ENG FB kontakt

06.12.2021

Strona główna Aktualności Wydarzenia Rozwiązania firmy ZWSOFT dla branży mechanicznej

Rozwiązania firmy ZWSOFT dla branży mechanicznej

03-06-2021

Systemy CAD/CAM już od kilku dekad wspierają branżę mechaniczną. Na przestrzeni czasu zmienił się znacznie zakres tego wsparcia. Obecnie jest on bardzo szeroki i obejmuje: tworzenie modeli i dokumentacji 2D, rysunków poglądowych, złożeniowych i wykonawczych, modeli 3D części oraz złożeń, a także sprawdzanie kompatybilności, naprawę geometrii oraz zadania związane z wytwarzaniem, czyli tworzenie ścieżek narzędzi i eksport kodu na maszyny. Oczywiście nie wszyscy potrzebują tak wielu funkcji. Pewne wymagania są jednak wspólne – to niezawodność połączona z prostotą obsługi.

 

Oferta firmy ZWSOFT została stworzona właśnie dla osób o zróżnicowanych potrzebach. Programy – takie jak ZWCAD i ZW3D – mogą być odpowiedzią na potrzeby inżynierów, konstruktorów i kierowników produkcji.

 

Program ZWCAD

ZWCAD to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy poruszają się głównie w przestrzeni 2D lub potrzebują prostych narzędzi do tworzenia i edycji brył. Prostych, ale jednocześnie nowoczesnych – program ZWCAD jest deską kreślarską XXI w. – wygodny, elastyczny i znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach, w tym mechanicznej.

Można w nim tworzyć modele 3D oraz kompletną dokumentację techniczną za pomocą szerokiego wachlarza narzędzi. Jest wyposażony w najnowsze rozwiązania i oferuje wiele możliwości dostosowania do preferencji użytkownika.

Dostęp do stworzonych przez siebie elementów zapewniają projektantowi Palety narzędzi i Centrum projektanta. Na Paletach narzędzi można wstawiać własne bloki. Wystarczy przeciągnąć ikonę do rysunku, co pozwala zaoszczędzić czas na wyszukiwanie narzędzi podczas pracy. Podobnie działa Centrum projektanta. Dzięki z tej funkcji można wykorzystać elementy, dane i narzędzia używane w poprzednich rysunkach, np.: bloki, odnośniki, style tekstu czy warstwy.

W ostatniej odsłonie programu dodano możliwość niezależnego dostosowania właściwości rzutni. Do każdej rzutni można dodawać różne właściwości: kolor warstwy, typ linii, styl wydruku itp., i nie wpływa to na warstwy zdefiniowane w modelu.

Opisując możliwości dostosowania programu, trudno nie wspomnieć o Smart series. Dzięki funkcji Smart mause można wybierać często używane polecenia w jeszcze jeden sposób, np. po narysowaniu linii odchylonej w prawo zostanie przywołane polecenie „okrąg”. Oczywiście ustawienia gestów myszy można modyfikować zgodnie z upodobaniami lub dodawać do nich własne. Smart series zawiera jeszcze Smart voice. Ta funkcja pozwala dodawać notatki głosowe do projektów. To może się przydać np. przy pracy w terenie. Warto również wspomnieć o Smart select – narzędziu umożliwiającemu wybór obiektów z wieloma opcjami filtrowania, by szybko i dokładnie zlokalizować potrzebne elementy.

W programie ZWCAD 2021 można wstawiać własne zmienne dla Pola danych, a dzięki temu – stosować własne symbole. ZWCAD usprawnia zarządzanie danymi w tabelach. Tabelę utworzoną w arkuszu kalkulacyjnym można połączyć linkiem danych z rysunkiem w programie CAD. Dzięki temu każdą edycję i zmianę danych aktualizuje się wygodnie przez kliknięcie w łącze. Ponadto w tabelach w programie ZWCAD są takie funkcje, jak suma i różnica, a polecenie Ekstrakcja danych uruchamia eksport danych z rysunku do tabeli.

O wyborze programu CAD decyduje nie tylko łatwość tworzenia rysunków, ale także możliwość sprawnego zarządzania danymi. Program ZWCAD rozwija się w obu tych dziedzinach. Warto wymienić kilka dodanych ostatnio funkcji.

 

Nowe funkcje w ZWCAD

W obszarze projektowania pojawił się Szyk dynamiczny. To polecenie pozwala równomiernie rozłożyć wybrane elementy w szyku lub wzdłuż ścieżki. Utworzone w ten sposób powtórzenia elementów są parametryczne, dzięki temu można zmieniać liczbę elementów oraz odległość między nimi. Szyk dynamiczny można utworzyć na trzy sposoby: prostokątny, kołowy lub wzdłuż ścieżki.

Do wielu możliwości zarządzania danymi, jak choćby wymienione już dane w tabelach, dołączył menadżer odnośników. Wspólny menadżer odnośników ułatwia zarządzanie i wprowadzanie zmian. Znajdują się w nim wszystkie umieszczone na rysunku odnośniki w formatach typu: .dwg, .dwf, .pdf lub .png. Menadżer przyspiesza zmianę ścieżek dostępu i ich aktualizację.

Szeroki wachlarz możliwości programu zapewnia narzędzie do pracy, które spełnia wysokie wymagania jakościowe, dopasowuje się do potrzeb i jest wygodne dla użytkownika.

 

 

Program ZW3D CAD

Gdy potrzebny jest program do modelowania 3D w szerokim spektrum (mogą być to proste kształty lub kształty wymagające modelowania powierzchniowego, narzędzia wspomagające projektowanie form, elektrod lub płytek PCB, arkuszy blach lub konstrukcji spawanych) albo program kompatybilny z frezarką lub tokarką, rozwiązaniem będzie ZW3D.

W programie ZW3D można budować wieloobiektowe złożenia, projektując części za pomocą brył lub szkiców. W obu obszarach tworzy się warstwy i zarządza nimi. Z użyciem menadżera równań oraz tabeli konfiguracji można szybko otrzymać wiele konfiguracji tej samej części. Tabele konfiguracji można tworzyć na poziomie komponentu i całego złożenia, zarządzając wstawionymi równaniami i parametrami, cechami standardu (takimi jak kolor i materiał) oraz parametrami operacji i wiązaniami łączącymi komponenty w złożeniu. Każdy stworzony model można umieścić we własnej bibliotece i wykorzystywać w kolejnych projektach.

Ciekawym pomysłem jest narzędzie do tworzenia widoku rozstrzelonego i animacji obrazującej działanie mechanizmu. Pozwala nie tylko szybko i wygodnie tworzyć modele, a także zaprezentować efekty tej pracy bez angażowania dodatkowych narzędzi.

Ogromną zaletą, docenianą przez poczatkujących użytkowników, są podręczniki zaszyte w programie. Każdy, kto pobierze program ZW3D, ma dostęp do ogromnej bazy wiedzy. To wystarczy, by nauczyć się obsługi programu bez zapisywania się na dodatkowe kursy.

Program jest prosty w obsłudze. Wystarczy jedno kliknięcie, aby z przestrzeni modelu 3D wejść w obszar tworzenia dokumentacji 2D. Jest tu wiele narzędzi z możliwością włączenia funkcji automatycznego wymiarowania.

Moduły CAD oferują konstruktorom narzędzia specjalistyczne do tworzenia arkuszy blach oraz konstrukcji spawanych. Są także narzędzia pozwalające użytkownikowi na stworzenie od podstaw formy wtryskowej. Po zaprojektowaniu formy w zakładce Elektrody dodaje się odpowiedni zestaw elektrod wraz z przygotówką i dokumentacją.

Moduły CAD oferują specjalistyczne narzędzia dla projektantów z różnych branż. Jeśli jednak zadanie nie kończy się na stworzeniu modelu i trzeba zaprojektować obróbkę, do dyspozycji są rozwiązania modułów CAM.

 

 

Program ZW3D CAM

W programie ZW3D przejście do przestrzeni CAM polega na wybraniu odpowiedniej ikonki. Dostępne są zakładki odpowiadające kolejnym rodzajom obróbki. Jest tu toczenie, wiercenie oraz frezowanie: dwóch i pół osi, trzech oraz ewentualnie pięciu osi.

Do operacji typu frezowanie lub obróbka otworów dostępne są automatyczne taktyki. Podczas tworzenia ścieżki narzędzia do frezowania można zastosować obróbki indeksowane. Podczas generowania operacji można wybrać rodzaj obróbki spiralnej, helikalnej lub zigzak, skorzystać z biblioteki narzędzi lub stworzyć własne.

Utworzoną ścieżkę narzędzia można zweryfikować poprzez analizę kroków lub weryfikację bryłową z informacją o ewentualnych kolizjach. Przed wygenerowaniem kodu NC można więc wprowadzić poprawki.

 

 

Program ZW3D, czyli ciągły rozwój

Program ZW3D w nowej odsłonie został już opublikowany. Właśnie ukazała się jego kolejna wersja – ZW3D 2022. Nowości obejmują kilka obszarów. Warto się z nimi zapoznać, aby się przekonać, że firma ZWSOFT oferuje rozwiązania odpowiadające na wysokie wymagania przemysłu i branży mechanicznej.

 

Podstawowe funkcje

Pojawiło się kilka sposobów wyboru obiektów. Teraz można zadecydować, czy wybrać, czy zignorować elementy niewidoczne. Jest też nowe narzędzie do zarządzania punktami przyciągania. Podczas wybierania można zignorować obiekty przeźroczyste i dzięki temu dużo sprawniej zarządzać dużymi złożeniami. Nowa funkcja Zmierz może wczytywać: współrzędne, długość, powierzchnię, objętość, masę itp., oraz analizować odległość i kąt między dwoma obiektami.

 

Nowe funkcje CAD

Podczas tworzenia modeli powierzchniowych w systemach 3D bardzo ważne jest uzyskanie powierzchni o jak najlepszej jakości. Zależy ona od jakości połączenia krzywych zastosowanych do jej tworzenia. Dlatego w systemach CAD potrzebne są narzędzia do analizy jakości tych połączeń.

W ZW3D 2022 pojawił się nowy stopień kontroli ciągłości krzywych G3. Podczas modelowania bardzo ważne jest kontrolowanie ciągłości łączonych krzywych. Parametr G3 pozwala uzyskać takie połączenie krzywych, żeby w żadnym punkcie nie było skokowej zmiany krzywizny.

Zoptymalizowano dodawanie zaokrągleń. Wybierając kilka krawędzi do zaokrąglenia, można zdefiniować inny promień dla każdej z nich. Pozwala to na redukcję liczby operacji.

Nowa wersja umożliwia wstępne zdefiniowanie atrybutów dla projektu arkusza blachy, takich jak: globalna grubość, promień i współczynnik K, typ i wartości podcięcia.

W nowym module do projektowania rur połączenia rurowe tworzy się na dwa sposoby. Można najpierw stworzyć specyfikację, czyli wybrać rurę i standardowe części, kołnierz, kolanko, gałąź, zawór itp. Następnie wskazuje się początek i trasę rurociągu. Części powstają automatycznie. Drugi sposób wymaga ręcznego wybrania części rurociągu.

W złożeniach pojawiły się dwa nowe typy wiązania: rowek oraz krzywka. Ponadto podczas dodawania wiązania można wybrać opcję Nieasocjatywny komponent, aby ukryć komponent. Pozwala to kontrolować stan wyświetlania, co znacznie ułatwia pracę przy skomplikowanych złożeniach.

 

 

Nowości CAM

W ZW3D 2022 zastosowano wielowątkowe, równoległe obliczenia, aby przyśpieszyć obliczanie ścieżek narzędzi. Redukcja czasu obliczeniowego wzrasta wraz z wielkością elementu. Obliczenia mogą być nawet cztery razy szybsze niż we wcześniejszych wersjach programu.

Kilka nowych funkcji znalazło się też w module toczenia. Do wszystkich operacji dodano parametr Max. prędkości. Użytkownik może więc bezpośrednio wprowadzić maksymalną prędkość. Podczas planowania czoła można wybrać dodatkową opcję odwrócenia operacji i realizować operację od środka do zewnętrznej granicy.

W module 3xMachining, w operacji zgrubnej, Offset 2D, dodano opcję prowadzenia ścieżki przez zadany profil. W ZW3D 2022 można wykrywać płaskie powierzchnie w zgrubnych operacjach i na tej podstawie dodać dodatkową ścieżkę narzędzia, która skróci czas frezowania.

Symulacja maszynowa jest wciąż rozwijana. W wersji ZW3D 2022 dodano nowe typy maszyn i systemy sterowania, dzięki którym pełna symulacja maszynowa jest bardziej wydajna.

ZW3D może być idealnym, wielopoziomowym rozwiązaniem dla osób z branży mechanicznej. Opcje licencji programu są przyjazne dla użytkownika. Bezterminowe licencje, bez obowiązku corocznej aktualizacji, pozwolą na swobodny wybór najnowszych rozwiązań wtedy, kiedy są potrzebne, a także na ewentualny rozwój funkcjonalności wraz z rozwojem firmy.

 

Mgr inż. Iwona Baron

Strona główna Aktualności Wydarzenia Rozwiązania firmy ZWSOFT dla branży mechanicznej

Nasze propozycje

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Wit Grzesik, Adam Ruszaj

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych jest uniwersalnym kompendium wiedzy na temat...

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Nasi partnerzy