ENG FB kontakt

19.05.2019

Strona główna Dla autorów i recenzentów Etyka publikacji

Etyka publikacji

Redakcja miesięcznika Mechanik opiera zasady etyki publikacji na standardach rekomendowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics - COPE) – międzynarodową organizację zrzeszającą wydawców oraz redaktorów czasopism naukowych. Szczegółowy sposób postępowania przedstawia diagram opracowany przez COPE. Zasady recenzowania artykułów naukowych nadsyłanych do miesięcznika Mechanik pozostają w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce.

 

Zasady etyki publikacyjnej zostały opisane w sekcjach:

 

Oczekiwania etyczne wobec autorów

 • Autorzy przygotowują artykuł do publikacji zgodnie z wytycznymi redakcji.
 • Wraz z artykułem naukowym autorzy przesyłają oświadczenie i umowę o przeniesienie praw autorskich.
 • Na autorach spoczywa obowiązek zagwarantowania oryginalności przedłożonych tekstów.
 • Osoby wymienione jako autorzy spełniają definicję autorstwa, tj. miały twórczy wkład w przygotowanie artykułu, napisały szkic tekstu lub miały twórczy udział w jego rozbudowie bądź prowadziły badania i zaakceptowały nadesłaną do redakcji wersję artykułu.
 • Autorzy mają prawo do polemiki z recenzentem i przedstawienia własnej argumentacji.
 • Autorzy nanoszą uzasadnione uwagi recenzentów, a przed publikacją artykułu autoryzują jego finalną wersję.

 

Oczekiwania etyczne wobec recenzentów

Procedura recenzowania artykułów w miesięczniku Mechanik jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

 • Recenzent posiada kompetencje w danej dziedzinie.
 • Recenzent gwarantuje brak konfliktu interesów. W razie podejrzenia, że taki konflikt występuje, powinien poinformować o tym fakcie redakcję zanim przygotuje recenzję.
 • Każdy artykuł recenzowany jest na formularzu recenzji. Recenzent przedstawia jednoznaczną rekomendację odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji.
 • Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności w sprawie powierzonej mu pracy. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek wykorzystanie recenzowanej pracy.
 • Recenzent jest zobowiązany do zachowania obiektywizmu i powstrzymania się od osobistej krytyki, a ocenę powinien uzasadnić, przedstawiając własną argumentację.

 

Odpowiedzialność redakcji

Zespół redakcyjny miesięcznika Mechanik:

 • dokonuje wstępnej oceny nadesłanych artykułów pod kątem ich wartości merytorycznych i zgodności z tematyką czasopisma,
 • weryfikuje, czy nadesłany materiał jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów,
 • sprawdza oryginalność tekstu,
 • przygotowuje i przesyła artykuł do recenzji,
 • informuje autora o ewentualnych uwagach recenzenta (obowiązuje system double-blind review process),
 • we współpracy z autorami przygotowuje artykuły do publikacji.

 

Postępowanie w przypadku nadużyć

W trosce o reputację miesięcznika Mechanik redakcja rezerwuje sobie prawo do podjęcia działań w przypadkach, gdy:

 • w artykule pojawia się plagiat innej pracy,
 • w artykule wykorzystano objęte prawami autorskimi materiały strony trzeciej bez jej zgody lub bez uznania tego faktu,
 • są uzasadnione wątpliwości odnośnie do autorstwa lub współautorstwa artykułu.

 

Wszystkie wątpliwości redakcja najpierw wyjaśnia bezpośrednio z autorem, a w przypadkach bezspornych nadużyć może podjąć takie kroki, jak:

 • opublikowanie sprostowania,
 • wycofanie artykułu (także z mediów elektronicznych),
 • przedstawienie sprawy wydziałowi lub instytucji, w której autor jest afiliowany,
 • skorzystanie z innych dostępnych środków prawnych.

 

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy