FB kontakt

26.02.2018

Strona główna Aktualności Wydarzenia Konsorcjum dla zbrojeniówki

Konsorcjum dla zbrojeniówki

31-08-2017

1 września rektorzy trzech uczelni: Politechniki Rzeszowskiej (lider), Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu podpiszą umowę w sprawie powołania konsorcjum COP – Tradycja, Obronność.

Podpisanie listu intencyjnego dot. powołania konsorcjum

Fot. Podpisanie listu intencyjnego dot. powołania konsorcjum

 

Polski przemysł stać na konstruowanie i tworzenie oryginalnej i nowoczesnej broni w kraju - mówią jednym głosem rektorzy uczelni. „To istotne, abyśmy nie byli uzależnieni od dostawców zewnętrznych i nie poprzestawali wyłącznie na odtwarzaniu zagranicznych technologii i produktów" - dodaje rektor PŚk prof. Wiesław Trąmpczyński. Konstruktorzy z polskich uczelni mają pomóc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Tworzenie elementów stosowanych bezpośrednio w uzbrojeniu i badania związane z techniką wojskową to tylko część współpracy, jaką zakłada umowa. Międzyuczelniany zespół ma wspólnie starać się o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych. Zdaniem rektora Politechniki Rzeszowskiej Tadeusza Markowskiego, jedna uczelnia nie jest w stanie realizować dużych projektów, których oczekuje przemysł zbrojeniowy. Dotychczas każda z uczelni miała podpisane z Polską Grupą Zbrojeniową osobne, własne porozumienie.

„Jeśli połączymy nasze potencjały, to mamy wszystkie kierunki rozwoju, które interesują PGZ" - podkreśla rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. Zbigniew Łukasik.

Porozumienie ma przynieść też korzyści dla studentów uczelni. Najlepsi absolwenci będą mogli liczyć na prace w przemyśle zbrojeniowym.

 

Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność

Siedzibą uczelni jest teren dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, który został powołany w celu rozwoju przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, oraz mając na względzie budowanie polskiej gospodarki, opracowywanie i wdrażanie innowacji i nowych technologii. Dlatego rektorzy podjęli inicjatywę wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego współpracy między uczelniami a Polską Grupą Zbrojeniową. Celem tej kooperacji jest:

  • podjęcie współpracy polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i potencjału wynikających z prowadzonej działalności;
  • współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji sprzętu wojskowego;
  • inspirowanie działań promujących szkolnictwo wyższe oraz zacieśnianie współpracy ze środowiskami naukowymi i kulturalnymi.

W ramach współpracy uczelnie deklarują:

  • organizowanie wspólnych zespołów badawczych;
  • wspólny udział w projektach, programach i inicjatywach odpowiadających zakresowi kooperacji;
  • wspólne ubieganie się o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych;
  • współpracę w zakresie badań naukowych i kształcenia.

 

Źródło: Politechnika Świętokrzyska

Nasze propozycje

Programowanie robotów przemysłowych
Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk

Programowanie robotów przemysłowych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Jest to ostatnia książka z serii Robotyka. Zawiera aktualną wiedzę na temat programowania robotów. Na...

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 3. Zarysowanie

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 3. Zarysowanie

Wydawnictwo Naukowe PWN

Monografia dotyczy sprawdzania konstrukcji żelbetowych ze względu na zarysowanie. Składa się z dwóch...

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
Barbara Ocicka (red. naukowa)

Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji scharakteryzowano nowoczesne technologie mobilne wykorzystywane przez firmy w logistyce i...

Transport intermodalny. Projektowanie terminali przeładunkowych
Marianna Jacyna, Dariusz Pyza, Roland Jachimowski

Transport intermodalny. Projektowanie terminali przeładunkowych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Zasadnicza część książki jest poświęcona zagadnieniom kształtowania i wymiarowania terminali...

Nasi partnerzy