ENG FB kontakt

27.03.2019

Strona główna Styczeń 2019 Rewizja przybliżonej metody szacowania oporu całkowitego kadłuba płynącego w przechyle *

Rewizja przybliżonej metody szacowania oporu całkowitego kadłuba płynącego w przechyle *

Revision of a approximate method of the prediction the bare hull resistance under heel

Artur Karczewski, Katarzyna Malinowska, Hanna Pruszko   |   29-12-2018

Mechanik nr 01/2019 - CAD/CAM/CAE

STRESZCZENIE: Na tle innych obiektów pływających jacht żaglowy wyróżnia się m.in. tym, że choć jest zaprojektowany jako pojazd poruszający się w pozycji wyprostowanej, to jednak znaczną część czasu żegluje w przechyle. Dlatego tak ważne jest poznanie zachodzących wtedy zjawisk, zwłaszcza związanych z oporem hydrodynamicznym. W artykule zaprezentowano porównanie oparte na weryfikacji wybranej, przybliżonej metody oszacowania zmian oporu całkowitego gołego kadłuba w wyniku jego przechylania się, polegającej na sprawdzeniu wykonanym metodą numeryczną (CFD) i eksperymentalną (przez badania modelowe). Obliczenia uproszczone oparto na metodach opracowanych w ramach serii Delft (The Delft Systematic Yacht Hull Series, DSYHS). W artykule przedstawiono wyniki oszacowań dla wybranego jachtu żaglowego.

SŁOWA KLUCZOWE: jacht, opór kadłuba, metody przybliżone, regresja, CFD, badania modelowe

ABSTRACT: Unlike other floating structures yachts sail in heel most of their life, however, resistance in design process is estimated in upright condition. Thus, it is crucial to investigate into phenomena related to change of hull resistance due to heel. This article presents assessment of influence of yacht’s heel on bare hull resistance using approximate method. Results were compared to towing tank experiments and numerical computation (CFD). Calculations were performed using formulae developed based on The Delft Systematic Yacht Hull Series. Article presents results of analysis for specific sailing yacht.

KEYWORDS: yacht, hull resistance, approximate methods, regression, Computational Fluid Dynamic (CFD), towing tank experiments

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Keuning J., Kargert M. ‟The influence of heel on the bare hull resistance of a sailing yacht ”. Delft University of Technology, Ship Hydromechanics Laboratory, Delft, 2010.
  • Larsson L., Eliasson R., Orych M. ‟Podstawy projektowania jachtów ”. Gdynia: Alma-Press, 2014.
  • Kijewski J. „Delphia zapowiada nowe jachty”. https://www.jachting. com (dostęp: 15.10.2017 r.).
  • Keuning J., Sonnenberg U. ‟Approximation of the Hydrodynamic Forces on a Sailing Yacht based on the Delft Systematic Yacht Hull Series”. International HISWA Symposium on Yacht Design and Construction, Amsterdam, 1998.
  • Bentlay, User Manual MAXSURF Resistance, Bentlay System, 2016.
  • Gerritsma J. i in. ‟The Delft Systematic Yacht Hull Series II experiments”. 10th Chesapeake Sailing Yacht Symposium, Annapolis, 1991.
  • Gerritsma J. i in. ‟Sailing Yacht Performance in Calm Water and in Waves”. 12th International Symposium on Yacht Design and Construction, Delft, 1992.
  • Huetz L., Alessandrini B. ‟Systematic study of the hydrodynamic forces on a sailing yacht hull using parametric design and CFD”. 30th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Rotterdam, 2011.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.1.7

 

* Artykuł recenzowany

Pobierz plik / download

Artur Karczewski, Katarzyna Malinowska, Hanna Pruszko: Rewizja przybliżonej metody szacowania oporu całkowitego kadłuba płynącego w przechyle (Revision of a approximate method of the prediction the bare hull resistance under heel) (PDF, ~0,9 MB)

Nasze propozycje

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie III zmienione i uaktualnione
Wit Grzesik

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie III zmienione i uaktualnione

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja ta stanowi bogate kompendium wiedzy o procesie skrawania i jego zastosowaniach w przemyśle. W...

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania
Andrzej Jaskulski

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które chcą się nauczyć projektowania wyrobów (obejmującego...

Nasi partnerzy