ENG FB kontakt

14.04.2021

Strona główna Aktualności Wydarzenia Transformacja polskiego przemysłu – wyniki badania „Smart Industry Polska 2020”

Transformacja polskiego przemysłu – wyniki badania „Smart Industry Polska 2020”

08-01-2021

Cyfryzacja jest coraz ważniejsza dla polskich przedsiębiorców i rośnie wśród nich świadomość płynących z niej korzyści. W porównaniu z 2018 r. odnotowano wzrost wdrożeń koncepcji Industry 4.0 (w 2018 r. wprowadzało je 4,5% firm, a w 2020 – 7,2%) oraz dwukrotny wzrost liczby planów dotyczących ich wdrażania. Ponadto jedna trzecia menedżerów – przedstawicieli C-level – uważa, że stosowanie rozwiązań cyfrowych wpłynie na sukces ich firmy w przyszłości.

 

We wrześniu br. firma Siemens we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii zakończyła piątą edycję badania „Smart Industry Polska”. Zostało ono przeprowadzone przez agencję badawczą Kantar Polska na grupie małych oraz średnich firm.

 

Cyfryzacja jako element strategii firm

W porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania odnotowano wyraźny wzrost odsetka ankietowanych deklarujących, że technologie zgodne z koncepcją Industry 4.0 stanowią element strategii ich firmy – odnosi się to zwłaszcza do planów ich wdrażania (ponad dwukrotny wzrost z 11% do 25,5%). Decyzja o cyfryzacji powoduje zmiany, m.in. w wymaganiach odnośnie do kompetencji pracowników. W efekcie zdefiniowania na nowo priorytetów i nastawienia strategicznego na informatyzację i automatyzację procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa zaczynają zwracać uwagę na kompetencje cyfrowe pracowników.

 

– Szczególnie cieszy nas większa świadomość rynku w zakresie korzyści, jakie daje digitalizacja. Przedsiębiorstwa coraz częściej wpisują cyfryzację do swojej strategii biznesowej. Siemens od samego początku wspiera przedsiębiorców w rozwoju, zapewniając know-how, dostęp do szkoleń i wiedzy konsultantów. Bardzo dobrze rozumiemy także specyfikę działania i potrzeby MŚP z branży przemysłowej i aktywnie angażujemy się w transformację cyfrową tego sektora gospodarki – mówi Dominika Bettman, CEO Siemens Polska.

 

Transformacja cyfrowa została przeprowadzona w umiarkowanie dużym odsetku przedsiębiorstw produkcyjnych z sektora MŚP. Według deklaracji ankietowanych najczęściej wdrażanymi technologiami cyfrowymi, zgodnymi z koncepcją Industry 4.0, były: analityka danych i optymalizacja produkcji (59,5%), predictive maintenance (31,4%), robotyzacja linii produkcyjnych (28,8%), oprogramowanie obniżające koszty prototypowania produktów i wprowadzania nowych (25,5%), Internet rzeczy (19%) oraz druk 3D (18,3%).

 

 

Cyfryzacja jako inwestycja w przyszłość

Wdrażanie rozwiązań cyfrowych stosunkowo rzadko jest postrzegane jako element decydujący o bieżącym wzroście konkurencyjności firmy. Wśród tego rodzaju rozwiązań najczęściej wymieniane było: wdrażanie cyfrowych rozwiązań technicznych – 17%, rozwiązania cyber-fizyczne – 13% oraz cyfryzacja w zarządzaniu firmą – 12%. Respondenci spodziewają się jednak, że dzięki cyfryzacji poprawi się efektywność ich organizacji w przyszłości. Aż 30% z nich uznało wdrażanie cyfrowych rozwiązań technicznych za element, który uda się przekuć w sukces firmy w perspektywie najbliższych trzech lat. Inne czynniki, które mają wpłynąć na zwiększenie możliwości ankietowanych przedsiębiorstw w najbliższych latach, to: rozwiązania cyber-fizyczne – 24% oraz cyfryzacja w zarządzaniu firmą – 31%.

 

– Proces inwestycji w zaawansowane technologie w nowej rzeczywistości będzie wymagać pogłębionej analizy potrzeb, która wyeliminuje ryzyko inwestycyjne. Wyniki raportu wyraźnie wskazują na potrzebę rozwoju profesjonalnych usług informacyjnych, demonstracyjnych, szkoleniowych i doradczych dla firm na równi z instrumentami finansowymi, takimi jak ulga na B+R, która uwolniła apetyt polskich firm na innowacje – mówi dr Beata Lubos, dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Digitalizacja jest zazwyczaj wprowadzana w obszarach, w których dość łatwo jest ją zrealizować. W zakresie komunikacji i współpracy z klientami lub dostawcami transformacja cyfrowa jest realizowana obecnie aż w 60% firm, natomiast w zakresie uruchamiania cyfrowych kanałów dystrybucji czy cyfrowego wsparcia sprzedaży wdrożyło ją jedynie 25% firm. W 70% firm, w których wdrożono w ostatnim czasie cyfryzację sposobu pracy, ankietowani byli zdania, że jej bezpośrednią przyczyną była pandemia koronawirusa.

 

 

Kompetencje cyfrowe polskich przedsiębiorców

Badanie miało także na celu sprawdzenie, w jakich obszarach przedsiębiorcy czują się kompetentni. Okazuje się, że osoby zarządzające w polskich firmach MŚP uważają się za bardziej kompetentne w dziedzinie zarządzaniem ludźmi niż w zakresie cyfryzacji. Nieco mniej kompetentni niż w zarządzaniu ludźmi czują się w zarządzaniu produktem i produkcją.

Swoje umiejętności cyfrowe przedsiębiorcy najwyżej oceniają w obszarze analityki danych i optymalizacji produkcji (55% ankietowanych uznało je za w pełni wystarczające). Własna ocena pozostałych kompetencji cyfrowych przez polskich przedsiębiorców wypada już znacznie słabiej, np. w dziedzinie sztucznej inteligencji (15%), cyfrowych bliźniaków i digitalizacji produkcji (15%) czy Big Data (22%). Niepokoi fakt, że ponad 45% ankietowanych nie zdobywa wiedzy na temat cyfryzacji.

 

– Zarządzający polskimi przedsiębiorstwami wśród posiadanych kompetencji cyfrowych najwyżej oceniają własną wiedzę w obszarze analityki danych i optymalizacji produkcji, co może sugerować, że najważniejsze jest dla nich bieżące zwiększanie efektywności biznesowej. Na zwrot z inwestycji w cyfryzację należy jednak patrzeć w dłuższej perspektywie. Biorąc pod uwagę dłuższy horyzont, zmiany te wpłyną na wzrost jakości produkcji, obniżenie kosztów, większe możliwości wytwórcze zarówno w kontekście asortymentu, jak i wolumenu produkcji, i w efekcie znacząco przyczynią się do poprawy konkurencyjności polskiego biznesu – mówi Dominika Bettman.

 

 

Kto stoi za transformacją w polskim przemyśle?

Zdecydowana większość (80,6%) przedstawicieli C-level ma wyższe wykształcenie, to znaczy są oni absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Wśród przedstawicieli kadry zarządzającej zbliżony odsetek badanych to absolwenci kierunków związanych z finansami i ekonomią (37,3%) oraz technicznych i w ogóle ścisłych (36,6%). Mniej niż 5% ankietowanych ma dyplom studiów typu MBA. Przedstawiciele kadry zarządzającej są w większości przeświadczeni o posiadaniu dobrze wykształconych kompetencji miękkich, takich jak umiejętności przywódcze (82%), zarządzanie danymi i informacjami (82%), zarządzanie personelem i zespołem produkcyjnym (79%) czy umiejętności negocjacyjne (73%).

Internet pozostaje najpopularniejszym źródłem informacji na temat transformacji cyfrowej w firmach. Znacznie niższy odsetek wskazań uzyskały specjalistyczne źródła, takie jak prasa fachowa, szkolenia czy publikacje naukowe. Trzeba przy tym odnotować, że ponad 45% przedstawicieli kadry zarządzającej nie korzysta z żadnych źródeł informacji do zdobywania wiedzy na temat digitalizacji w przedsiębiorstwach.

Większość ankietowanych przedstawicieli C-level deklaruje, że zasięg działalności ich firm wykracza poza granice Polski (67%). Jedynie 14% respondentów zarządza firmami o lokalnym charakterze, a 18% prowadzi biznes o charakterze ogólnopolskim.

 

 

Źródło: Siemens, www.siemens.pl

Strona główna Aktualności Wydarzenia Transformacja polskiego przemysłu – wyniki badania „Smart Industry Polska 2020”

Nasze propozycje

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Anna Michna, Jan Kaźmierczak (red.)

Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

CeDeWu

W monografii przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących całokształtu kontekstów organizacyjnych...

Nasi partnerzy