FB kontakt

20.09.2017

Strona główna Aktualności Wydarzenia Konsorcjum dla zbrojeniówki

Konsorcjum dla zbrojeniówki

31-08-2017

1 września rektorzy trzech uczelni: Politechniki Rzeszowskiej (lider), Politechniki Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu podpiszą umowę w sprawie powołania konsorcjum COP – Tradycja, Obronność.

Podpisanie listu intencyjnego dot. powołania konsorcjum

Fot. Podpisanie listu intencyjnego dot. powołania konsorcjum

 

Polski przemysł stać na konstruowanie i tworzenie oryginalnej i nowoczesnej broni w kraju - mówią jednym głosem rektorzy uczelni. „To istotne, abyśmy nie byli uzależnieni od dostawców zewnętrznych i nie poprzestawali wyłącznie na odtwarzaniu zagranicznych technologii i produktów" - dodaje rektor PŚk prof. Wiesław Trąmpczyński. Konstruktorzy z polskich uczelni mają pomóc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Tworzenie elementów stosowanych bezpośrednio w uzbrojeniu i badania związane z techniką wojskową to tylko część współpracy, jaką zakłada umowa. Międzyuczelniany zespół ma wspólnie starać się o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych. Zdaniem rektora Politechniki Rzeszowskiej Tadeusza Markowskiego, jedna uczelnia nie jest w stanie realizować dużych projektów, których oczekuje przemysł zbrojeniowy. Dotychczas każda z uczelni miała podpisane z Polską Grupą Zbrojeniową osobne, własne porozumienie.

„Jeśli połączymy nasze potencjały, to mamy wszystkie kierunki rozwoju, które interesują PGZ" - podkreśla rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prof. Zbigniew Łukasik.

Porozumienie ma przynieść też korzyści dla studentów uczelni. Najlepsi absolwenci będą mogli liczyć na prace w przemyśle zbrojeniowym.

 

Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność

Siedzibą uczelni jest teren dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, który został powołany w celu rozwoju przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, oraz mając na względzie budowanie polskiej gospodarki, opracowywanie i wdrażanie innowacji i nowych technologii. Dlatego rektorzy podjęli inicjatywę wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego współpracy między uczelniami a Polską Grupą Zbrojeniową. Celem tej kooperacji jest:

  • podjęcie współpracy polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i potencjału wynikających z prowadzonej działalności;
  • współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji sprzętu wojskowego;
  • inspirowanie działań promujących szkolnictwo wyższe oraz zacieśnianie współpracy ze środowiskami naukowymi i kulturalnymi.

W ramach współpracy uczelnie deklarują:

  • organizowanie wspólnych zespołów badawczych;
  • wspólny udział w projektach, programach i inicjatywach odpowiadających zakresowi kooperacji;
  • wspólne ubieganie się o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych;
  • współpracę w zakresie badań naukowych i kształcenia.

 

Źródło: Politechnika Świętokrzyska

Nasze propozycje

3/0053_kochan_edgecam_r.png
Przemysław Kochan

Edgecam – Wieloosiowe toczenie CNC

Helion

Książka autorstwa Przemysława Kochana – Product Managera w firmie Edgecam Polska, jest przeznaczona...

3/0049_advanced_machining_processes_new.png
Wit Grzesik

Advanced Machining Processes of Metallic Materials: Theory, Modelling, and Applications

Elsevier

Znane w świecie wydawnictwo Elsevier wznowiło wydaną w 2008 r. książkę autorstwa prof. W. Grzesika...

3/0051_maszynoznawstwo_chemiczne_r.png
Witold M. Lewandowski, Michał Ryms

Maszynoznawstwo chemiczne. Podstawy wytrzymałości i przykłady obliczeń

Wydawnictwo Naukowe PWN

W tej książce – stanowiącej skrócony kurs z wytrzymałości elementów aparatury chemicznej oraz...

Nasi partnerzy