ENG FB kontakt

23.01.2020

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2015 Badania procesu czyszczenia ściernicy w procesie szlifowania CFG stopu Inconel 718

Badania procesu czyszczenia ściernicy w procesie szlifowania CFG stopu Inconel 718

Studies of grinding wheel cleaning process in CFG grinding of Inconel alloy

Łukasz Żyłka, Robert Babiarz, Marcin Płodzień, Anna Bazan, Mateusz Gaweł   |   21-08-2015

Mechanik nr 08/09/2015 - Wersje autorskie artykułów z XXXVIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej zamieszczone na płycie CD

STRESZCZENIE: Istotną rolę w procesie szlifowania CFG stopu Inconel odgrywa czyszczenie ściernicy podczas obróbki. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na warunki czyszczenia jest konstrukcja dyszy czyszczącej, odpowiednie jej ustawienie względem ściernicy oraz dobór warunków wypływu chłodziwa z dyszy. Przeprowadzono badania doświadczalne szlifowania stopu Inconel 718 dla dwóch dysz czyszczących oraz różnego ich ustawienia względem ściernicy. Przeprowadzono próby szlifowania z różnymi parametrami wypływu chłodziwa z dyszy. Określono wpływ warunków czyszczenia ściernicy na składowe siły szlifowania oraz chropowatość szlifowanej powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, stop Inconel, czyszczenie ściernicy, ciśnienie chłodziwa

ABSTRACT: An important role in the CFG grinding process of Inconel alloys perform grinding wheel cleaning during grinding. An important aspect which affects the result of the grinding wheel cleaning process are cleaning nozzle construction, positioning the nozzle relative to grinding wheel and selection of coolant pressure and the coolant flow parameters. Experimental studies of grinding of Inconel 718 alloy were conducted with two different cleaning nozzles and different their positioning relative to grinding wheel. Grinding tests were realized with different parameters of outflow of coolant from the cleaning nozzle. The effect of cleaning conditions on grinding forces and the quality of ground surface was defined.

KEYWORDS: grinding, Inconel alloy, grinding wheel cleaning, coolant pressure

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Adibi H., Rezaei S. M., Sarhan Ahmed A. D., Investigation on using high-pressure fluid jet in grinding process for less wheel loaded areas, Int J Adv Manuf Technol 70:2233–2240, 2014
 • Babiarz R., Żyłka Ł., Płodzień M.: Badania wpływu parametrów doprowadzenia chłodziwa na proces szlifowania CFG stopu Inconel. Mechanik nr 9/2014, CD, s. 1-3
 • Babiarz R., Żyłka Ł., Koncepcja budowy układu wysokociśnieniowego chłodzenia procesu szlifowania stopów lotniczych. Mechanik nr 9/2014, CD, s. 4-7
 • Baines-Jones V.A., Morgan M.N., Batako A.D., Brown E., Modelling and simulation of grinding fluid nozzles, The 6th International Conference on Manufacturing Research (ICMR08) Brunel University, UK, 9-11th September 2008
 • Cameron A., Bauer R., Warkentin A.: An investigation of the effects of wheel-cleaning parameters in creep-feed grinding. International Journal of Machine Tools & Manufacture 50 (2010) 126-130
 • Grigoriev S. N., Starkov V. K., Gorin N. A., Krajni P., Kopač J., Creep-Feed Grinding: An Overview of Kinematics, Parameters and Effects on Process Efficiency, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 60(2014)4, 213-220
 • Gviniashvili V., Webster J., Rowe B., Fluid Flow and Pressure in the Grinding Wheel Workpiece Interface, AMTTREL School of Engineering, Liverpool John Moores University,
 • Gviniashvili V.K., Woolley N.H., Rowe W.B., Useful coolant flowrate in grinding, International Journal of Machine Tools & Manufacture 44 (2004) 629–636, Liverpool
 • Heinzel C., Antsupov G.: Prevention of wheel clogging in creep feed grinding by efficient tool cleaning. CIRP Annals – Manufacturing Technology 61 (2012) 323-326
 • Kapłonek W., Nadolny K.: Assessment of the grinding wheel active surface condition using SEM and image analysis techniques. Journal of The Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 35(2013)3, pp. 207-215, DOI: 10.1007/s40430-013-0018-x.
 • Malkin S., Changsheng G.: Grinding technology. Theory and Applications of Machining with Abrasives. Industrial Press, 2008
 • Morgan M.N., Jackson A.R., Wu H., Baines-Jones V., Batako A., Rowe W.B., Optimisation of fluid application in grinding, CIRP Annals - Manufacturing Technology 57 (2008) 363–366, Liverpool
 • Nadolny K.: A review on single-pass grinding processes. Journal of Central South University of Technology, 20(2013)6, pp. 1502-1509, DOI: 10.1007/s11771-013-1641-5.
 • Nadolny K., Plichta J., Sutowski P.: Regeneration of the grinding wheel active surface using high-pressure hydro-jet. Journal of Central South University of Technology, 21(2014)8, pp.3107-3118.
 • Oğuz Çolak: Investigation on Machining Performance of Inconel 718 under High Pressure Cooling Conditions. Journal of Mechanical Engineering 58(2012)11, 683-690.
 • Płodzień M., Żyłka Ł., Babiarz R.: Konstrukcja i obliczenia dysz wysokociśnieniowych stosowanych w szlifowaniu CFG stopów lotniczych. Mechanik nr 9/2014, CD, s. 280-283
 • Sikora M., Lajmert P., Ostrowski D., Kruszyński B.: Szlifowanie stopów niklu na szlifierce kłowej do wałków. Mechanik nr9/2014, CD, s. 289-292

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2015.8-9.405

Pobierz plik / download

Łukasz Żyłka, Robert Babiarz, Marcin Płodzień, Anna Bazan, Mateusz Gaweł: Badania procesu czyszczenia ściernicy w procesie szlifowania CFG stopu Inconel 718 (Studies of grinding wheel cleaning process in CFG grinding of Inconel alloy) (PDF, ~0,8 MB)

Nasze propozycje

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii
Ewa Chodakowska

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Podjęty w monografii problem badawczy dotyczy możliwości wykorzystania w procesie priorytetyzacji...

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów
Burak Kanber

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów

Helion

Uczenie maszynowe jeszcze kilka lat temu stanowiło niemal wiedzę tajemną. Nieliczni eksperci w tej...

Nasi partnerzy