ENG FB kontakt

30.11.2020

Strona główna Grudzień 2015 Pomiary ruchów błędnych wrzecion obrabiarek

Pomiary ruchów błędnych wrzecion obrabiarek

Spindle error movement measurement

Krzysztof Jemielniak, Jarosław Chrzanowski   |   10-11-2015

Mechanik nr 12/2015 - Wersje autorskie artykułów VIII Seminarium zadań badawczych

STRESZCZENIE: Pomiary ruchów błędnych wrzecion, pomimo iż znormalizowane, sporadycznie są stosowane jako jedno z dynamicznych badań określania stanu maszyny. Znacznie częściej wykonywane są badania statyczne lub przy niewielkich prędkościach nawet w przypadku wrzecion szybkoobrotowych. W Instytucie Technik Wytwarzania Politechniki Warszawskiej, opracowano autorskie oprogramowanie Analizator Błędnych Ruchów Wrzecion Szybkoobrotowych. Zastosowane algorytmy pozwalają na automatyczny dobór parametrów pomiaru. Zgodnie z normami wartości pomiaru rzutowane są na kierunek wrażliwy. Generowane z programu wykresy biegunowe są znacznie czytelniejsze niż z programu komercyjnego. Oprogramowanie dostosowano do pomiarów z zastosowaniem niedokładnego wzorca. W niniejszym artykule opisano metodykę pomiaru, przeprowadzone badania wrzecion frezarskich oraz porównanie działania oprogramowania komercyjnego z autorskim.

SŁOWA KLUCZOWE: ruchy błędne wrzecion, diagnostyka maszyn, badania wrzecion

ABSTRACT: Spindle error movement measurement, although standardized (ISO 230-7 and B89.3.4 ) are occasionally used as one of the dynamic testing for determining the state of the machine. Static or at low speeds examinations, even in the case of high-speed spindles, are much more often performed. The Institute of Manufacturing Technology of Warsaw Technical University, developed proprietary software Hi-speed Spindle Error Analyzer. Applied algorithms allow for automatic selection of measurement parameters. According to the standards, measurement values are projected on the sensitive direction. Generated from the program polar graphs are much clearer than plots from the commercial program. Software was adapted to measurements using the inaccurate target. This paper describes the methodology of spindle errors movements measurement, researches of milling spindles and comparison with commercial software.

KEYWORDS: spindle error motion, machine tools diagnosis, axis of rotation metrology

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • 230-7 ISO, “Test code for machine tools. Part 7: Geometric accuracy of axes of rotation”, 2006.
  • B89.3.4 ASME, , “Axes of Rotation: Methods for Specifying and Testing”, 1992.
  • Grejda R., Marsch E., Ryan V., „Techniques for calibrating spindles with nanometer error motion”, Precision Engineering, No 29 (2005): s. 113-123.
  • Jemielniak K., „Analiza błędnych ruchów wrzecion szybkoobrotowych”, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Nr 24/2 (2004): s.67-74.
  • Marsch E., „Precision Spindle Metrology”, DEStech Publications, 2008.
  • Jemielniak K., Chrzanowski J., „Spindle error movements measurement algoritm and a new method of results analysis”, Journal of Machine Engineering, Nr 1 (2015): s. 25-35.
  • Jemielniak K.,Chrzanowski J., „Badania błędnych ruchów wrzecion szlifierek”, Mechanik, Nr 8-9 (2015): s. 135-138.

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2015.12.592

Pobierz plik / download

Krzysztof Jemielniak, Jarosław Chrzanowski: Pomiary ruchów błędnych wrzecion obrabiarek (Spindle error movement measurement) (PDF, ~1,6 MB)

Strona główna Grudzień 2015 Pomiary ruchów błędnych wrzecion obrabiarek

Nasze propozycje

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski:

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji – L3-L5,...

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy, potrzebną...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły dzisiejsze...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta, członka the...

Nasi partnerzy