ENG FB kontakt

26.03.2019

Strona główna Styczeń 2019 Analiza modelu 3D z mikrotomografu komputerowego w środowisku CAE *

Analiza modelu 3D z mikrotomografu komputerowego w środowisku CAE *

Analysis of a 3D model obtained from a computer microtomograph in a CAE environment

Henryk Bąkowski, Damian Hadryś, Antoni John   |   29-12-2018

Mechanik nr 01/2019 - CAD/CAM/CAE

STRESZCZENIE: Import danych z mikrotomografu komputerowego można wykonać za pomocą darmowego narzędzia, jakim jest program FIJI. Pozwala on na zapisanie obrazu otrzymanego z mikrotomografu w formie bezstratnej *.raw do formatu *.stl po uprzedniej konwersji siatki trójkątów. W programie GMSH model geometryczny umożliwia wygenerowanie siatki elementów skończonych i wyeksportowanie do solvera MES.

SŁOWA KLUCZOWE: model 3D CAD, mikrotomograf

ABSTRACT: Data import from a computer microtomograph can be performed using a free tool, ie the FIJI program. The possibilities of this program allow you to save the image obtained from the microtomograph in a lossless (*.raw) format to *.stl format. In the GMSH program, the geometric model allows you to generate a mesh and export to a FEM solver.

KEYWORDS: model 3D CAD, microtomograph

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Bąkowski H., Stanik Z. “Applications of FEM for explanation of influence of the operating parameters upon failure wear of the piston in a diesel engine”. Mechanik. 4 (2010): s. 298–299.
  • Botha Ch. “DeVIDE The Delft Visualisation and Image processing Development Environment”. The Netherlands: TU Delft, 30 May 2005.
  • Burger W., Burge M. “Digital Image Processing. An Algorithmic Introduction Using Java”. Sprinter, 2008.
  • Budzik G., Dziubek T., Turek P. „Budowa tomograficznych systemów komputerowych”. Problemy Nauk Stosowanych. 3 (2015): s. 005–014.
  • home.agh.edu.pl/~tarasiuk/MINT/index.php/tomografia (dostęp: 19.11.2018 r.).
  • fiji.sc/Fiji (dostęp: 19.11.2018 r.).
  • Bąkowski H., Posmyk A. “Finite elements method aided analysis of the wear of some selected sub-assemblies in technical means of transport”. Finite element method for transport applications. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.
  • Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. “The finite element method ”. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.1.9

 

* Artykuł recenzowany

Pobierz plik / download

Henryk Bąkowski, Damian Hadryś, Antoni John: Analiza modelu 3D z mikrotomografu komputerowego w środowisku CAE (Analysis of a 3D model obtained from a computer microtomograph in a CAE environment) (PDF, ~1 MB)

Nasze propozycje

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie III zmienione i uaktualnione
Wit Grzesik

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie III zmienione i uaktualnione

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja ta stanowi bogate kompendium wiedzy o procesie skrawania i jego zastosowaniach w przemyśle. W...

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania
Andrzej Jaskulski

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które chcą się nauczyć projektowania wyrobów (obejmującego...

Nasi partnerzy