ENG FB kontakt

14.04.2021

Strona główna Aktualności Wydarzenia TAITRA – pomost między przedsiębiorcami na Tajwanie i na świecie

TAITRA – pomost między przedsiębiorcami na Tajwanie i na świecie

Wywiad z Jasmine Teng – dyrektor Taiwan Trade Center w Warszawie

08-01-2021

TAITRA świadczy usługi doradcze i łączy międzynarodowe firmy z tajwańskimi partnerami. Przyjmuje rolę „inteligentnego integratora” – uzupełnia politykę rządową, zaspokaja potrzeby przemysłu i rozwija nowe możliwości biznesowe na świecie. O inicjatywach podejmowanych przez tę organizację opowiedziała nam szefowa warszawskiego oddziału Taiwan Trade Center.

 

Założona w 1970 r. TAITRA jest czołową organizacją non-profit promującą handel na Tajwanie, sponsorowaną przez rząd i organizacje branżowe. Ma około 60 oddziałów na całym świecie i siedzibę w Tajpej. Jaka jest misja organizacji?

Od momentu powstania, 50 lat temu, TAITRA angażuje się w ułatwianie międzynarodowego rozwoju firm tajwańskich. Wraz ze zmieniającą się gospodarką światową i postępem techniki firmy, które zlikwidują luki w umiejętnościach cyfrowych, zdobędą przewagę na globalnym rynku. W obecnej sytuacji wyzwaniem dla organizacji jest pomaganie firmom w tworzeniu strategii promowania handlu cyfrowego.

W 2019 r. TAITRA z powodzeniem koordynowała łącznie 316 działań promocyjnych za granicą, była gospodarzem 40 tajwańskich imprez targowych, 82 347 razy obsługiwała przedsiębiorstwa z Tajwanu i stworzyła możliwości biznesowe o wartości ponad 23,49 mld USD.

Aktywność organizacji koncentruje się na sześciu obszarach:
● nowych rynkach południowych,
● rynkach wschodzących,
● krajach rozwiniętych i Chinach kontynentalnych,
● sojuszach marketingowych,
● usługach dla tajwańskich stowarzyszeń przemysłowych i sektora MŚP,
● cyfrowej strategii i transformacji.

Na nowych rynkach południowych – w Indonezji, Indiach, Wietnamie, Malezji i na Filipinach – organizacja była gospodarzem pięciu dużych wystaw Taiwan Expo, które były forum wymiany dla przemysłu, kultury, turystyki, szkolenia talentów i usług medycznych. W tych krajach zastosowała również strategie marketingu wydarzeń, aby zwiększyć globalną widoczność marek nagrodzonych Taiwan Excellence. Ponadto TAITRA działa jako pomost dla tajwańskich firm motoryzacyjnych, elektronicznych i inteligentnych firm medycznych oraz Vingroup – największego prywatnego konglomeratu w Wietnamie, aby wspierać budowanie partnerstw strategicznych za granicą. Oferuje tajwańskim firmom informacje dotyczące możliwości biznesowych w Gujarat w Indiach oraz na temat Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) w Indonezji.

Na rynkach wschodzących w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, a także na Bliskim Wschodzie TAITRA promuje np. handel w Turcji. Aby zbliżyć się do izraelskich firm high-tech i start-upów, założyła   w Izraelu Tajwańskie Centrum Handlu i Innowacji i współpracowała z Uniwersytetem w Tel Awiwie przy organizacji strategicznych kursów zarządzania biznesem w ramach programu TAITRA International Business Administration. Dzięki tym przedsięwzięciom pozyskała dwie wiodące firmy venture capital – OurCrowd i Maverick Ventures Israel – do udziału w sesji InnoVEX na Tajwanie podczas targów COMPUTEX 2019. TAITRA rozszerzyła również swoje poszukiwania możliwości biznesowych w Rosji i pośredniczy w kontaktach kierownictwa czołowych rosyjskich firm ICT z ASUS i GIGABYTE na Tajwanie.

Na rynkach krajów rozwiniętych z myślą o wspieraniu współpracy przemysłowej i handlowej między przedsiębiorstwami z Tajwanu i USA TAITRA utworzyła Centrum Sieci Handlu i Inwestycji Tajwan–USA. Wraz z uruchomieniem projektu budowy mostów TAITRA tajwańskie firmy połączyły się z japońskimi megakorporacjami w celu uzyskania nowych możliwości biznesowych.

Jeśli chodzi o Chiny kontynentalne, TAITRA zarządzała siecią firm tajwańskich i chińskich i prowadzi działania promujące handel.

W ramach sojuszy marketingowych TAITRA promuje na całym świecie tajwańskie produkty, w tym z obszaru inteligentnych miast, pojazdów elektrycznych, „zielonych” rozwiązań i tajwańskiej specjalności buble tea.

W obszarze wspierania tajwańskich stowarzyszeń przemysłowych TAITRA przeprowadziła ankiety i wywiady wśród ponad 5000 firm, a także zorganizowała dyskusje panelowe i okrągłe stoły dla lokalnych stowarzyszeń oraz MŚP. Ponadto dzięki zasięgowi swoich pięciu biur krajowych i 63 biur zagranicznych TAITRA skutecznie promuje za granicą tajwańskie produkty rolne.

TAITRA postrzega siebie jako pioniera i wiodącą organizację w światowym handlu. Przeszła cyfrową transformację, wypracowała strategię promowania handlu online i rozwinęła cyfrowy sposób myślenia wśród swoich pracowników. Aby lepiej służyć tajwańskim firmom i lokalnym stowarzyszeniom, oferuje analizę dużych zbiorów danych i kompleksowych usług oraz wykorzystanie taiwantrade.com do wspierania globalnego handlu elektronicznego. TAITRA jest dziś pionierem rozwiązań cyfrowych i czołowym orędownikiem nowych modeli biznesowych.

 

 

Kieruje Pani polskim biurem TAITRA. Jak – Pani zdaniem – polscy producenci mogą skorzystać na osiągnięciach tajwańskich firm?

Wyjątkowe tło historyczne i położenie geograficzne Tajwanu sprawiły, że mieszkańcy kraju są bardzo tolerancyjni i otwarci na nowości w zakresie produktów i koncepcji. Kraj liczący 23 mln mieszkańców co roku gości 10 mln odwiedzających. Jest to więc idealne miejsce do wprowadzania nowych produktów. Polscy gracze branżowi mogą traktować Tajwan jako pierwszy przystanek w Chinach i Azji Wschodniej. Mogą tu testować akceptację swoich produktów, a także dokonać odpowiednich korekt przed przejściem na kolejny rynek azjatycki.

 

Jakie są główne zalety biznesowe Tajwanu w porównaniu z innymi regionami Azji Wschodniej?

Przewagi konkurencyjne Tajwanu to: silne klastry branżowe i zintegrowane strefy produkcji eksportowej, badania i rozwój oraz innowacje, parki naukowe i parki oprogramowania, wysokiej jakości zasoby ludzkie, silna obecność na rynkach azjatyckich, a także wydajna logistyka, centra dystrybucji i porty wolnego handlu.

Tajwan ma wiele zalet. Rozległa wiedza naukowo-techniczna jest kluczem do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, i według Tajwańskiej Rady Planowania i Rozwoju Gospodarczego w latach 2007–2017 pozwoliła nam osiągnąć średnie tempo wzrostu gospodarczego na poziomie 3%. Lokalny przemysł przechodzi transformację – od masowej produkcji i łańcucha dostaw do innowacyjnych produktów, systemów i usług.

Jesteśmy również znani z solidnych klastrów branżowych. Tajwańskie parki naukowe i przemysłowe, w których pracują innowacyjne umysły, są wspierane przez najlepszych, wykwalifikowanych pracowników. Nasza silna obecność w Azji jest wspierana przez wydajną logistykę, centra dystrybucyjne i porty wolnego handlu.

Sektor produkcyjny i usługowy są głównym obszarem naszego rozwoju. Usługi obejmują front-end R&D oraz back-end finansowy i transportowy. Nasze branże usługowe – przede wszystkim produkcja usługowa oraz sektor outsourcingu usług – są aktywnie rozwijane i modernizowane. Lokalna branża opieki zdrowotnej i alternatywnych źródeł energii jest gotowa obsłużyć ogromny rynek Chin kontynentalnych.

Chciałabym również podkreślić, że Tajwan od wielu lat zajmuje wysokie pozycje na różnych frontach gospodarczych. Światowej sławy instytucje przyznają mu dobre oceny za wyniki gospodarcze. W globalnym raporcie konkurencyjności z 2019 r., przygotowywanym przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), Tajwan zajął 12. miejsce na 141 gospodarek (w tym: pierwsze miejsce pod względem stabilności makroekonomicznej, czwarte pod względem zdolności do innowacji i trzecie w zgłoszeniach patentowych). Z kolei w światowym rankingu konkurencyjności IMD 2020 zdobył 11. miejsce (o pięć pozycji wyższe niż w 2019 r.).

 

 

Rozprzestrzenianie się COVID-19 na świecie po raz kolejny pokazało, że choroba nie zna granic i w globalnej sieci zapobiegania epidemiom nie powinno być luk. Tajwan zyskał uznanie społeczności międzynarodowej za przygotowanie i skuteczne działania. Ostatnio wielokrotnie słyszeliśmy hasło: „Tajwan może pomóc”. Czy może Pani powiedzieć nam coś więcej na ten temat?

Tajwan zdobył uznanie na całym świecie za wczesne podjęcie niezbędnych środków w odpowiedzi na wybuch COVID-19. Objęły one badania epidemiologiczne, kontrolę graniczną, mechanizmy monitorowania, testowania i śledzenia oraz metody segregacji łagodnych i ciężkich przypadków. Wysiłki Tajwańskiego Centrum Kontroli Chorób mają kluczowe znaczenie dla skutecznego zapobiegania i powstrzymywania rozprzestrzeniania się epidemii.

Pod koniec grudnia 2019 r. Tajwańskie Centrum Kontroli Chorób (Tajwan CDC) dowiedziało się z internetu, że w chińskim mieście Wuhan wystąpiło co najmniej siedem przypadków atypowego zapalenia płuc. 31 grudnia Tajwan wysłał e-mail do osoby kontaktowej WHO zgodnie z międzynarodową procedurą ochrony zdrowia (IHR) z prośbą o dodatkowe informacje. Wiadomość dyskretnie odnosiła się do atypowego zapalenia płuc i zawierała informację, że pacjenci byli izolowani w celu leczenia. Na tej podstawie pracownicy służby zdrowia mogli wywnioskować, że choroba jest bardzo zakaźna.

Od tego momentu Tajwan działał szybko. Już 31 grudnia – jako pierwszy kraj na świecie – wprowadził zasady kwarantanny dla przyjezdnych – pasażerowie przybywający bezpośrednimi lotami z Wuhan musieli wypełnić deklarację o stanie zdrowia.

Mając na uwadze potencjalne skutki gospodarcze epidemii, 30 stycznia 2020 r. prezydent Tsai zobowiązała się do walki z pandemią. Zadeklarowała, że rząd zapewni środki medyczne i ochronne oraz dołoży wszelkich starań, aby kontrolować i powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19.

Tajwańskie Centrum Kontroli Chorób (CDC) przygotowało plan działań na bazie doświadczeń z międzynarodowymi epidemiami, takimi jak H7N9, Ebola, MERS i Zika. Składał się on z fazy gotowości – gdy przypadki zachorowań pojawią się w sąsiednich krajach, oraz fazy awaryjnej – gdy pandemia zacznie się rozprzestrzeniać. W pierwszej fazie wprowadzono nadzór epidemiologiczny i ocenę ryzyka oraz kwarantannę dla przyjeżdżających do kraju, przeprowadzono inwentaryzację wyposażenia medycznego, opracowano procedury komunikacji i przygotowano się do testowania oraz diagnostyki. W drugiej fazie kontynuowano i wykorzystywano rozwiązania z pierwszej fazy, zaostrzono kwarantannę na granicach, zwiększono możliwości testowania i diagnostyki, przeprowadzono alokację zaopatrzenia medycznego, wsparto system opieki zdrowotnej, położono nacisk na wygaszanie ognisk epidemii w kraju oraz monitorowanie zakażeń. Zadbano także o rozwój współpracy międzynarodowej.

W drugiej połowie stycznia 2020 r. CDC utworzyło Centralne Centrum Dowodzenia Epidemią (CECC) w celu integracji wszystkich zasobów administracji. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej dr Shih-Chung Chen został koordynatorem centrum. 21 stycznia 2020 r. odnotowano pierwszy w kraju przypadek COVID-19. Pod koniec lutego wprowadzono najwyższy poziom zagrożenia epidemicznego w związku z pogorszeniem się sytuacji na świecie.

Tajwan był pierwszym krajem, który utworzył takie centrum w odpowiedzi na epidemię COVID-19. Praca CECC obejmuje ocenę informacji zebranych w ramach monitorowania zachorowań, formułowanie i promowanie strategii reagowania oraz konsolidację i integrację zasobów, sprzętu i personelu potrzebnych do wsparcia tej strategii. CECC zajmuje się szeroką gamą środków kontroli epidemii, w tym codziennymi konferencjami prasowymi i edukacją (priorytetowo traktując wykorzystanie środków masowego przekazu), kwarantanną domową, ograniczeniami wjazdu do kraju i wyjazdu, kontrolą lotnisk i portów morskich, wywłaszczeniem transportu, czyszczeniem i dezynfekcją przestrzeni publicznej, bezpieczeństwem pracowników i warunkami sanitarnymi w miejscach pracy oraz zapobieganiem rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród ludzi i zwierząt i ich kontrolą, a także współpracą z organizacjami międzynarodowymi.

TAITRA wierzy, że kiedy świat upora się z COVID-19, procedury zapobiegania epidemiom oraz praktyki związane ze zdrowiem nadal będą wymagały ciągłego ulepszania. Firmy z branży medycznej muszą być w stanie gotowości, ponieważ popyt na ich artykuły i usługi pozostanie wysoki. Na swoim portalu TAITRA utworzyła sekcje: „Branże” (która integruje 20 instytucji medycznych i 2000 firm krajowych zaangażowanych w zapobieganie epidemiom), „Dzielenie się doświadczeniami w zakresie zapobiegania epidemiom” (zaprasza naukowców i ekspertów do wymiany spostrzeżeń) oraz „Model Tajwanu” (gdzie przedstawia swoje osiągnięcia).

Internetowy „Tajwański pawilon przeciw COVID-19” firmy TAITRA to platforma, która przybliża światu tajwańskie rozwiązania, takie jak: nauczanie na odległość, zarządzanie zasobami medycznymi, wiedza zgromadzona przez ekspertów ds. zdrowia publicznego oraz podejścia przyjęte w celu zapobiegania epidemiom na Tajwanie. Do tej pory TAITRA wymieniła już informacje z wieloma krajami, m.in. z Mjanmą, Indiami, Tajlandią, Peru, Kolumbią i Meksykiem. Organizacja będzie nadal współpracować z przemysłem krajowym, instytucjami medycznymi, stowarzyszeniami publicznymi i agencjami rządowymi w celu udoskonalenia przepływu informacji związanych z systemem zapobiegania epidemiom. Tajwan będzie się również starał sprostać wymaganiom międzynarodowych gości i wspólnie z resztą świata poradzić sobie z epidemią, korzystając z zasobów i możliwości swojego przemysłu.

 

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiała: Monika Kaczmarek

Strona główna Aktualności Wydarzenia TAITRA – pomost między przedsiębiorcami na Tajwanie i na świecie

Nasze propozycje

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Anna Michna, Jan Kaźmierczak (red.)

Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

CeDeWu

W monografii przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących całokształtu kontekstów organizacyjnych...

Nasi partnerzy