ENG FB kontakt

15.06.2024

Strona główna Maj-Czerwiec 2023 Principles of good metrological practice of form deviation measurements

Principles of good metrological practice of form deviation measurements

Zasady dobrej praktyki metrologicznej pomiarów zarysu kształtu *

Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski, Ireneusz Piotr Chmielik   |   18-05-2023

Mechanik nr 05/06/2023 - Metrologia techniczna

ABSTRACT: The article concerns the measurements of form using the radial method. The most important factors influencing the obtaining of reliable measurement results of the outlines of the form of rotary elements with the use of measuring instruments operating on the principle of the method of measuring changes in the radius were presented. The principles of good metrological practice ensuring obtaining reliable measurement results at the stage of preparing the instrument, carrying out measurements and performing the analysis of the obtained results in order to determine the parameters are discussed.

KEYWORDS: form deviation, geometrical tolerance, measurement uncertainty

STRESZCZENIE: Artykuł dotyczy pomiarów zarysów kształtu metodą promieniową. Przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na wiarygodność wyników pomiarów zarysów kształtu elementów obrotowych przeprowadzonych z użyciem przyrządów wykorzystujących metodę pomiaru zmian promienia. Omówiono zasady dobrej praktyki metrologicznej zapewniającej uzyskiwanie wiarygodnych wyników pomiarów na etapie przygotowywania przyrządu, przeprowadzania pomiarów oraz analizowania wyników w celu wyznaczenia parametrów.

SŁOWA KLUCZOWE: zarysy kształtu, tolerancje geometryczne, niepewność pomiaru

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1] Adamczak S., Świderski J., Kmiecik-Sołtysiak U. „Szacowanie niepewności pomiaru zarysu okrągłości z wykorzystaniem przyrządu z obrotowym wrzecionem”. Mechanik. 10 (2017): 912–914, https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.10.145.

[2] Nielsen Henrik S., Malburg Mark C. “Traceability and correlation in roundness measurement”. Precision Engineering. 19, 2–3 (October–November 1996): 175–179.

[3] Janecki D. „Problemy pomiaru i oceny geometrii powierzchni obrotowych części maszyn”. Monografie, Studia, Rozprawy nr M32. Kielce: Politechnika Świętokrzyska (2012).

[4] Kondo Y., Bitou Y., Sato O., Abe M. “Calibration and uncertainty evaluation of flick standard using coordinate-measuring machine”. 1st Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry 2013 (September 2–5, 2013), Tsukuba, Japan.

[5] Buajareren J., Phhuaknoi P., Somthong T., Tonmuean-wai A. “Development of the probe calibration system for the roundness measuring machine”. Journal of Industrial Technology. 9, 1 (January–April 2013).

[6] Widmaier T., Kuosmanen P., Hemming B., Esala V., Brabandt D., Haikio J. “New material standards for traceability of roundness measurements of large scale rotors”. 58th Ilmenau Scientific Colloquium (September 2014).

[7] Żebrowska-Łucyk S. „Kompensacja błędów pozycjonowania w pomiarach współosiowości i średnic metodą bezodniesieniową”. Metrologia i systemy pomiarowe. V, 1–2 (1998): 97–116, bwmeta1.element.baztech-article-BSW9-0004-0794.

[8] Żebrowska-Łucyk S., Sieniło M. „Metoda kompensacji błędów wynikających z nierównoległości osi mierzonych elementów do osi obrotu”. PAK. 56, 1 (2010): 13–14, bwmeta1.element.baztech-article-BSW4-0075-0005.

[9] “Exploring roundness. A fundamental guide to measurement cylindrical form”. 3rd edition, November 2011. List No 600-5. Taylor Hobson.

[10] PN-EN ISO 12181-1:2012 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Okrągłość – Część 1: Terminologia i parametry okrągłości.

[11] PN-EN ISO 12181-2:2012 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Okrągłość – Część 2: Operatory specyfikacji.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.5-6.10

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski, Ireneusz Piotr Chmielik: Principles of good metrological practice of form deviation measurements (Zasady dobrej praktyki metrologicznej pomiarów zarysu kształtu) (PDF, ~2,3 MB)

Strona główna Maj-Czerwiec 2023 Principles of good metrological practice of form deviation measurements

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy