ENG FB kontakt

27.09.2023

Strona główna Lipiec 2022

Zawartość miesięcznika nr 07/2022

Druk 3D

50 Prototype of hand prosthesis components manufactured with biocompatible material using PolyJet Matrix technology Prototyp elementów protezy dłoni wykonanych z biokompatybilnego materiału z zastosowaniem techniki PolyJet Matrix * - Paweł Szczygieł

ABSTRACT: This paper presents a procedure for developing a components of the hand prosthesis using reverse engineering. The hand model was obtained using a plaster cast and a 3D scanner. The 3D model of the prosthesis was remodelled using selected CAD software. The prosthesis was made of MED610 polymer material using PolyJet Matrix (PJM) technology. The MED610 material was chosen for its biocompatible properties. The printed model of the finger prosthesis was subjected to a bending test.

KEYWORDS: MED610, PJM, 3D printing, prosthesis, reverse engineering

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono procedurę projektowania elementów protezy dłoni z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej. Modele dłoni odwzorowano w postaci odlewów gipsowych. Korzystając ze skanera 3D otrzymano chmurę punktów, którą przekonwertowano do pliku STL. Model 3D protezy przebudowano w oprogramowaniu CAD. Protezę wykonano z materiału polimerowego MED610 z zastosowaniem technologii PolyJet Matrix (PJM). Materiał MED610 został wybrany ze względu na biokompatybilne właściwości. Wydrukowany model protezy poddano próbie zginania.

SŁOWA KLUCZOWE: MED610, PJM, druk 3D, proteza, inżynieria odwrotna

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2022.7.10

Forum Akademickie

17 Sukces studentów Politechniki Łódzkiej w International Small Wind Turbine Contest 2022

Inżynieria materiałowa

38 Comparison of the open and closed profile in the PVC profiles of a window frame Porównanie profilu otwartego i zamkniętego w profilach PVC ramy okiennej * - Edward Rejman, Paweł Bałon, Bartłomiej Kiełbasa, Robert Smusz

ABSTRACT: Contemporary window joinery mainly uses polyvinyl chloride (PVC) for the production of windows, which has good durability and thermal properties, but relatively low stiffness. The first two features mean that when the windows are exposed to large temperature changes, there are significant displacements of the window elements, which with the complex form of the window structure leads to significant deformations, and thus loss of tightness. In order to minimize these effects, specially adapted open steel sections with a minimum thickness of 1.5 mm are placed in the main chambers of window profiles, which, according to the designers’ assumptions, is to increase the stiffness of the window. The authors conducted research on the possibility of closing an open profile in order to increase its bending and torsional stiffness. This solution allowed to significantly increase the stiffness of the windows, and thus reduce their susceptibility to torsional and bending deformations, which has a positive effect on maintaining tightness and eliminating thermal bridges.

KEYWORDS: torsional stiffness, bending stiffness, window frames, PVC profiles

STRESZCZENIE: We współczesnej stolarce okiennej do produkcji okien wykorzystuje się przede wszystkim polichlorek winylu (PVC) charakteryzujący się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi i termicznymi, ale stosunkowo małą sztywnością. Te dwie pierwsze cechy sprawiają, że przy dużych zmianach temperatury, na jakie narażone są okna, występują znaczne przemieszczenia elementów okna, co przy złożonej formie konstrukcji prowadzi do znaczących odkształceń i utraty szczelności. W celu minimalizacji tych efektów w głównych komorach profili okiennych umieszcza się specjalnie dopasowane kształtowniki stalowe otwarte o grubości blachy co najmniej 1,5 mm, co w myśl założeń konstruktorów ma zwiększać sztywność okien. Autorzy przeprowadzili badania możliwości zamknięcia profilu otwartego, aby zwiększyć jego sztywność giętną i skrętną. Takie rozwiązanie pozwoliło na znaczne zwiększenie sztywności okien, a co za tym idzie zmniejszenie ich podatności na deformacje skrętne i giętne, co wpływa na zachowanie szczelności i likwidację mostków cieplnych.

SŁOWA KLUCZOWE: sztywność giętna, sztywność skrętna, profile okienne, profile PVC

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2022.7.9

48 Niesamowite aluminium – czy wiesz o nim wszystko?

Narzędzia

6 Progress in structured and textured cutting tools. Part 2. Influence of structured and textured cutting tools on the process performance Postęp w strukturyzowaniu i teksturyzowaniu ostrza skrawającego. Część 2. Wpływ mikro- i nanostruktur na przebieg procesu * - Wit Grzesik

ABSTRACT: This paper presents the possible influence of structured and textured cutting tools made of different cutting tool materials. Some recently published data concerning research works in the influence on the cutting mechanics (componential cutting forces and chip formation mechanism), heat generation and transfer, interface contact conditions and lubrication, interface friction and tool wear are discussed.

KEYWORDS: structured cutting tools, textured cutting tools, chip formation, tool wear

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono możliwy wpływ strukturyzowanych i teksturyzowanych ostrzy skrawających wykonanych z różnych materiałów narzędziowych na przebieg procesu skrawania. Omówiono wnioski z ostatnio opublikowanych prac badawczych na temat czynników mających wpływ na mechanikę procesu (składowych siły skrawania i procesu tworzenia wiórów), generowania oraz rozpływu ciepła, warunków kontaktu i smarowania, tarcia i zużycia ostrza.

SŁOWA KLUCZOWE: strukturyzowanie ostrzy skrawających, teksturyzowanie ostrzy skrawających, tworzenie wióra, zużycie ostrza

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2022.7.8

12 Sposób na optymalizację obróbki z wykorzystaniem systemów cyfrowych (SANDVIK COROMANT)

Nowe technologie

36 UR20 – nowy cobot przemysłowy o udźwigu 20 kg w portfolio Universal Robots

Obrabiarki

28 TruLaser Station 7000 – kompaktowa stacja do spawania laserowego 3D (TRUMPF POLSKA)
33 Wysokoobrotowe bramowe centra obróbkowe. Dziesięć maszyn, jeden cel (HURCO)

Organizacja produkcji

42 Polskie firmy przemysłowe doceniają potrzebę transformacji organizacyjnej (DASSAULT SYSTÈMES)

Różne

55 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
14 Ponad 19 tysięcy zarejestrowanych gości targów LAMIERA 2022 - Monika Kaczmarek
18 VDMA: robotyka i automatyzacja – rosnące zamówienia kontra zakłócenia w łańcuchach dostaw
20 JIMTOF 2022. The 31st Japan International Machine Tool Fair
24 ITM INDUSTRY EUROPE – targi pełne inspiracji
27 Tajwańskie przedsiębiorstwa na targach ITM INDUSTRY EUROPE
31 Targi obrabiarek i narzędzi TOOLEX w nowej lokalizacji, z konferencją o przyszłości polskiego przemysłu i produkcji
32 6th CIRP Conference on Surface Integrity
32 Ranking szkół wyższych „Perspektywy 2022”
37 Nowa prezes ds. zrównoważonej działalności biznesowej w Sandvik Coromant

Z działalności CIRP

26 Mechanizm formowania powierzchni stopów na bazie niklu przy obróbce laserowej prowadzonej strumieniem wody - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE:

Cięcie wiązką laserową prowadzoną strumieniem wody (waterjet guided laser – WJGL) jest stosunkowo nową techniką precyzyjnej obróbki materiałów trudnoobrabialnych. Ma ona pewne cechy szczególne wynikające z interakcji między laserem, strumieniem wody i przedmiotem obrabianym. Tu omówiono formowanie powierzchni przy obróbce tą techniką stopu na bazie niklu.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

ITA IV okł.
Mitsubishi Materials 11
Sandvik Coromant I okł.
Staleo.pl 41
Targi AMB, Stuttgart 5
Targi TOOLEX, Katowice III okł.
Tungaloy 1
Zrobotyzowany.pl 41
Strona główna Lipiec 2022

Mechanik nr 07/2022

Lipiec 2022

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?
Jarosław Królewski, Krzysztof Rybiński

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?

Wydawnictwo Naukowe PWN

Algokracja jest esejem o możliwościach współczesnego świata biznesu i nauki napędzanego technologiami, ale...

Nasi partnerzy