ENG FB kontakt

19.05.2019

Strona główna Grudzień 2018 Szum pomiarowy jako składowa niepewności pomiarów struktury geometrycznej powierzchni *

Szum pomiarowy jako składowa niepewności pomiarów struktury geometrycznej powierzchni *

Measuring noise as a component of uncertainty measurements of the surface texture

Tomasz Dobrowolski, Jan Tomasik, Katarzyna Tandecka, Marek Magdziak, Rafał Reizer   |   01-12-2018

Mechanik nr 12/2018 - Metrologia techniczna

STRESZCZENIE: Jednym ze źródeł błędów, mających wpływ na niepewność pomiarów struktury geometrycznej powierzchni, jest szum pomiarowy (zwany szumem dynamicznym), będący kombinacją szumu wewnętrznego przyrządu pomiarowego oraz oddziaływania środowiska zewnętrznego. W artykule porównano szum pomiarowy dla przyrządów bazujących na różnych metodach pomiaru struktury geometrycznej powierzchni, wykorzystywanych podczas realizacji projektu nr PBS2/A6/20/2013 „Badania i ocena wiarygodności nowoczesnych metod pomiarów topografii powierzchni w skali mikro i nano”, objętego Programem Badań Stosowanych i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

SŁOWA KLUCZOWE: szum pomiarowy, pomiary optyczne, pomiary stykowe, struktura geometryczna powierzchni

ABSTRACT: One of the sources of errors affecting the uncertainty of measurements of the surface texture is the measurement noise, called dynamic noise, which is a combination of the internal noise of the measuring instrument and the influence of the external environment. The article presents the comparison of measurement noise for instruments using various methods of measuring the surface texture that were used during the implementation of the project No. PBS2/A6/20/2013/NCBiR/24/10/2013 “Research and evaluation of reliability of modern methods of surface topography measurements in micro and nano scale”.

KEYWORDS: measuring noise, optical measurements, contact measurements, surface texture

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Wiśniewska M., Tomasik. J., Żebrowska-Łucyk S. „Metody cyfrowej filtracji wyników pomiarów SGP według norm z serii ISO 16610”. Mechanik. 87, 12 (2014): s. 1024–1027.
  • Kacalak W., Tandecka K., Mathia T.G. “A method and new parameters for assessing the active surface topography of diamond abrasive films”. Journal of Machine Engineering. 16, 4 (2016): s. 95–108.
  • Wdowik R., Magdziak M., Porzycki J. “Measurements of surface roughness in ultrasonic assisted grinding of ceramic materials”. Applied Mechanics and Materials. 627 (2014): s. 191–196.
  • Pawlus P., Reizer R., Wieczorowski M. “The analysis of directionality of honed cylinder liners surfaces”. Scanning. 36, 1 (2014): s. 95–104.
  • PN-EN ISO 25178-70:2014 SGP przestrzenna – Część 70: Wzorce materialne.
  • Giusca Claudiu L., Leach Richard K. “Good Practice Guide No. 129. Calibration of the metrological characteristics of areal contact stylus instruments”.
  • PN-EN ISO 25178-6:2011 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) – Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna – Część 6: Klasyfikacja metod pomiaru struktury geometrycznej powierzchni.
  • Miller T., Adamczak S., Świderski J., Wieczorowski M., Łętocha A., Gapiński B. “Influence of temperature gradient on surface texture measurements with the use of profilometry”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. 65, 1 (2017): s. 53–61.
  • Adamczak S., Świderski J., Dobrowolski T. “Wpływ zastosowania osłony termicznej profilometru stykowego na wyniki pomiarów stereometrii powierzchni”. Mechanik. 2 (2018): s. 126–128.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.12.202

Pobierz plik / download

Tomasz Dobrowolski, Jan Tomasik, Katarzyna Tandecka, Marek Magdziak, Rafał Reizer: Szum pomiarowy jako składowa niepewności pomiarów struktury geometrycznej powierzchni (Measuring noise as a component of uncertainty measurements of the surface texture) (PDF, ~6,7 MB)

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy