ENG FB kontakt

20.05.2024

Strona główna Marzec 2024 Selected mechanical properties of MED610 medical resin used in PolyJet Matrix additive technology

Selected mechanical properties of MED610 medical resin used in PolyJet Matrix additive technology

Wybrane właściwości mechaniczne medycznej żywicy MED610 stosowanej w technologii przyrostowej PolyJet Matrix *

Paweł Szczygieł   |   02-03-2024

Mechanik nr 03/2024 - Druk 3D

ABSTRACT: This paper presents the results of static strength tests carried out, i.e. tensile, bending and compression tests. The tests were performed on the basis of ISO 527, ISO 178 and ISO 604 standards. The study used a photo-curable resin with the trade name MED610, which meets a number of biocompatibility requirements and can be used for medical applications. PolyJet Matrix 3D printing technology was used to produce the test samples. The study showed a clear anisotropy of mechanical properties due to the printing orientation, particularly noticeable for the tensile and bending tests.

KEYWORDS: MED610, PJM, mechanical properties, 3D printing

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych statycznych prób wytrzymałościowych, tj.: próby rozciągania, zginania i ściskania. Badania wykonano w oparciu o normy ISO 527, ISO 178 oraz ISO 604. W badaniu zastosowano żywicę fotoutwardzalną o nazwie handlowej MED610, która spełnia wiele wymagań dotyczących biokompatybilności i może być stosowana w aplikacjach medycznych. Do produkcji próbek wykorzystano technologię druku 3D PolyJet Matrix. Badanie wykazało wyraźną anizotropię właściwości mechanicznych, zauważalną zwłaszcza w testach rozciągania i zginania.

SŁOWA KLUCZOWE: MED610, PJM, właściwości mechaniczne, druk 3D

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

[1]Elhadad A., Rosa-Sainz A., Cañete R., et al. “Applicationsand multidisciplinary perspective on 3D printing techniques: Recent developments and future trends”, Materials Science and Engineering: R: Reports. 156 (2023):1–44, https://doi.org/10.1016/j.mser.2023.100760.

[2]Szczygieł P. “Prototype of hand prosthesis componentsmanufactured with biocompatible material using Poly-Jet Matrix technology”. Mechanik. 7 (2022): 50–54,https://doi.org/10.17814/mechanik.2022.7.10.

[3]Zohdi N., Yang R. “Material Anisotropy in Additively Manufactured Polymers and Polymer Composites:A Review”. Polymers. 13, 9 (2021): 1–28 ,https://doi.org/10.3390/polym13193368.

[4]Farkas A.Z., Galatanu S.-V., Nagib R. “The Influence ofPrinting Layer Thickness and Orientation on the Mechanical Properties of DLP 3D-Printed Dental Resin”.Polymers. 15, 5 (2023): 1–14, https://doi.org/10.3390/polym15051113.

[5]Távara L., Madrigal C., Aranda M. T., et al. “Anisotropy and ageing effect on the mechanical behaviourof 3D-printed short carbon-fibre composite parts”.Composite Structures. 321 (2023): 1–13, https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2023.117196.

[6]Park S.J., Park S.J., Son Y., et al. “Reducing anisotropyof a part fabricated by material extrusion via warmisostatic pressure (WIP) process”. Additive Manufacturing. 55 (2022): 1–12, https://doi.org/10.1016/j.addma.2022.102841.

[7]https://www.stratasys.com/siteassets/materials/materials-catalog/biocompatible/mds_pj_med610_0720a.pdf (access: 07.02.2024).

[8]https://www.sys-uk.com/wp-content/uploads/2016/01/MSDS-Clear-Bio-Compatible-MED610-English-US-1.pdf (access: 07.02.2024).

[9]https://www.sys-uk.com/wp-content/uploads/2016/01/MSDS-Objet-Support-Material-SUP705-English.pdf(access: 07.02.2024).

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2024.3.5

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Paweł Szczygieł: Selected mechanical properties of MED610 medical resin used in PolyJet Matrix additive technology (Wybrane właściwości mechaniczne medycznej żywicy MED610 stosowanej w technologii przyrostowej PolyJet Matrix) (PDF, ~4,0 MB)

Strona główna Marzec 2024 Selected mechanical properties of MED610 medical resin used in PolyJet Matrix additive technology

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy