ENG FB kontakt

29.05.2020

Strona główna Grudzień 2018 Uniwersalny system do pomiarów odchyłek geometrycznych wielkogabarytowych wałów korbowych *

Uniwersalny system do pomiarów odchyłek geometrycznych wielkogabarytowych wałów korbowych *

Universal system for measuring geometrical deviations of large crankshafts

Krzysztof Nozdrzykowski, Waldemar Kostrzewa, Elwira Kałkowska   |   01-12-2018

Mechanik nr 12/2018 - Metrologia techniczna

STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano oryginalne, nowatorskie rozwiązanie uniwersalnego systemu do pomiarów odchyłek geometrycznych wielkogabarytowych wałów korbowych z tzw. elastycznym podparciem obiektu mierzonego, eliminującym ugięcia i odkształcenia sprężyste wału pod wpływem ciężaru własnego. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne najważniejszych elementów systemu, w tym podpór elastycznych i podpór ustalających, których konstrukcja umożliwia – w zależności od potrzeb – ustalenie wału zewnętrznymi czopami w pryzmach albo (po przezbrojeniu) ustalenie wału zewnętrznymi powierzchniami czołowymi w kłach. Zaprezentowano również podstawowe kryteria doboru sił reakcji w elastycznych podporach.

SŁOWA KLUCZOWE: system pomiarowy, odchyłki geometryczne, elastyczna podpora, wał korbowy, odkształcenia sprężyste

ABSTRACT: The article presents an original, innovative solution for a universal system for measurements of geometric deviations of large crankshafts with so-called elastic support of the measured object, eliminating deflections and elastic deformations of the shaft under the influence of its own weight. The structural solutions of the most important elements of the system are presented, including flexible supports and retaining supports, the structure of which allows – depending on the needs – the setting of the shaft with external journals in the piles or (after conversion) setting the shaft with external frontal surfaces in the centers. The basic criteria for selection of reaction forces in flexible supports are also presented.

KEYWORDS: measuring system, geometrical deviations, elastic support, crankshaft, elastic deformation

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

  • Chybowski L., Gawdzińska K. “On the possibilities of applying the AHP method to a multi-criteria component importance analysis of complex technical objects”. Advances in Intelligent Systems and Computing. 445 (2016): s. 701–710.
  • Chybowski L., Gawdzińska K. “On the present state-of-the-art of a component importance analysis for complex technical systems”. Advances in Intelligent Systems and Computing. 445 (2016): s. 691–700.
  • Jeřábek K., Vondráčková T., Voštová V. “Increase of the effective production of crankshafts for ship engines”. Naše More. 63, 4 (2016): s. 283–288.
  • Król K., Kołodziejczyk K., Olejarczyk K., Wikło M., Siemiątkowski Z. „Odchyłki kształtu wielkogabarytowych wałów korbowych: analiza przyczyn, metoda pomiaru i skutki technologiczne”. Modelowanie Inżynierskie. 13, 44 (2012): s. 159–169.
  • Nozdrzykowski K. “Prevention of elastic strains in flexible large size machine parts with the use of elastic support”. Machine Dynamics Research. 39, 2 (2015): s. 111–122.
  • Nozdrzykowski K. „Metodyka pomiarów geometrycznych odchyłek powierzchni walcowych wielkogabarytowych elementów maszyn na przykładzie wałów korbowych silników okrętowych”. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2013.
  • Nozdrzykowski K., Grządziel Z. “Simulation test and measurements of crankshaft deformation by the symmetric method”. Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin. 42, 114 (2015): s. 33–37.
  • Sun J., Wang J., Gui C. “Whole crankshaft beam-element, finite-element method for calculating crankshaft deformation and bearing load of an engine”. Journal of Engineering Tribology. Part J of the Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. 224 (2010): s. 299–303.
  • https://www.iims.org.uk/engine-crankshaft-deflection-measurement/ (dostęp: 20.06.2018 r.).
  • https://www.linkedin.com/pulse/diesel-engine-crankshaft-deflection-measurement-mahmoud-moghtaderi (dostęp: 20.06.2018 r.).

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.12.193

Pobierz plik / download

Krzysztof Nozdrzykowski, Waldemar Kostrzewa, Elwira Kałkowska: Uniwersalny system do pomiarów odchyłek geometrycznych wielkogabarytowych wałów korbowych (Universal system for measuring geometrical deviations of large crankshafts) (PDF, ~1,2 MB)

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy,...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta,...

Podstawy zapisu konstrukcji. Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami.
Jerzy Bajkowski

Podstawy zapisu konstrukcji. Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja stanowi pomoc dydaktyczną do zajęć projektowych z takich przedmiotów, jak: podstawy zapisu...

Nasi partnerzy