ENG FB kontakt

21.09.2021

Strona główna Aktualności Wydarzenia Pierwsza rocznica powstania Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego

Pierwsza rocznica powstania Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego

06-04-2021

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny powstał 1 kwietnia 2020 r. w wyniku połączenia dwóch krakowskich instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Odlewnictwa z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

 

Razem mamy 147 lat!

Tak, tyle lat doświadczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych, współpracy z wieloma gałęziami przemysłu oraz innymi jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie ma Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny po połączeniu. Czy czujemy ciężar lat? Absolutnie nie. Z naszych wspólnych doświadczeń i kompetencji zbudowaliśmy silną jednostkę zdolną do podejmowania nowych wyzwań w kluczowych dla Sieci Badawczej Łukasiewicz kierunkach rozwoju, czyli inteligentnej i czystej mobilności, zrównoważonej gospodarce i energii, transformacji cyfrowej oraz zdrowiu – które mają strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Rok to niewiele czasu, a zarazem wystarczająco dużo, aby skonsolidować obszary działalności dwóch organizacji. Obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny specjalizuje się w technologiach kształtowania materiałów: od odlewania stopów żelaza, kobaltu, niklu i metali nieżelaznych, przez technologie przyrostowe, w tym spiekanie SPS, HP-HT, SLS, SLM (druk 3D), po obróbkę skrawaniem, ścierną i erozyjną. Ma bogate doświadczenie w zakresie inżynierii materiałowej, metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania. Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonuje prototypowe narzędzia i urządzenia, a także oferuje usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Realizuje projekty krajowe i europejskie oraz zajmuje się działalnością wydawniczą i szkoleniową.

Interdyscyplinarne badania Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego obejmują zarówno konwencjonalne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i kształtowania materiałów. Instytut rozwija techniki druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, opracowuje materiały funkcjonalne, a także wytwarza narzędzia do obróbki. Inne obszary działalności Instytutu obejmują:

  • projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych,
  • wytwarzanie i obróbkę materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych do zastosowań specjalnych,
  • rozwój robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny pełni funkcje Jednostki Notyfikowanej (NB 1455), Jednostki Certyfikującej (AC 030) oraz Laboratorium Akredytowanego (AB 197 i AB 494).

Wysoki poziom prac prowadzonych w Instytucie oraz świadczonych usług jest gwarantowany przez doświadczoną kadrę, wyposażenie umożliwiające realizację badań w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej oraz współpracę z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi na świecie obejmującą wspólne prowadzenie projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, wymianę kadr, a także cennych doświadczeń w zakresie badań i wdrożeń.

 

 

Działamy dla przemysłu!

Oferta Instytutu jest skierowana do wielu gałęzi przemysłu, w tym do przedstawicieli: branży odlewniczej, metalowej, maszynowej, motoryzacyjnej, kolejowej, lotniczej, energetycznej, stoczniowej, opakowaniowej, chemicznej, kosmetycznej, farmaceutycznej oraz spożywczej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny rozwiązuje problemy techniczne, zwłaszcza w zakresie:

  • opracowania technologii wytwarzania materiałów do zastosowań specjalnych,
  • doboru parametrów procesów technologicznych w celu uzyskania wyrobów najwyższej jakości,
  • obróbki materiałów trudno obrabialnych,
  • korozji, powłok, obróbki powierzchniowej czy recyklingu.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz ma 2 lata!

O rok starsza od Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego jest sama Sieć Badawcza Łukasiewicz, która powstała 1 kwietnia 2019 r. Z 8000 pracowników, 32 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 12 polskich miastach jest trzecią pod względem wielkości siecią badawczą w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania techniczne.

 

System wyzwań Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze.

Sieć Badawcza Łukasiewicz w dogodny sposób odpowiada na potrzeby biznesu. Przedsiębiorca może wybrać sposób kontaktu:

  • przez formularz na stronie: https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/
  • w ponad 50 lokalizacjach – Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce.

Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

 

 

 

Michał Kwiecień

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego

Czego życzę sobie i pracownikom Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego?

Chciałbym życzyć sobie oraz wszystkim pracownikom Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, aby Instytut prężnie się rozwijał i rósł w siłę. Aby przyciągał zdolnych i wszechstronnych naukowców oraz doskonałych fachowców.

Chciałbym, aby nasza współpraca z partnerami przemysłowymi była efektywna, a co za tymi idzie – przynosiła korzyści zarówno naszym partnerom, jak i Instytutowi.

Mam nadzieję, że rozwój naukowy i technologiczny będzie pozwalał na ciągłe doskonalenie i rozszerzanie naszej oferty skierowanej do polskiej i światowej gospodarki.

Czego życzę Sieci Badawczej Łukasiewicz?

Chciałbym życzyć Sieci Badawczej Łukasiewicz, aby zmiany w organizacji oraz pojmowaniu prowadzenia badań przez instytuty Sieci pozwoliły na osiągnięcie światowego poziomu prac badawczych. Chciałbym, aby rozwiązania proponowane przez poszczególne jednostki Sieci pozwalały na rozwój technologiczny i gospodarczy całej Polski.

 

 

Czego życzę sobie i pracownikom Sieci Badawczej Łukasiewicz?

Z perspektywy dwuletniej działalności widać, że powstanie Łukasiewicza było trafionym rozwiązaniem, a konsolidacja umożliwiająca wykorzystanie synergii 4500 naukowców pracujących w instytutach Łukasiewicza przynosi wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcom poszukującym innowacji lub zmagającym się z problemami technicznymi, naukowcom i inżynierom Łukasiewicza pracującym nad rozwiązaniami, jak też całej polskiej gospodarce. Wdrożenie naszego unikalnego systemu wyzwań zaowocowało dynamicznym rozwojem współpracy zarówno między przedsiębiorcami i instytutami Łukasiewicza, jak i wewnątrz naszej organizacji. Umożliwia to realizację wielu zaawansowanych i złożonych projektów, a także integrację i budowę świadomości własnych możliwości. Życzę wszystkim pracownikom Łukasiewicza, aby ta współpraca stanowiła źródło satysfakcji i dumy z bycia częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Czego życzę Łukasiewicz – Krakowskiemu Instytutowi Technologicznemu?

Życzę Łukasiewicz – Krakowskiemu Instytutowi Technologicznemu, aby bazując na doskonałej kadrze naukowej i unikalnych kompetencjach, stanowił ważne ogniwo całej sieci. Powstanie Instytutu ma istotny wpływ na rozwój krakowskiego potencjału naukowego i przyczynia się do wzmocnienia oferty dla polskich przedsiębiorstw. Chciałbym, aby Łukasiewicz – KIT, czerpiąc z długoletnich tradycji obu instytutów, był jednocześnie nowoczesnym obliczem polskiej nauki, gotowym na wyzwania współczesnej gospodarki.

Piotr Dardziński

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

 

Strona główna Aktualności Wydarzenia Pierwsza rocznica powstania Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego

Nasze propozycje

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Wit Grzesik, Adam Ruszaj

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych jest uniwersalnym kompendium wiedzy na temat...

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Nasi partnerzy