ENG FB kontakt

27.01.2020

Strona główna Lipiec 2015 Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym

Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym

Analysis of oat grain mass separation in rotary cleaning device

Zbigniew Krzysiak, Waldemar Samociuk, Grzegorz Bartnik, Sławomir Wierzbicki, Leszek Krzywonos, Anna Skic, Jarosław Tatarczak, Piotr Brodzki, Grzegorz Kalita   |   23-06-2015

Mechanik nr 07/2015 - Artykuły z XIX Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji zamieszczone płycie CD

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono analizę wydzielania masy ziarna owsa w nowym rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. W urządzeniu tym wykorzystano obrotowe sito stożkowe. Czyszczenie ziarna polega na połączeniu przesiewania na sitach stożkowych z separacją pneumatyczną. Urządzenie umożliwia rozdzielenie mieszaniny czyszczonej na cztery frakcje. Analiza wydzielania masy ziarna owsa potwierdziła jego przydatność jako stacjonarnego urządzenia czyszczącego. Przedstawione urządzenie czyszczące jest praktycznym przykładem wykorzystania systemów CAD do wytwarzania nowych urządzeń. Analizę wyników badań opracowano w programie Statistica.

SŁOWA KLUCZOWE: rotacyjne urządzenie czyszczące, czyszczenie ziarna, ziarno owsa, sito stożkowe.

ABSTRACT: The paper presents the analysis of oat grain mass separation in the innovative rotary cleaning device of rotary conical sieve-based construction. The cleaning process combines the sieving operation on the conical sieves and pneumatic separation. The cleaning device facilitates the separation of the treated mixture into four fractions. The analysis of oat grain mass separation has confirmed its usability as stationary grain cleaner. The presented cleaning device is a genuine example of the CAD system applicability for creating novel equipment.

KEYWORDS: rotary cleaning device, grain separation, oat grain, conical sieve.

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Brown L., Rosner B., Willet W.W. i wsp.: Cholesterol lowering effect of dietary fiber. A metaanalysis, Am. J. Clin. Nut, 69, 1999, pp. 30-42.
 • Gibiński M., Gumul D., Korus J.: Prozdrowotne właściwości owsa i produktów owsianych, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2005.
 • Grochowicz J.: Maszyny do czyszczenia i sortowania, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin 1994.
 • Kiryluk J., Gąsiorowski H., Kowalewski W.: Otręby owsiane produkt, który zdobywa świat, Przegląd Zbożowo-Młynarski, 2004.
 • Krzysiak Z.: Budowa nowego rotacyjnego urządzenie czyszczącego, Mechanik, nr 2/2012, Miesięcznik Naukowo-Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 153/14.
 • Krzysiak Z.: Ocena czyszczenia ziarna żyta w nowym, rotacyjnym urządzeniu czyszczącym, Mechanik, nr 2/2013, Miesięcznik Naukowo-Techniczny, Agenda Wydawnicza SIMP, s. 143/20.
 • Krzysiak Z.: Urządzenie do oczyszczania ziarna, Urząd Patentowy RP, Wzór użytkowy, nr Ru 65892 (PL 65892 Y1), Warszawa 2012.
 • Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka z pakietem STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Magiera R.: Modele i metody statystyki matematycznej, Oficyna Wyd. GiS, Warszawa 2002.
 • Paczkowska M., Kunachowicz H.: Zawartość włókna pokarmowego frakcji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wybranych produktach zbożowych, Żyw. Człow. Metab, 34, 2007 s. 824-827.
 • Pereira M.A., O’Reilly E., Augustsson K. i wsp.: Dietary fiber and risk of coronary heart disease. A pooled analysis of cohort studies, Arch Inter Med, 2004, pp. 370-376.
 • Polański Z.: Planowanie doświadczeń w technice, PWN, Warszawa 1984.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2015.7.260

Pobierz plik / download

Zbigniew Krzysiak, Waldemar Samociuk, Grzegorz Bartnik, Sławomir Wierzbicki, Leszek Krzywonos, Anna Skic, Jarosław Tatarczak, Piotr Brodzki, Grzegorz Kalita: Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym (Analysis of oat grain mass separation in rotary cleaning device) (PDF, ~0,4 MB)

Nasze propozycje

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii
Ewa Chodakowska

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Podjęty w monografii problem badawczy dotyczy możliwości wykorzystania w procesie priorytetyzacji...

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów
Burak Kanber

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów

Helion

Uczenie maszynowe jeszcze kilka lat temu stanowiło niemal wiedzę tajemną. Nieliczni eksperci w tej...

Nasi partnerzy