ENG FB kontakt

21.10.2020

Strona główna Maj-Czerwiec 2016 Badania reologiczne mas ceramicznych służących do otrzymywania propantów *

Badania reologiczne mas ceramicznych służących do otrzymywania propantów *

Rheological studies of ceramic slurries used for the preparation of the proppants

Dorota Zarzycka, Paweł Wiśniewski, Jarosław Mizera   |   27-05-2016

Mechanik nr 05/06/2016 - 5. Międzynarodowa Konferencja IMT 2016

STRESZCZENIE: Celem badań było opracowanie mas lejnych z surowców głównie pochodzenia krajowego do otrzymania propantów ceramicznych metodą suszenia rozpyłowego. Sporządzono masy lejne z kaolinu, gliny, boksytu oraz mieszanki tych surowców z 5 i 10% wag. dodatkiem popiołu pochodzącego ze spalania węgla brunatnego. Przygotowane masy lejne poddawano badaniom reologicznym. Zastosowano cztery deflokulanty, które wprowadzono w ilości 0,25% wag. w stosunku do fazy stałej.

SŁOWA KLUCZOWE: masy lejne, badania reologiczne, lepkość, deflokulant, propant

ABSTRACT: The aim of the research was to develop mixtures from domestic raw materials which are used for ceramic proppants generation by the method of spray drying The subject of the study were slurries prepared with kaolin, clay, bauxite and mixtures of these materials with 5 and 10% wt. addition of ash from the combustion of brown coal. Prepared slurries were tested for their rheology. Deflocculants were four organic compounds in amount of 0.25% by weight relative to the solid phase.

KEYWORDS: ceramic slurries, rheological properties, viscosity, deflocculant, proppant

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Widaj J., Izak P., Myszka S., Myszka H., Knypl M. „Ceramiczna masa lejna, zwłaszcza do otrzymywania granulatu przy użyciu suszarni rozpyłowej”. Opis patentowy 104826, (1979) Polska.
  • Eldred B.T., Wilson B.A., Gardinier C.F., Duenckel R.J. „Proppant Particles Formed from Slurry Droplets and Method of Use”. US Patent 20120227968 A1 (2012).
  • Dziubak C., Szamałek K., Bylina P. „Ocena możliwości wytwarzania propantu ceramicznego metodą «granulowanie-spiekanie». Szkło i Ceramika. R. 63, nr 5 (2012): s. 2÷6.
  • Pampuch R., Haberko K., Kordek M. Nauka o procesach ceramicznych. Warszawa: Wyd. PWN, 1992.
  • Izak P. Reologia mas ceramicznych. Wyd. AGH, 2012.
  • Szmidt-Szałowski K., Szafran M., Bobryk E., Sentek J. „Właściwości reologiczne mas ceramicznych”. Technologia chemiczna, Przemysł nieorganiczny. Wyd. PWN, rozdz.19.3.
  • Małek M., Wiśniewski P., Matysiak H., Kurzydłowski K.J. „Technological properties of ceramic slurries based on aluminium III oxide for ceramic shell moulds fabrication”. Mechanik. R. 88, nr 2CD (2015): pp. 127/235÷242.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.5-6.63

Pobierz plik / download

Dorota Zarzycka, Paweł Wiśniewski, Jarosław Mizera: Badania reologiczne mas ceramicznych służących do otrzymywania propantów (Rheological studies of ceramic slurries used for the preparation of the proppants) (PDF, ~0,4 MB)

Nasze propozycje

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski:

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji – L3-L5,...

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy, potrzebną...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły dzisiejsze...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta, członka the...

Nasi partnerzy