the process of grinding the grinding wheel S2 contains only aggregates of SiC abrasive added to the tool with silicon carbide 98C. We analyzed the topography of the surface-treated composite and the suitability of the tested wheels for industrial applications.

KEYWORDS: abrasive aggregates, grinding, composite ceramic-resin

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.316

1200 Ocena dokładności wymiarowo-kształtowej otworów wierconych wiertłami składanymi * Evaluation of dimensional and geometrical accuracy holes drilled by indexable insert drills - Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz

STRESZCZENIE: W artykule opisano ocenę dokładności wymiarowo-kształtowej otworów wierconych wiertłami składanymi z zastosowaniem różnych sposobów doprowadzenia cieczy chłodząco-smarującej.

SŁOWA KLUCZOWE: frezarka, wiercenie, chłodziwo, dokładność wymiarowo-kształtowa

ABSTRACT: The article describes evaluation of accuracy dimensionally shaped holes drilled by indexable insert drill using different modes of administration of cutting fluid.

KEYWORDS: milling machine, drilling, cutting fluid, dimensional and geometrical accuracy

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.317

1202 Koncepcja automatycznego systemu do poziomowania odlewów do obróbki skrawaniem * The concept of a cast leveling automated system for machining - Marcin Pelic, Tomasz Bartkowiak

STRESZCZENIE: W opracowaniu przedstawiono koncepcję, model matematyczny oraz algorytm sterowania automatycznego systemu poziomowania odlewu do trasowania. Do budowy systemu zastosowano precyzyjny, dwuosiowy przetwornik inklinometryczny, napędzane przyrządy obróbcze o różnej długości i sile oraz sterownik przemysłowy PLC kontrolujący cały procespoziomowania.

SŁOWA KLUCZOWE: poziomowanie odlewów, trasowanie, napędzane podpory

ABSTRACT: The paper presents the concept, mathematical model and algorithm of automated cast leveling control system for marking- out. The system uses a precise, two-axis inclinometer, electrically driven machining devices of different heights and load capabilities as well as an industrial PLC to controls the entire leveling process.

KEYWORDS: cast leveling, marking-out, driven support

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.318

1204 Sposób prowadzenia elementów tocznych w przekładniach spiroidalnych * Conducting of the rolling elements in the spiroid gears - Stanisław Pabiszczak

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono konstrukcję tocznej przekładni spiroidalnej, składającej się z koła płaskiego z uzębieniem czołowym o ewolwentowej linii zębów oraz z łańcucha, na którym zostały rozmieszczone elementy toczne. Napęd może być przekazywany za pośrednictwem kół łańcuchowych bądź ślimaka. Opracowano modele CAD i wyznaczono parametry geometryczne przekładni.

SŁOWA KLUCZOWE: toczna przekładnia spiroidalna, przekładnia toczna, tarcie toczne

ABSTRACT: The paper presents the construction of a spiroid roller gear, consisting of a face gear with involute teeth line and a chain with the rolling elements. The torque can be applied to one of the sprocket wheels or to the worm. CAD models have been developed and geometrical parameters calculated.

KEYWORDS: spiroid roller gear, rolling transmission, rolling friction

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.319

1206 Innowacje w zastosowaniu tokarek CNC * Innovations in the use of CNC lathes - Wojciech Kwaczyński, Krzysztof Filipowicz

STRESZCZENIE: Przedstawiono dostępne adaptacje toczenia. Przedstawiono funkcje programowania dla toczenia mimośrodowego w stale unowocześnianych układach sterowania tokarek CNC. Scharakteryzowano możliwości postępów w wymienionym obszarze na przykładzie obróbki gwintu falistego Rd32(LH).

SŁOWA KLUCZOWE: toczenie mimośrodowe, gwint falisty, sprzężenie osi

ABSTRACT: Article presents the available adaptations turning. Shows functions of programing for eccentric turning in constantly modernized CNC control systems. Characteristic of possibilities of advances in mentioned research area is presented basic on example of rope thread Rd32(LH) machining.

KEYWORDS: eccentric turning, rope thread, axis coupling

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.320

1208 Rozwój obróbki materiałów trudnoskrawalnych * Developments in machining of difficult-to-cut materials - Piotr Szablewski, Edmund Weiss, Tadeusz Chwalczuk

STRESZCZENIE: Przedstawiono główne tendencje rozwojowe w obszarze kształtowania ubytkowego materiałów trudnoskrawalnych. Omówiono technologie o szczególnym znaczeniu dla przemysłu lotniczego. Wskazano główne kierunki rozwojowe.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka skrawaniem, obróbka hybrydowa, wspomaganie obróbki skrawaniem

ABSTRACT: Main developments and trends in the area of machining technologies are presented. Discussion on technologies of particular importance for aerospace industries was conducted. Main directions of further researches were identified.

KEYWORDS: machining, hybrid machining, machining assting proceses

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.321

1210 Analiza wpływu zawartości TiC w nanokompozycie na topografię powierzchni po obróbce frezowaniem * The analysis of the influence of the content of TiC in the nanocomposite on the milled surface topography - Dariusz Grzesiak, Bandar AlMangour, Sara Dudzińska, Daniel Grochała, Emilia Bachtiak-Radka

STRESZCZENIE: W pracy autorzy opisują wyniki badań skrawalności nanokompozytu umocnionego węglikiem tytanu (TiC). Analizie poddano w szczególności wpływ ilości nanokrystalicznej fazy umacniającej na zmiany wybranych parametrów topografii powierzchni po frezowaniu przy zachowaniu stałych wartości technologicznych parametrów skrawania.

SŁOWA KLUCZOWE: SLM, nanokompozyt, TiC, frezowanie, topografia powierzchni frezowanej.

ABSTRACT: The results of studies on machining of nanocomposite reinforced by titanium carbide (TiC) have been described. The influence of the reinforcement phase share on the variability of selected parameters of the surface topography at constant machining parameters was the main subject of the analysis.

KEYWORDS: ASLM, nanocomposite, TiC, milling, milled surface topography

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.322

1212 Badania wpływu zastosowania MQL na siły skrawania i postać wióra w toczeniu wybranego stopu aluminium * Research of the influence of applying MQL on cutting forces and chip shape in turning of selected aluminum alloy - Paweł Karolczak, Marek Kołodziej, Hubert Skowronek

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością zastosowania minimalnego smarowania MQL w obróbce stopów aluminium, ze względu na siły skrawania oraz postać wióra w toczeniu. Zaprezentowane wnioski porównano z wynikami prób obróbki kompozytów aluminiowych w warunkach minimalnego smarowania.

SŁOWA KLUCZOWE: smarowanie strefy skrawania, siła skrawania, wiór, stopy aluminium

ABSTRACT: Article presents the results of research on the possibility of application of minimum quantity lubrication MQL in machining of aluminum alloys considering cutting forces and chip shape. Presented findings were compared with test results of machining aluminum composites under conditions of minimum quantity lubrication.

KEYWORDS: cutting zone lubrication, cutting force, chip, aluminum alloys

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.323

1214 Modyfikacja przerywanego zarysu ostrza freza dla wysokowydajnego frezowania stopów aluminium * The modification of discontinuous cutting edge profile in high performance machining of aluminum alloy - Jan Burek, Marcin Płodzień, Łukasz Żyłka, Paweł Sułkowicz

STRESZCZENIE: Przedstawiono wpływ modyfikacji przerywanego zarysu krawędzi skrawającej freza palcowego na przebieg procesu wysokowydajnego frezowania stopu aluminium. W szczególności przeanalizowano wpływ kształtu zarysu na siły skrawania i drgania.

SŁOWA KLUCZOWE: frez, obróbka wysokowydajna, łamacze wiórów

ABSTRACT: The influence of modification of the interrupted shape of the cutting edge end mill cutter for milling process in high performance cutting aluminum alloy were presented. In particular the results of the cutting force and vibration amplitude results were presented.

KEYWORDS: milling cutter, high-performance machining, aluminum alloy, cutting edge shape

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.324

1216 Wpływ zarysu ostrza freza na kształtowanie wiórów w wysokowydajnym frezowaniu stopu aluminium * The influence of cutting edge profile on chips formation in high performance machining of aluminum alloy - Jan Burek, Marcin Płodzień, Łukasz Żyłka, Jarosław Buk

STRESZCZENIE: W obróbce wysokowydajnej występują duże przekroje warstwy skrawanej oraz duże przekroje wiórów. Duże wymiary wiórów powodują utrudnioną ich ewakuację ze strefy skrawania. Przebadano wpływ zarysu krawędzi skrawającej freza na wielkość i kształt wiórów w procesie wysokowydajnego frezowania stopu aluminium.

SŁOWA KLUCZOWE: wiór, obróbka wysokowydajna, stop aluminium

ABSTRACT: In the high-performance machining there are large sections of cutting layer and large sections of the chips. The large dimensions of the chips cause impeded their evacuation from the cutting zone. The influence of the cutting edge profile of the milling cutter on the size and shape of the chips in the high-performance cutting of aluminum alloy was determined.

KEYWORDS: chip, high-performance machining, aluminum alloy, cutting edge

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.325

1218 Wpływ modyfikacji zarysu ostrza freza na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium * The influence of cutting edge modification on high performance machining of aluminum alloy - Jan Burek, Marcin Płodzień, Łukasz Żyłka

STRESZCZENIE: Przedstawiono wpływ zmiany zarysu krawędzi skrawającej frezów trzpieniowych na proces wysokowydajnego frezowania stopów aluminium, w szczególności na siły skrawania oraz amplitudę drgań.

SŁOWA KLUCZOWE: frez, obróbka wysokowydajna, stopy aluminium

ABSTRACT: The influence of changes the of shape of the cutting edge of end mill cutter for milling process in high performance cutting aluminum alloy were presented. In particular the results of the cutting force and vibration amplitude results were presented.

KEYWORDS: milling cutter, high performance cutting, aluminum alloy

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.326

1220 Wpływ profilu zarysu falistego ostrza freza na wysokowydajną obróbkę stopu aluminium * The influence of the wavy cutting edge profile on high performance machining of aluminum alloy - Jan Burek, Marcin Płodzień, Łukasz Żyłka

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań obróbki zgrubnej frezami z ciągłym falistym profilem krawędzi skrawającej. W szczególności określono wpływ różnych falistych zarysów krawędzi skrawającej na przebieg siły skrawania i drgania przy frezowaniu stopu aluminium.

SŁOWA KLUCZOWE: frez, obróbka wysokowydajna, stop aluminium

ABSTRACT: The results of the research in rough machining using end mill cutter with wavy shape of the cutting edge were presented. In particular the influence of various wavy profiles of the cutting edge on cutting forces and vibrations during aluminum milling was determined.

KEYWORDS: milling cutter, high-performance machining, aluminum alloy, cutting edge

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.327

Z działalności CIRP

986 Zaokrąglanie krawędzi skrawających ściernicami supertwardymi o elastycznym spoiwie - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Właściwe przygotowanie krawędzi zwiększa odporność narzędzi skrawających i jakość powierzchni obrobionej. Autorzy artykułu cytowanego w literaturze zaproponowali nowe podejście do zaokrąglania krawędzi uwzględniające zastosowanie supertwardych ściernic o elastycznym spoiwie. Metoda ta zapewnia możliwość symetrycznego zaokrąglenia krawędzi z wysoką dokładnością i powtarzalnością.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

4metal.pl 1000
APX Technologie 929
Blum-Novotest 1003
Bosch Rexroth 993
DMG MORI I okł.
Elesa+Ganter 901
ExpoSilesia wkł.
FABA 983
FARO 1001
Galika 911, 931, 937
GF Machining Solutions II okł.
Hexagon 1007
HYDAC 991
INMET-BTH 989
Intergavel 913
Iscar IV okł.
KTR 939
Kyocera 977
Makino 933
Metal Team III okł.
MTI 935
narzedziownia.org 1001
Oerlikon Balzers 967
RANDS 913
Schunk 985
Siemens Industry Software 1011
staleo.pl 1000
Targi BI-MU i SFORtec Industry, Mediolan 903
Targi EuroBLECH, Hanower 907
Targi EUROTOOL, Kraków 923, wkł.
Targi HaPeS, Katowice wkł.
Targi INNOFORM, Bydgoszcz 939
Targi TIMTOS, Tajpej 909
Targi TMTS, Taichung 949
Targi Warsaw Industry Week, Nadarzyn k. Warszawy 936
TRUMPF 919
VARGUS 979
WHM 992
Yamazaki Mazak 924
ZOLLER 981
Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016

Mechanik nr 08/09/2016

Sierpień-Wrzesień 2016

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy