ENG FB kontakt

22.01.2019

Strona główna Aktualności Kalendarium Konferencje i sympozja 2018

Konferencje i sympozja 2018

16-01-2018

WYBRANE KONFERENCJE I SYMPOZJA


 

24÷28.02.2018 r.
57. Sympozjon „Modelowanie w Mechanice”

Główne tematy sympozjonu to: modelowanie zjawisk mechanicznych, metody modelowania, projektowanie optymalne i sterowanie – w odniesieniu do maszyn, konstrukcji, materiałów, procesów technologicznych i organizmów żywych, z uwzględnieniem zagadnień interdyscyplinarnych, w których zjawiska mechaniczne mają decydujące znaczenie.

Organizatorzy: Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) oraz Komitet Mechaniki PAN

Miejsce sympozjonu: Ustronie

Więcej informacji:  www.goptmts.pl

 

 

21.03.2018 r.
Cykl międzynarodowych warsztatów 2018 - Metrologia 3D w odlewnictwie i procesach odlewniczych

Warsztaty to spotkanie branżowe dla konstruktorów, producentów narzędzi jak również specjalistów z zakresu badań i rozwoju, produkcji i zapewnienia jakości. Warsztaty zagwarantują możliwość zdobycia wiedzy na temat zastosowania optycznej metrologii 3D w przemyśle odlewniczym.

Organizator: Lenso Sp. z o.o.

Miejsce: Swadzim / k Poznania

Więcej informacji: http://www.gom-workshop.com/pl/?L=16

 

 

23÷25.04.2018 r.
European Young Engineers Conference

Konferencja adresowana jest do młodych naukowców interesujących się inżynierią procesową, biomedyczną i chemiczną, a także nanotechnologią i dziedzinami pokrewnymi.

Organizatorzy: Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej, działające przy Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, oraz Fundacja Młodej Nauki

Miejsce konferencji: Warszawa

Więcej informacji: www.eyec.ichip.pw.edu.pl

 

 

25÷26.04.2018 r.
Polskie Forum Hartownicze


Tematyka Forum dotyczy zagadnień związanych z samymi procesami obróbki cieplnej, kontrolą procesów, utrzymaniem ruchu, zapewnianiem jakości.

Miejsce konferencji: Wrocław

Więcej informacji: www.heat-treatment-forum.pl

 

 

25÷26.04.2018 r.
XIII Międzynarodowa Konferencja „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa” (‟Coordinate Measuring Technique”)

Celem konferencji jest wymiana informacji na temat postępu naukowego i technicznego w zakresie budowy, oprogramowania, praktyki pomiarowej oraz dokładności współrzędnościowych maszyn pomiarowych, a także wpływu współrzędnościowej techniki pomiarowej na definiowanie wymagań konstrukcyjnych.

Organizatorzy: Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej – Laboratorium Metrologii, Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz IMEKO International Measurement Confederation (TC14 – Measurement of Geometrical Quantities)

Miejsce konferencji:  Bielsko-Biała, Szczyrk i Ustronie

Więcej informacji: wtp.ath.bielsko.pl/conf13

 

 

15÷16.05.2018 r.
SURFACE FORUM

Konferencja na temat nierówności powierzchni.

Organizatorzy: ITA

Miejsce sympozjum: Spała

Więcej informacji: https://www.ita-polska.com.pl
https://www.ita-polska.com.pl/konferencja/#home

 

 

16.05.2018 r.
Robotyzacja dla niezawodnej i bezpiecznej produkcji

Konferencja Techniczna „Robotyzacja dla niezawodnej i bezpiecznej produkcji”. Wydarzenie adresowane jest do osób, które chcą zdobyć nową wiedzę z tego obszaru i wdrażać innowacyjne rozwiązania.

Organizatorzy: Axon Media

Miejsce sympozjum: Gdynia

Więcej informacji: www.axonmedia.pl

 

 

18÷20.05.2018 r.
Advances in Applied Biomechanics i Majówka Młodych Biomechaników

Tematyka obu konferencji to: biomechanika ogólna, biomechanika inżynierska, biomechanika sportu, biomechanika pracy i ergonomia, biomechanika kliniczna i ortopedyczna, biomechatronika, inżynieria rehabilitacji, inżynieria dentystyczna, inżynieria biomateriałów, elementy inżynierii tkankowej.

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Gliwice oraz Polskie Towarzystwo Biomechaniki

Miejsce konferencji: Wisła

Więcej informacji: www.biomechanik.pl/mmb/pl/informacje

 

 

23÷25.05.2018 r.
XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”

W trakcie konferencji poruszone zostaną m.in. zagadnienia: diagnostyki i eksploatacji napędów elektrycznych, elektromobilności, w tym projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym, projektowania nowych serii i odmian maszyn elektrycznych.

Organizator: Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Miejsce konferencji: Rytro (woj. Małopolskie)

Więcej informacji: http://www.komel.katowice.pl/tekst/pemine.html

 

 

06÷08.06.2018 r.
I Krajowa Konferencja „Spawanie i Jakość"

Organizator: Conventus Polska

Miejsce konferencji: Stryszewo (woj. małopolskie)

Więcej informacji: www.sij.com.pl

 

 

14.06.2018 r.
Automatyzacja i systemy sterowania w zakładach produkcyjnych

Konferencja Techniczna „Automatyzacja i systemy sterowania w zakładach produkcyjnych”. Wydarzenie adresowane jest do kadry zarządzająco-technicznej zakładów przemysłowych i produkcyjnych

Organizatorzy: Axon Media

Miejsce konferencji: Lublin

Więcej informacji: www.axonmedia.pl

 

 

21÷23.06.2018 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Progressive Technologies and Materials in Mechanical Engineering” – PRO-TECH-MA 2018

W trakcie konferencji poruszone zostaną następujące tematy: metody określania własności technologicznych nowoczesnych materiałów inżynierskich (stopów metali, polimerów, kompozytów); analiza teoretyczna procesów technologicznych z zakresu przeróbki plastycznej metali, spawalnictwa, obróbki powierzchniowej, obróbki mechanicznej oraz przetwórstwa materiałów polimerowych; tribologiczne aspekty procesów technologicznych; nowoczesne technologie wytwarzania; badania eksperymentalne i symulacja numeryczna procesów technologicznych; narzędzia i oprzyrządowanie wykorzystywane w procesach wytwarzania; projektowanie wyrobów wraz z procesami produkcyjnymi; ekologiczne aspekty produkcji; technologie produkcji w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.

Organizatorzy: Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej, Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej; Katedra Przeróbki Plastycznej, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz Katedra technológií a materiálov, Stojnícka faculta, Technická univerzita v Košicach

Miejsce konferencji: Lublin

Więcej informacji: www.protechma.pollub.pl

 

 

09÷12.09.2018 r.
XXIII Fluid Mechanics Conference 2018

Organizator: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Miejsce konferencji: Zawiercie

Więcej informacji: kkmp2018.wimii.pcz.pl

 

 

12÷14.09.2018 r.
Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

Wśród zagadnień poruszanych podczas tegorocznej, 41. edycji konferencji znajdą się m.in.: podstawy nowych technologii procesów obróbki ściernej, innowacyjne rozwiązania w zakresie budowy i technologii narzędzi ściernych, monitorowanie i optymalizacja procesów obróbki ściernej i erozyjnej, badania i ocena topografii obrobionych powierzchni oraz właściwości fizycznych warstwy wierzchniej, modelowanie procesów i operacji obróbki ściernej, procesy mikronagniatania oraz metody i zastosowania obróbki elektrochemicznej, automatyzacja i robotyzacja procesów obróbki powierzchniowej.

Organizatorzy: Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

Miejsce konferencji: Dźwirzyno

Więcej informacji: www.nsos2018.tu.koszalin.pl

 

 

12÷14.09.2018 r.
XII Konferencja „SZKOŁA OBRÓBKI SKRAWANIEM - Narzędzia i technologie dla Przemysłu 4.0”

Szkoła Obróbki Skrawaniem jest imprezą cykliczną, organizowaną od 2007 r. Jej główne cele to: integracja środowisk akademickich i przemysłowych oraz zachęcenie ich do synergicznej współpracy w zakresie rozwijania nowych technologii i kształcenia kadr dla polskiego przemysłu. Tegoroczna Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, organizowana pod hasłem „Narzędzia i technologie dla Przemysłu 4.0”.

Organizatorzy: Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

Miejsce konferencji: Dźwirzyno

Więcej informacji: www.sos2018.tu.koszalin.pl

 

 

12÷14.09.2018 r.
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRZEMYSŁ 4.0

Tematyka konferencji obejmuje takie zagadnienia, jak: innowacyjne procesy i systemy wytwarzania: obróbka skrawaniem; szlifowanie; obróbka elektrochemiczna (ECM), elektroerozyjna (EDM) i laserowa (LBM); metody hybrydowe; obróbka plastyczna i odlewnictwo; metody wytwarzania przyrostowego; automatyzacja i robotyzacja procesów i systemów produkcyjnych – roboty autonomiczne; symulacje materiałów, produktów, procesów i systemów produkcyjnych; systemy informatyczne w inżynierii produkcji: sztuczna inteligencja, masowa indywidualizacja, pozioma/pionowa integracja softwarowa, przemysłowy internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo, korporacyjne platformy chmurowe; gospodarka energią i odpadami w Przemyśle 4.0; bionika jako źródło innowacji w Przemyśle 4.0.

Organizatorzy: Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Wydział IV Nauk Technicznych PAN, Komitet Budowy Maszyn, Sekcja Technologii

Miejsce konferencji: Nowy Sącz

Więcej informacji: http://it.pwsz-ns.edu.pl/przemysl40

 

 

19÷21.09.2018 r.
Metrologia w Technikach Wytwarzania

Aparatura i systemy pomiarowe, metrologia w procesach technologicznych wytwarzania elementów maszyn oraz systemach zapewnienia jakości, pomiary powierzchni w skali makro, mikro i nano, współrzędnościowa technika pomiarowa, techniki pomiarowe w analizie procesów i urządzeń technologicznych, metrologia w różnych obszarach budowy maszyn, techniki wizualizacji i wirtualizacji – to wiodące tematy XVII Krajowej i VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Metrologia w Technikach Wytwarzania” – “Metrology in Manufacturing Engineering”.

Organizator: Politechnika Śląska

Miejsce konferencji: Gliwice

Więcej informacji: https://mwtw2018.polsl.pl

 

 

25÷26.09.2018 r.
Polish Manufacturing Excellence Summit - Optymalizacja procesów produkcyjnych.

Podczas tegorocznej, już czwartej, edycji konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Jak szybko i efektywnie wdrożyć nowego pracownika i zarządzać jego kompetencjami?
 • Jak produkować z najwyższą jakością?
 • Jak zarządzać, by być Liderem nie tylko z nazwy?
 • Jak angażować w ciągłe dążenie do doskonałości kapitał ludzki?
 • Jak finansować innowacje i rozwój?
 • Jak połączyć wirtualny świat produkcji z rzeczywistym?
 • Jak produkować elastycznie w czasach zmieniającego się zapotrzebowania?

Organizator: TRIO Conferences

Miejsce konferencji: Warszawa

Więcej informacji: www.trioconferences.pl

 

 

26÷27.09.2018 r.
Konferencja i wystawa Forum Mycia Przemysłowego
(European Industrial Cleaning Forum & Expo)

Konferencja ta to kompendium wiedzy na temat aktualnie dostępnych technologii i metod mycia dla szerokiego zakresu zastosowań, od produkcji wielkoseryjnej do mycia precyzyjnego, od wodnych mediów myjących, poprzez nieszkodliwe dla środowiska metody mycia rozpuszczalnikami w próżniowych systemach zamkniętych, odtłuszczanie parowe, czyszczenie na sucho, mycie zalewowo-iniekcyjne czy też mycie i suszenie próżniowe, stosowanie ultradźwięków, najnowszych technologii CNp, mycia hybrydowego oraz Beyond, do zabezpieczeń przed korozją, pakowania, logistyki, kontrolą i regeneracją kąpieli myjących. Konferencję można potraktować jako szkolenie dla osób poczatkujących w branży, ale również jako forum dyskusyjne dla profesjonalistów.

Organizator: Maciaszczyk Premium Conferences

Miejsce konferencji: Wrocław

Więcej informacji: www.industrial-cleaning-forum.com

 

 

27.09.2018 r.
VI Regionalne Spotkania Inżynierów i Automatyków

Wiodąca tematyka tegorocznego RSIiA to „Przemysł i procesy produkcyjne - optymalizacja i pomiary", formuła przewiduje wykłady, case study oraz stoiska tematyczne.

W programie m.in.:

 • zarządzanie Energetyczne jako sposób na optymalizację kosztów przedsiębiorstwa
 • Przyrządy kontrolno-pomiarowe dla służb utrzymania ruchu
 • Kontrola parametrów jakości energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym
 • Inwestycje i realizacje w regionie Podkarpacia
 • Bezpieczeństwo maszyn

Organizator: ASTAT sp. z o.o.

Miejsce konferencji: Hilton Garden Inn, Rzeszów

Więcej informacji: astat.pl

 

 

17.10.2018 r.
Automatyzacja i technika napędowa w zakładach produkcyjnych

Konkretne oraz sprawdzone rozwiązania z zakresu techniki napędowej, automatyzacji, efektywnej integracji i połączeń w praktyce. Oprócz wykładów w programie przewidziane są praktyczne warsztaty i konsultacje.

Organizator: Axon Media

Miejsce konferencji: Toruń

Więcej informacji: www.axonmedia.pl

 

 

22÷23.10.2018 r.
I Lubuskie Forum Technologii Przemysłowych

To nowe wydarzenie w zachodniej Polsce, a zakres tematyczny forum związany jest z maszynami CNC, robotami, technologiami obróbczymi, narzędziami skrawającymi oraz pomiarami detali.

Organizatorzy: Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Miejsce forum: Zielona Góra

Więcej informacji: www.lftp.evenea.pl

 

 

25.10.2018 r.
III Forum Druku 3D

Druk 3D z metalu, zastosowanie drukarek 3D w lotnictwie i w branży motoryzacyjnej, transparentne wydruki.

Organizator: CadXpert

Miejsce konferencji: Kraków

Więcej informacji: https://3-forumdruku3d.evenea.pl/

 

 

06.11.2018 r.
MODERN INDUSTRY – Nowe Technologie w Przemyśle 2018

Organizator: Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Miejsce konferencji: Ptak Warsaw EXPO

Więcej informacji: www.cir.ow-simp.pl/konferencja

 

 

28.11.2018 r.
Automatyzacja i technika napędowa w zakładach produkcyjnych

Konkretne oraz sprawdzone rozwiązania z zakresu techniki napędowej, automatyzacji, efektywnej integracji i połączeń w praktyce. Oprócz wykładów w programie przewidziane są praktyczne warsztaty i konsultacje.

Organizator: Axon Media

Miejsce konferencji: Bytom

Więcej informacji: www.axonmedia.pl

 

 

12.12.2018 r.
Fabryka Cyfrowych Przemian

Przewidywanie awarii maszyn, rozpoznawanie produktów i ich cech, sterowanie robotami za pomocą głosu lub smartfona oraz o wiele innych zaawansowanych rozwiązaniach i zagadnień dot. Przemysłu 4.0 – to główne tematy konferencji.

Organizatorzy: Microsoft Polska, ANEGIS

Miejsce konferencji: Warszawa

Więcej informacji: http://fabrykacyfrowychprzemian.pl

 

Nasze propozycje

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie III zmienione i uaktualnione
Wit Grzesik

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie III zmienione i uaktualnione

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja ta stanowi bogate kompendium wiedzy o procesie skrawania i jego zastosowaniach w przemyśle. W...

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania
Andrzej Jaskulski

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które chcą się nauczyć projektowania wyrobów (obejmującego...

AutoCAD 2019/LT 2019/Web/Mobile+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D
Andrzej Jaskulski

AutoCAD 2019/LT 2019/Web/Mobile+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik zawiera kompletny kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D/3D oraz drukowania...

Bezpieczeństwo układów hydraulicznych i pneumatycznych
Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś

Bezpieczeństwo układów hydraulicznych i pneumatycznych

Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej

W monografii kompleksowo opisano zagadnienia związane z bezpieczeństwem układów hydraulicznych i...

Nasi partnerzy