ENG FB kontakt

19.06.2019

Strona główna Styczeń 2019 Optymalizacja konstrukcji naczep z zastosowaniem symulatora drogi MTS *

Optymalizacja konstrukcji naczep z zastosowaniem symulatora drogi MTS *

Optimization of semi-trailer design as a result of using the MTS road simulator

Maciej Kaczor, Marcin Januszka   |   29-12-2018

Mechanik nr 01/2019 - CAD/CAM/CAE

STRESZCZENIE: W procesie opracowania nowego środka technicznego standardem powinno być usystematyzowane podejście, aby zapewnić wysoką jakość, funkcjonalność i trwałość tworzonych rozwiązań. Artykuł prezentuje opracowaną na potrzeby firmy Wielton SA – producenta naczep i przyczep – metodykę optymalizacji konstrukcji naczep z zastosowaniem nowoczesnego stanowiska badawczego – symulatora drogi. W wyniku optymalizacji konstrukcji z zastosowaniem symulatora drogi naczepa jest dostarczana szybko, jako produkt nowy, wolny od wad konstrukcyjnych i przeznaczony do sprzedaży.

SŁOWA KLUCZOWE: symulator drogi, projektowanie naczep, optymalizacja, badania trwałości

ABSTRACT: The systematized approach in the process of developing a new technical product should constitute a standard for ensuring high quality, functionality and durability of modern products. This paper presents a methodology used by Wielton company – a manufacturer of trailers and semi-trailers – for the optimization of semi-trailer’s construction, supported by a modern test stand – a road simulator included as part of the methodology. As a result of the optimization of the construction with the use of the road simulator, the semi-trailer as a new product for sale is delivered quickly and it is free from any construction defects.

KEYWORDS: road simulator, semi-trailer design, optimization, durability test

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Azrulhisham E., Asri Y.M., Dzuraidah A.W., Nik Abdullah N.M., Che Hassan C.H., Shahrom A. “Application of road simulator service loads in automotive component durability assessment”. The Open Industrial & Manufacturing Engineering Journal. 4 (2011): s. 1–7.
  • Dilip M., Gangwani G. “Design optimization of truck body”. IJIRST – International Journal for Innovative Research in Science & Technology. 3, 2 (2016): s. 383–385.
  • Dodds C., Plummer A. “Laboratory road simulation for full vehicle testing: a review”. SAE Technical Paper 2001-26-0047 (2001).
  • Medepalli S., Rao R. “Prediction of road loads for fatigue design-sensitivity study”. International Journal of Vehicle Design. 23, 1–2 (2000): s. 161–175.
  • MTS. Model 320 Tire-Coupled Road Simulators, https://www.mts.com/cs/groups/public/documents/library/dev_002219.pdf, (dostęp: 25.11. 2018 r.).
  • You S., Joo S. “Virtual testing and correlation with spindle coupled full vehicle testing system”. SAE Technical Paper 2006-01-0993 (2006).

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.1.10

 

* Artykuł recenzowany

Pobierz plik / download

Maciej Kaczor, Marcin Januszka: Optymalizacja konstrukcji naczep z zastosowaniem symulatora drogi MTS (Optimization of semi-trailer design as a result of using the MTS road simulator) (PDF, ~0,8 MB)

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy