ENG FB kontakt

06.12.2021

Strona główna Nasze propozycje

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

03-06-2021
Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Publikacja Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych jest uniwersalnym kompendium wiedzy na temat nowatorskich konwencjonalnych i niekonwencjonalnych hybrydowych procesów obróbki materiałów.

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

29-03-2021
Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy sterowania do różnorodnych zastosowań. Książka "Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji" zawiera podstawowy kurs tego języka, wzbogacając go w liczne przykłady i ćwiczenia pozwalające na nabycie biegłości w praktycznym projektowanie układów ze sprzężeniem zwrotnym.

Cyfryzacja w zarządzaniu

18-03-2021
Cyfryzacja w zarządzaniu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące zarządzania i cyfryzacji w warunkach Gospodarki 4.0. Publikacja stanowi źródło wiedzy dla ośrodków akademickich, menedżerów oraz kadry zarządzającej szczebla lokalnego i centralnego administracji publicznej.

Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

15-03-2021
Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

W monografii przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących całokształtu kontekstów organizacyjnych wdrażania i rozwijania rozwiązań Przemysłu 4.0 w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Omówiono m.in.: bariery, szanse, wyzwania i plany MMŚP w zakresie digitalizacji oraz pionowej i poziomej integracji procesów bazującej na najnowszych rozwiązaniach technologii cyfrowych.

Inżynieria powierzchni, wyd. 2

10-03-2021
Inżynieria powierzchni, wyd. 2

Książka powstała przede wszystkim jako podręcznik dla studentów studiów technicznych na kierunkach: materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn czy inżynieria produkcji. Zainteresuje ona także inżynierów materiałoznawców, mechaników oraz służby utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Sieci neuronowe do przetwarzania informacji

25-02-2021
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji

Książka stanowi oryginalne ujęcie najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztucznych sieci neuronowych oraz ich zastosowań. Jest rozszerzoną i znacznie zmodyfikowaną wersją wcześniejszego wydania podręcznika pod tym samym tytułem.

Utrzymanie ruchu w przemyśle. Informatyka i cyberbezpieczeństwo. Diagnostyka przemysłowa. Praktyka

22-02-2021
Utrzymanie ruchu w przemyśle. Informatyka i cyberbezpieczeństwo. Diagnostyka przemysłowa. Praktyka

W wielu zakładach, zwłaszcza w takich o ruchu ciągłym – z jakimi mamy do czynienia w przemyśle, energetyce, komunikacji i transporcie, gdzie awaryjne zatrzymanie zespołu maszynowego, komputera, serwera czy innego newralgicznego elementu technicznego może doprowadzić do olbrzymich strat czy wręcz katastrofy technicznej i społecznej – ogromne znaczenie ma diagnostyka używanej przez człowieka infrastruktury technicznej.

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

03-06-2020
Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji – L3-L5, prezentacja systemów PRT, APM czy systemów hybrydowych. Przedstawione są również technologie informatyczne (software i hardware) stosowane w tego typu pojazdach i systemach transportu, sztuczna inteligencja i głębokie maszynowe uczenie, wykorzystywane przy tej okazji, układy sensoryczne czy układy HMI (ang. Human Machine Interface).

Strona główna Nasze propozycje

Nasze propozycje

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Wit Grzesik, Adam Ruszaj

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych jest uniwersalnym kompendium wiedzy na temat...

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Nasi partnerzy