ENG FB kontakt

16.09.2019

Strona główna Grudzień 2015 Analiza dokładności odwzorowania geometrii odcinka żuchwy wykonanego technologią FDM

Analiza dokładności odwzorowania geometrii odcinka żuchwy wykonanego technologią FDM

The analysis of accuracy part of mandible manufactured with use FDM technology

Grzegorz Budzik, Tomasz Dziubek, Paweł Turek, Julian Traciak   |   13-11-2015

Mechanik nr 12/2015 - Wersje autorskie artykułów z I Krajowej Konferencji Naukowej "Szybkie prototypowanie Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary" zamieszczone na płycie CD

STRESZCZENIE: Proces badawczy został przeprowadzony na 4 pacjentach. Wydruki modeli odcinków żuchwy, wykonano na drukarce Fortus 360 mc. Pomiar geometrii modeli, przeprowadzono na systemie optycznym Atos II Triple Scan. Proces weryfikacji dokładności i precyzji wykonania modeli, przeprowadzono na oprogramowaniu Focus Inspection.

SŁOWA KLUCZOWE: żuchwa, inżynieria rekonstrukcyjna, dokładność, światło strukturalne

ABSTRACT: The research process was performed on 4 patients. Models part of mandible were manufactured on the Fortus 360 mc printer. The measurements of models were made on an optical system Atos II Triple Scan. The final results which performs analysis accuracy and precision of manufactured models was made on Focus Inspection software

KEYWORDS: mandible, reverse engineering, accuracy, structure light

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Mehra Pushkar , Miner Jeremey , D’Innocenzo Richard , Nadershah Mohammed. “Use of 3-d stereolithographic models in oral and maxillofacial surgery” Journal of Maxillofacial and Oral Surgery, (2011) ,10(1), s. 6-13.
 • Budzik Grzegorz, Burek Jan, Dziubek Tomasz, Markowska Olimpia, Turek Paweł, Pakla Paweł. Zastosowanie technologii Rapid Prototyping w procesie rekonstrukcji obszarów twarzoczaszki” Mechanika w Medycynie 12, (2014), s. 16-29.
 • Markowska Olimpia, Budzik Grzegorz. „Innowacyjne metody wytwarzania implantów kostnych za pomocą inżynierii odwrotnej (RE) oraz technik szybkiego prototypowania (RP)”, Mechanik 85, (2012), 2CD.
 • Budzik Grzegorz, Burek Jan, Dziubek Tomasz, Gdula Michał, Płodzień Marcin, Turek Paweł. „Analiza dokładności modelu kości jarzmowej, wykonanego na 5-osiowym centrum obróbkowym” Mechanik 88 (2015), 2CD.
 • Burek Jan, Turek Paweł. ”Dokładność kształtu modelu szczęki dolnej wykonanego metodą technologii przyrostowej”. Mechanik (2012), 85, nr 5-6, s. 510-513.
 • Budzik Grzegorz, Turek Paweł, Dziubek Tomasz, Markowska Olimpia. „Wpływ zmiany grubości warstwy na dokładność odwzorowania geometrii żuchwy wykonanej metodą FDM” PAK (2014), nr 12, s. 1174-1177.
 • El-Katatny Ihab, Masood S.H., Morsi Y.S. “Error analysis of FDM fabricated medical replicas” Rapid Prototyping Journal (2010), 16/1, s. 36–43.
 • Dąbrowski Jarosław, Przybysz Jan, Piętka Tomasz, Domański Wojciech, Chloupek Aldona, Krzymański Grzegorz. „Tytanowe płyty rekonstrukcyjne w odtwarzaniu ciągłości żuchwy” Czas Stomatologii (2010), 63, 11, s. 663-67.
 • Newman Timothy, Yi Hong. “A survey of the marching cubes algorithm” Computers and Graphics (2006), 30 (5), s. 854-879.
 • Jain Pranja, Kuthe A. M. “Feasibility Study of Manufacturing Using Rapid Prototyping: FDM Approach” Procedia Engineering (2013), 63, s. 4-11.
 • Marciniec Adam, Budzik Grzegorz, Dziubek Tomasz, Sobolewski Bartłomiej, Zaborniak Małgorzata. „Determine the precision of aviation bevel gear, made by the selected incremental techniques and using an optical scanner Atos II Triple scan” Diagnostyka (2015), Vol. 16, No.1, s. 63-66.
 • Kudasik Tomasz, Markowska Olimpia, Miechowicz Sławomir. „Wykorzystanie optycznych pomiarów współrzędnościowych w określeniu dokładności geometrycznej prototypów implantów czaszkowych wykonanych technologią RP” PAK (2014), nr. 04, s. 195-198.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2015.12.550

Pobierz plik / download

Grzegorz Budzik, Tomasz Dziubek, Paweł Turek, Julian Traciak: Analiza dokładności odwzorowania geometrii odcinka żuchwy wykonanego technologią FDM (The analysis of accuracy part of mandible manufactured with use FDM technology) (PDF, ~0,5 MB)

Nasze propozycje

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.
Sarah E. Kreps

Drony. Wprowadzenie. Technologie. Zastosowania.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Autorka – była oficer Sił Powietrznych USA, a obecnie pracownica naukowa i politolożka – omawia w...

Lutowanie w budowie maszyn
Jerzy Nowacki, Marcin Chudziński, Przemysław Zmitrowicz

Lutowanie w budowie maszyn

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka jest poświęcona lutowaniu – jednej z najstarszych metod spajania. Przedstawiono w niej...

Podstawy projektowania hydraulicznych maszyn zębatych
Jarosław Stryczek

Podstawy projektowania hydraulicznych maszyn zębatych

Wydawnictwo PWN

Autor zajmuje się hydraulicznymi maszynami zębatymi od ponad 40 lat. Początkowo pracował sam, od...

Mieczysław Wolfke. Gdyby mi dali choć pół miliona... Biografia
Krzysztof Petelczyc, Ewelina Kędzierska

Mieczysław Wolfke. Gdyby mi dali choć pół miliona... Biografia

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Biografia Mieczysława Wolfkego to książka o człowieku zakochanym w nauce, ale też patriocie, który...

Nasi partnerzy