ENG FB kontakt

24.01.2020

Strona główna Nasze propozycje

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii

05-12-2019
Hybrydowy model priorytetyzacji technologii

Podjęty w monografii problem badawczy dotyczy możliwości wykorzystania w procesie priorytetyzacji technologii hybrydowego modelu, łączącego metody zbiorów przybliżonych (rough sets) oraz metodę Data Envelopment Analysis (DEA) w celu zwiększenia obiektywizmu oceny.

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów

05-12-2019
Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów

Uczenie maszynowe jeszcze kilka lat temu stanowiło niemal wiedzę tajemną. Nieliczni eksperci w tej dziedzinie publikowali materiały w naukowym, matematycznym języku, który wymagał biegłości w algebrze liniowej czy rachunku wektorowym. Korzystano najczęściej z języka Python i jego bibliotek. Obecnie, wraz ze wzrostem popularności uczenia maszynowego, zwiększają się możliwości jego praktycznej implementacji.

Elektroerozyjne i elektrochemiczne metody mikrowytwarzania

05-12-2019
Elektroerozyjne i elektrochemiczne metody mikrowytwarzania

Wiodącym tematem monografii są elektroerozyjne i elektrochemiczne techniki mikrowytwarzania, należące do metod niekonwencjonalnych. Te wzajemnie komplementarne technologie mają szereg cech wspólnych i przez to zbliżone obszary zastosowania, a ponadto mogą być z łatwością zintegrowane w  ramach jednej obrabiarki (zarówno w procesach hybrydowych, jak i sekwencyjnych).

Teoretyczne i doświadczalne podstawy monitorowania oraz oceny wybranych procesów obróbki ściernej i ścierno-erozyjnej z zastosowaniem wysokoczęstotliwościowego sygnału emisji akustycznej.

05-12-2019
Teoretyczne i doświadczalne podstawy monitorowania oraz oceny wybranych procesów obróbki ściernej i ścierno-erozyjnej z zastosowaniem wysokoczęstotliwościowego sygnału emisji akustycznej.

W monografii zawarto opis zagadnień związanych z pomiarem, przetwarzaniem oraz zastosowaniem wysokoczęstotliwościowego sygnału emisji akustycznej do oszacowania stanu czynnej powierzchni ściernic oraz stanu powierzchni kształtowanych w wybranych procesach obróbki ściernej i ścierno-erozyjnej: szlifowania konwencjonalnego, szlifowania elektroero-zyjnego i wygładzania w pojemnikach rotacyjnych.

Uczenie maszynowe w C#. Szybkie, sprytne i solidne aplikacje

04-11-2019
Uczenie maszynowe w C#. Szybkie, sprytne i solidne aplikacje

Ta książka jest przeznaczona dla doświadczonych programistów C#, którzy chcą się nauczyć technik machine learning, deep learning i sztucznej inteligencji. Opisano tu dostępne narzędzia do uczenia maszynowego, dzięki którym można łatwo budować inteligentne aplikacje .NET, wykorzystujące takie rozwiązania, jak: wykrywanie obrazów lub ruchu, wnioskowanie bayesowskie, głębokie uczenie i głęboka wiara.

Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych

04-11-2019
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych

Książka jest wynikiem wieloletnich badań autora nad procesem erozji materiałów trudnoobrabialnych. Genezą jej powstania było opracowanie podstaw technologii obróbki elektroerozyjnej nowych materiałów stosowanych na narzędzia w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz stopów żarowytrzymałych i żaroodpornych wykorzystywanych w przemyśle lotniczym i energetyce.

Opis ruchu układu mechanicznego z więzami jednostronnymi

04-11-2019
Opis ruchu układu mechanicznego z więzami jednostronnymi

Przedmiotem opracowania jest sformułowanie opisu ruchu układu mechanicznego z ograniczeniami jednostronnymi, wyznaczającymi dopuszczalny obszar w przestrzeni konfiguracji układu. Uwagę skupiono głównie na matematycznym opisie zagadnień związanych z oddziaływaniem więzów jednostronnych na ciała układu.

Obróbka skrawaniem. Podstawy, dynamika, diagnostyka

04-11-2019
Obróbka skrawaniem. Podstawy, dynamika, diagnostyka

Książka jest adresowana do studentów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych, jak również do inżynierów mechaników, technologów i pracowników ośrodków badawczych, którzy chcieliby odświeżyć lub rozszerzyć swojąwiedzę w obszarze obróbki skrawaniem.

Nasze propozycje

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii
Ewa Chodakowska

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Podjęty w monografii problem badawczy dotyczy możliwości wykorzystania w procesie priorytetyzacji...

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów
Burak Kanber

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów

Helion

Uczenie maszynowe jeszcze kilka lat temu stanowiło niemal wiedzę tajemną. Nieliczni eksperci w tej...

Nasi partnerzy