ENG FB kontakt

09.12.2019

Strona główna Luty 2019 Analiza struktury geometrycznej powierzchni systemów powłokowych antygraffiti przeznaczonych do zabezpieczania taboru kolejowego *

Analiza struktury geometrycznej powierzchni systemów powłokowych antygraffiti przeznaczonych do zabezpieczania taboru kolejowego *

Analysis of the surface geometric structure of the anti-graffiti coating systems intended for rolling stock

Norbert Radek, Łukasz Pasieczyński, Jacek Pietraszek, Jozef Bronček   |   02-02-2019

Mechanik nr 02/2019 - Metrologia techniczna

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości systemów powłokowych antygraffiti do zabezpieczania taboru kolejowego. Ocenę tych właściwości przeprowadzono na podstawie pomiarów struktury geometrycznej powierzchni oraz analizy mikrostruktury. Badano następujące systemy powłokowe antygraffiti: XPC 60011, XPC 60012, XPC 60036, BO100-AGR. Składały się one z następujących warstw: antykorozyjnego podkładu epoksydowego, szpachli, podkładu wypełniającego, lakieru bazowego oraz bezbarwnych lakierów antygraffiti. Powłoki zostały naniesione na próbki ze stali S355 za pomocą pistoletów firmy SATA. Ze względu na swoje właściwości systemy powłokowe antygraffiti mogą być z powodzeniem stosowane do zabezpieczania pojazdów szynowych.

SŁOWA KLUCZOWE: system powłokowy antygraffiti, struktura geometryczna powierzchni, tabor kolejowy

ABSTRACT: The paper presents the results of the properties of anti-graffiti coating systems for rolling stock. The determination was based on measurements of surface geometric structure and analysis of microstructure. The tests were carried out on the following anti-graffiti coating systems: XPC 60011, XPC 60012, XPC 60036, BO100-AGR. The above systems consisted of the following layers: corrosion epoxy primer, putty, primer filler, basecoat and clearcoats anti-graffiti. The coatings were applied to the sample with S355 steel using guns SATA. Because of its properties, anti-graffiti coating systems can be successfully used on rail vehicles.

KEYWORDS: anti-graffiti coating system, surface geometric structure, rolling stock

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Kotnarowska D. „Destrukcja powłok polimerowych pod wpływem czynników eksploatacyjnych”. Monografia. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2013.
 • Pasieczyński Ł., Radek N., Radziszewska-Wolińska J. “Operational properties of anti-graffiti coating systems for rolling stock”. Advances in Science and Technology Research Journal. 12, 1 (2018): s. 127–134.
 • Radek N., Pasieczyński Ł., Makrenek M., Dudek A. “Mechanical properties of anti-graffiti coating systems used in the railway industry”. Materials Research Proceedings. 5 (2018): s. 243–247.
 • PN-ISO 4287:1999/A1:2010 Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa – Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni.
 • PN-EN ISO 25178-2:2012 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna – Część 2: Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni.
 • PN-EN ISO 25178-3:2012 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna – Część 3: Specyfikacje operatorów.
 • Adamczak S., Makieła W. “Analyzing variations in roundness profile parameters during the wavelet decomposition process using the Matlab environment”. Metrology and Measurement Systems. XVIII, 1 (2011): s. 25–34.
 • Adamczak S., Świderski J., Dobrowolski T. „Analiza wpływu gęstości próbkowania poziomego na parametry chropowatości”. Mechanik. 4 (2017): s. 332–334.
 • Miller T., Adamczak S., Świderski J., Wieczorowski M., Łętocha A., Gapiński B. “Influence of temperature gradient on surface texture measurements with the use of profilometry”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. 65, 1 (2017): s. 53–61.
 • Oczoś K., Lubimov V. „Struktura geometryczna powierzchni”. Rzeszów: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 2003.
 • Grzesik W. „Wpływ topografii powierzchni na właściwości eksploatacyjne części maszyn”. Mechanik. 8–9 (2015): s. 587–593.
 • Zawada-Tomkiewicz A., Storch B. „Analiza struktury geometrycznej powierzchni z wykorzystaniem krzywej udziału materiału”. Mechanik. 11 (2016): s. 1728–1729

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.2.21

 

* Artykuł recenzowany

 

Pobierz plik / download

Norbert Radek, Łukasz Pasieczyński, Jacek Pietraszek, Jozef Bronček: Analiza struktury geometrycznej powierzchni systemów powłokowych antygraffiti przeznaczonych do zabezpieczania taboru kolejowego (Analysis of the surface geometric structure of the anti-graffiti coating systems intended for rolling stock) (PDF, ~1,2 MB)

Nasze propozycje

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii
Ewa Chodakowska

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Podjęty w monografii problem badawczy dotyczy możliwości wykorzystania w procesie priorytetyzacji...

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów
Burak Kanber

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów

Helion

Uczenie maszynowe jeszcze kilka lat temu stanowiło niemal wiedzę tajemną. Nieliczni eksperci w tej...

Nasi partnerzy