ENG FB kontakt

21.01.2020

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2015 Porównanie wyników badań stykowych dotyczących parametrów topografii CPS ściernic z CBN zmieniających się wraz z jej zużyciem w kontekście wyboru istotnych parametrów

Porównanie wyników badań stykowych dotyczących parametrów topografii CPS ściernic z CBN zmieniających się wraz z jej zużyciem w kontekście wyboru istotnych parametrów

The comparison of the results of the research concerning CBN grinding wheel topography parameters changing with the wheel wear in the context of the selection of important parameters

Andrzej Kawalec, Anna Bazan, Marek Krok, Ireneusz Piotr Chmielik   |   17-08-2015

Mechanik nr 08/09/2015 - Wersje autorskie artykułów z XXXVIII Naukowej Szkoły Obróbki Ściernej zamieszczone na płycie CD

STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wyboru parametrów topografii czynnej powierzchni ściernicy z CBN ze spoiwem galwanicznym, które mogłyby być przydatne w określaniu stopnia jej zużycia pod kątem oceny jej właściwości skrawnych.

SŁOWA KLUCZOWE: topografia powierzchni, klasyfikacja parametrów, zużycie ściernic

ABSTRACT: The paper presents the results of the research focused on choosing surface topography parameters that can be useful for predicting the level of galvanic grinding wheel wear and its cutting properties.

KEYWORDS: surface topography, parameter classification, grinding wheel wear

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

 • Aspinwall D.K., Soo S.L., Curtis D.T., Mantle A.L., Profiled superabrasive grinding wheels for the machining of a nickel based superalloy. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 56(1), 335-338, 2007.
 • Shi Z., Malkin S., Wear of Electroplated CBN Grinding Wheels. Journal of Manufacturing Science and Engineering, Trans ASME, 128(1), 110-118, 2005.
 • Upadhyaya R. P., Malkin S., Thermal Aspects of Grinding With Electroplated CBN Wheels. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 126(1), 107-114, 2004.
 • Bazan A., Kawalec A., Topografia czynnej powierzchni ściernicy z CBN ze spoiwem galwanicznym. Mechanik, vol. 8-9, 38-45, 2013.
 • Shi Z., Malkin S., An investigation of grinding with electroplated (CBN) wheels. CIRP Annals - Manufacturing Technology, 52(1), 267 – 270, 2003.
 • Nguyen A.T., Butler D.L., Correlation of grinding wheel topography and grinding performance: A study from a viewpoint of threedimensional surface characterisation. Journal of Materials Processing Technology, Elsevier, 208(1-3), 14-23, 2008.
 • Butler D.L, Blunt L.A, See B.K, Webster J.A, Stout K.J., The characterisation of grinding wheels using 3d surface measurement techniques. Journal of Materials Processing Technology, 127(2), 234-237, 2002.
 • Blunt L., Ebdon S., The application of three-dimensional surface measurement techniques to characterizing grinding wheel topography. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 36(11):1207-1226, 1996.
 • Yan L., Rong Y.M., Feng J., Zhou Z., Three-dimension surface characterization of grinding wheel using white light interferometer. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 55(1-4), 133-141, 2011.
 • Kapłonek W., Nadolny K., Skaterometryczna ocena ściernic po procesie szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych materiałów trudnoobrabialnych. XXXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Gdańsk, 39-52, 2011,.
 • Kapłonek W., Nadolny K., Zastosowanie skaterometrii laserowej oraz technik przetwarzania i analizy obrazu do oceny czynnej powierzchni ściernic z mikrokrystalicznego korundu spiekanego. Podstawy i technika obróbki ściernej. XXXIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Łódź, 153-164, 2010.
 • Leżański P., Lajmert. P., Zastosowanie parametrów krzywej udziału materiałowego do oceny zużycia ściernicy. XXVII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Koszalin-Sarbinowo, 275-282, 2004.
 • ISO 4287 Geometrical Product Specifications (GPS) -- Surface texture: Profile method -- Terms, definitions and surface texture parameters
 • ISO 13565-2:1996 Geometrical Product Specifications (GPS) -- Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified func-tional properties -- Part 2: Height characterization using the linear material ratio curve
 • ISO 25178-2:2012 Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters
 • ASME B46:1 Surface Texture (Surface Roughness, Waviness, and Lay)
 • Stout K. J., Sullivan P. J.,Dong W. P., Mainsah E., Luo N., Mathia T., Zahouani H. , The development of methods for the characterization of roughness on three dimensions. Publication no. EUR 15178 EN of the Commission of the European Communities, Luxembourg,1994.
 • Barbato G., Carneiro K., Cuppini D., Garnaes J., Gori G., Hughes G., Jensen C. P., Jørgensen J. F., Jusko O., Livi S., McQuoid H., Nielsen L., Picotto G. B., Wilkening G., Scanning tunneling microscopy methods for roughness and micro hardness measurements, Synthesis report for research contract with the European Union under its programme for applied metrology, 109 pages European Commission Catalogue number: CD-NA-16145 EN-C, Brussels Luxemburg, 1995.
 • Kacalak W., Tandecka K., Lipiński D., Szafraniec F., Socha E., Metody identyfikacji zmian stanu czynnej powierzchni ściernic w wyniku starcia, zalepiania lub wykruszania ziaren. Mechanik, 9, 193-199, 2014.
 • Leach R., Characterisation of areal surface texture, Springer, 2013.
 • TalyMap Platinum, Taylor Hobson Ltd, Leicester.
 • Francuz P., Mackiewicz, R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL, 2007.
 • Piłatowska M., Repetytorium ze statystyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Dokumentacja biblioteki SciPy (http://docs.scipy.org)

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2015.8-9.368

Pobierz plik / download

Andrzej Kawalec, Anna Bazan, Marek Krok, Ireneusz Piotr Chmielik: Porównanie wyników badań stykowych dotyczących parametrów topografii CPS ściernic z CBN zmieniających się wraz z jej zużyciem w kontekście wyboru istotnych parametrów (The comparison of the results of the research concerning CBN grinding wheel topography parameters changing with the wheel wear in the context of the selection of important parameters) (PDF, ~0,4 MB)

Nasze propozycje

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii
Ewa Chodakowska

Hybrydowy model priorytetyzacji technologii

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

Podjęty w monografii problem badawczy dotyczy możliwości wykorzystania w procesie priorytetyzacji...

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów
Burak Kanber

Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów

Helion

Uczenie maszynowe jeszcze kilka lat temu stanowiło niemal wiedzę tajemną. Nieliczni eksperci w tej...

Nasi partnerzy