ENG FB kontakt

14.04.2021

Strona główna Aktualności Wydarzenia Pierwsza rocznica powstania Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego

Pierwsza rocznica powstania Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego

06-04-2021

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny powstał 1 kwietnia 2020 r. w wyniku połączenia dwóch krakowskich instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Odlewnictwa z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

 

Razem mamy 147 lat!

Tak, tyle lat doświadczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych, współpracy z wieloma gałęziami przemysłu oraz innymi jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie ma Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny po połączeniu. Czy czujemy ciężar lat? Absolutnie nie. Z naszych wspólnych doświadczeń i kompetencji zbudowaliśmy silną jednostkę zdolną do podejmowania nowych wyzwań w kluczowych dla Sieci Badawczej Łukasiewicz kierunkach rozwoju, czyli inteligentnej i czystej mobilności, zrównoważonej gospodarce i energii, transformacji cyfrowej oraz zdrowiu – które mają strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki.

Rok to niewiele czasu, a zarazem wystarczająco dużo, aby skonsolidować obszary działalności dwóch organizacji. Obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny specjalizuje się w technologiach kształtowania materiałów: od odlewania stopów żelaza, kobaltu, niklu i metali nieżelaznych, przez technologie przyrostowe, w tym spiekanie SPS, HP-HT, SLS, SLM (druk 3D), po obróbkę skrawaniem, ścierną i erozyjną. Ma bogate doświadczenie w zakresie inżynierii materiałowej, metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania. Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonuje prototypowe narzędzia i urządzenia, a także oferuje usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Realizuje projekty krajowe i europejskie oraz zajmuje się działalnością wydawniczą i szkoleniową.

Interdyscyplinarne badania Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego obejmują zarówno konwencjonalne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i kształtowania materiałów. Instytut rozwija techniki druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, opracowuje materiały funkcjonalne, a także wytwarza narzędzia do obróbki. Inne obszary działalności Instytutu obejmują:

  • projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych,
  • wytwarzanie i obróbkę materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych do zastosowań specjalnych,
  • rozwój robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny pełni funkcje Jednostki Notyfikowanej (NB 1455), Jednostki Certyfikującej (AC 030) oraz Laboratorium Akredytowanego (AB 197 i AB 494).

Wysoki poziom prac prowadzonych w Instytucie oraz świadczonych usług jest gwarantowany przez doświadczoną kadrę, wyposażenie umożliwiające realizację badań w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej oraz współpracę z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi na świecie obejmującą wspólne prowadzenie projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, wymianę kadr, a także cennych doświadczeń w zakresie badań i wdrożeń.

 

 

Działamy dla przemysłu!

Oferta Instytutu jest skierowana do wielu gałęzi przemysłu, w tym do przedstawicieli: branży odlewniczej, metalowej, maszynowej, motoryzacyjnej, kolejowej, lotniczej, energetycznej, stoczniowej, opakowaniowej, chemicznej, kosmetycznej, farmaceutycznej oraz spożywczej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny rozwiązuje problemy techniczne, zwłaszcza w zakresie:

  • opracowania technologii wytwarzania materiałów do zastosowań specjalnych,
  • doboru parametrów procesów technologicznych w celu uzyskania wyrobów najwyższej jakości,
  • obróbki materiałów trudno obrabialnych,
  • korozji, powłok, obróbki powierzchniowej czy recyklingu.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz ma 2 lata!

O rok starsza od Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego jest sama Sieć Badawcza Łukasiewicz, która powstała 1 kwietnia 2019 r. Z 8000 pracowników, 32 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 12 polskich miastach jest trzecią pod względem wielkości siecią badawczą w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania techniczne.

 

System wyzwań Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze.

Sieć Badawcza Łukasiewicz w dogodny sposób odpowiada na potrzeby biznesu. Przedsiębiorca może wybrać sposób kontaktu:

  • przez formularz na stronie: https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/
  • w ponad 50 lokalizacjach – Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce.

Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

 

 

 

Michał Kwiecień

Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego

Czego życzę sobie i pracownikom Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego?

Chciałbym życzyć sobie oraz wszystkim pracownikom Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, aby Instytut prężnie się rozwijał i rósł w siłę. Aby przyciągał zdolnych i wszechstronnych naukowców oraz doskonałych fachowców.

Chciałbym, aby nasza współpraca z partnerami przemysłowymi była efektywna, a co za tymi idzie – przynosiła korzyści zarówno naszym partnerom, jak i Instytutowi.

Mam nadzieję, że rozwój naukowy i technologiczny będzie pozwalał na ciągłe doskonalenie i rozszerzanie naszej oferty skierowanej do polskiej i światowej gospodarki.

Czego życzę Sieci Badawczej Łukasiewicz?

Chciałbym życzyć Sieci Badawczej Łukasiewicz, aby zmiany w organizacji oraz pojmowaniu prowadzenia badań przez instytuty Sieci pozwoliły na osiągnięcie światowego poziomu prac badawczych. Chciałbym, aby rozwiązania proponowane przez poszczególne jednostki Sieci pozwalały na rozwój technologiczny i gospodarczy całej Polski.

 

 

Czego życzę sobie i pracownikom Sieci Badawczej Łukasiewicz?

Z perspektywy dwuletniej działalności widać, że powstanie Łukasiewicza było trafionym rozwiązaniem, a konsolidacja umożliwiająca wykorzystanie synergii 4500 naukowców pracujących w instytutach Łukasiewicza przynosi wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcom poszukującym innowacji lub zmagającym się z problemami technicznymi, naukowcom i inżynierom Łukasiewicza pracującym nad rozwiązaniami, jak też całej polskiej gospodarce. Wdrożenie naszego unikalnego systemu wyzwań zaowocowało dynamicznym rozwojem współpracy zarówno między przedsiębiorcami i instytutami Łukasiewicza, jak i wewnątrz naszej organizacji. Umożliwia to realizację wielu zaawansowanych i złożonych projektów, a także integrację i budowę świadomości własnych możliwości. Życzę wszystkim pracownikom Łukasiewicza, aby ta współpraca stanowiła źródło satysfakcji i dumy z bycia częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Czego życzę Łukasiewicz – Krakowskiemu Instytutowi Technologicznemu?

Życzę Łukasiewicz – Krakowskiemu Instytutowi Technologicznemu, aby bazując na doskonałej kadrze naukowej i unikalnych kompetencjach, stanowił ważne ogniwo całej sieci. Powstanie Instytutu ma istotny wpływ na rozwój krakowskiego potencjału naukowego i przyczynia się do wzmocnienia oferty dla polskich przedsiębiorstw. Chciałbym, aby Łukasiewicz – KIT, czerpiąc z długoletnich tradycji obu instytutów, był jednocześnie nowoczesnym obliczem polskiej nauki, gotowym na wyzwania współczesnej gospodarki.

Piotr Dardziński

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

 

Strona główna Aktualności Wydarzenia Pierwsza rocznica powstania Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego

Nasze propozycje

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Anna Michna, Jan Kaźmierczak (red.)

Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

CeDeWu

W monografii przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących całokształtu kontekstów organizacyjnych...

Nasi partnerzy