ENG FB kontakt

16.06.2019

Strona główna Aktualności Wydarzenia Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2020

Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2020

29-05-2019

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do ósmego konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców.

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym – jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR – po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej. Laureatów wybiera jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska naukowego.

Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej.

W konkursie mogą wziąć udział uczeni ze stopniem minimum doktora, którzy są liderami zespołów badawczych w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.

 

Kandydatów w ósmym konkursie o nagrodę Copernicusa należy zgłaszać w formie elektronicznej zgodnie z instrukcjami opublikowanymi na stronie FNP w terminie od 9 maja do 9 lipca 2019. Wyniki zostaną ogłoszone w 2020 r.

Nominacje powinny zawierać:

  • potwierdzenie wyjątkowych wspólnych osiągnięć obu kandydatów – zgodnych z celami nagrody;
  • CV kandydatów w formie tabelarycznej (max. 2 strony każde)
  • listę do 10 publikacji powstałych na bazie wspólnych badań kandydatów;
  • jeden list polecający dla pary kandydatów; w przypadku autonominacji wymagane są dwa listy.

 

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne są na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy