ENG FB kontakt

27.01.2020

Strona główna Aktualności Wydarzenia Huby Innowacji Cyfrowych - rusza nowy projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Huby Innowacji Cyfrowych - rusza nowy projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

06-08-2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomia projekt wspierający powstawanie Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub), które mają być ośrodkami świadczenia usług, testowania i demonstrowania technologii cyfrowych dla nowoczesnego przemysłu. Jest to jeden z projektów wzmacniających integrowanie polskiego ekosystemu Przemysłu 4.0 w Polsce, co jest również jednym z głównych celów powołanej przez Ministerstwo Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. W programie ministra Fundacja czuwa nad merytorycznym zakresem usług doradczych, szkoleniowych i demonstracyjnych, wyznaczając ramy standardu realizowanych projektów oraz uczestnicząc w komitecie sterującym.

 

 

Cel i adresaci programu Digital Innovation Hubs

Celem programu jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które posiadają zdolność do pełnienia roli Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs), wypracowanie dobrych praktyk i standaryzacja świadczonych przez nie usług wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktowej, usługowej oraz organizacyjnej transformacji, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Adresatami programu są przedsiębiorcy, którzy mają potrzebę implementacji rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0. Uprawnieni do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu ministra są HUBy Innowacji Cyfrowych, tj. związki/konsorcja zawarte pomiędzy podmiotami takimi jak: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, klastry innowacyjne oraz organizacje pozarządowe.

Wsparcie może obejmować wdrożenie następujących technologii:

 • łączność w technologii 5G,
 • algorytmy uczące się (Sztuczna Inteligencja), w tym systemy autonomiczne,
 • Internet Rzeczy (IoT),
 • BIM (Building Information Modelling),
 • chmura obliczeniowa,
 • technologie kwantowe (Quantum Computing),
 • rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR),
 • automatyka i robotyka (Computer Integrated Manufacturing),
 • cyberbezpieczeństwo,
 • technologie przyrostowe (druku 3D),
 • mikroelektronika

 

Oczekiwane efekty

Uczestnicy programu będą zobowiązani do realizacji co najmniej trzech spośród poniższych działań.

 1. informacyjno-promocyjnych, których celem jest skuteczne dotarcie do jak najszerszej grupy przedsiębiorców z informacjami o:
  • potencjale transformacji cyfrowej i jej skutkach dla modeli biznesowych,
  • stanie aktualnie zachodzących zmian technologicznych w ramach wytwarzania produktów i świadczenia usług,
  • potencjale najnowocześniejszych technologii cyfrowych, roli jaką odgrywają i korzyści z ich zastosowania,
  • możliwości skorzystania z innych działań realizowanych przez dany Hub.
 2. demonstracyjnych, których celem jest umożliwienie praktycznego zapoznania się przedsiębiorców z procesami opartymi na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych oraz możliwością ich wykorzystania w wytwarzaniu własnych produktów lub świadczeniu własnych usług, włącznie z możliwością symulacji wybranych procesów danego przedsiębiorcy, w tym także wykonania prototypów.
 3. edukacyjno-szkoleniowych, których celem jest przekazanie przedsiębiorcom i ich (potencjalnym) pracownikom wiedzy z zakresu najnowocześniejszych technologii cyfrowych i umiejętności stosowania ich do unowocześnienia sposobu wytwarzania produktów lub świadczenia usług, ewentualnie do wytwarzania przez danego przedsiębiorcę nowych produktów lub świadczenia nowych usług.
 4. doradczych, których celem jest wskazanie przez Hub możliwości wprowadzenia optymalizacji lub innowacji w istniejącym sposobie wytwarzania produktów lub świadczenia usług, ewentualnie wytwarzania przez danego przedsiębiorcę nowych produktów lub świadczenia nowych usług opartych na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych. Działania doradcze mogą być zakończone przygotowaniem dla danego przedsiębiorcy dokumentu dotyczącego planu transformacji cyfrowej jego przedsiębiorstwa.
 5. Implementacyjnych tj.:
  • wdrożeniowych, których celem jest wsparcie zastosowania w działalności przedsiębiorcy rozwiązań opartych na najnowocześniejszych technologiach cyfrowych, w formie pomocy przy integracji i uruchamianiu nowych: maszyn, urządzeń oraz oprogramowania,
  • integrujących, których celem jest ułatwienie przez Hub przekazywania, wymiany doświadczeń i budowa sieci kompetencji.

 

 

Szczególnie pożądaną formą integracji powyższych usług jest fabryka ucząca (learning factory).

 

Aplikacje do programu

Aplikacja do programu oparta będzie na modelu Business Model Canvas autorstwa M. Ostenwaldera (opisanego w książce „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera), według którego aplikujący definiują propozycje wartości dla klienta, identyfikują docelowych klientów oraz wskazują wymagane do tego działania, zasoby, kanały dotarcia, partnerów i strukturę kosztów.

 

Źródło: http://tworzycinaczej.pl/biznes-model-canvas/

 

Kwalifikacja uczestników do programu będzie oceniana według kryteriów formalnych i merytorycznych określonych w regulaminie.

 

Ważne informacje

Kontakt: konkursdih@mpit.gov.pl

Do pobrania: Program Ministra na lata 2019 – 2021 „Przemysł 4.0.”

Okres naboru do programu trwa przez 30 dni od dnia ogłoszenia właściwego konkursu. Natomiast sam program do 15 listopada 2021 r. Jeszcze nie został ogłoszony regulamin konkursu, więc warto śledzić dalsze komunikaty.

 

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Nasze propozycje

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii
Ewa Chodakowska

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Podjęty w monografii problem badawczy dotyczy możliwości wykorzystania w procesie priorytetyzacji...

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów
Burak Kanber

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów

Helion

Uczenie maszynowe jeszcze kilka lat temu stanowiło niemal wiedzę tajemną. Nieliczni eksperci w tej...

Nasi partnerzy