ENG FB kontakt

21.04.2024

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Właściwości warstwy wierzchniej w obrębie krawędzi po obróbce szczotkowaniem *

Właściwości warstwy wierzchniej w obrębie krawędzi po obróbce szczotkowaniem *

Surface layer properties around the edges after brushing process

Jakub Matuszak, Kazimierz Zaleski   |   06-09-2016

Mechanik nr 08/09/2016 - X Szkoła Obróbki Skrawaniem, XXXIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

STRESZCZENIE: Na krawędziach przedmiotów po obróbce metodami skrawania często pojawiają się zadziory. Ich usunięcie pociąga za sobą zmiany w warstwie wierzchniej w obrębie krawędzi. Jedną z metod usuwania zadziorów jest obróbka szczotkowaniem. Przedstawiono jej wpływ na właściwości warstwy wierzchniej po procesie usuwania zadziorów.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka szczotkowaniem, usuwanie zadziorów, warstwa wierzchnia

ABSTRACT: Burrs often occur at the edges of objects produced by machining. Deburring process imply changes in the surface layer around the edge. One of the method of deburring is brushing process. The article presents the effect of brushing process on surface layer properties after deburring.

KEYWORDS: brushing, deburring, surface layer

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Chern G.L. „Study on mechanisms of burr formation and edge breakout near the exit of orthogonal cutting”. Journal of Materials Processing Technology. 176, 1÷3 (2006): pp. 152÷157.
  • Lipski J., Zaleski K. „Modelowanie rozkładu naprężeń własnych w przedmiotach obrabianych nagniatającym przepychaniem ślizgowym”. Eksploatacja i Niezawodność. Nr 4 (2004): s. 18÷21.
  • Hashimura M., Chang Y.P., Dornfeld D. „Analysis of burr formation mechanism in orthogonal cutting”. Journal of Manufacturing Science and Engineering. 121, 1 (1999): pp. 1÷7.
  • Ko S.L., Dornfeld D.A. „Analysis of fracture in burr formation at the exit stage of metal cutting”. Journal of Materials Processing Technology. No. 58: pp. 189÷200.
  • Kumar S., Dornfeld D. „Basic Approach to a Prediction System for Burr Formation in Face Milling”. Journal of Manufacturing Processes. No. 5, Iss. 2 (2003): pp. 127÷142.
  • Matuszak J., Zaleski K. „Edge states after wire brushing of magnesium alloys”. Aircraft Engineering and Aerospace Technology: An International Journal. No. 86, 4: pp. 328÷335.
  • Toropov A., Ko S.L., Lee J.M. „A New Burr Formation Model for Orthogonal Cutting of Ductile Materials”. CIRP Annals – Manufacturing Technology. No. 55, Iss. 1 (2006) pp. 55÷58.
  • Przybylski W. „Technologia obróbki nagniataniem”. Warszawa: WNT, 1987.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.8-9.249

Pobierz plik / download

Jakub Matuszak, Kazimierz Zaleski: Właściwości warstwy wierzchniej w obrębie krawędzi po obróbce szczotkowaniem (Surface layer properties around the edges after brushing process) (PDF, ~0,7 MB)

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2016 Właściwości warstwy wierzchniej w obrębie krawędzi po obróbce szczotkowaniem *

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy